Marianne Riddervold

Professor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Besøksadresse:
Rom: 3Ø132
Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12 N-2450 Rena
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Marianne Riddervolds faglige interesser inkluderer Internasjonale relasjoner, europeisk integrasjon, transatlantiske relasjoner, europeisk og norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, internasjonal krisehåndtering, maritim sikkerhetspolitikk og teoriutvikling innen studiet av internasjonale relasjoner og europeisk integrasjon

For tiden jobber Marianne med tre prosjekter:

1. Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

TransAt er et treårig prosjekt finansiert gjennom Forskningsrådets Europa i Endring program. Prosjektet ledes av Marianne Riddervold ved INN. NUPI og IFS er nasjonale partnere. I tillegg har vi en rekke internasjonale partnere. web: www. inn.no/transat

Engelsk sammendrag:

Transatlantic relations have been a key feature of international relations since the end of the second world war, forming the very core of what is often referred to as the ‘International Liberal Order’.In light of the multiple crises potentially challenging EU unity on a variety of fronts and a changing US foreign policy orientation, scholars and observers have started to question the strength of this relationship. Adding further to the uncertainty that characterizes current EU-US relations, the two are interacting within a more volatile international environment and what has been referred to as a changing world order. Against this background, TransAt will investigate and seek to understand if, how and why EU-US foreign policy relations are affected by a context of EU crises, US foreign policy changes and a more uncertain geopolitical environment. To address these questions, we conduct qualitative, comparative analyses across a broad range of carefully selected cases in the two key thematic areas of EU-US foreign policy relations: EU-US security relations and EU-US relations in multilateral institutions. Cases in the first include EU-US security relations in dealings with Russia and China over territorial disputes and on security issues in Africa and the Mena region. We also explore developments in naval burden sharing between the US and European states in the North Atlantic.In the second thematic area, we analyse EU and US interactions within multilateral settings, exploring EU and US perspectives on UN reform, discussions on new regulations within the International Monetary Fund framework, EU-US interactions and cooperation within the NATO structure, and EU-US relations on issues of the future regulation of the Arctic region.TransAt will add new empirical knowledge on EU-US foreign and security relations and on EU foreign and security policy cooperation. We also add important analytical insights into the driving forces and mechanisms underlying EU-US relations and EU foreign and security policy developments.

2.  Balancing between integration and autonomy Understanding the drivers and mechanisms of EU’s foreign, security and defense policy (EUFLEX)

INN og Marianne Riddervold er også partner i prosjektet EUFLEX som ledes fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

3. Great Power Cooperation, Conflict and Interaction in the Global Commons

Sammen med Akasemi Newsome ved UC Berkeley Institute of European Studies leder Riddervold et prosjekt som studerer utenriks- og sikkerhetspolitikk i de globale allmenninger. Prosjektet er delvis finansiert under the US Department of Education Title V grants. 

Bakgrunn

Marianne Riddervold er professor i statsvitenskap/internasjonale relasjoner ved Handelshøgskolen ved Høgskolen Innlandet og ved Norsk Utenrikspolitisk institutt, NUPI. Hun er også Senior Fellow ved UC Berkeley Institute of European Studies.

Riddervold har en Phd fra ARENA - Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo (2011), hvor hun tidligere også var ansatt som forsker og post doc. 

Publikasjoner (41)

Utvalgte (41)

 • Riddervold, Marianne; Cross, Maia (). Reactive Power EU: Russian Aggression and the Development of an EU Arctic Policy.
 • Riddervold, Marianne; Bosilca, Ruxandra (). EU-NATO inter-organizational relations in counter-piracy operations off the Horn of Africa.
 • Riddervold, Marianne; Newsome, Akasemi (). Transatlantic relations in times of uncertainty: crises and EU-US relations.
 • Riddervold, Marianne; Rosén, Guri (). Unified in response to rising powers? China, Russia and EU-US relations.
 • Rosén, Guri; Riddervold, Marianne (). Europe’s Reaction to the American Decline.
 • Riddervold, Marianne (). A humanitarian mission in line with human rights? Assessing Sophia, the EU’s naval response to the migration crisis.
 • Riddervold, Marianne (). The Maritime Turn in EU Foreign and Security Policies: Aims, Actors and Mechanisms of Integration. Palgrave Macmillan. ISBN 9783319665979. 257 s.
 • Riddervold, Marianne; Newsome, Akasemi (). Handbook: EU crisis, resilience and the future of the Union.
 • Riddervold, Marianne; Newsome, Akasemi (). Introduction: US-EU Relations in times of Uncertainty: Crises and transatlantic relations.
 • Riddervold, Marianne; Rosen, Guri (). Unified in response to rising powers? China, Russia and transatlantic relations.
 • Riddervold, Marianne (). Not so Humanitarian After All? Assessing EU Naval Mission Sophia. 18 s.
 • Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle (). Integrating nascent organisations. On the settlement of the European External Action Service.
 • Riddervold, Marianne (). 'Special Issue Framework’ and ‘Unified in response to rising powers? China, Russia and transatlantic relations’.
 • Riddervold, Marianne (). ‘Book Framework’ and ‘Fighting against sea-borne human smuggling under CSDP: Plain sailing or all at sea? The Case of EUNAVFOR MED (Sophia)’.
 • Riddervold, Marianne (). Still a humanitarian power? EU maritime security policies in the face of insecurity.
 • Riddervold, Marianne (). Still a Green Power? EU Arctic Policies Between Interests and Environmental Protection.
 • Riddervold, Marianne (). Crisis and cooperation: How the Ukraine crisis influenced the EU's maritime security strategy.
 • Riddervold, Marianne (). A humanitarian mission to help refugees? Explaining EU naval mission Sophia.
 • Riddervold, Marianne (). EU and the Arctic: Back to Traditional Geopolitics?.
 • Riddervold, Marianne (). Et spørsmål om legitimitet. Hvorfor Norge valgte EU foran NATO i kampen mot somaliske pirater.
 • Riddervold, Marianne; Rosen, Guri (). Trick and treat: how the Commission and the European Parliament exert influence in EU foreign and security policies.
 • Riddervold, Marianne (). (Not) in the Hands of the Member States: How the European Commission Influences EU Security and Defence Policies.
 • Riddervold, Marianne (). Mener EU blir en stadig sterkere utenrikspolitisk aktør.
 • Rosen, Guri; Riddervold, Marianne (). Beyond Intergovernmental Cooperation: The Influence of the European Parliament and the Commission on EU Foreign and Security Policies.
 • Riddervold, Marianne (). The Commission exerts far more influence over EU foreign and security policy than is commonly recognised, EUROPP Blog, 10 September 2015.
 • Chou, Meng-Hsuan; Riddervold, Marianne (). The Unexpected Negotiator at the Table: How the European Commission’s Expertise Informs Intergovernmental EU Policies.
 • Riddervold, Marianne (). (Not) in the hands of the member states: How the European Commission influences EU security and defence policies.
 • Riddervold, Marianne; Rosen, Guri (). More than intergovernmentalism? Decision-making in EU foreign policy.
 • Riddervold, Marianne (). New threats – different response: EU and NATO and Somali piracy.
 • Riddervold, Marianne (). Let's study arguments! Deliberation in EU decision-making.
 • Riddervold, Marianne; Chou, Meng-Hsuan (). How the Commission influences EU foreign policy.
 • Riddervold, Marianne (). Drevet av egeninteresse?.
 • Riddervold, Marianne; Sjursen, Helene (). Playing into the Hands of the Commission? The Case of EU Coordination in the ILO.
 • Riddervold, Marianne (). From reason-giving to collective action: Argument-based learning and European integration.
 • Riddervold, Marianne (). Finally flexing its muscles? Atalanta – The European Union's naval military operation against piracy.
 • Riddervold, Marianne (). The European Union and the Social Dimension of Globalization. How the EU Influences the World.
 • Riddervold, Marianne (). 'A matter of principle'? EU foreign policy in the International Labour Organization.
 • Riddervold, Marianne (). Interests or principles? EU foreign policy in the ILO. 29 s.
 • Sjursen, Helene; Riddervold, Marianne (). The importance of solidarity: Denmark as a promoter of enlargement.
 • Sjursen, Helene; Riddervold, Marianne (). Between Security and Human Rights – Denmark and the Enlargement of the EU.
 • Riddervold, Marianne (). Interesser, verdier eller rettigheter? -En analyse av danske posisjoner i EUs utvidelsesprosess.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (19)

Bøker (4)

 • Riddervold, Marianne (). The Maritime Turn in EU Foreign and Security Policies: Aims, Actors and Mechanisms of Integration. Palgrave Macmillan. ISBN 9783319665979. 257 s.
 • Riddervold, Marianne (). Not so Humanitarian After All? Assessing EU Naval Mission Sophia. 18 s.
 • Riddervold, Marianne (). Interests or principles? EU foreign policy in the ILO. 29 s.
 • Riddervold, Marianne (). Interesser, verdier eller rettigheter? -En analyse av danske posisjoner i EUs utvidelsesprosess.

Vitenskapelige konferansebidrag (14)

 • Rosén, Guri; Riddervold, Marianne (). Europe’s Reaction to the American Decline.
 • Riddervold, Marianne; Newsome, Akasemi (). Handbook: EU crisis, resilience and the future of the Union.
 • Riddervold, Marianne; Newsome, Akasemi (). Introduction: US-EU Relations in times of Uncertainty: Crises and transatlantic relations.
 • Riddervold, Marianne; Rosen, Guri (). Unified in response to rising powers? China, Russia and transatlantic relations.
 • Riddervold, Marianne (). 'Special Issue Framework’ and ‘Unified in response to rising powers? China, Russia and transatlantic relations’.
 • Riddervold, Marianne (). ‘Book Framework’ and ‘Fighting against sea-borne human smuggling under CSDP: Plain sailing or all at sea? The Case of EUNAVFOR MED (Sophia)’.
 • Riddervold, Marianne (). Still a humanitarian power? EU maritime security policies in the face of insecurity.
 • Riddervold, Marianne (). Still a Green Power? EU Arctic Policies Between Interests and Environmental Protection.
 • Riddervold, Marianne (). Crisis and cooperation: How the Ukraine crisis influenced the EU's maritime security strategy.
 • Riddervold, Marianne (). A humanitarian mission to help refugees? Explaining EU naval mission Sophia.
 • Riddervold, Marianne (). EU and the Arctic: Back to Traditional Geopolitics?.
 • Riddervold, Marianne (). (Not) in the hands of the member states: How the European Commission influences EU security and defence policies.
 • Riddervold, Marianne; Rosen, Guri (). More than intergovernmentalism? Decision-making in EU foreign policy.
 • Riddervold, Marianne; Chou, Meng-Hsuan (). How the Commission influences EU foreign policy.

Annet (4)