Liv Johanne Solheim

Professor
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (83)

Utvalgte (83)

 • Solheim, Liv Johanne (). Integrering av flyktninger i mindre kommuner: betydningen av helhetlige forløp, koordinering og sammenheng i tjenestene.
 • Solheim, Liv Johanne (). Flyktning som ressurs i mindre kommuner. Presentasjon av funn frå intervju med busette flyktningar i tre kommuner..
 • Solheim, Liv Johanne; Røhnebæk, Maria (). Flyktning som ressurs i Nordre Land. Presentasjon av funn fra intervju med flyktninger..
 • Solheim, Liv Johanne; Røhnebæk, Maria (). Flyktning som ressurs i Vågå. Presentasjon av funn fra intervju med bosatte flyktninger..
 • Solheim, Liv Johanne; Røhnebæk, Maria (). Flyktning som ressurs i Sel kommune. Presentasjon av funn fra intervju med bosatte flyktninger..
 • Solheim, Liv Johanne (). Kommentator på boklanseringsseminar "Reimagining the Human Service Relationship" av redaktørene Jaber F. Gubrium, Tone Alm Andreassen & Per Koren Solvang..
 • Bakke, Inger Marie; Solheim, Liv Johanne; Hovden, Jorid (). "Skulle ønske jeg kunne være med på turn, jeg!" Om fattige foreldres utfordringer med å legge til rette for barnas fysiske aktivitet.
 • Aronsson, Gunnar; Marklund, Staffan; Solheim, Liv Johanne (). Skam, stigmatisering och framtidstro bland långtidssjukskrivna i ”osynliga” diagnoser.
 • Aronsson, Gunnar; Johansen, Vegard; Marklund, Staffan; Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Sjukfrånvarons dimensioner : svensk-norska jämförelser och analyser. Liber. ISBN 978-91-47-11457-3. 222 s.
 • Hovden, Jorid; Bakke, Inger Marie; Solheim, Liv Johanne (). Den norske idrettsmodellen i utakt. Fattige familier og fysisk aktivitet.
 • Solheim, Liv Johanne (). Det gåtefulle sykefråveret: kan forskinga gi nokre svar?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Relational social capital: Norwegian women’s experiences of the process of being on sick leave and the path back to work.
 • Johansen, Vegard; Aronsson, Gunnar; Marklund, Staffan; Solheim, Liv Johanne (). Derfor går vi på jobb når vi er syke.
 • Solheim, Liv Johanne; Konst, Margareth (). Velg riktig kommune om du trenger sosialhjelp.
 • Solheim, Liv Johanne (). Derfor går vi på jobb når vi blir syke.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosiale årsaker til sykefråver -og kva skal vi gjere med det?.
 • Marklund, Staffan; Aronsson, Gunnar; Johansen, Vegard; Solheim, Liv Johanne (). Previous sickness presence among long-term sick-listed in Norway and Sweden: A retrospective study of prevalence and self-reported reasons.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosiale årsaker til sjukefråver - og kva skal vi gjere med det?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Medlem i en betygsnemnd for doktoravhandlingen til Sara Hultquist.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosiale årsaker til sjukefråver – og kva kan vi gjere med det?.
 • Bredvold, Randi; Solheim, Liv Johanne (). Women's Work and Reasons for Absence from Work (RC 32 Women In Society).
 • Bakke, Inger Marie; Solheim, Liv Johanne (). Involvement in Physical Leisure Activities in Low Income Households (RC 27 Sociology of Sport).
 • Glemmestad, Hanne; Kristiansen, Line; Schulstok, Torild; Solheim, Liv Johanne (). Arbeid først : ambisjon eller illusjon?: NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet. 59 s.
 • Billbo, Tina; Mydland, Ørjan; Syversen, Trine Løvold; Glemmestad, Hanne; Solheim, Liv Johanne (). Kommunale forskjeller i økonomisk sosialhjelp : en studie av forskjeller i organisering og praktisering i seks kommuner. 63 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). Det gåtefulle sjukefråveret.
 • Solheim, Liv Johanne (). Kvinners gåtefulle sjukefråvær - kvifor er kvinner meir sjukmeldte enn menn?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Årsaker til sjukefråver blant menn og kvinner i Norge og Sverige.
 • Solheim, Liv Johanne (). Statlege verksemder ei sinke i arbeidet med inkluderande arbeidsliv?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Godvilje i motvind? Om inkluderande arbeidsliv i statlege verksemder.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosial kapital og sosial kontroll: erfaringar med å vere sjukmeldt og prosessen tilbake til arbeid.
 • Solheim, Liv Johanne (). Fortsatt stort behov for IA-avtalen i staten.
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Solheim, Liv Johanne (). Sosiale årsaker til sykefravær. En kvalitativ studie av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser i Norge. ISBN 978-82-7356-679-9. 66 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). The Understanding of Norwegian women's sickness absence: towards a holistic approach.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sjukmelding av kvinner - lite treffsikker hjelp?.
 • Solheim, Liv Johanne; Berg, Anne Marie (). Omstillingsprosesser og IA-arbeid: hvordan takles utfordringene i statlige virksomheter?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sjukefråveret : korleis skal vi forstå det og kva skal vi gjere med det?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Kvinners sjukefråver: Behov for ei holistisk tilnærming.
 • Solheim, Liv Johanne; Skaare, Sigrun Dancke (). Husmorvikar framfor sykemelding.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Solheim, Liv Johanne (). Absence and alternative learning : The Company Programme and inclusive working life as a means to reduce high school absence.
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Solheim, Liv Johanne (). Helpers of the fragile, elderly and sick : report from a nursing home.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Hjelp på egna villkor : om brukermedverkan.
 • Solheim, Liv Johanne (). Inclusive working life and value conflict in Norway.
 • Solheim, Liv Johanne; Rønning, Rolf (). Hjelp på egne vilkår : om brukermedvirkning.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosiale relasjonar sin innverknad i rehabiliteringsprosessar.
 • Solheim, Liv Johanne (). Marginalitet og sosial kapital.
 • Solheim, Liv Johanne (). Frå stønad til arbeid - med hjelp som monnar? kvalifiseringsarbeid i empowermentperspektiv.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne; Solheim, Liv Johanne; Batt-Rawden, Kari Bjerke (). Skrøpelig eldre og sjuke hjelpere : om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem. 26 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). Forholdet mellom teori og empiri utifrå ulike vitskapsteoretiske tradisjonar : metodisk einsretting eller mangfald?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Fra stønadsmottaker til arbeidstaker - fra skam til stolthet?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Verdsetjing gjennom arbeid?.
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • Andersen, Jan; Solheim, Liv Johanne (). På kanten av arbeidsmarkedet - hva tror vi og hva vet vi?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosialpolitikk som innovasjon eller imitasjon.
 • Solheim, Liv Johanne (). Avtalen om inkluderande arbeidsliv : innovasjon eller gammal vin på nye flasker?.
 • Solheim, Liv Johanne (). SAVIS : ein modell for sosial inklusjon.
 • Solheim, Liv Johanne (). The conflict between neo-liberalism and social liberalism : a Norwegian case study.
 • Fritze, Yvonne; Solheim, Liv Johanne (). Mulighetenes mangfold : en evaluering av et videoproduksjonsprosjekt. ISBN 8271843222. 43 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). Bokomtale: Halvard Vike: Velferd uten grenser : den norske velferdsstaten ved veiskillet.
 • Solheim, Liv Johanne (). When state enterprises go to the market and everybody is promised a job : the conflict between social liberalism and neo liberalism : seminar.
 • Solheim, Liv Johanne (). Samroding : en nødvendighet.
 • Solheim, Liv Johanne (). Bokanmeldelse : Nanna Mik-Meyer: Dømt til personlig udvikling.
 • Solheim, Liv Johanne (). Inkluderande arbeidsliv og omstilling i statlege verksemder.
 • Solheim, Liv Johanne (). Deltakererfaringer med SAVIS-prosjektet (samordning av virkemidler i sysselsettingspolitikken).
 • Solheim, Liv Johanne (). Omstilling og inkluderande arbeidsliv i statlege verksemder.
 • Dyb, Evelyn; Solheim, Liv Johanne; Ytrehus, Siri (). Sosialt perspektiv på bolig. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-080-2. 192 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). En sjanse til... : deltakarerfaringar i SAVIS-prosjektet.
 • Solheim, Liv Johanne (). En sjanse til ... : deltakarerfaringar i SAVIS-prosjektet.
 • Solheim, Liv Johanne (). Omstilling og inkluderende arbeidsliv i statlige virksomheter.
 • Solheim, Liv Johanne (). Staten på slankekur - trimming eller utsulting? : omstilling og inkluderende arbeidsliv i statlige virksomheter i Oppland. ISBN 8271842978. 72 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). "En sjanse til..." : deltakererfaringer fra SAVIS-prosjektet. 29 s.
 • Dyb, Evelyn; Solheim, Liv Johanne; Ytrehus, Siri (). Sosialt perspektiv på bolig. ISBN 8279350802. 192 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). Pensionssystemer i förendring : video produsert i forbindelse med studiet Internasjonal trygd.
 • Solheim, Liv Johanne (). Ulike velferdsregimer - felles utfordring? : video produsert i forbindelse med studiet Internasjonal trygd.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Velferdsmodeller og trygdesystemer i komparativt perspektiv. 19 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). Between integration and exclusion : homelessness in rural areas in Norway.
 • Solheim, Liv Johanne (). Bustadløyse i mindre kommuner.
 • Solheim, Liv Johanne (). Rural homelessness: visible persons - invisible problem?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosialhjelp, sjølvrespekt og meistring.
 • Solheim, Liv Johanne; Øvrelid, Bjarne (). Samhandling i velferdsyrke. Fagbokforlaget.
 • Solheim, Liv Johanne (). Vår tids legdefolk? Bustadløyse i mindre kommunar.
 • Solheim, Liv Johanne (). Kjønn og velferdsstat : bokomtale av Kjønn og velferdsstat, red. av Nagel, Anne Hilde.
 • Solheim, Liv Johanne; Rønning, Rolf (). Hjelp på egne premisser? : om brukermedvirkning i velferdssektoren. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12710-9. 181 s.
 • Hovden, Jorid; Solheim, Liv Johanne; Solheim, Liv Johanne (). Er det prisen verdt? Ein studie av kvinnelege trenarar og tillitsvalde sine erfaringar med arbeid i Norges Volleyballforbund. 52 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (14)

 • Bakke, Inger Marie; Solheim, Liv Johanne; Hovden, Jorid (). "Skulle ønske jeg kunne være med på turn, jeg!" Om fattige foreldres utfordringer med å legge til rette for barnas fysiske aktivitet.
 • Aronsson, Gunnar; Marklund, Staffan; Solheim, Liv Johanne (). Skam, stigmatisering och framtidstro bland långtidssjukskrivna i ”osynliga” diagnoser.
 • Hovden, Jorid; Bakke, Inger Marie; Solheim, Liv Johanne (). Den norske idrettsmodellen i utakt. Fattige familier og fysisk aktivitet.
 • Solheim, Liv Johanne (). Relational social capital: Norwegian women’s experiences of the process of being on sick leave and the path back to work.
 • Marklund, Staffan; Aronsson, Gunnar; Johansen, Vegard; Solheim, Liv Johanne (). Previous sickness presence among long-term sick-listed in Norway and Sweden: A retrospective study of prevalence and self-reported reasons.
 • Solheim, Liv Johanne (). The Understanding of Norwegian women's sickness absence: towards a holistic approach.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Solheim, Liv Johanne (). Absence and alternative learning : The Company Programme and inclusive working life as a means to reduce high school absence.
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Solheim, Liv Johanne (). Helpers of the fragile, elderly and sick : report from a nursing home.
 • Solheim, Liv Johanne (). Inclusive working life and value conflict in Norway.
 • Solheim, Liv Johanne (). Marginalitet og sosial kapital.
 • Solheim, Liv Johanne (). Frå stønad til arbeid - med hjelp som monnar? kvalifiseringsarbeid i empowermentperspektiv.
 • Solheim, Liv Johanne (). Avtalen om inkluderande arbeidsliv : innovasjon eller gammal vin på nye flasker?.
 • Solheim, Liv Johanne (). SAVIS : ein modell for sosial inklusjon.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosialhjelp, sjølvrespekt og meistring.

Bøker (16)

 • Aronsson, Gunnar; Johansen, Vegard; Marklund, Staffan; Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Sjukfrånvarons dimensioner : svensk-norska jämförelser och analyser. Liber. ISBN 978-91-47-11457-3. 222 s.
 • Glemmestad, Hanne; Kristiansen, Line; Schulstok, Torild; Solheim, Liv Johanne (). Arbeid først : ambisjon eller illusjon?: NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet. 59 s.
 • Billbo, Tina; Mydland, Ørjan; Syversen, Trine Løvold; Glemmestad, Hanne; Solheim, Liv Johanne (). Kommunale forskjeller i økonomisk sosialhjelp : en studie av forskjeller i organisering og praktisering i seks kommuner. 63 s.
 • Batt-Rawden, Kari Bjerke; Solheim, Liv Johanne (). Sosiale årsaker til sykefravær. En kvalitativ studie av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser i Norge. ISBN 978-82-7356-679-9. 66 s.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Hjelp på egna villkor : om brukermedverkan.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne; Solheim, Liv Johanne; Batt-Rawden, Kari Bjerke (). Skrøpelig eldre og sjuke hjelpere : om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem. 26 s.
 • Fritze, Yvonne; Solheim, Liv Johanne (). Mulighetenes mangfold : en evaluering av et videoproduksjonsprosjekt. ISBN 8271843222. 43 s.
 • Dyb, Evelyn; Solheim, Liv Johanne; Ytrehus, Siri (). Sosialt perspektiv på bolig. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-080-2. 192 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). Staten på slankekur - trimming eller utsulting? : omstilling og inkluderende arbeidsliv i statlige virksomheter i Oppland. ISBN 8271842978. 72 s.
 • Solheim, Liv Johanne (). "En sjanse til..." : deltakererfaringer fra SAVIS-prosjektet. 29 s.
 • Dyb, Evelyn; Solheim, Liv Johanne; Ytrehus, Siri (). Sosialt perspektiv på bolig. ISBN 8279350802. 192 s.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Velferdsmodeller og trygdesystemer i komparativt perspektiv. 19 s.
 • Solheim, Liv Johanne; Øvrelid, Bjarne (). Samhandling i velferdsyrke. Fagbokforlaget.
 • Solheim, Liv Johanne (). Vår tids legdefolk? Bustadløyse i mindre kommunar.
 • Solheim, Liv Johanne; Rønning, Rolf (). Hjelp på egne premisser? : om brukermedvirkning i velferdssektoren. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12710-9. 181 s.
 • Hovden, Jorid; Solheim, Liv Johanne; Solheim, Liv Johanne (). Er det prisen verdt? Ein studie av kvinnelege trenarar og tillitsvalde sine erfaringar med arbeid i Norges Volleyballforbund. 52 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (31)

 • Solheim, Liv Johanne (). Integrering av flyktninger i mindre kommuner: betydningen av helhetlige forløp, koordinering og sammenheng i tjenestene.
 • Solheim, Liv Johanne (). Det gåtefulle sykefråveret: kan forskinga gi nokre svar?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Medlem i en betygsnemnd for doktoravhandlingen til Sara Hultquist.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosiale årsaker til sjukefråver – og kva kan vi gjere med det?.
 • Bredvold, Randi; Solheim, Liv Johanne (). Women's Work and Reasons for Absence from Work (RC 32 Women In Society).
 • Bakke, Inger Marie; Solheim, Liv Johanne (). Involvement in Physical Leisure Activities in Low Income Households (RC 27 Sociology of Sport).
 • Solheim, Liv Johanne (). Det gåtefulle sjukefråveret.
 • Solheim, Liv Johanne (). Kvinners gåtefulle sjukefråvær - kvifor er kvinner meir sjukmeldte enn menn?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Årsaker til sjukefråver blant menn og kvinner i Norge og Sverige.
 • Solheim, Liv Johanne (). Godvilje i motvind? Om inkluderande arbeidsliv i statlege verksemder.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosial kapital og sosial kontroll: erfaringar med å vere sjukmeldt og prosessen tilbake til arbeid.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sjukmelding av kvinner - lite treffsikker hjelp?.
 • Solheim, Liv Johanne; Berg, Anne Marie (). Omstillingsprosesser og IA-arbeid: hvordan takles utfordringene i statlige virksomheter?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sjukefråveret : korleis skal vi forstå det og kva skal vi gjere med det?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Kvinners sjukefråver: Behov for ei holistisk tilnærming.
 • Solheim, Liv Johanne; Rønning, Rolf (). Hjelp på egne vilkår : om brukermedvirkning.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosiale relasjonar sin innverknad i rehabiliteringsprosessar.
 • Solheim, Liv Johanne (). Forholdet mellom teori og empiri utifrå ulike vitskapsteoretiske tradisjonar : metodisk einsretting eller mangfald?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Fra stønadsmottaker til arbeidstaker - fra skam til stolthet?.
 • Andersen, Jan; Solheim, Liv Johanne (). På kanten av arbeidsmarkedet - hva tror vi og hva vet vi?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosialpolitikk som innovasjon eller imitasjon.
 • Solheim, Liv Johanne (). The conflict between neo-liberalism and social liberalism : a Norwegian case study.
 • Solheim, Liv Johanne (). When state enterprises go to the market and everybody is promised a job : the conflict between social liberalism and neo liberalism : seminar.
 • Solheim, Liv Johanne (). Samroding : en nødvendighet.
 • Solheim, Liv Johanne (). Inkluderande arbeidsliv og omstilling i statlege verksemder.
 • Solheim, Liv Johanne (). Deltakererfaringer med SAVIS-prosjektet (samordning av virkemidler i sysselsettingspolitikken).
 • Solheim, Liv Johanne (). Omstilling og inkluderande arbeidsliv i statlege verksemder.
 • Solheim, Liv Johanne (). En sjanse til... : deltakarerfaringar i SAVIS-prosjektet.
 • Solheim, Liv Johanne (). En sjanse til ... : deltakarerfaringar i SAVIS-prosjektet.
 • Solheim, Liv Johanne (). Between integration and exclusion : homelessness in rural areas in Norway.
 • Solheim, Liv Johanne (). Rural homelessness: visible persons - invisible problem?.

Annet (22)

 • Solheim, Liv Johanne (). Flyktning som ressurs i mindre kommuner. Presentasjon av funn frå intervju med busette flyktningar i tre kommuner..
 • Solheim, Liv Johanne; Røhnebæk, Maria (). Flyktning som ressurs i Nordre Land. Presentasjon av funn fra intervju med flyktninger..
 • Solheim, Liv Johanne; Røhnebæk, Maria (). Flyktning som ressurs i Vågå. Presentasjon av funn fra intervju med bosatte flyktninger..
 • Solheim, Liv Johanne; Røhnebæk, Maria (). Flyktning som ressurs i Sel kommune. Presentasjon av funn fra intervju med bosatte flyktninger..
 • Solheim, Liv Johanne (). Kommentator på boklanseringsseminar "Reimagining the Human Service Relationship" av redaktørene Jaber F. Gubrium, Tone Alm Andreassen & Per Koren Solvang..
 • Johansen, Vegard; Aronsson, Gunnar; Marklund, Staffan; Solheim, Liv Johanne (). Derfor går vi på jobb når vi er syke.
 • Solheim, Liv Johanne; Konst, Margareth (). Velg riktig kommune om du trenger sosialhjelp.
 • Solheim, Liv Johanne (). Derfor går vi på jobb når vi blir syke.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosiale årsaker til sykefråver -og kva skal vi gjere med det?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Sosiale årsaker til sjukefråver - og kva skal vi gjere med det?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Statlege verksemder ei sinke i arbeidet med inkluderande arbeidsliv?.
 • Solheim, Liv Johanne (). Fortsatt stort behov for IA-avtalen i staten.
 • Solheim, Liv Johanne; Skaare, Sigrun Dancke (). Husmorvikar framfor sykemelding.
 • Solheim, Liv Johanne (). Verdsetjing gjennom arbeid?.
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • Solheim, Liv Johanne (). Bokomtale: Halvard Vike: Velferd uten grenser : den norske velferdsstaten ved veiskillet.
 • Solheim, Liv Johanne (). Bokanmeldelse : Nanna Mik-Meyer: Dømt til personlig udvikling.
 • Solheim, Liv Johanne (). Omstilling og inkluderende arbeidsliv i statlige virksomheter.
 • Solheim, Liv Johanne (). Pensionssystemer i förendring : video produsert i forbindelse med studiet Internasjonal trygd.
 • Solheim, Liv Johanne (). Ulike velferdsregimer - felles utfordring? : video produsert i forbindelse med studiet Internasjonal trygd.
 • Solheim, Liv Johanne (). Bustadløyse i mindre kommuner.
 • Solheim, Liv Johanne (). Kjønn og velferdsstat : bokomtale av Kjønn og velferdsstat, red. av Nagel, Anne Hilde.