Lars Arild Myhr

Assisterende senterleder
E-post:
lars.myhr@inn.no
Telefon:
+47 62 51 76 49
Mobiltelefon:
+47 930 95 988
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Lars Arild Myhr er assisterende senterleder og høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Han er utdannet spesialpedagog/Cand.paed.Spec og har lang erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste både som rådgiver og leder. Ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning er han administrativt ansvarlig, prosjektleder for utviklingsprosjekter i grunnskole og barnehage, videreutdanningen for ledere i PP-tjenesten og rektorskolen.

Prosjekter (12)

Pågående (1)

Avsluttede (11)

Vis avsluttedet prosjekter

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Pedagogikk , Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Ekspertområder

Skoleutvikling, Klasseledelse, Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk, problematferd, læringsmiljø, Spesialundervisning, Skoleledelse, PP-tjenesten

Publikasjoner (8)

Utvalgte (8)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (2)

  • Myhr, Lars Arild (). Kultur for læring i Hedmark.
  • Vigmostad, Inger; Myhr, Lars (). Sakkyndighet i spesialundervisning og læringsutbytte.

Bøker (4)

Annet (2)

  • Myhr, Lars Arild (). Hvordan kan PP-tjenesten bidra til inkluderende barnehager og skoler?.
  • Myhr, Lars Arild (). Inkluderende opplæring. Hvordan kan skoleeier, skole og pp-tjeneste samarbeide om inkluderende opplæring.