Publikasjoner (75)

Utvalgte (75)

 • Nyhus, Lene (). Leder av konferansen IACR 2018.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Management by objectives as an administratives as an administrative strategy in norwegian in norwegian schools: Interpretations and judgments in contrived liberation.
 • Nyhus, Lene; Avdem, Jorid (). Risikoutsatte barn og unge – erfaringer fra aksjonslæring ved Øyer ungdomsskole.
 • Nyhus, Lene (). Interprofessional collaboration (IPC) in schools. An exploration of how IPC works in three lower secondary schools in the same municipality and reflections on the need of seeing IPC in a wider context of school development.
 • Nyhus, Lene (). Hva bør vi se etter når vi studerer skoleutvikling?.
 • Nyhus, Lene; Hartberg, Egil Weider (). Slik arbeider HIL med ungdomstrinn i utvikling.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Tverrfaglig samarbeidskompetanse.
 • Nyhus, Lene (). Sammen om læring.
 • Nyhus, Lene (). What is really going on? A critical realist approach to the ontology of school development processes..
 • Nyhus, Lene; Myrbakken, Kari; Risløw, Tove Iren (). Innenfor eller utenfor opplæringen? Rapport fra en intervjuundersøkelse i tre ungdomsskoler om bruken av sosial- og helsefaglig personell i skolene..
 • Nyhus, Lene (). Anmeldelse av boka "Kvalitet i norsk skole" (2012) av Therese N. Hopfenbeck, Marit Kjærnsli, Rolf Vegar Olsen (red.).
 • Nyhus, Lene (). Kommunikasjon som metateoretisk grunnperspektiv i menneskefagene. Presentasjon av hovedpunkt i doktorgradsarbeidet "Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt".
 • Nyhus, Lene (). Prosesser i skolen sett med kommunikasjonsbriller.
 • Nyhus, Lene (). Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt.
 • Nyhus, Lene (). Kritisk realisme: Et analytisk blikk på skoleutviklingsprosessers kommunikative ontologi.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon og relasjon i et profesjonsperspektiv.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Samarbeid på tvers krever kompetanse på tvers!.
 • Nyhus, Lene (). Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling : Et metaprosjekt. ISBN 978-82-8244-088-2. 128 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Forord.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39864-4. 244 s.
 • Nyhus, Lene; Monsen, Lars (). School Development as Communication Processes.
 • Nyhus, Lene; Gløtvold-Solbu, Katrine; Stokke, Mona Helene; Higdem, Ulla (). Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 154 s.
 • Nyhus, Lene (). Refleksjon, læring og endring på ulike nivå – et metaperspektiv.
 • Nyhus, Lene; Solbu, Katrine G. (). Partnerskap - eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 168 s.
 • Nyhus, Lene (). "Partnerskap - eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning". Foredraget omhandlet hovedresultater fra ØF-rapport nr. 08/2011.
 • Nyhus, Lene (). On Developing Sustainable Evaluation Culture in Schools.
 • Nyhus, Lene; Overland, Bjørn; Monsen, Lars (). Ledelse for læring og endring : rapport fra en spørreundersøkelse blant skoleledere i videregående skoler i Oppland. ISBN 8271843346.
 • Nyhus, Lene (). Kvalitet i skolen - og det betyr...? : noen refleksjoner om kvalitetsbegrepet.
 • Monsen, Lars; Bjørnsrud, Halvor; Nyhus, Lene; Aasland, Bjørn (). Innledning.
 • Monsen, Lars; Bjørnsrud, Halvor; Aasland, Bjørn; Nyhus, Lene (). Kvalitet i skolen - forskning, erfaringer og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28621-7. 218 s.
 • Nyhus, Lene (). Struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandringsarbeid.
 • Nyhus, Lene (). On levels of communication, learning and change - a theoretical discussion.
 • Nyhus, Lene (). Om norsk forskning om kvalitetsutvikling og skolen som lærende organisasjon.
 • Nyhus, Lene; Monsen, Lars; Overland, Bjørn (). In search of an evaluation culture and collective learning activity.
 • Nyhus, Lene (). Fleksibilitet, effektivisering og individuell tilpasning i norskopplæringen var utfordringen : ble IKT svaret?.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere Sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 82-7356-571-8. 131 s.
 • Nyhus, Lene (). Å møte barn med respekt : evaluering av et utviklingsprosjekt i Inderøy barnehage.
 • Nyhus, Lene; Solhaug, Trond; Eide, Trude Hella (). Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Underveisrapport til prosjektet. ISBN 8273565696. 86 s.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere : sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 8273565718. 131 s.
 • Nyhus, Lene (). Å møte barn med respekt : evaluering av et utviklingsarbeid i Inderøybarnehagen. ISBN 8273565726. 120 s.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems.
 • Nyhus, Lene; Kolstad, Inger (). Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. ISBN 82-7356-547-5. 128 s.
 • Nyhus, Lene (). Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet : historien og kritiske suksessfaktorer. 1 s.
 • Nyhus, Lene; Kolstad, Inger (). Kvalitet i relasjonsarbeid : om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. ISBN 8273565475. 123 s.
 • Nyhus, Lene; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tre bøker om evaluering.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Evaluation of on-line education : the role of self-evaluation for a "learing organization".
 • Nyhus, Lene (). Erfaringsbasert læring i trygdeetaten : evaluering av forsøk. 1 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Erfaringer, forskning og praktiske anvisninger - om behovet for bedre kommunikasjon i nettbaserte studier.
 • Diesen, Jan Anders; Hetland, Per; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lund, Ole; Nyhus, Lene (). Mastergrad i kommunikasjon: Med spesialisering i språk og kultur i nye medier, film og fjernsyn, ergonomi i digitale medier, informasjon og samfunnskontakt: Studieplaner fra Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammmer: September 2003. 54 s.
 • Engesæter, Pelle; Flygind, Simen Kristian; Nyhus, Lene (). Evaluering av Nettverk for miljølære. ISBN 82-7356-487-8. 96 s.
 • Nyhus, Lene (). ”En må ha tid til å lære!” Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter. ISBN 82-7356-492-4. 64 s.
 • Ericsson, Birgitta; Leirvik, Birgit; Nyhus, Lene (). Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland. ISBN 82-7356-496-7. 129 s.
 • Nyhus, Lene (). "Fra perm til skjerm" : evaluering av et forsøksarbeid med nett-basert internopplæring i Trygdeetaten. 35 s.
 • Nyhus, Lene (). Computer conferencing and communicative competence.
 • Nyhus, Lene (). En må ha tid til å lære! Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter. ISBN 8273564924. 69 s.
 • Romstad, Harald; Hafting, Tore; Odden, Sigrun; Syvertsen, Carsten M; Johnstad, Tom; Leirvik, Berit; Ørbeck, Morten; Nyhus, Lene (). Verdiskaping i Innlandet. Forskning og utvikling gjennom partnerskap og bred medvrkning 2002-2010. ISBN 8276712568. 42 s.
 • Nyhus, Lene; Øydvin, Astrid (). Studentrefleksjon og evaluering.
 • Nyhus, Lene (). Desentralisert lærerutdanning ved høgskolen i Hedmark : en evaluering underveis. ISBN 8273564800. 57 s.
 • Nyhus, Lene; Øydvin, Astrid (). Evaluering av studiet Veiledning i fjernundervisning - ved Høgskolen i Lillehammer. 44 s.
 • Nyhus, Lene; Arnesen, Tor (). En vurdering av prosjektet "Informasjonsteknologi (IT) for folkevalgte" i Oppland fylkeskommune. 1 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Jenters og gutters utdanningsvalg : hvordan øke mulighetene for bevisste valg?.
 • Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Bevisste utdanningsvalg? : resultater fra en undersøkelse i Oppland. ISBN 82-7356-425-8. 78 s.
 • Andersen, Jan; Nyhus, Lene (). Autismeprogrammet : en underveisevaluering. ISBN 82-7356-411-8. 120 s.
 • Nyhus, Lene; Arnesen, Tor (). År 2000-beredskapen i kommunesektoren : resultater fra en nasjonal undersøkelse. 69 s.
 • Nyhus, Lene (). Etablering av et nettverk for IT-samhandling : rapport fra et forprosjekt. 66 s.
 • Nyhus, Lene (). Oppbygging av nasjonal autismekompetanse gjennom prosjektarbeid : resultater fra en underveisevaluering.
 • Kaltenborn, Otto; Nyhus, Lene; Slåtsveen, W.; Vorpenes, P.O. (). Om lærende organisasjoner : bidrag til en statusrapport i DEVELOP-prosjektet (LEONARDO). 54 s.
 • Nyhus, Lene (). Skolens plass i kommunene : en undersøkelse av kommunal skolepolitikk og -forvaltning. 71 s.
 • Nyhus, Lene; Vassli, Oddbjørn (). Byggesteiner for kommunal IT-politikk : status og utfordringer for norske kommuner og fylkeskommuner i informasjonssamfunnet. ISBN 8244602805. 69 s.
 • Nyhus, Lene; Hidas, Peter; Leinan, Alf; Vassli, Oddbjørn (). IT-tips for kommunale ledere. ISBN 8244603321. 32 s.
 • Jamissen, Grete; Askeland, Kjell; Nyhus, Lene (). Det moderne samfunn som pedagogisk utfordring og mulighet. 249 s.
 • Nyhus, Lene; Jamissen, Grete; Jenssen, Signe (). Erfaringer med EDB i grunnskolen : ja til EDB som verktøy for elevene.
 • Nyhus, Lene (). Programutforming for interaktiv video.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (12)

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Management by objectives as an administratives as an administrative strategy in norwegian in norwegian schools: Interpretations and judgments in contrived liberation.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Forord.
 • Nyhus, Lene; Monsen, Lars (). School Development as Communication Processes.
 • Nyhus, Lene (). Refleksjon, læring og endring på ulike nivå – et metaperspektiv.
 • Nyhus, Lene (). Kvalitet i skolen - og det betyr...? : noen refleksjoner om kvalitetsbegrepet.
 • Monsen, Lars; Bjørnsrud, Halvor; Nyhus, Lene; Aasland, Bjørn (). Innledning.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems.
 • Nyhus, Lene; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tre bøker om evaluering.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Erfaringer, forskning og praktiske anvisninger - om behovet for bedre kommunikasjon i nettbaserte studier.
 • Nyhus, Lene; Jamissen, Grete; Jenssen, Signe (). Erfaringer med EDB i grunnskolen : ja til EDB som verktøy for elevene.
 • Nyhus, Lene (). Programutforming for interaktiv video.

Bøker (34)

 • Nyhus, Lene; Myrbakken, Kari; Risløw, Tove Iren (). Innenfor eller utenfor opplæringen? Rapport fra en intervjuundersøkelse i tre ungdomsskoler om bruken av sosial- og helsefaglig personell i skolene..
 • Nyhus, Lene (). Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling : Et metaprosjekt. ISBN 978-82-8244-088-2. 128 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39864-4. 244 s.
 • Nyhus, Lene; Gløtvold-Solbu, Katrine; Stokke, Mona Helene; Higdem, Ulla (). Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 154 s.
 • Nyhus, Lene; Solbu, Katrine G. (). Partnerskap - eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. ISBN 978-82-7356-684-3. 168 s.
 • Nyhus, Lene; Overland, Bjørn; Monsen, Lars (). Ledelse for læring og endring : rapport fra en spørreundersøkelse blant skoleledere i videregående skoler i Oppland. ISBN 8271843346.
 • Monsen, Lars; Bjørnsrud, Halvor; Aasland, Bjørn; Nyhus, Lene (). Kvalitet i skolen - forskning, erfaringer og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28621-7. 218 s.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere Sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 82-7356-571-8. 131 s.
 • Nyhus, Lene; Solhaug, Trond; Eide, Trude Hella (). Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Underveisrapport til prosjektet. ISBN 8273565696. 86 s.
 • Eide, Trude Hella; Haugsbakk, Geir; Nyhus, Lene (). IKT i norskopplæring for innvandrere : sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet. ISBN 8273565718. 131 s.
 • Nyhus, Lene (). Å møte barn med respekt : evaluering av et utviklingsarbeid i Inderøybarnehagen. ISBN 8273565726. 120 s.
 • Nyhus, Lene; Kolstad, Inger (). Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. ISBN 82-7356-547-5. 128 s.
 • Nyhus, Lene (). Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet : historien og kritiske suksessfaktorer. 1 s.
 • Nyhus, Lene; Kolstad, Inger (). Kvalitet i relasjonsarbeid : om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen. ISBN 8273565475. 123 s.
 • Nyhus, Lene (). Erfaringsbasert læring i trygdeetaten : evaluering av forsøk. 1 s.
 • Diesen, Jan Anders; Hetland, Per; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lund, Ole; Nyhus, Lene (). Mastergrad i kommunikasjon: Med spesialisering i språk og kultur i nye medier, film og fjernsyn, ergonomi i digitale medier, informasjon og samfunnskontakt: Studieplaner fra Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammmer: September 2003. 54 s.
 • Engesæter, Pelle; Flygind, Simen Kristian; Nyhus, Lene (). Evaluering av Nettverk for miljølære. ISBN 82-7356-487-8. 96 s.
 • Nyhus, Lene (). ”En må ha tid til å lære!” Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter. ISBN 82-7356-492-4. 64 s.
 • Ericsson, Birgitta; Leirvik, Birgit; Nyhus, Lene (). Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland. ISBN 82-7356-496-7. 129 s.
 • Nyhus, Lene (). "Fra perm til skjerm" : evaluering av et forsøksarbeid med nett-basert internopplæring i Trygdeetaten. 35 s.
 • Nyhus, Lene (). En må ha tid til å lære! Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter. ISBN 8273564924. 69 s.
 • Romstad, Harald; Hafting, Tore; Odden, Sigrun; Syvertsen, Carsten M; Johnstad, Tom; Leirvik, Berit; Ørbeck, Morten; Nyhus, Lene (). Verdiskaping i Innlandet. Forskning og utvikling gjennom partnerskap og bred medvrkning 2002-2010. ISBN 8276712568. 42 s.
 • Nyhus, Lene (). Desentralisert lærerutdanning ved høgskolen i Hedmark : en evaluering underveis. ISBN 8273564800. 57 s.
 • Nyhus, Lene; Øydvin, Astrid (). Evaluering av studiet Veiledning i fjernundervisning - ved Høgskolen i Lillehammer. 44 s.
 • Nyhus, Lene; Arnesen, Tor (). En vurdering av prosjektet "Informasjonsteknologi (IT) for folkevalgte" i Oppland fylkeskommune. 1 s.
 • Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Bevisste utdanningsvalg? : resultater fra en undersøkelse i Oppland. ISBN 82-7356-425-8. 78 s.
 • Andersen, Jan; Nyhus, Lene (). Autismeprogrammet : en underveisevaluering. ISBN 82-7356-411-8. 120 s.
 • Nyhus, Lene; Arnesen, Tor (). År 2000-beredskapen i kommunesektoren : resultater fra en nasjonal undersøkelse. 69 s.
 • Nyhus, Lene (). Etablering av et nettverk for IT-samhandling : rapport fra et forprosjekt. 66 s.
 • Kaltenborn, Otto; Nyhus, Lene; Slåtsveen, W.; Vorpenes, P.O. (). Om lærende organisasjoner : bidrag til en statusrapport i DEVELOP-prosjektet (LEONARDO). 54 s.
 • Nyhus, Lene (). Skolens plass i kommunene : en undersøkelse av kommunal skolepolitikk og -forvaltning. 71 s.
 • Nyhus, Lene; Vassli, Oddbjørn (). Byggesteiner for kommunal IT-politikk : status og utfordringer for norske kommuner og fylkeskommuner i informasjonssamfunnet. ISBN 8244602805. 69 s.
 • Nyhus, Lene; Hidas, Peter; Leinan, Alf; Vassli, Oddbjørn (). IT-tips for kommunale ledere. ISBN 8244603321. 32 s.
 • Jamissen, Grete; Askeland, Kjell; Nyhus, Lene (). Det moderne samfunn som pedagogisk utfordring og mulighet. 249 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (21)

 • Nyhus, Lene (). Leder av konferansen IACR 2018.
 • Nyhus, Lene (). Interprofessional collaboration (IPC) in schools. An exploration of how IPC works in three lower secondary schools in the same municipality and reflections on the need of seeing IPC in a wider context of school development.
 • Nyhus, Lene (). What is really going on? A critical realist approach to the ontology of school development processes..
 • Nyhus, Lene (). Kommunikasjon som metateoretisk grunnperspektiv i menneskefagene. Presentasjon av hovedpunkt i doktorgradsarbeidet "Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt".
 • Nyhus, Lene (). Prosesser i skolen sett med kommunikasjonsbriller.
 • Nyhus, Lene (). Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt.
 • Nyhus, Lene (). Kritisk realisme: Et analytisk blikk på skoleutviklingsprosessers kommunikative ontologi.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Kommunikasjon og relasjon i et profesjonsperspektiv.
 • Nyhus, Lene; Skjeseth, Eli (). Samarbeid på tvers krever kompetanse på tvers!.
 • Nyhus, Lene (). "Partnerskap - eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning". Foredraget omhandlet hovedresultater fra ØF-rapport nr. 08/2011.
 • Nyhus, Lene (). On Developing Sustainable Evaluation Culture in Schools.
 • Nyhus, Lene (). On levels of communication, learning and change - a theoretical discussion.
 • Nyhus, Lene (). Om norsk forskning om kvalitetsutvikling og skolen som lærende organisasjon.
 • Nyhus, Lene; Monsen, Lars; Overland, Bjørn (). In search of an evaluation culture and collective learning activity.
 • Nyhus, Lene (). Fleksibilitet, effektivisering og individuell tilpasning i norskopplæringen var utfordringen : ble IKT svaret?.
 • Nyhus, Lene (). Å møte barn med respekt : evaluering av et utviklingsprosjekt i Inderøy barnehage.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Evaluation of on-line education : the role of self-evaluation for a "learing organization".
 • Nyhus, Lene (). Computer conferencing and communicative competence.
 • Nyhus, Lene; Øydvin, Astrid (). Studentrefleksjon og evaluering.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Jenters og gutters utdanningsvalg : hvordan øke mulighetene for bevisste valg?.
 • Nyhus, Lene (). Oppbygging av nasjonal autismekompetanse gjennom prosjektarbeid : resultater fra en underveisevaluering.

Annet (8)

 • Nyhus, Lene; Avdem, Jorid (). Risikoutsatte barn og unge – erfaringer fra aksjonslæring ved Øyer ungdomsskole.
 • Nyhus, Lene (). Hva bør vi se etter når vi studerer skoleutvikling?.
 • Nyhus, Lene; Hartberg, Egil Weider (). Slik arbeider HIL med ungdomstrinn i utvikling.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • Skjeseth, Eli; Nyhus, Lene (). Tverrfaglig samarbeidskompetanse.
 • Nyhus, Lene (). Sammen om læring.
 • Nyhus, Lene (). Anmeldelse av boka "Kvalitet i norsk skole" (2012) av Therese N. Hopfenbeck, Marit Kjærnsli, Rolf Vegar Olsen (red.).
 • Nyhus, Lene (). Struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandringsarbeid.