Publikasjoner (74)

Utvalgte (74)

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Management by objectives as an administratives as an administrative strategy in norwegian in norwegian schools: Interpretations and judgments in contrived liberation.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Tverrfaglig samarbeidskompetanse.
 • Nyhus, Lene (). Hva bør vi se etter når vi studerer skoleutvikling?.
 • Nyhus, Lene (). Interprofessional collaboration (IPC) in schools. An exploration of how IPC works in three lower secondary schools in the same municipality and reflections on the need of seeing IPC in a wider context of school development.
 • Nyhus, Lene; Avdem, Jorid (). Risikoutsatte barn og unge – erfaringer fra aksjonslæring ved Øyer ungdomsskole.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • Nyhus, Lene; Hartberg, Egil Weider (). Slik arbeider HIL med ungdomstrinn i utvikling.
 • Nyhus, Lene; Myrbakken, Kari; Risløw, Tove Iren (). Innenfor eller utenfor opplæringen? Rapport fra en intervjuundersøkelse i tre ungdomsskoler om bruken av sosial- og helsefaglig personell i skolene..
 • Nyhus, Lene (). What is really going on? A critical realist approach to the ontology of school development processes..
 • Nyhus, Lene (). Sammen om læring.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Samarbeid på tvers krever kompetanse på tvers!.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon og relasjon i et profesjonsperspektiv.
 • Nyhus, Lene (). Anmeldelse av boka "Kvalitet i norsk skole" (2012) av Therese N. Hopfenbeck, Marit Kjærnsli, Rolf Vegar Olsen (red.).
 • Nyhus, Lene (). Kritisk realisme: Et analytisk blikk på skoleutviklingsprosessers kommunikative ontologi.
 • Nyhus, Lene (). Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt.
 • Nyhus, Lene (). Prosesser i skolen sett med kommunikasjonsbriller.
 • Nyhus, Lene (). Kommunikasjon som metateoretisk grunnperspektiv i menneskefagene. Presentasjon av hovedpunkt i doktorgradsarbeidet "Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt".
 • Nyhus, Lene; Monsen, Lars (). School Development as Communication Processes.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39864-4. 244 s.
 • Nyhus, Lene (). Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling : Et metaprosjekt. ISBN 978-82-8244-088-2. 128 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Forord.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling.
 • Nyhus, Lene; Solbu, Katrine G. (). Partnerskap - eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 168 s.
 • Nyhus, Lene (). Refleksjon, læring og endring på ulike nivå – et metaperspektiv.
 • Nyhus, Lene; Gløtvold-Solbu, Katrine; Stokke, Mona Helene; Higdem, Ulla (). Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 154 s.
 • Nyhus, Lene (). "Partnerskap - eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning". Foredraget omhandlet hovedresultater fra ØF-rapport nr. 08/2011.
 • Nyhus, Lene (). On Developing Sustainable Evaluation Culture in Schools.
 • Monsen, Lars; Bjørnsrud, Halvor; Nyhus, Lene; Aasland, Bjørn (). Innledning.
 • Nyhus, Lene (). Kvalitet i skolen - og det betyr...? : noen refleksjoner om kvalitetsbegrepet.
 • Nyhus, Lene; Overland, Bjørn; Monsen, Lars (). Ledelse for læring og endring : rapport fra en spørreundersøkelse blant skoleledere i videregående skoler i Oppland. ISBN 8271843346.
 • Monsen, Lars; Bjørnsrud, Halvor; Aasland, Bjørn; Nyhus, Lene (). Kvalitet i skolen - forskning, erfaringer og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28621-7. 218 s.
 • Nyhus, Lene (). Om norsk forskning om kvalitetsutvikling og skolen som lærende organisasjon.
 • Nyhus, Lene (). On levels of communication, learning and change - a theoretical discussion.
 • Nyhus, Lene (). Struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandringsarbeid.
 • Nyhus, Lene; Monsen, Lars; Overland, Bjørn (). In search of an evaluation culture and collective learning activity.
 • Nyhus, Lene (). Fleksibilitet, effektivisering og individuell tilpasning i norskopplæringen var utfordringen : ble IKT svaret?.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems.
 • Nyhus, Lene (). Å møte barn med respekt : evaluering av et utviklingsarbeid i Inderøybarnehagen. ISBN 8273565726. 120 s.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere : sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 8273565718. 131 s.
 • Nyhus, Lene; Solhaug, Trond; Eide, Trude Hella (). Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Underveisrapport til prosjektet. ISBN 8273565696. 86 s.
 • Nyhus, Lene (). Å møte barn med respekt : evaluering av et utviklingsprosjekt i Inderøy barnehage.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere Sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 82-7356-571-8. 131 s.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Evaluation of on-line education : the role of self-evaluation for a "learing organization".
 • Nyhus, Lene; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tre bøker om evaluering.
 • Nyhus, Lene; Kolstad, Inger (). Kvalitet i relasjonsarbeid : om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. ISBN 8273565475. 123 s.
 • Nyhus, Lene (). Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet : historien og kritiske suksessfaktorer. 1 s.
 • Nyhus, Lene; Kolstad, Inger (). Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. ISBN 82-7356-547-5. 128 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Erfaringer, forskning og praktiske anvisninger - om behovet for bedre kommunikasjon i nettbaserte studier.
 • Nyhus, Lene (). Erfaringsbasert læring i trygdeetaten : evaluering av forsøk. 1 s.
 • Diesen, Jan Anders; Hetland, Per; Kulbrandstad, Lise Iversen; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lund, Ole; Nyhus, Lene (). Mastergrad i kommunikasjon: Med spesialisering i språk og kultur i nye medier, film og fjernsyn, ergonomi i digitale medier, informasjon og samfunnskontakt: Studieplaner fra Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammmer: September 2003. 54 s.
 • Nyhus, Lene (). En må ha tid til å lære! Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter. ISBN 8273564924. 69 s.
 • Nyhus, Lene (). Computer conferencing and communicative competence.
 • Nyhus, Lene (). "Fra perm til skjerm" : evaluering av et forsøksarbeid med nett-basert internopplæring i Trygdeetaten. 35 s.
 • Ericsson, Birgitta; Leirvik, Birgit; Nyhus, Lene (). Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland. ISBN 82-7356-496-7. 129 s.
 • Nyhus, Lene (). ”En må ha tid til å lære!” Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter. ISBN 82-7356-492-4. 64 s.
 • Engesæter, Pelle; Flygind, Simen Kristian; Nyhus, Lene (). Evaluering av Nettverk for miljølære. ISBN 82-7356-487-8. 96 s.
 • Romstad, Harald; Hafting, Tore; Odden, Sigrun; Syvertsen, Carsten M; Johnstad, Tom; Leirvik, Berit; Ørbeck, Morten; Nyhus, Lene (). Verdiskaping i Innlandet. Forskning og utvikling gjennom partnerskap og bred medvrkning 2002-2010. ISBN 8276712568. 42 s.
 • Nyhus, Lene (). Desentralisert lærerutdanning ved høgskolen i Hedmark : en evaluering underveis. ISBN 8273564800. 57 s.
 • Nyhus, Lene; Øydvin, Astrid (). Studentrefleksjon og evaluering.
 • Nyhus, Lene; Øydvin, Astrid (). Evaluering av studiet Veiledning i fjernundervisning - ved Høgskolen i Lillehammer. 44 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Jenters og gutters utdanningsvalg : hvordan øke mulighetene for bevisste valg?.
 • Nyhus, Lene; Arnesen, Tor (). En vurdering av prosjektet "Informasjonsteknologi (IT) for folkevalgte" i Oppland fylkeskommune. 1 s.
 • Andersen, Jan; Nyhus, Lene (). Autismeprogrammet : en underveisevaluering. ISBN 82-7356-411-8. 120 s.
 • Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Bevisste utdanningsvalg? : resultater fra en undersøkelse i Oppland. ISBN 82-7356-425-8. 78 s.
 • Nyhus, Lene (). Oppbygging av nasjonal autismekompetanse gjennom prosjektarbeid : resultater fra en underveisevaluering.
 • Nyhus, Lene (). Etablering av et nettverk for IT-samhandling : rapport fra et forprosjekt. 66 s.
 • Nyhus, Lene; Arnesen, Tor (). År 2000-beredskapen i kommunesektoren : resultater fra en nasjonal undersøkelse. 69 s.
 • Kaltenborn, Otto; Nyhus, Lene; Slåtsveen, W.; Vorpenes, P.O. (). Om lærende organisasjoner : bidrag til en statusrapport i DEVELOP-prosjektet (LEONARDO). 54 s.
 • Nyhus, Lene; Hidas, Peter; Leinan, Alf; Vassli, Oddbjørn (). IT-tips for kommunale ledere. ISBN 8244603321. 32 s.
 • Nyhus, Lene; Vassli, Oddbjørn (). Byggesteiner for kommunal IT-politikk : status og utfordringer for norske kommuner og fylkeskommuner i informasjonssamfunnet. ISBN 8244602805. 69 s.
 • Nyhus, Lene (). Skolens plass i kommunene : en undersøkelse av kommunal skolepolitikk og -forvaltning. 71 s.
 • Jamissen, Grete; Askeland, Kjell; Nyhus, Lene (). Det moderne samfunn som pedagogisk utfordring og mulighet. 249 s.
 • Nyhus, Lene; Jamissen, Grete; Jenssen, Signe (). Erfaringer med EDB i grunnskolen : ja til EDB som verktøy for elevene.
 • Nyhus, Lene (). Programutforming for interaktiv video.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (12)

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Management by objectives as an administratives as an administrative strategy in norwegian in norwegian schools: Interpretations and judgments in contrived liberation.
 • Nyhus, Lene; Monsen, Lars (). School Development as Communication Processes.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Forord.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling.
 • Nyhus, Lene (). Refleksjon, læring og endring på ulike nivå – et metaperspektiv.
 • Monsen, Lars; Bjørnsrud, Halvor; Nyhus, Lene; Aasland, Bjørn (). Innledning.
 • Nyhus, Lene (). Kvalitet i skolen - og det betyr...? : noen refleksjoner om kvalitetsbegrepet.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems.
 • Nyhus, Lene; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tre bøker om evaluering.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Erfaringer, forskning og praktiske anvisninger - om behovet for bedre kommunikasjon i nettbaserte studier.
 • Nyhus, Lene; Jamissen, Grete; Jenssen, Signe (). Erfaringer med EDB i grunnskolen : ja til EDB som verktøy for elevene.
 • Nyhus, Lene (). Programutforming for interaktiv video.

Bøker (34)

 • Nyhus, Lene; Myrbakken, Kari; Risløw, Tove Iren (). Innenfor eller utenfor opplæringen? Rapport fra en intervjuundersøkelse i tre ungdomsskoler om bruken av sosial- og helsefaglig personell i skolene..
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39864-4. 244 s.
 • Nyhus, Lene (). Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling : Et metaprosjekt. ISBN 978-82-8244-088-2. 128 s.
 • Nyhus, Lene; Solbu, Katrine G. (). Partnerskap - eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 168 s.
 • Nyhus, Lene; Gløtvold-Solbu, Katrine; Stokke, Mona Helene; Higdem, Ulla (). Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 154 s.
 • Nyhus, Lene; Overland, Bjørn; Monsen, Lars (). Ledelse for læring og endring : rapport fra en spørreundersøkelse blant skoleledere i videregående skoler i Oppland. ISBN 8271843346.
 • Monsen, Lars; Bjørnsrud, Halvor; Aasland, Bjørn; Nyhus, Lene (). Kvalitet i skolen - forskning, erfaringer og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28621-7. 218 s.
 • Nyhus, Lene (). Å møte barn med respekt : evaluering av et utviklingsarbeid i Inderøybarnehagen. ISBN 8273565726. 120 s.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere : sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 8273565718. 131 s.
 • Nyhus, Lene; Solhaug, Trond; Eide, Trude Hella (). Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Underveisrapport til prosjektet. ISBN 8273565696. 86 s.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere Sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 82-7356-571-8. 131 s.
 • Nyhus, Lene; Kolstad, Inger (). Kvalitet i relasjonsarbeid : om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. ISBN 8273565475. 123 s.
 • Nyhus, Lene (). Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet : historien og kritiske suksessfaktorer. 1 s.
 • Nyhus, Lene; Kolstad, Inger (). Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. ISBN 82-7356-547-5. 128 s.
 • Nyhus, Lene (). Erfaringsbasert læring i trygdeetaten : evaluering av forsøk. 1 s.
 • Diesen, Jan Anders; Hetland, Per; Kulbrandstad, Lise Iversen; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lund, Ole; Nyhus, Lene (). Mastergrad i kommunikasjon: Med spesialisering i språk og kultur i nye medier, film og fjernsyn, ergonomi i digitale medier, informasjon og samfunnskontakt: Studieplaner fra Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammmer: September 2003. 54 s.
 • Nyhus, Lene (). En må ha tid til å lære! Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter. ISBN 8273564924. 69 s.
 • Nyhus, Lene (). "Fra perm til skjerm" : evaluering av et forsøksarbeid med nett-basert internopplæring i Trygdeetaten. 35 s.
 • Ericsson, Birgitta; Leirvik, Birgit; Nyhus, Lene (). Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland. ISBN 82-7356-496-7. 129 s.
 • Nyhus, Lene (). ”En må ha tid til å lære!” Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter. ISBN 82-7356-492-4. 64 s.
 • Engesæter, Pelle; Flygind, Simen Kristian; Nyhus, Lene (). Evaluering av Nettverk for miljølære. ISBN 82-7356-487-8. 96 s.
 • Romstad, Harald; Hafting, Tore; Odden, Sigrun; Syvertsen, Carsten M; Johnstad, Tom; Leirvik, Berit; Ørbeck, Morten; Nyhus, Lene (). Verdiskaping i Innlandet. Forskning og utvikling gjennom partnerskap og bred medvrkning 2002-2010. ISBN 8276712568. 42 s.
 • Nyhus, Lene (). Desentralisert lærerutdanning ved høgskolen i Hedmark : en evaluering underveis. ISBN 8273564800. 57 s.
 • Nyhus, Lene; Øydvin, Astrid (). Evaluering av studiet Veiledning i fjernundervisning - ved Høgskolen i Lillehammer. 44 s.
 • Nyhus, Lene; Arnesen, Tor (). En vurdering av prosjektet "Informasjonsteknologi (IT) for folkevalgte" i Oppland fylkeskommune. 1 s.
 • Andersen, Jan; Nyhus, Lene (). Autismeprogrammet : en underveisevaluering. ISBN 82-7356-411-8. 120 s.
 • Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Bevisste utdanningsvalg? : resultater fra en undersøkelse i Oppland. ISBN 82-7356-425-8. 78 s.
 • Nyhus, Lene (). Etablering av et nettverk for IT-samhandling : rapport fra et forprosjekt. 66 s.
 • Nyhus, Lene; Arnesen, Tor (). År 2000-beredskapen i kommunesektoren : resultater fra en nasjonal undersøkelse. 69 s.
 • Kaltenborn, Otto; Nyhus, Lene; Slåtsveen, W.; Vorpenes, P.O. (). Om lærende organisasjoner : bidrag til en statusrapport i DEVELOP-prosjektet (LEONARDO). 54 s.
 • Nyhus, Lene; Hidas, Peter; Leinan, Alf; Vassli, Oddbjørn (). IT-tips for kommunale ledere. ISBN 8244603321. 32 s.
 • Nyhus, Lene; Vassli, Oddbjørn (). Byggesteiner for kommunal IT-politikk : status og utfordringer for norske kommuner og fylkeskommuner i informasjonssamfunnet. ISBN 8244602805. 69 s.
 • Nyhus, Lene (). Skolens plass i kommunene : en undersøkelse av kommunal skolepolitikk og -forvaltning. 71 s.
 • Jamissen, Grete; Askeland, Kjell; Nyhus, Lene (). Det moderne samfunn som pedagogisk utfordring og mulighet. 249 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (20)

 • Nyhus, Lene (). Interprofessional collaboration (IPC) in schools. An exploration of how IPC works in three lower secondary schools in the same municipality and reflections on the need of seeing IPC in a wider context of school development.
 • Nyhus, Lene (). What is really going on? A critical realist approach to the ontology of school development processes..
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Samarbeid på tvers krever kompetanse på tvers!.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon og relasjon i et profesjonsperspektiv.
 • Nyhus, Lene (). Kritisk realisme: Et analytisk blikk på skoleutviklingsprosessers kommunikative ontologi.
 • Nyhus, Lene (). Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt.
 • Nyhus, Lene (). Prosesser i skolen sett med kommunikasjonsbriller.
 • Nyhus, Lene (). Kommunikasjon som metateoretisk grunnperspektiv i menneskefagene. Presentasjon av hovedpunkt i doktorgradsarbeidet "Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt".
 • Nyhus, Lene (). "Partnerskap - eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning". Foredraget omhandlet hovedresultater fra ØF-rapport nr. 08/2011.
 • Nyhus, Lene (). On Developing Sustainable Evaluation Culture in Schools.
 • Nyhus, Lene (). Om norsk forskning om kvalitetsutvikling og skolen som lærende organisasjon.
 • Nyhus, Lene (). On levels of communication, learning and change - a theoretical discussion.
 • Nyhus, Lene; Monsen, Lars; Overland, Bjørn (). In search of an evaluation culture and collective learning activity.
 • Nyhus, Lene (). Fleksibilitet, effektivisering og individuell tilpasning i norskopplæringen var utfordringen : ble IKT svaret?.
 • Nyhus, Lene (). Å møte barn med respekt : evaluering av et utviklingsprosjekt i Inderøy barnehage.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Evaluation of on-line education : the role of self-evaluation for a "learing organization".
 • Nyhus, Lene (). Computer conferencing and communicative competence.
 • Nyhus, Lene; Øydvin, Astrid (). Studentrefleksjon og evaluering.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Jenters og gutters utdanningsvalg : hvordan øke mulighetene for bevisste valg?.
 • Nyhus, Lene (). Oppbygging av nasjonal autismekompetanse gjennom prosjektarbeid : resultater fra en underveisevaluering.

Annet (8)

 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Tverrfaglig samarbeidskompetanse.
 • Nyhus, Lene (). Hva bør vi se etter når vi studerer skoleutvikling?.
 • Nyhus, Lene; Avdem, Jorid (). Risikoutsatte barn og unge – erfaringer fra aksjonslæring ved Øyer ungdomsskole.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • Nyhus, Lene; Hartberg, Egil Weider (). Slik arbeider HIL med ungdomstrinn i utvikling.
 • Nyhus, Lene (). Sammen om læring.
 • Nyhus, Lene (). Anmeldelse av boka "Kvalitet i norsk skole" (2012) av Therese N. Hopfenbeck, Marit Kjærnsli, Rolf Vegar Olsen (red.).
 • Nyhus, Lene (). Struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandringsarbeid.