Language: NOR | ENG

Kristin Vold Lexander

Forsker
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for humanistiske fag
Besøksadresse:
Studiested Hamar
Holsetgata 31
2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Språk i sosial interaksjon har hele tida vært en hovedinteresse. Etter studier i fransk ved Universitetet i Oslo, wolof ved INALCO og utviklingsstudier ved daværende Høgskolen i Oslo, skrev jeg masteroppgave i afrikanske studier ved UiO om wolof literacy i en landsby i Senegal. PhD-avhandlingen fra 2011 (IKOS, UiO) tar for seg unge senegaleseres bruk av afrikanske språk i tekstmeldinger - om skriftliggjøring av muntlig språkbruk. Fra 2017-2020 var jeg postdoktor ved MultiLing (UiO) og forska på digital kommunikasjon i norske familier med senegalesisk bakgrunn. Jeg har vært på forskningsopphold ved Lancaster University, Universitetet i Freiburg, Tyskland, og i LLACAN, Paris og har hatt flere feltopphold i Senegal. I tillegg har jeg jobba som lærer ved Nansenskolen og Vinstra videregående skole. I DigiMulti-prosjektet 2020-2024 ser vi på arbeidsinnvandrere med litauisk bakgrunn og hvordan inkludering og ekskludering henger sammen med språkbruk og digitale medier, på arbeidsplassen og på skolen. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Unge forskertalenter-programmet. 

Siste publikasjoner: 

Lexander, Kristin V. (2020) “Literacies in contact when writing Wolof – translanguaging and orthographic repertoires in digital communication”, Special issue on Literacies in Contact, Written Language and Literacy 23(2), 194-213.

Lexander, Kristin V. (2020) “Norsk som digitalt samhandlingsspråk i fire familier med innvandrerbakgrunn – identitet og investering”, Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 2020, 1, 4-21.

Lexander, Kristin Vold, Kellie Goncalves and Haley De Korne (2020) “Multilingual Literacy Practices - global perspectives on visuality, materiality and creativity”. Introduction to special issue International Journal of Multilingualism, 17(3), 271-285. 

Lexander, Kristin V. and Jannis Androutsopoulos (2021) “Working with mediagrams: a methodology for collaborative research on mediational repertoires in multilingual families”. Journal of Multilingual and Multicultural Development 42 (1), 1-18.

Ekspertområder

Språk og digital kommunikasjon 

Flerspråklighet

Flerspråklige familier

Senegal

Litauisk arbeidsinnvandring i Norge

Prosjektleder for DigiMulti-prosjektet om litauiske arbeidsinnvandreres kommunikasjon på arbeidsplassen og i skolekonteksten

Internasjonal medarbeider WhatsinApp, LLACAN og Lacito  

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin