Liv Susanne Bugge

Dosent
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (5)

Pågående (1)

Avsluttede (4)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (62)

Utvalgte (62)

 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). How student teachers view immigrants' positions in economic, political and social life.
 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). Student teachers and multicultural awareness in Norway.
 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). How student teachers view immigrants' positions in social, economic and political life.
 • Wikan, Gerd Nora; Haug, Inger; Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten; Klein, Jørgen (). Global bevissthet og interkulturell kompetanse hos lærerstudenter.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Flexible Studies as Strategy for Lifelong Learning.
 • Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten (). Attitudes towards immigrants among student teachers.
 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). Student teachers and attitudes in multicultural settings.
 • Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten (). Attitudes towards immigrants among student teachers.
 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). What do we mean by multicultural awareness?.
 • Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten (). Investigating student teachers' understanding of multicultural society.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). A comparison of kindergarten teacher students: On-campus/full-time versus flexible studies.
 • Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne (). Student performance in teacher education in Norway: the impact of student,institutional and structural factors.
 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). What do we mean by multicultural awareness?.
 • Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten (). Student Teachers and multicultural awareness.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). A comparison of Kindergarten Teacher Students: On-campus/full-time versus flexible studies.
 • Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne (). What can higher insitutions do to influence students' performance and progress?.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). How Students spend their Time and the Impact on Study Performance and Progress.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Student level factors influencing performance and study progress.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). How students spend their time and the impact of study performance and progress.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Living conditions of student teachers in Norway.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). How students spend their time.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd (). Living conditions of student teachers in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). A Comparison of the National Framework Plan for Kindergartens in England and Norway in a Functionalist Perspective.
 • Bugge, Liv Susanne (). Specialised kindergartens and the value of children.
 • Bugge, Liv Susanne (). Specialised Kindergartens in Norway - Development and Challenges.
 • Bugge, Liv Susanne (). Poverty in Norway: A Child Perspective.
 • Bugge, Liv Susanne (). The kindergarten: a tool for social inclusion of poor children?.
 • Bugge, Liv Susanne (). Poverty in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). From framework plan via teaching to knowledge. Professional confidentiality among pre-school teachers in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). Bare fortell : jeg har også taushetsplikt.
 • Bugge, Liv Susanne (). The Contemporary Norwegian Family.
 • Bugge, Liv Susanne (). Thoughts and knowledge about professional confidentiality among pre-school teachers in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). Gossip or essential information? Professional confidentiality among pre-school teachers in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). Bare fortell : jeg har også taushetsplikt.
 • Bugge, Liv Susanne (). The pre-school teacher: The duty to remain silent and professional ethics.
 • Bugge, Liv Susanne (). Pre-school teachers and professional confidentiality in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). Taushetsplikt i praksis.
 • Bugge, Liv Susanne (). The pre-school teacher: The duty to remain silent and professional ethics.
 • Bugge, Liv Susanne (). Førskolelæreren: Kunnskap og tro om taushetsplikt.
 • Bugge, Liv Susanne (). Med plikt til å tie. Yrkesetikk og taushetsplikt i førskolelærerrollen. ISBN 82-7671-125-1. 47 s.
 • Bugge, Liv Susanne; Lindseth, Odd Helge; Wikan, Gerd (). Læreren skal gi kunnskaper.
 • Bugge, Liv Susanne (). Profesjonenes makt i et brukerperspektiv.
 • Bugge, Liv Susanne (). Med plikt til å tie. Gjennomgang av litteratur og problemstillinger knyttet til et prosjekt om yrkesetiske aspekter ved førskolelærerrollen.
 • Bugge, Liv Susanne (). Profesjonenes makt i et brukerperspektiv.
 • Bugge, Liv Susanne (). Heimkunnskap : mer enn boller og bolig : en samfunnsvitenskapelig tilnærming til feltene familie, omsorg og helse. ISBN 82-518-3554-2. 140 s.
 • Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Innsikt og utsyn : samfunnsvitenskaplige artikler. ISBN 82-7518-057-0. 243 s.
 • Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Latente og manifeste funksjoner i norsk kommunal alkoholpolitikk.
 • Gundersborg, Randi S; Moldjord, Wenke; Rørhus, Gry Handberg; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Prioritering av helsetjenester : om behandling av ufrivillig barnløshet.
 • Bakken, Kjell; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Krev din rett? : om holdninger til trygd.
 • Odden, Sigrun; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). På veg opp? : en deltakerundersøkelse av "Vi vil opp" prosjektet i Hedmark.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Kulturens plass i regional utviklingsplanlegging : kulturprosjekters rolle i regionalplanlegging i V@ærmland.
 • Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Fenomenet kulturpolitikk.
 • Haugen, Anne Oline; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Tilgjengelighet til offentlig informasjon : en juridisk kommentar.
 • Rørhus, Kåre; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Gruppepress som dynamisk faktor i en endringsprosess : en eksempelstudie av ungdomsgruppa.
 • Leite, Olav; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Statlig styring eller forretningsmessig handlefrihet : en presentasjon av statsforetaket som organisasjonsform for statlig næringsvirksomhet.
 • Hetland, Per; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Sur nedbør møter sitt publikum : elementer til en fortolkningsmodell for forskningskommunikasjon.
 • Moren, Jorolv; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Er det universitetenes og høgskolenes skyld : om ideologiske føringer og premisser i økonomi og politikk.
 • Høyer, Hans Chr.; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Virksomhetsplanlegging i statlig forvaltning : ett konsept : mange oppfatninger.
 • Hafting, Tore; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Naturmiljøet som ideologi.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). Hjem, kjære hjem.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). Hjem, kjære hjem.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd (). Bostedspreferanser og bomotiv - en oversikt over nyere forskning.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (31)

 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). How student teachers view immigrants' positions in economic, political and social life.
 • Wikan, Gerd Nora; Haug, Inger; Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten; Klein, Jørgen (). Global bevissthet og interkulturell kompetanse hos lærerstudenter.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Flexible Studies as Strategy for Lifelong Learning.
 • Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten (). Attitudes towards immigrants among student teachers.
 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). What do we mean by multicultural awareness?.
 • Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten (). Investigating student teachers' understanding of multicultural society.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). A comparison of kindergarten teacher students: On-campus/full-time versus flexible studies.
 • Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne (). Student performance in teacher education in Norway: the impact of student,institutional and structural factors.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). How Students spend their Time and the Impact on Study Performance and Progress.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Student level factors influencing performance and study progress.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). Living conditions of student teachers in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). Specialised kindergartens and the value of children.
 • Bugge, Liv Susanne (). Poverty in Norway: A Child Perspective.
 • Bugge, Liv Susanne (). From framework plan via teaching to knowledge. Professional confidentiality among pre-school teachers in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). Bare fortell : jeg har også taushetsplikt.
 • Bugge, Liv Susanne (). The pre-school teacher: The duty to remain silent and professional ethics.
 • Bugge, Liv Susanne (). Profesjonenes makt i et brukerperspektiv.
 • Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Latente og manifeste funksjoner i norsk kommunal alkoholpolitikk.
 • Gundersborg, Randi S; Moldjord, Wenke; Rørhus, Gry Handberg; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Prioritering av helsetjenester : om behandling av ufrivillig barnløshet.
 • Bakken, Kjell; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Krev din rett? : om holdninger til trygd.
 • Odden, Sigrun; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). På veg opp? : en deltakerundersøkelse av "Vi vil opp" prosjektet i Hedmark.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Kulturens plass i regional utviklingsplanlegging : kulturprosjekters rolle i regionalplanlegging i V@ærmland.
 • Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Fenomenet kulturpolitikk.
 • Haugen, Anne Oline; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Tilgjengelighet til offentlig informasjon : en juridisk kommentar.
 • Rørhus, Kåre; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Gruppepress som dynamisk faktor i en endringsprosess : en eksempelstudie av ungdomsgruppa.
 • Leite, Olav; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Statlig styring eller forretningsmessig handlefrihet : en presentasjon av statsforetaket som organisasjonsform for statlig næringsvirksomhet.
 • Hetland, Per; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Sur nedbør møter sitt publikum : elementer til en fortolkningsmodell for forskningskommunikasjon.
 • Moren, Jorolv; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Er det universitetenes og høgskolenes skyld : om ideologiske føringer og premisser i økonomi og politikk.
 • Høyer, Hans Chr.; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Virksomhetsplanlegging i statlig forvaltning : ett konsept : mange oppfatninger.
 • Hafting, Tore; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Naturmiljøet som ideologi.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). Hjem, kjære hjem.

Bøker (4)

 • Bugge, Liv Susanne (). Med plikt til å tie. Yrkesetikk og taushetsplikt i førskolelærerrollen. ISBN 82-7671-125-1. 47 s.
 • Bugge, Liv Susanne (). Heimkunnskap : mer enn boller og bolig : en samfunnsvitenskapelig tilnærming til feltene familie, omsorg og helse. ISBN 82-518-3554-2. 140 s.
 • Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir (). Innsikt og utsyn : samfunnsvitenskaplige artikler. ISBN 82-7518-057-0. 243 s.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd (). Bostedspreferanser og bomotiv - en oversikt over nyere forskning.

Vitenskapelige konferansebidrag (21)

 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). How student teachers view immigrants' positions in social, economic and political life.
 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). Student teachers and attitudes in multicultural settings.
 • Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten (). Attitudes towards immigrants among student teachers.
 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). What do we mean by multicultural awareness?.
 • Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten (). Student Teachers and multicultural awareness.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). A comparison of Kindergarten Teacher Students: On-campus/full-time versus flexible studies.
 • Wikan, Gerd Nora; Bugge, Liv Susanne (). What can higher insitutions do to influence students' performance and progress?.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd Nora (). How students spend their time and the impact of study performance and progress.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). How students spend their time.
 • Bugge, Liv Susanne; Wikan, Gerd (). Living conditions of student teachers in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). A Comparison of the National Framework Plan for Kindergartens in England and Norway in a Functionalist Perspective.
 • Bugge, Liv Susanne (). Specialised Kindergartens in Norway - Development and Challenges.
 • Bugge, Liv Susanne (). The kindergarten: a tool for social inclusion of poor children?.
 • Bugge, Liv Susanne (). Poverty in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). The Contemporary Norwegian Family.
 • Bugge, Liv Susanne (). Thoughts and knowledge about professional confidentiality among pre-school teachers in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). Gossip or essential information? Professional confidentiality among pre-school teachers in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). Pre-school teachers and professional confidentiality in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). The pre-school teacher: The duty to remain silent and professional ethics.
 • Bugge, Liv Susanne (). Førskolelæreren: Kunnskap og tro om taushetsplikt.
 • Bugge, Liv Susanne (). Med plikt til å tie. Gjennomgang av litteratur og problemstillinger knyttet til et prosjekt om yrkesetiske aspekter ved førskolelærerrollen.

Annet (6)

 • Løtveit, Morten; Bugge, Liv Susanne (). Student teachers and multicultural awareness in Norway.
 • Bugge, Liv Susanne (). Bare fortell : jeg har også taushetsplikt.
 • Bugge, Liv Susanne (). Taushetsplikt i praksis.
 • Bugge, Liv Susanne; Lindseth, Odd Helge; Wikan, Gerd (). Læreren skal gi kunnskaper.
 • Bugge, Liv Susanne (). Profesjonenes makt i et brukerperspektiv.
 • Wikan, Gerd; Bugge, Liv Susanne (). Hjem, kjære hjem.