Kjetil Viken

Høgskolelektor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Seksjon for BA-barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (32)

Utvalgte (32)

 • Viken, Kjetil (). Anvendt atferdsanalyse er ikke konsekvenspedagogikk.
 • Viken, Kjetil (). Konsekvenser for barns handlinger..
 • Viken, Kjetil (). Panelsamtale om angst.
 • Viken, Kjetil (). Kvalitet i helse- og omsorgstjenester.
 • Viken, Kjetil (). Atferdsanalytisk miljøbehandling : struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205510678. 234 s.
 • Viken, Kjetil (). Vernepleieren – mammut eller kakerlakk? Hvor godt er vi rustet til å tåle tidens tann?.
 • Viken, Kjetil (). Seleksjonisme og kontekstualisme – revolusjoner i moderne psykologi.
 • Viken, Kjetil (). Er fokus på atferd det samme som objektivisering, Westby?.
 • Viken, Kjetil (). Hvordan forstås og brukes atferdsbegrepet i deler av barnevernet?.
 • Viken, Kjetil (). Hva skal vernepleiere kunne? Hvor skal vernepleiere jobbe?.
 • Viken, Kjetil (). Atferdsbegrepet er en uunngåelig faktor i barnevernet.
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Grunnlagsarbeid og tiltaksarbeid:Fra målrettet miljøarbeid til anvendt atferdanalyse.
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Symposium: Atferdsbehandling i skolen; Atferdsavtaler, differensielle forsterkningsprosedyrer, presisjonsopplæring og mer til.
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Kvalitetssikring av tjenesteyting gjennom måling av behandlingsintegritet.
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Symposium: Fagutvikling..
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). DRO 1, DRO 2 og atferdsavtaler – et kombinasjonstiltak for å samhandling og redusere utagering..
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Symposium: Atferdsavtaler og differensielle forsterkningsprosedyrer..
 • Viken, Kjetil; Kihle, Anne-Line; Ravndal, Tony (). Presisjonsopplæring - hva skal til?.
 • Viken, Kjetil (). Temakveld om atferdsanalyse i Norge. Foredrag holdt ved Norsk Atferdsanalytisk Forening avd Glåmdal og Nes, April 2013.
 • Viken, Kjetil (). Matchingloven..
 • Viken, Kjetil (). Deltakelse i paneldebatt ved NAFO-seminar innlegg i paneldebatt holdt ved Norsk Atferdsanalytisk Forenings årsseminar, Mai 2013.
 • Viken, Kjetil; Myhre, Martin Øverlien (). Kontekstuell funksjonalisme, RFT og ACT.
 • Viken, Kjetil (). Behavioral Economics..
 • Viken, Kjetil (). Utdanning og opplæring i atferdsanalyse. Foredrag holdt ved emaa.no-seminar ved Høgskolen i Lillehammer, Mars 2012.
 • Viken, Kjetil (). Om å jobbe målrettet – En presentasjon av metodisk arbeid Foredrag/symposium holdt ved Norsk Atferdsanalytisk Forening, avd Gudbrandsdalen. April 2012.
 • Viken, Kjetil (). Molare forsterkningsbetingelser.
 • Viken, Kjetil (). En studie av studenters læringsutbytte ved bruk av ulike digitale plattformer.
 • Viken, Kjetil (). Vitenskapsbasert praksis og anvendt atferdsanalyse.
 • Viken, Kjetil (). Behavioral economics – En innføring.
 • Viken, Kjetil (). Symposium: Hvordan gjøre atferdsanalyse mer kjent for omgivelsene?.
 • Viken, Kjetil (). Elasticity of Money as a Reinforcer: Assessing Multiple Compositions of Unit Price - sammen med Reyes, J., Anderson, R., Reyes, F., & Hyten, C.
 • Viken, Kjetil (). The Athletic Study Hall Program at the University of North Texas: Phase 2 - med K., Koremura, Y., Crye, A., & Peuster, A.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (2)

 • Viken, Kjetil (). Seleksjonisme og kontekstualisme – revolusjoner i moderne psykologi.
 • Viken, Kjetil (). Behavioral Economics..

Bøker (1)

 • Viken, Kjetil (). Atferdsanalytisk miljøbehandling : struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205510678. 234 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (3)

 • Viken, Kjetil (). En studie av studenters læringsutbytte ved bruk av ulike digitale plattformer.
 • Viken, Kjetil (). Elasticity of Money as a Reinforcer: Assessing Multiple Compositions of Unit Price - sammen med Reyes, J., Anderson, R., Reyes, F., & Hyten, C.
 • Viken, Kjetil (). The Athletic Study Hall Program at the University of North Texas: Phase 2 - med K., Koremura, Y., Crye, A., & Peuster, A.

Annet (26)

 • Viken, Kjetil (). Anvendt atferdsanalyse er ikke konsekvenspedagogikk.
 • Viken, Kjetil (). Konsekvenser for barns handlinger..
 • Viken, Kjetil (). Panelsamtale om angst.
 • Viken, Kjetil (). Kvalitet i helse- og omsorgstjenester.
 • Viken, Kjetil (). Vernepleieren – mammut eller kakerlakk? Hvor godt er vi rustet til å tåle tidens tann?.
 • Viken, Kjetil (). Er fokus på atferd det samme som objektivisering, Westby?.
 • Viken, Kjetil (). Hvordan forstås og brukes atferdsbegrepet i deler av barnevernet?.
 • Viken, Kjetil (). Hva skal vernepleiere kunne? Hvor skal vernepleiere jobbe?.
 • Viken, Kjetil (). Atferdsbegrepet er en uunngåelig faktor i barnevernet.
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Grunnlagsarbeid og tiltaksarbeid:Fra målrettet miljøarbeid til anvendt atferdanalyse.
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Symposium: Atferdsbehandling i skolen; Atferdsavtaler, differensielle forsterkningsprosedyrer, presisjonsopplæring og mer til.
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Kvalitetssikring av tjenesteyting gjennom måling av behandlingsintegritet.
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Symposium: Fagutvikling..
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). DRO 1, DRO 2 og atferdsavtaler – et kombinasjonstiltak for å samhandling og redusere utagering..
 • Viken, Kjetil; Finstad, Jonny (). Symposium: Atferdsavtaler og differensielle forsterkningsprosedyrer..
 • Viken, Kjetil; Kihle, Anne-Line; Ravndal, Tony (). Presisjonsopplæring - hva skal til?.
 • Viken, Kjetil (). Temakveld om atferdsanalyse i Norge. Foredrag holdt ved Norsk Atferdsanalytisk Forening avd Glåmdal og Nes, April 2013.
 • Viken, Kjetil (). Matchingloven..
 • Viken, Kjetil (). Deltakelse i paneldebatt ved NAFO-seminar innlegg i paneldebatt holdt ved Norsk Atferdsanalytisk Forenings årsseminar, Mai 2013.
 • Viken, Kjetil; Myhre, Martin Øverlien (). Kontekstuell funksjonalisme, RFT og ACT.
 • Viken, Kjetil (). Utdanning og opplæring i atferdsanalyse. Foredrag holdt ved emaa.no-seminar ved Høgskolen i Lillehammer, Mars 2012.
 • Viken, Kjetil (). Om å jobbe målrettet – En presentasjon av metodisk arbeid Foredrag/symposium holdt ved Norsk Atferdsanalytisk Forening, avd Gudbrandsdalen. April 2012.
 • Viken, Kjetil (). Molare forsterkningsbetingelser.
 • Viken, Kjetil (). Vitenskapsbasert praksis og anvendt atferdsanalyse.
 • Viken, Kjetil (). Behavioral economics – En innføring.
 • Viken, Kjetil (). Symposium: Hvordan gjøre atferdsanalyse mer kjent for omgivelsene?.