Faglige interesser

Rysst has participated in many research projects, the most important are:

1)   Viability and consumption in the Nordic welfare states (Udsathed og Forbrug i de nordiske velfærdsstater) (2002-2005).

2)   “I want to be me. I want to be kul”. An analysis of Norwegian preteen girls in the light of a presumed “disappearance” of childhood. PhD project.

3)   Beauty comes from within: looking good as a challenge in health promotion (2007-2010).

4)   Aesthetic Ideals and Big bodies in Norway and Russia (work seminar project autumn 2009).

5)   Inclusion and language competence: an evaluation of language courses for immigrant women in Alna, Oslo (2008-2009).

6)   UNIFORM: work garments for women in male dominated occupations (2010-2013).

7)   The social importance of things: the relationship between consumption and inclusion among children and their families (2009-2012).

8)    Migration, Ethnicity and Consumption (Migrasjon, etnisitet og forbruk) (2009-2012).

9)   Youth in Multicultural contexts (2013-

Research interests: children, youth, gender, ethnicity, race, body, consumption, migration.

 

 

 

Latest publications:

Rysst, Mari, (2015): Friendship and gender identity among girls in a multicultural setting in Oslo, Childhood, online September 2014

Klepp, Ingun G. and Rysst, Mari (2016): Deviant Bodies and Suitable Clothes. Fashion Theory, February 2016

Rysst, Mari, 2016: ‘I think of myself as Norwegian, although I feel that I am from another country’. Children constructing ethnic identity in diverse cultural contexts in Oslo, Norway. In Seeberg, Marie Louise and Elzbieta Godziak (eds). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Springer Books, IMISCOE Research Series.

Rysst, Mari, 2017: “Always a Foreigner?” Ethnic Identity Construction and Belonging Among Youth of Immigrant Origin in Norway. In Herold, Mariella and Rina Contini (eds), Living in Two Homes: Integration, Identity and Education of Transnational Migrants in a Globalized World. Emerald Group Publishing (online April 2017)

Bakgrunn

Mari Rysst holds two MA’s, one in political science (1988) and the other in social anthropology (2000). In addition, she has a PhD in social anthropology (2008), all done at The University of Oslo. She worked as research assistant and PhD student at the University of Oslo (2001-2008), in combination with a research position at National Institute for Consumer research in Oslo (SIFO). From 2012-2015 she had a position as research leader and senior researcher at SIFO. Presently Rysst works as assistant professor on the master program on Social work, Children and Youth, and directs the PhD program Children and Youth Participation and Competence development (BUK). Rysst has experience in many research fields related to children and youth, reflected in many of her publications.

Prosjekter (14)

Avsluttede (14)

Vis avsluttedet prosjekter

Ekspertområder

Barn og unge

Publikasjoner (49)

Utvalgte (49)

 • Rysst, Mari (). - Det er helt hinsides priser.
 • Rysst, Mari (). - Snart bare unntaksvis at barna feirer hjemme.
 • Rysst, Mari (). Hvorfor har vi jente- og gutteklær?.
 • Rysst, Mari (). Bildene som kan redde statusen din på ungdomsskolen.
 • Rysst, Mari (). Always a foreigner? Ethnic identity construction and belonging among youth of immigrant origin in Norway.
 • Rysst, Mari (). Minority boys in Lillehammer: the importance of participation in football.
 • Rysst, Mari (). "Jeg bare elsker rosa!" Om kjønnsuttrykk i butikkhyller og på klesstativ rettet mot barn i dag, i lys av kjønnssegregering og seksualisering av barndom..
 • Rysst, Mari (). «Alle andre har»: inkluderende forbruk blant barn i Groruddalen og Lillehammer..
 • Rysst, Mari (). “I Think of Myself as Norwegian, Although I Feel that I Am from Another Country.” Children Constructing Ethnic Identity in Diverse Cultural Contexts in Oslo, Norway.
 • Rysst, Mari (). Always a Foreigner? Ethnic identity construction among 11-year old children at two different schools in Norway.
 • Rysst, Mari (). Offentlig engasjert antropologi, for en bedre verden, men på bekostning av fagets egenart?.
 • Klepp, Ingun Grimstad; Rysst, Mari (). Deviant Bodies and Suitable Clothes.
 • Rysst, Mari (). ”Always a foreigner?”: A comparative approach to ethnic identity construction among youth in Norway.
 • Rysst, Mari (). Førsteamanuensis Mari Rysst var opponent under disputasen til Mayumi Takahashi ved NTNU.
 • Rysst, Mari (). Opponent på Mayumi Takahashi's avhandling "Young Children and Consumer Media Cultures in Japan: Mothering, Peer Relationships, Social Identities and Consumption Practices".
 • Rysst, Mari (). "The Pakistani way doesn't work in Norway": Cultural values and young mothers' employment in a multicultural suburb of Oslo.
 • Rysst, Mari (). Friendship and gender identity among girls in a multicultural setting in Oslo.
 • Rysst, Mari; Roos, Gun (). Retusjert reklame og kroppspress. 54 s.
 • Rysst, Mari; Roos, Gun (). Kroppsidealer og kroppspress blant noen kvinner i Oslo. 28 s.
 • Rysst, Mari; Vramo, Lill Margrethe (). The social importance of things and money among migrant families in Norway.
 • Bugge, Annechen Bahr; Rysst, Mari (). Usunne mat- og drikkereklamer rettet mot barn En systematisk kartlegging av omfanget i utvalgte medie-kanaler. 127 s.
 • Rysst, Mari (). The Social Importance of consumption for Inclusion and Exclusion among children in a multi-ethnic suburb of Oslo.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Rysst, Mari; Mari, Bjerck (). En av gutta : kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker.
 • Rysst, Mari (). "Colour-blind childhood?" Living racialised ethnicities in a primary school setting in Oslo, Norway.
 • Rysst, Mari; Klepp, Ingun Grimstad (). Looking good and judging gazes: The relationship between body ideals, body satisfaction and body practices among Norwegian men and women.
 • Rysst, Mari (). "Lyden av hudfarge" blant barn i Groruddalen.
 • Klepp, Ingun Grimstad; Roos, Gun; Rysst, Mari (). Utseendets sosiale betydning.
 • Rysst, Mari (). "Å se bra ut" : kroppsidealer og kroppspraksiser i Norge.
 • Roos, Gun; Rysst, Mari (). Skjønnhet og helse : det ytre og indre. 101 s.
 • Rysst, Mari (). Nye kulturstudier: teorier og temaer, av Anne Scott Sørensen, Ole Martin Høystad, Erling Bjurstrøm og Halvard Vike.
 • Rysst, Mari (). "Skal du på Klubben?": Sosial inkludering og ekskludering blant barn på et multi-etnisk sted i Oslo.
 • Rysst, Mari (). Хорошо вьіґляцеть” И бъіть топстьім в Норвеґии : Что цля норвежџа лцеальная флґүра, полнота лоцхоцяшая оцежца.
 • Rysst, Mari (). Snapshot: sexualization of preteen girls in Norway.
 • Rysst, Mari (). Girls, bodies and romance in the light of a presumed "disappearance" of childhood.
 • Rysst, Mari (). Myten om den tapte barndom. Unipub forlag. ISBN 9788274774643. 227 s.
 • Rysst, Mari (). "Hello - We`re Only in the Fifth Grade!!": Children`s Rights, Inter-generationality and Constructions of Gender in Public Discourses About Childhood.
 • Rysst, Mari (). "Healthism" and looking good : body ideals and body practices in Norway.
 • Rysst, Mari (). Småjenter, kropp og romantikk i lys av en fryktet "seksualisering" av barndom.
 • Rysst, Mari (). 'I AM ONLY 10 YEARS OLD' Femininities, clothing-fashion codes and the intergenerational gap of interpretation of young girls' clothes.
 • Rysst, Mari (). "Inkludering og språkforståelse" - en evaluering av kurs for innvandrerkvinner i Alna Bydel, Oslo. 32 s.
 • Roos, Gun; Rysst, Mari (). Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler. 34 s.
 • Rysst, Mari (). Barndommens paradokser.
 • Rysst, Mari (). Alle ofrer seg for barna.
 • Brusdal, Ragnhild; Rysst, Mari (). Forbruk og forfall.
 • Rysst, Mari (). "Barna kommer først" preferanser og utsatthet i nordiske barnefamilier.
 • Rysst, Mari (). Det koster å være kul om teenagers opplevelse av tilhørighet i en flerkulturell setting i Oslo.
 • Rysst, Mari (). Bokomtale: Barn, Språk og Kultur Språkutvikling fram til sjuårsalderen av Helene Valvatne og Margareth Sandvik.
 • Rysst, Mari (). Bokomtale: Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder om å være mor og far for norsk ungdom.
 • Bonke, Jens; Borgeraas, Elling M; Døving, Runar; Hjort, Thorbjørn; Hohnen, Pernille; Montesino, Norma; Rysst, Mari; Salonen, Tapio (). Udsathed og forbrug i de nordiske velfærdsstater. ISBN 87-7487-798-4. 373 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (22)

 • Rysst, Mari (). Always a foreigner? Ethnic identity construction and belonging among youth of immigrant origin in Norway.
 • Rysst, Mari (). “I Think of Myself as Norwegian, Although I Feel that I Am from Another Country.” Children Constructing Ethnic Identity in Diverse Cultural Contexts in Oslo, Norway.
 • Klepp, Ingun Grimstad; Rysst, Mari (). Deviant Bodies and Suitable Clothes.
 • Rysst, Mari (). "The Pakistani way doesn't work in Norway": Cultural values and young mothers' employment in a multicultural suburb of Oslo.
 • Rysst, Mari (). Friendship and gender identity among girls in a multicultural setting in Oslo.
 • Rysst, Mari; Vramo, Lill Margrethe (). The social importance of things and money among migrant families in Norway.
 • Rysst, Mari (). The Social Importance of consumption for Inclusion and Exclusion among children in a multi-ethnic suburb of Oslo.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Rysst, Mari; Mari, Bjerck (). En av gutta : kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker.
 • Rysst, Mari (). "Colour-blind childhood?" Living racialised ethnicities in a primary school setting in Oslo, Norway.
 • Rysst, Mari (). "Lyden av hudfarge" blant barn i Groruddalen.
 • Klepp, Ingun Grimstad; Roos, Gun; Rysst, Mari (). Utseendets sosiale betydning.
 • Rysst, Mari (). "Å se bra ut" : kroppsidealer og kroppspraksiser i Norge.
 • Rysst, Mari (). "Skal du på Klubben?": Sosial inkludering og ekskludering blant barn på et multi-etnisk sted i Oslo.
 • Rysst, Mari (). Хорошо вьіґляцеть” И бъіть топстьім в Норвеґии : Что цля норвежџа лцеальная флґүра, полнота лоцхоцяшая оцежца.
 • Rysst, Mari (). Snapshot: sexualization of preteen girls in Norway.
 • Rysst, Mari (). Girls, bodies and romance in the light of a presumed "disappearance" of childhood.
 • Rysst, Mari (). "Hello - We`re Only in the Fifth Grade!!": Children`s Rights, Inter-generationality and Constructions of Gender in Public Discourses About Childhood.
 • Rysst, Mari (). "Healthism" and looking good : body ideals and body practices in Norway.
 • Rysst, Mari (). Småjenter, kropp og romantikk i lys av en fryktet "seksualisering" av barndom.
 • Rysst, Mari (). 'I AM ONLY 10 YEARS OLD' Femininities, clothing-fashion codes and the intergenerational gap of interpretation of young girls' clothes.
 • Rysst, Mari (). "Barna kommer først" preferanser og utsatthet i nordiske barnefamilier.
 • Rysst, Mari (). Det koster å være kul om teenagers opplevelse av tilhørighet i en flerkulturell setting i Oslo.

Bøker (8)

Vitenskapelige konferansebidrag (7)

 • Rysst, Mari (). Minority boys in Lillehammer: the importance of participation in football.
 • Rysst, Mari (). "Jeg bare elsker rosa!" Om kjønnsuttrykk i butikkhyller og på klesstativ rettet mot barn i dag, i lys av kjønnssegregering og seksualisering av barndom..
 • Rysst, Mari (). «Alle andre har»: inkluderende forbruk blant barn i Groruddalen og Lillehammer..
 • Rysst, Mari (). Always a Foreigner? Ethnic identity construction among 11-year old children at two different schools in Norway.
 • Rysst, Mari (). ”Always a foreigner?”: A comparative approach to ethnic identity construction among youth in Norway.
 • Rysst, Mari (). Førsteamanuensis Mari Rysst var opponent under disputasen til Mayumi Takahashi ved NTNU.
 • Rysst, Mari (). Opponent på Mayumi Takahashi's avhandling "Young Children and Consumer Media Cultures in Japan: Mothering, Peer Relationships, Social Identities and Consumption Practices".

Annet (12)

 • Rysst, Mari (). - Det er helt hinsides priser.
 • Rysst, Mari (). - Snart bare unntaksvis at barna feirer hjemme.
 • Rysst, Mari (). Hvorfor har vi jente- og gutteklær?.
 • Rysst, Mari (). Bildene som kan redde statusen din på ungdomsskolen.
 • Rysst, Mari (). Offentlig engasjert antropologi, for en bedre verden, men på bekostning av fagets egenart?.
 • Rysst, Mari; Klepp, Ingun Grimstad (). Looking good and judging gazes: The relationship between body ideals, body satisfaction and body practices among Norwegian men and women.
 • Rysst, Mari (). Nye kulturstudier: teorier og temaer, av Anne Scott Sørensen, Ole Martin Høystad, Erling Bjurstrøm og Halvard Vike.
 • Rysst, Mari (). Barndommens paradokser.
 • Rysst, Mari (). Alle ofrer seg for barna.
 • Brusdal, Ragnhild; Rysst, Mari (). Forbruk og forfall.
 • Rysst, Mari (). Bokomtale: Barn, Språk og Kultur Språkutvikling fram til sjuårsalderen av Helene Valvatne og Margareth Sandvik.
 • Rysst, Mari (). Bokomtale: Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder om å være mor og far for norsk ungdom.