Language: NOR | ENG

Maria Røhnebæk

Forsker
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Østlandsforskning
Besøksadresse:
Studiested Hamar
Holsetgata 31
2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Hovedfag i sosialantropologi (Universitet i Oslo) 

PhD teknologi, innovasjon og kultur (Universitet i Oslo) 

Arbeidserfaring som forsker ved Østlandsforskning 

Arbeidserfaring fra offentlig saksbehandling  

Ekspertområder

Jeg er utdannet sosialantropolog, og har en tverrfaglig doktorgrad i teknologi, innovasjon og kultur fra Universitet i Oslo. I forskningen min har jeg jobbet med digitalisering og innovasjon i offentlige tjenester, med vekt på tjenester rettet mot sårbare grupper.  Jeg har gjort feltarbeid i India og i Norge, og forskningen omfatter studier innenfor ulike tjenesteområder: Velferdstjenester, innvandring og integrering, sosialhjelp, rusomsorg og demensomsorg.

Jeg er særlig opptatt av å belyse spenninger og dilemmaer ved innovasjon i offentlige tjenester. I tillegg har jeg jobbet med oversettelsesteori som tilnærming for å forstå implementering og spredning av innovasjoner. Min pågående forskning er rettet mot bruk av tjenestedesign som inngang til innovasjon, og dette omfatter vekt på involvering av brukere av tjenestene i innovasjonsprosesser.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin