Language: NOR | ENG

Lene Nygaard Solli

Stipendiat
E-post:
lene.solli@inn.no
Telefon:
+47 61 28 83 26
Mobiltelefon:
+47 988 84 794
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Master sosialfaglig arbeid med barn og unge, HINN

Bachelor kultur og samfunnsfag, UiO

Ekspertområder

Phd-prosjekt: Barnets beste og brukermedvirkning ved bruk av familieråd i barnevernet

Familieråd er en beslutningsmodell i barnevernet som går ut på at foreldrene, barnet og utvidet familien/nettverk samles for å finne løsninger på barnets situasjon. Modellen utfordrer dermed tradisjonell praksis i barnevernet der beslutninger blir tatt av profesjonelle. Målet med Phd-prosjektet er å undersøke hvordan bruk av familieråd i barnevernet bidrar til å fremme prinsippet om barnets beste og brukermedvirkning. For å undersøke dette vil jeg fokusere på hvilken betydning forberedelsene og koordinatorrollen har for familierådet. Gjennom observasjoner i familieråd og intervjuer med deltakere vil jeg undersøke hvordan deltakerne skaper mening i prosessen og hvordan maktrelasjoner utspiller seg. Hensikten med studien er å frembringe kunnskap om hvilke sider ved prosessen som fungerer godt og forhold som kan bidra til bedre praksis med hensyn til å ivareta prinsippet om barnets beste og brukermedvirkning. Studien vil også kunne bidra til en diskusjon om hvordan vi kan forstå familieråd som en demokratisk modell i en nordisk velferdsstatlig kontekst.