Knut Westlie

Førstelektor
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for idrett og kroppsøving
Besøksadresse:
Rom: 4N3636
Terningen Arena - Næringsbygg 1
Hamarveien 112 N-2406 Elverum
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (5)

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Pedagogikk , Fagdidaktikk

Ekspertområder

Skole, Kroppsøving, Inkludering, Læreplan

Publikasjoner (31)

Utvalgte (31)

 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind (). The Changing Room in Physical Education as Cross Roads Between Fields and Curricula: The Experiences of Norwegian Students. 11 s.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Gerdin, Gøran; Larsson, Lena; Schenker, Katarina; Philpot, Rod Allan; Smith, Wayne; Linnér, Susanne (). Researching social justice and health (in)equality across different school health and physical education contexts.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind (). The Changing-room in Physical Education as Cross Roads between Fields and Curricula: The Experiences of Norwegian Students.
 • Gerdin, Göran; Philpot, Rod Allan; Larsson, Lena; Schenker, Katarina; Linnér, Susanne; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Smith, Wayne; Legge, Maureen (). Researching social justice and health (in)equality across different school Health and Physical Education contexts in Sweden, Norway and New Zealand.
 • Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal (). Nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget – fra idé til ferdig rapport.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Bjørke, Lars; Brattli, Vidar Hammer (). Når ambisjon møter tradisjon En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn). ISBN 978-82-8380-026-5. 82 s.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). EDUHEALTH - Educating for equitable health outcomes in physical education. Sweden, Norway and New Zealand in a Horizon 2020 project.".
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). "Ei mil vid og ein tomme djup"? Ei utforskning av breidde og djupne i norsk kroppsøving.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum (). Har det som skjer i garderoben noe med gymtimen å gjøre?.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum; Bergstrøm, Ida Irene (). Kidsa klarer fint å dusje nakne sammen etter gymtimen.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum (). Ungdom er mindre blyge enn vi tror.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum (). Dusjing og dannelse. Nesten alle er nakne.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum (). Nakenhet som allmenndanning: Garderobesituasjon og kroppsøving slik norske grunnskoleelever opplever det.
 • Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). “Ei mil vid og ein tomme djup”? Ei utforsking av breidde og djupne i norsk kroppsøving.
 • Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). "Mile wide and inch deep". An appropriate description of Norwegian physical education?.
 • Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal (). Erfaringer fra gjennomføring av nasjonal kartleggingsundersøkelse på kroppsøvingsfaget.
 • Westlie, Knut (). På seg selv kjenner en ingen andre. Kroppsøvingslæreren som inkluderende klasseleder.
 • Medgard, Magnhild; Westlie, Knut; Odberg, Ann-Helen; Gausvik, Marte (). Aktivitetskassen.no - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet.
 • Bjørke, Lars; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Brattli, Vidar Hammer; Teksum, Trude Nordli; Standal, Øyvind Førland (). Kroppsøvingsforskning.no - forskningsblogg.
 • Westlie, Knut; Brattli, Vidar Hammer (). Kroppsøving i norsk grunnskole - en nasjonal kartleggingstudie Utvalg, datafangst, metode og utvalgte resultater.
 • Brattli, Vidar Hammer; Westlie, Knut (). Kroppsøving i Norsk grunnskole – en nasjonal kartleggingsstudie. Utvalg, datafangst og metode samt utvalgte resultat.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Brattli, Vidar Hammer; Møystad, Cathrine Loraas (). La frem nasjonal kartlegging av kroppsøvingsfaget. Unngå fri flyt i garderoben..
 • Moen, Kjersti Mordal; Brattli, Vidar Hammer; Westlie, Knut; Bjørke, Lars; Hagen, Krister (). Tiltaket fysisk aktivitet er ikke kroppsøving.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). Forskning på kroppsøving.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). Er nakenhet det eneste problemet? Hvordan ser elever på dusj- og garderobesituasjonen i kroppsøvingsfaget?.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Brattli, Vidar; Bjørke, Lars; Vaktskjold, Arild (). Kroppsøving i Elverumskolen. En kartleggingsstudie av elever, lærere og skolelederes opplevelse av kroppsøvingsfaget i grunnskolen. ISBN 9788276719642. 82 s.
 • Westlie, Knut (). Studie i Dugnad.
 • Westlie, Knut (). Dugnad,nytt høgskolestudium.
 • Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal (). Helse er den nye religionen.
 • Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal (). Kroppsøving - bygget på tro eller fakta?.
 • Medgard, Magnhild; Westlie, Knut; Solbakken, Tor; Sigurjónsson, Thorsteinn (). Mestringsfremmende klasseledelse i kroppsøving.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (3)

Bøker (2)

Vitenskapelige konferansebidrag (11)

 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Gerdin, Gøran; Larsson, Lena; Schenker, Katarina; Philpot, Rod Allan; Smith, Wayne; Linnér, Susanne (). Researching social justice and health (in)equality across different school health and physical education contexts.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind (). The Changing-room in Physical Education as Cross Roads between Fields and Curricula: The Experiences of Norwegian Students.
 • Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal (). Nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget – fra idé til ferdig rapport.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). EDUHEALTH - Educating for equitable health outcomes in physical education. Sweden, Norway and New Zealand in a Horizon 2020 project.".
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). "Ei mil vid og ein tomme djup"? Ei utforskning av breidde og djupne i norsk kroppsøving.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum (). Har det som skjer i garderoben noe med gymtimen å gjøre?.
 • Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). “Ei mil vid og ein tomme djup”? Ei utforsking av breidde og djupne i norsk kroppsøving.
 • Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). "Mile wide and inch deep". An appropriate description of Norwegian physical education?.
 • Westlie, Knut; Brattli, Vidar Hammer (). Kroppsøving i norsk grunnskole - en nasjonal kartleggingstudie Utvalg, datafangst, metode og utvalgte resultater.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). Forskning på kroppsøving.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut (). Er nakenhet det eneste problemet? Hvordan ser elever på dusj- og garderobesituasjonen i kroppsøvingsfaget?.

Annet (15)

 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum; Bergstrøm, Ida Irene (). Kidsa klarer fint å dusje nakne sammen etter gymtimen.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum (). Ungdom er mindre blyge enn vi tror.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum (). Dusjing og dannelse. Nesten alle er nakne.
 • Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal (). Erfaringer fra gjennomføring av nasjonal kartleggingsundersøkelse på kroppsøvingsfaget.
 • Westlie, Knut (). På seg selv kjenner en ingen andre. Kroppsøvingslæreren som inkluderende klasseleder.
 • Medgard, Magnhild; Westlie, Knut; Odberg, Ann-Helen; Gausvik, Marte (). Aktivitetskassen.no - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet.
 • Bjørke, Lars; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Brattli, Vidar Hammer; Teksum, Trude Nordli; Standal, Øyvind Førland (). Kroppsøvingsforskning.no - forskningsblogg.
 • Brattli, Vidar Hammer; Westlie, Knut (). Kroppsøving i Norsk grunnskole – en nasjonal kartleggingsstudie. Utvalg, datafangst og metode samt utvalgte resultat.
 • Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Brattli, Vidar Hammer; Møystad, Cathrine Loraas (). La frem nasjonal kartlegging av kroppsøvingsfaget. Unngå fri flyt i garderoben..
 • Moen, Kjersti Mordal; Brattli, Vidar Hammer; Westlie, Knut; Bjørke, Lars; Hagen, Krister (). Tiltaket fysisk aktivitet er ikke kroppsøving.
 • Westlie, Knut (). Studie i Dugnad.
 • Westlie, Knut (). Dugnad,nytt høgskolestudium.
 • Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal (). Helse er den nye religionen.
 • Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal (). Kroppsøving - bygget på tro eller fakta?.
 • Medgard, Magnhild; Westlie, Knut; Solbakken, Tor; Sigurjónsson, Thorsteinn (). Mestringsfremmende klasseledelse i kroppsøving.