Language: NOR | ENG

Lise Iversen Kulbrandstad

Professor
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for humanistiske fag
Besøksadresse:
Rom: 2B234B
Peder Balkes Hus (Hovedbygg fløy B – midterste del)
Holsetgata 31 N-2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk, leder av Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og, sammen med Gunhild Tomter Alstad, leder av forskergruppa Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster ved fakultetet. Kulbrandstad er styreleder i NOKUT.

I perioden 2007-2015 var Kulbrandstad rektor ved Høgskolen i Hedmark og samtidig medlem av  styret for Universitets- og høgskolerådet, i perioden 2011-2015 også som nestleder. Som rektor var arbeid med utdanningskvalitet, forskningsledelse, regionalt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv og systematisk arbeid med å kvalifisere høgskolen for universitetsstatus sentrale arbeidsoppgaver. Kulbrandstad er utnevnt som æresdoktor ved Karlstads universitet, hvor hun i en periode også har vært gjesteprofessor. 2017-2020 var hun medlem av den norske UNESCO-komiteen.

Ekspertområder

Sentrale interesseområder både for utdanning og forskning er lesing og lesepraksiser, andrespråksdidaktikk, flerspråklighet, fagdidaktikk og faghistorie samt forskningsbasering og profesjonsretting av lærerutdanningsfag. Som leder av fakultetets ph.d.-program er jeg opptatt av arbeid med kvalitet i forskerutdanning, både i opplæringsdelen og i veiledning. Som forsker arbeider jeg nå med Språk og migrasjon i samarbeid med Karlstads universitet (ROSE), med Møte med tekster i femte klasse som er delprosjekt av Transitions in Education: Scaffolding minority students in closing the gap i samarbeid med MultiLing, Senter flerspråklighet ved Universitetet i Oslo og i prosjektet Inkluderende naturfagundervisning i flerspråklige klasser i samarbeid med Malmö universitet og Utrecht University of Applied Sciences.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin