Language: NOR | ENG

Linda Vibeke Kiønig

Rådgiver
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Eksternt finansiert virksomhet
Besøksadresse:
Rom: 3Ø233
Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12 N-2450 Rena
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

EKSTERNFINANSIERT VIRKSOMHET

  • prosjektledelse
  • utvikling av studentaktive metoder
  • studieplaner
  • utvikling av nye studier på oppdrag
  • markedsføring
  • eksamensavvikling
  • opptak
  • veiledning
  • forskningsstøtte innenfor EFV/EVU
  • digital formidlingsstøtte 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Ansvarsområder

Etter- og videreutdanning, Utdanning på oppdrag, Fleksibel læring for voksne, Nettpublisering, Studentrekruttering