Language: NOR | ENG

Leon Dekker

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for kunstfag og kulturstudier
Besøksadresse:
Rom: 2M11-1
Kirsten Flagstads Hus (Midtbyen skole)
Skolegata 1 N-2317 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Utdanning som cellopedagog fra Nederland. Flyttet til Norge i 1989. Jobbet som cellopedagog, messingpedagog, korps- og kordirigent samt musikkbarnehagelærer. Avsluttet etterutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barnehage og grunnskole på Barratt-Dues musikkinstitutt i 2008. Etter en periode som faglærer i musikk på barneskolen 10 år som faglærer i musikk på ungdomsskolen. Utviklinging av en rekke kreative og multimodale opplegg til bruk i klasserommet. Mastergrad i språk- og kulturfagenes didaktikk fra Høyskolen i Innlandet.

Ekspertområder

Ph.d. i profjesjonsrettede lærerutdanningsfag.

I mitt prosjektet utforsker jeg hvordan norske tekster bruker metaforer for å beskrive musikk. På denne måten belyses muligheter som oppstår i bruken av metaforer for å besvare følgende forskningsspørsmål: Hvordan blir metaforer brukt av forfattere av lærebøker i musikk sammenlignet med forfattere av musikkanmeldelser?

Tidligere forskning viser at metaforer brukes i både obligatorisk utdanning og høyere musikkutdanning (Littlemore, 2017; Wolfe, 2019). I musikkanmeldelser brukes metaforer for å karakterisere musikk, fremføringer og lytteopplevelse (Atton, 2009; Šeškauskienė & Levandauskaitė, 2013). Denne studien undersøker hvordan forfatterne av læreverk i musikk og forfattere av musikkanmeldelser bruker metaforer. Gjennom det komparative designet oppstår det muligheter for å avsløre eventuelle forskjeller mellom en pedagogisk musikalsk diskurs og en mediastyrt diskurs som avspeiler musikk i dagliglivet.

En metafor-ledet diskursanalyse undersøker forbindelser mellom metaforer, tekstsjangrer og musikk (Cameron et al., 2009). Språklige metaforer identifiseres ved hjelp av en Skandinavisk versjon av Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit (Nacey, Greve & Johansson Falck, in press; Steen et al., 2010). I den påfølgende analysen undersøkes hvordan metaforer kan betegne skjulte musikalske konsepter og prege diskursen om musikk (Steen, 2011; Reijnierse, Burgers, Krennmayr & Steen, 2018).

Til slutt formuleres mulige svar på det overordnede forskningsspørsmålet. Kanskje det oppstår et grunnlag for kreative metaforer som gjør det mulig å utforske musikk på nye måter?
.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin