Kristian Aasbrenn

Høgskoledosent
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Besøksadresse:
Rom: 3Ø107
Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12 N-2450 Rena
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (43)

Utvalgte (43)

 • Aasbrenn, Kristian; Sørlie, Kjetil (). Uttynningssamfunnet-25 år etter..
 • Aasbrenn, Kristian (). Privat vs. offentlig tjenestelogikk; Om samfunnsoppdraget og behovet for en "offentlig" tjenesteforståelse.
 • Aasbrenn, Kristian (). Uttynningssamfunnet 25 år etter.
 • Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Nå og bli nådd - hvor viktig er det å ha offentlige tjenester i nærheten av alle innbyggerne?.
 • Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål (). Når følelsene blir redskaper.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Klima for nytenkning.
 • Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Kunsten å bli kvitt kunden.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Skreddersøm og samhandling.
 • Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Ellingsen, Pål (). Samfunnsoppdraget gjør offentlige tjenester annerledes.
 • Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian (). Førstelinjas hemmeligheter.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Ledere trenger mot.
 • Aasbrenn, Kristian (). Tjenester som treffer.
 • Aasbrenn, Kristian; Forsén, Gôran (). Bygda og butikken. Erfaringer fra et svens-norsk utviklingsprosjekt.
 • Aasbrenn, Kristian (). Tjenester som treffer. Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01560-6. 203 s.
 • Aasbrenn, Kristian; Aasbrenn, Kristian (). Servicefag.
 • Aasbrenn, Kristian (). Etter smilekursene : to tekster om leverandør- og kunderoller i en modernisert tjenesteøkonomi From servant to organizer : two papers on provider-consumer relationships in a modernized service economy. ISBN 8276714285. 55 s.
 • Aasbrenn, Kristian (). Tjenesteutvikling i offentlig sektor : å nå alle med tjenestene – mer enn et spørsmål om desentraliserte tilbud Developing Public Services : the problem of equality. ISBN 8276714269. 60 s.
 • Aasbrenn, Kristian (). By og land, mann mot mann.
 • Aasbrenn, Kristian (). Undersøkelser om utkantkommuner : bedre enn antatt.
 • Aasbrenn, Kristian (). Med media på timeplanen.
 • Aasbrenn, Kristian (). Periferiens plass i velferds- og tjenesteøkonomien - omstilling til sårbarhet?.
 • Grimsrud, Gro Marit; Hagen, Svein Erik; Teigen, Håvard; Aasbrenn, Kristian; Ørbeck, Morten (). Bortafor Ånestadkrysset: et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet.. 97 s.
 • Aasbrenn, Kristian (). Ho som lever på landet.
 • Aasbrenn, Kristian (). Distrikts-Norge og befolkningsutviklingen (leder).
 • Aasbrenn, Kristian (). Myten om jenteflukten : eksempelet Rendalen.
 • Grimsrud, Gro Marit; Hagen, Svein Erik; Teigen, Håvard; Ørbeck, Morten; Aasbrenn, Kristian (). Bortafor Ånestadkrysset: et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet. 97 s.
 • Aasbrenn, Kristian (). Programplanlegging og intervju i tv-program om uttynningssamfunnet.
 • Aasbrenn, Kristian (). Intervju om Rena-samfunnets utvikling.
 • Aasbrenn, Kristian (). Bygde-hedmarkinger - snart sjelden vare.
 • Aasbrenn, Kristian (). Intervju om uttynningssamfunn i forbindelse med Regjeringens utkantsating.
 • Aasbrenn, Kristian (). Sårbar velferd.
 • Aasbrenn, Kristian (). Bosettingsmålet - utgått på dato : mot en levekårsbegrunnet distriktspolitikk.
 • Aasbrenn, Kristian (). Regional tjenesteorganisering i uttynningsområder. Utfordringererfaringer - strategier. ISBN 82-7176-040-9. 244 s.
 • Aasbrenn, Kristian (). Service provision in marginalized areas redefining a problem. ISBN 82-7671-029-8. 19 s.
 • Aasbrenn, Kristian (). Marginale uttynningssamfunn : tjenesteforsyning som velferdspolitisk utfordring. ISBN 82-7671-027-1.
 • Aasbrenn, Kristian (). Marginale uttynningssamfunn : tjenesteforsyning som velferdspolitisk utfordring. 82 s.
 • Aasbrenn, Kristian (). Omstilling for alle penga : distriktspolitikk og utviklingsarbeid mot årtusenskiftet.
 • Aasbrenn, Kristian (). Opp og stå, gamle Norge : 16 artikler om distriktspolitikk og lokalt u tviklingsarbeid. ISBN 82-529-2127-2. 261 s.
 • Aasbrenn, Kristian (). Regionaløkonomiske effekter av befolkningsnedgang: undergang eller overgang for uttynningskommunene?.
 • Wikan, Gerd; Aasbrenn, Kristian (). Uttynningens geografi i Norden.
 • Aasbrenn, Kristian (). Livskraftige uttynningssamfunn - en nordisk antologi. ISBN 9188808033. 263 s.
 • Aasbrenn, Kristian (). Servicepolitikk i uttynningssamfunnet - om serviceleveransesystemer og strategisk assistanse.
 • Aasbrenn, Kristian (). Uttynning og regional økonomi - en underbefolkningsspiral.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (9)

 • Aasbrenn, Kristian; Sørlie, Kjetil (). Uttynningssamfunnet-25 år etter..
 • Aasbrenn, Kristian (). Privat vs. offentlig tjenestelogikk; Om samfunnsoppdraget og behovet for en "offentlig" tjenesteforståelse.
 • Aasbrenn, Kristian (). Periferiens plass i velferds- og tjenesteøkonomien - omstilling til sårbarhet?.
 • Aasbrenn, Kristian (). Sårbar velferd.
 • Aasbrenn, Kristian (). Bosettingsmålet - utgått på dato : mot en levekårsbegrunnet distriktspolitikk.
 • Aasbrenn, Kristian (). Omstilling for alle penga : distriktspolitikk og utviklingsarbeid mot årtusenskiftet.
 • Wikan, Gerd; Aasbrenn, Kristian (). Uttynningens geografi i Norden.
 • Aasbrenn, Kristian (). Servicepolitikk i uttynningssamfunnet - om serviceleveransesystemer og strategisk assistanse.
 • Aasbrenn, Kristian (). Uttynning og regional økonomi - en underbefolkningsspiral.

Bøker (12)

Annet (22)

 • Aasbrenn, Kristian (). Uttynningssamfunnet 25 år etter.
 • Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Nå og bli nådd - hvor viktig er det å ha offentlige tjenester i nærheten av alle innbyggerne?.
 • Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål (). Når følelsene blir redskaper.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Klima for nytenkning.
 • Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Kunsten å bli kvitt kunden.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Skreddersøm og samhandling.
 • Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Ellingsen, Pål (). Samfunnsoppdraget gjør offentlige tjenester annerledes.
 • Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian (). Førstelinjas hemmeligheter.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Ledere trenger mot.
 • Aasbrenn, Kristian (). Tjenester som treffer.
 • Aasbrenn, Kristian; Aasbrenn, Kristian (). Servicefag.
 • Aasbrenn, Kristian (). By og land, mann mot mann.
 • Aasbrenn, Kristian (). Undersøkelser om utkantkommuner : bedre enn antatt.
 • Aasbrenn, Kristian (). Med media på timeplanen.
 • Aasbrenn, Kristian (). Ho som lever på landet.
 • Aasbrenn, Kristian (). Distrikts-Norge og befolkningsutviklingen (leder).
 • Aasbrenn, Kristian (). Myten om jenteflukten : eksempelet Rendalen.
 • Aasbrenn, Kristian (). Programplanlegging og intervju i tv-program om uttynningssamfunnet.
 • Aasbrenn, Kristian (). Intervju om Rena-samfunnets utvikling.
 • Aasbrenn, Kristian (). Bygde-hedmarkinger - snart sjelden vare.
 • Aasbrenn, Kristian (). Intervju om uttynningssamfunn i forbindelse med Regjeringens utkantsating.
 • Aasbrenn, Kristian (). Regionaløkonomiske effekter av befolkningsnedgang: undergang eller overgang for uttynningskommunene?.