Kjersti Håland

Høgskolelektor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Besøksadresse:
Rom: 2M32-2
Kirsten Flagstads Hus (Midtbyen skole)
Skolegata 1 N-2317 Hamar
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (2)

Avsluttede (2)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (3)

Utvalgte (3)

  • Syversen, Therese Garshol; Håland, Kjersti Sørmoen; Rom, Bjarte; Røed, Dag Freddy (). Ungdomstrinn i Utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-201. HINN (Hihm) som utviklingspartnere. Sluttrapport. 17 s.
  • Mælan, Ellen Nesset; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen (). Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke. ISBN 978-82-7671-929-1. 41 s.
  • Nordahl, Thomas; Berg, Bjørn; Myhr, Lars; Vigmostad, Inger; Håland, Kjersti Sørmoen; Overland, Terje (). Evaluering av PP-tjenesten i Bergen kommune. Høgskolen i Hedmark. 102 s.

Bøker (3)

  • Syversen, Therese Garshol; Håland, Kjersti Sørmoen; Rom, Bjarte; Røed, Dag Freddy (). Ungdomstrinn i Utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-201. HINN (Hihm) som utviklingspartnere. Sluttrapport. 17 s.
  • Mælan, Ellen Nesset; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen (). Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke. ISBN 978-82-7671-929-1. 41 s.
  • Nordahl, Thomas; Berg, Bjørn; Myhr, Lars; Vigmostad, Inger; Håland, Kjersti Sørmoen; Overland, Terje (). Evaluering av PP-tjenesten i Bergen kommune. Høgskolen i Hedmark. 102 s.