Language: NOR | ENG

Linda Vibeke Kiønig

Rådgiver
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Eksternt finansiert virksomhet
Besøksadresse:
Rom: 3Ø233
Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12 N-2450 Rena
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

EKSTERNFINANSIERT VIRKSOMHET

 • Studieprogramansvarlig for "Emnegruppe i organisasjon og ledelse"
 • prosjektledelse
 • utvikling av studentaktive metoder
 • studieplaner
 • utvikling av nye studier på oppdrag
 • markedsføring
 • eksamensavvikling
 • opptak
 • veiledning
 • forskningsstøtte innenfor EFV/EVU
 • digital formidlingsstøtte 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Ansvarsområder

Etter- og videreutdanning, Utdanning på oppdrag, Fleksibel læring for voksne, Nettpublisering, Studentrekruttering