Liv Altmann

Førstelektor
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (21)

Utvalgte (21)

 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove; Askheim, Ole Petter (). Norway: Do Gap-mending Methods Have any Long-Term Effects? Experiences from the Norwegian Course Meeting Face to Face Creates Insights.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). Brukerinvolvering i BVS utdanningene.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). Brukerinvolvering i sosialfaglig utdanning Hva kan «gap-mending» pedagogikk bidra til?.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : brukere som medstudenter i sosialfaglig utdanning.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). Brukermedvirkning i sosialt arbeiderutdanningene i Norge : erfaringer fra de deltakende studentenes synspunkter og refleksjoner over fremtidige strategier for nødvendige endringer i utdanning og sosialt arbeidspraksis.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). User involvement in social work education in Norway. Experiences from the participating students points of view, and reflections upon future strategies for necessary changes in education and social work practice.
 • Altmann, Liv (). Ansikt til ansikt gir innsikt : empowerment i praksis.
 • Altmann, Liv (). God nok omsorg i heldøgns omsorgsboliger?.
 • Altmann, Liv (). Om empowerment i teori og praksis.
 • Altmann, Liv (). Empowerment i teori og praksis.
 • Altmann, Liv (). Brukermedvirkning honnørord eller realitet.
 • Hasvold, Tove; Altmann, Liv (). Empowerment i praksis : ansikt til ansikt gir innsikt.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Gardli, Kristin; Hasvold, Tove (). Empowerment : ansikt til ansikt gir innsikt.
 • Altmann, Liv (). Arbeid i konfliktfylte saker.
 • Altmann, Liv (). Lyttemøte : en annen kanal for makt og innflytelse.
 • Altmann, Liv (). Mestring og medvirkning gjennom fellesskap og feedback : empowerment i praksis. ISBN 8271843214. 98 s.
 • Altmann, Liv (). Mestring og medvirkning gjennom fellesskap og feedback : empowerment i praksis. 1 s.
 • Altmann, Liv (). Mestring og medvirkning gjennom fellesskap og feedback : lyttemøtemodell og foreldreerfaringer.
 • Altmann, Liv (). Mestring gjennom fellesskap og feedback.
 • Aubert, Anne-Marie; Altmann, Liv; Norbye, Inger (). Ferdighetstrening : et eksempel fra undervisningspraksis. 38 s.
 • Altmann, Liv (). Møte med hjelpeapparatet - hjelp eller belastning.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (5)

 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove; Askheim, Ole Petter (). Norway: Do Gap-mending Methods Have any Long-Term Effects? Experiences from the Norwegian Course Meeting Face to Face Creates Insights.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). Brukerinvolvering i sosialfaglig utdanning Hva kan «gap-mending» pedagogikk bidra til?.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). "Ansikt til ansikt gir innsikt" : brukere som medstudenter i sosialfaglig utdanning.
 • Askheim, Ole Petter; Altmann, Liv; Gardli, Kristin; Hasvold, Tove (). Empowerment : ansikt til ansikt gir innsikt.
 • Altmann, Liv (). Lyttemøte : en annen kanal for makt og innflytelse.

Bøker (3)

 • Altmann, Liv (). Mestring og medvirkning gjennom fellesskap og feedback : empowerment i praksis. ISBN 8271843214. 98 s.
 • Altmann, Liv (). Mestring og medvirkning gjennom fellesskap og feedback : empowerment i praksis. 1 s.
 • Aubert, Anne-Marie; Altmann, Liv; Norbye, Inger (). Ferdighetstrening : et eksempel fra undervisningspraksis. 38 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (11)

 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). Brukermedvirkning i sosialt arbeiderutdanningene i Norge : erfaringer fra de deltakende studentenes synspunkter og refleksjoner over fremtidige strategier for nødvendige endringer i utdanning og sosialt arbeidspraksis.
 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). User involvement in social work education in Norway. Experiences from the participating students points of view, and reflections upon future strategies for necessary changes in education and social work practice.
 • Altmann, Liv (). Ansikt til ansikt gir innsikt : empowerment i praksis.
 • Altmann, Liv (). God nok omsorg i heldøgns omsorgsboliger?.
 • Altmann, Liv (). Empowerment i teori og praksis.
 • Altmann, Liv (). Brukermedvirkning honnørord eller realitet.
 • Hasvold, Tove; Altmann, Liv (). Empowerment i praksis : ansikt til ansikt gir innsikt.
 • Altmann, Liv (). Arbeid i konfliktfylte saker.
 • Altmann, Liv (). Mestring og medvirkning gjennom fellesskap og feedback : lyttemøtemodell og foreldreerfaringer.
 • Altmann, Liv (). Mestring gjennom fellesskap og feedback.
 • Altmann, Liv (). Møte med hjelpeapparatet - hjelp eller belastning.

Annet (2)

 • Altmann, Liv; Hasvold, Tove (). Brukerinvolvering i BVS utdanningene.
 • Altmann, Liv (). Om empowerment i teori og praksis.