Lise Iversen Kulbrandstad

Professor
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for humanistiske fag
Besøksadresse:
Rom: 2B234
Peder Balkes Hus (Hovedbygg fløy B – midterste del)
Holsetgata 31 N-2318 Hamar
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk, leder av Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og av forskergruppa Andrespråksdidaktikk. Nasjonale og globale perspektiver ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun er gjesteprofessor i andrespråksdidaktikk ved Karlstads universitet, tilknyttet forskergruppa ROSE (Research on subject-specific education).

Kulbrandstad er styreleder i NOKUT. Hun er medlem av den norske UNESCO-kommisjonen og leder av Rådet for Norsk barnebokinstitutt.

I perioden 2007-2015 var Kulbrandstad rektor ved Høgskolen i Hedmark og samtidig medlem av  styret for Universitets- og høgskolerådet, i perioden 2011-2015 også som nestleder. Som rektor var arbeid med utdanningskvalitet, forskningsledelse, regionalt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv og systematisk arbeid med å kvalifisere høgskolen for universitetsstatus sentrale arbeidsoppgaver. 

Ekspertområder

Sentrale interesseområder både for utdanning og forskning er lesing og lesepraksiser, andrespråksdidaktikk, flerspråklighet, fagdidaktikk og faghistorie samt forskningsbasering og profesjonsretting av lærerutdanningsfag. Som leder av fakultets ph.d.-program er jeg opptatt av arbeid med kvalitet i forskerutdanning, både i opplæringsdelen og i veiledning. Som forsker arbeider jeg nå på med Språk og migrasjon i samarbeid med Karlstads universitet (ROSE), med Møte med tekster i femte klasse som er delprosjekt av Transitions in Education: Scaffolding minority students in closing the gap i samarbeid med MultiLing, Senter flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, i prosjektet Inkluderende naturfagundervisning i flerspråklige klasser i samarbeid med Malmö universitet og Utrecht University of Applied Sciences og i et prosjekt om faghistorie i andrespråksforskningen, blant annet i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin