Language: NOR | ENG

Kristin Helstad

Professor
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Besøksadresse:
Studiested Hamar
Holsetgata 31
2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Kristin Helstad er professor i pedagogikk og leder av forskergruppen Kvalitet i høyere utdanning. Hun har doktorgrad i utdanningsvitenskap (UiO, 2013), hovedfag i norskdidaktikk og studier i skoleutvikling og ledelse. Helstad har arbeidet ved HINN siden 2019. Hun har 15 års erfaring fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Ui0, der hun primært har undervist og veiledet studenter i masterprogrammet i utdanningsledelse. Hun har tidligere arbeidet som ungdomsskolelærer og skoleleder, som studieleder i lærerutdanning, og som forlagsredaktør i Universitetsforlaget.

Ekspertområder

Kristin Helstads forskning er rettet mot ledelse og skoleutvikling, profesjonsutvikling og veiledning, samt undervisning og skrivepedagogikk. Ledelse og skoleutvikling dreier seg om hvordan et læringsorientert perspektiv på ledelse utøves i klasserommet og i skolen som organisasjon. Profesjonsutvikling og veiledning dreier seg om hvordan lærere og skoleledere utvikler og fornyer kunnskap både individuelt og som kollegafellesskap, mens undervisning og skrivepedagogikk utforsker undervisningsformer og skrivepraksiser, primært i høyere utdanning

Helstad er tilknyttet forskergruppen Cleg ved UiO. https://www.uv.uio.no/forskning/grupper/cleg/

Hun deltar i følgende forskningsprosjekter:

Professional Actors’ Work to Retain Students in Secondary Education (ProAct) https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/proact/index.html  

Ledelse av reformarbeid i videregående skole - endringsverksted som metode (ChangeLead) https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/changelead/ 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Forskningsområder

Oppvekst og utdanning