Kristin Evensen Gangås

Instituttleder
E-post:
kristin.gangas@inn.no
Telefon:
+47 62 43 08 77
Mobiltelefon:
+47 907 29 614
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for skog- og utmarksfag
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Forskningsområder

Anvendt økologi og landbruk

Forskningsemner

Rovvilt

Publikasjoner (25)

Utvalgte (25)

 • Andreassen, Harry Peter; Gangås, Kristin Evensen; Kaltenborn, Bjørn Petter (). Matching social-ecological systems by understanding the spatial scale of environmental attitudes.
 • Andreassen, Harry Peter; Gangås, Kristin Evensen (). Tillit til forskningen.
 • Gangås, Kristin Evensen; Kaltenborn, Bjørn Petter; Andreassen, Harry Peter (). Environmental attitudes associated with large-scale cultural differences, not local environmental conflicts.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Mer ulovlig jaktiver hos oss enn i Sverige.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Forskere: - Rovdyrsonene fungerer ikke.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Rovdyr versus husdyr - er det plass til både sau og jerv?.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Ulv, ulv - tillit og mistillit.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Evenstad - en historie om mot og annerledeshet.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Hund er ikke mat for ulven..
 • Gangås, Kristin Evensen (). Doktorgradsstafett_holdninger til ulovlig jakt på rovvilt.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Ut i naturen magasin: I fjellelgens fotefar.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Attitudes towards large carnivores and acceptance of illegal hunting: the importance of social attitudes and scales in large carnivore management.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Nordmenn mer positive til ulovlig jakt enn svenskene.
 • Gangås, Kristin Evensen (). 30-40 skytes ulovlig hvert år.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Rovdyr i menneskeland - Konflikt eller toleranse?.
 • Skogen, Ketil; Odden, John; Linnell, John Durrus; Krange, Olve; Kaltenborn, Bjørn Petter; Støen, Ole-Gunnar; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Gangås, Kristin Evensen (). Rovdyrsonene fungerer ikke.
 • Skogen, Ketil; Odden, John; Linnell, John Durrus; Krange, Olve; Kaltenborn, Bjørn Petter; Støen, Ole-Gunnar; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Gangås, Kristin Evensen (). Rovdyrsonen fungerer ikke.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Rovdyr lever farlig i Norge.
 • Andreassen, Harry Peter; Gangås, Kristin Evensen (). Innlandet trenger ambisjoner.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Attitudes toward large carnivores and acceptance of illegal hunting on the Scandinavian Peninsula.
 • Skår, Frode; Gangås, Kristin Evensen (). Norske rovdyr lever farligere enn svenske.
 • Gangås, Kristin Evensen; Kaltenborn, Bjørn Petter; Andreassen, Harry Peter (). Geo-spatial aspects of acceptance of illegal hunting of large larnivores in Scandinavia.
 • Andreassen, Harry Peter; Gangås, Kristin Evensen (). E is for ecology.
 • Gangås, Kristin Evensen; Andreassen, Harry P.; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter (). Predicting wolf distribution by means of historical data.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Habitatbruk hos elgkyr i Norge i perioden rundt kalving.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (4)

Bøker (2)

Vitenskapelige konferansebidrag (2)

 • Gangås, Kristin Evensen (). Attitudes toward large carnivores and acceptance of illegal hunting on the Scandinavian Peninsula.
 • Gangås, Kristin Evensen; Andreassen, Harry P.; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter (). Predicting wolf distribution by means of historical data.

Annet (17)

 • Andreassen, Harry Peter; Gangås, Kristin Evensen (). Tillit til forskningen.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Mer ulovlig jaktiver hos oss enn i Sverige.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Forskere: - Rovdyrsonene fungerer ikke.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Rovdyr versus husdyr - er det plass til både sau og jerv?.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Ulv, ulv - tillit og mistillit.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Evenstad - en historie om mot og annerledeshet.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Hund er ikke mat for ulven..
 • Gangås, Kristin Evensen (). Doktorgradsstafett_holdninger til ulovlig jakt på rovvilt.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Ut i naturen magasin: I fjellelgens fotefar.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Nordmenn mer positive til ulovlig jakt enn svenskene.
 • Gangås, Kristin Evensen (). 30-40 skytes ulovlig hvert år.
 • Skogen, Ketil; Odden, John; Linnell, John Durrus; Krange, Olve; Kaltenborn, Bjørn Petter; Støen, Ole-Gunnar; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Gangås, Kristin Evensen (). Rovdyrsonene fungerer ikke.
 • Skogen, Ketil; Odden, John; Linnell, John Durrus; Krange, Olve; Kaltenborn, Bjørn Petter; Støen, Ole-Gunnar; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Gangås, Kristin Evensen (). Rovdyrsonen fungerer ikke.
 • Gangås, Kristin Evensen (). Rovdyr lever farlig i Norge.
 • Andreassen, Harry Peter; Gangås, Kristin Evensen (). Innlandet trenger ambisjoner.
 • Skår, Frode; Gangås, Kristin Evensen (). Norske rovdyr lever farligere enn svenske.
 • Andreassen, Harry Peter; Gangås, Kristin Evensen (). E is for ecology.