Bakgrunn

Line har jobbet på SELL siden 1992 og er prosjektleder med ansvar for pedagogisk utvikling og gjennomføring av etter og videreutdanning for voksne i arbeid. Arbeidsområdet spenner fra utvikling av samlings- og nettbaserte kurs og studier innen ulike fagområder i samarbeid med fagansvarlige, samt ansvar for koordinering og gjennomføring av utviklings- og evalueringsprosjekter.

Aktuelle prosjekter:

- Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren
- Helse og omsorg i Plan
- Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling
- Lemp - Ledelse, myndiggjøring og prosjekt
- Nasjonal Paramedic-utdanning
- Samarbeid HINN-NAV

Line har en Master i Public Administration, og har videre utdanning innen økonomisk-administrative fag, offentlig organisering og styring, kommunikasjonsrådgivning blant annet.

Arbeidsoppgaver
Prosjektledelse, koordinering, undervisningsplanlegging, studiemodellutvikling, skreddersøm av studietilbud, fleksibel utdanning, livslang læring, læring i arbeidslivet, nettstudier, MOOC

Publikasjoner (6)

Utvalgte (6)

 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette (). Knowledge in motion between formal education and professional practice - how to design for learning across boundaries.
 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line (). Dialogue and reflection on practice across formal learning and professional development.
 • Glemmestad, Hanne; Kristiansen, Line; Schulstok, Torild; Solheim, Liv Johanne (). Arbeid først : ambisjon eller illusjon?: NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet. 59 s.
 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line (). I Feel lucky and proud! The significance of dialogic collaborative groups in developing professional competence among ambulance workers.
 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit Ragnhild; Fritze, Yvonne (). I Feel Lucky and Proud! The Significance of Dialogic Collaborative Groups in Developing Professional Competence among Ambulance Workers.
 • Bjørgen, Anne Mette; Hartberg, Egil Weider; Kristiansen, Line; Meland, Vegard Målnes (). Designing for online dialogue and reflection among adult students in collaborative online learning environments : what is the success formula?.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit Ragnhild; Fritze, Yvonne (). I Feel Lucky and Proud! The Significance of Dialogic Collaborative Groups in Developing Professional Competence among Ambulance Workers.

Bøker (1)

Vitenskapelige konferansebidrag (4)

 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette (). Knowledge in motion between formal education and professional practice - how to design for learning across boundaries.
 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line (). Dialogue and reflection on practice across formal learning and professional development.
 • Bjørgen, Anne Mette; Kristiansen, Line (). I Feel lucky and proud! The significance of dialogic collaborative groups in developing professional competence among ambulance workers.
 • Bjørgen, Anne Mette; Hartberg, Egil Weider; Kristiansen, Line; Meland, Vegard Målnes (). Designing for online dialogue and reflection among adult students in collaborative online learning environments : what is the success formula?.