Faglige interesser

 

Destinasjonsutvikling, nettverk/klynger, fritidsboliger, mobilitet, stedsutvikling, bruk og vern, utvikling av fjellområder, planlegging og forvaltning av utmark

Bakgrunn

 

Professor ved HINN fra februar 2017. Tidligere arbeidet blant annet i Østlandsforskning fra 2003 til 2017. Utdannet som samfunnsgeograf med en PhD fra NTNU i Trondheim og hovedfag fra UiO. Tittelen på doktoravhandlingen var "Second homes in eastern Norway - from marginal land to commodity". I perioden 2011-2014 hadde jeg en post doc stilling på et prosjekt finansiert av NFR med tittelen "Fjellområder i Norge som attraktive bygdesamfunn eller urbane rekreasjonsområder: utfordringer til en fjellpolitikk". Har hatt utenlandsopphold ved universiteter/forskningsinstitutter i Swansea, Perth i Skottland og Bolzano i Italia.

Publikasjoner (72)

Utvalgte (72)

 • Overvåg, Kjell (). Fjellbygd eller feriefjell? Om hytteturisme og naturbasert reiseliv..
 • Möller, Cecilia; Alfredsson-Olsson, Eva; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell (). The border as an engine for mobility and spatial integration: A study of commuting in a Swedish–Norwegian context.
 • Nyhus, Hanne-Mari; Overvåg, Kjell (). By og fjell - moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping.
 • Overvåg, Kjell (). Deltidsinnbyggeren; hvordan er utviklingen og hvordan påvirkes Mjøsbyen?.
 • Overvåg, Kjell (). Hytter - hvordan øke bruken?.
 • Overvåg, Kjell (). Flere må leie ut hytta.
 • Overvåg, Kjell; Teigen, Håvard (). Fritidsboliger og lokal verdiskaping Tiltak og strategier. ISBN 978-82-7356-767-3. 50 s.
 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Defining og characterizing mountain areas and communities in Norway..
 • Overvåg, Kjell; Teigen, Håvard (). Fritidsboliger og lokal verdiskapning i Gudbrandsdalen.
 • Overvåg, Kjell (). Fritidsboliger og lokal verdiskaping.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Cultural heritage management and local development in a South Sámi and Norse mountainous borderland.
 • Overvåg, Kjell (). Hytta: miljøtrussel eller del av klimaløysinga?.
 • Overvåg, Kjell (). Intervju om hyttebygging i fjellområdene.
 • Breiby, Monica A.; Overvåg, Kjell (). Hvorfor løfte fram kunnskap og kompetanse i reiselivet? Kronikk i GD, 22.04.17.
 • Ericsson, Birgitta; Hagen, Svein Erik; Overvåg, Kjell (). Benchmarking som kilde til innovasjon og utvikling i reiselivet.
 • Overvåg, Kjell; Ericsson, Birgitta (). Fritidsboligdestinasjoner og regional utvikling i fjellområdene.
 • Overvåg, Kjell (). Klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje (). Management of National Parks in Norway, Sweden, Austria and Scotland.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Culture heritage management and local development in a South Sámi and Norse mountain borderland.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Kulturminneforvaltning og lokal utvikling.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Sandström, Camilla (). Management of mountain areas in Norway and the persistence of local–national conflicts.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Riseth, Jan Åge (). Land-Use Planning in Norwegian Mountain Areas: Local Development or Nature Protection?.
 • Åkerlund, Ulrika; Pitkänen, Kati; Hiltunen, Mervi J.; Overvåg, Kjell (). Health, well-being and second homes: an outline of current research and policy challenges.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Sandström, Camilla (). Nasjonalparkforvaltning i Norge i lys av europeiske modeller.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Sandström, Camilla (). Statlig styring versus lokal autonomi i forvatning av fjellområdene.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Riseth, Jan Åge (). Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?.
 • Overvåg, Kjell; Ericsson, Birgitta (). Naturbasert reiseliv i fjellkommuner - forventninger og muligheter.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Arnesen, Tor; Birgitta, Ericsson (). Hytteliv i endring - fra fritidsbolig til flerhushjem.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Utfordringer til en fjellpolitikk.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1905-6. 256 s.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Land-use planning in Norwegian mountain areas: local development or nature protection?.
 • Amundsen, Hilde Rigmor; Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Swensen, Grete; Grahn, Wera (). Outline research articles WP2, WP3, WP4, WP5: Cultural history, cultural management and mediation in a South Sami and Norse borderland.
 • Amundsen, Hilde Rigmor; Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Swensen, Grete (). Presentasjoner forskningsprosjekt WP2, WP3, WP4: Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland.
 • Möller, Cecilia; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell (). Seasonal Workers in Swedish and Norwegian Ski Resorts – Potential In-migrants?.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Fjellkommuner i Norge: Bygdesamfunn eller verneområder?.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje (). Land Use Planning and Management of Second Homes and Tourism Development in a Mountainous District: Ringebu, Norway.
 • Flognfeldt, Thor; Overvåg, Kjell; Reistad, Iver (). Klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder i Oppland. 45 s.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Flognfeldt, Thor; Ringholm, Toril M (). Ti år med "fjellteksten".
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Fjellkommuner i Norge.
 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Ericsson, Birgitta (). Transcending ortodoxy: The multihouse home, leisure and the transformation of core periphery relations.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje (). Reisemålsutvikling som stedsutvikling i norske fjellkommuner?.
 • Möller, Cecilia; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell (). Säsongarbetare i svenska och norska skidorter - tilfällig arbetskraft eller potentiella inflyttare?.
 • Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell; Hagen, Svein Erik (). Å bo flere steder - fritidsboligeiere i Indre Skandinavia.
 • Overvåg, Kjell (). Fritids- og naturbasert utenlands flytting til Indre Skandinavia - illustrert med hundekjørere i Folldal.
 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Increasing the Influx of Non-domestic Tourists to the Lillehammer-region.Elements of strategic importance. ISBN 978-82-7356-686-7. 90 s.
 • Overvåg, Kjell; Alnes, Per Kristian; Hagen, Svein Erik (). Regional utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv. 102 s.
 • Ericsson, Birgitta; Skjeggedal, Terje; Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Second Homes i Norge. Bidrag til en nordisk utredning.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Tourist destinations and place development in Norwegian mountain areas.
 • Overvåg, Kjell (). Second homes: Migration or circulation?.
 • Overvåg, Kjell; Berg, Nina Gunnerud (). Second Homes, Rurality and Contested Space in Eastern Norway.
 • Overvåg, Kjell; Ericsson, Birgitta (). Ny E6 i Nord-Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum. ISBN 978-82-7356-664-5. 41 s.
 • Bråtå, Hans Olav; Hagen, Svein Erik; Overvåg, Kjell (). Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling. ISBN 978-82-7356-666-9. 94 s.
 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell; Glørsen, Erik; Schurman, Carsten; Riise, Øyvind (). Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge. Definisjon, avgrensing og karakterisering. ISBN 978-82-7356-668-3. 115 s.
 • Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell; Möller, Cecilia (). Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia. ISBN 978-82-7356-675-1.
 • Overvåg, Kjell (). SECOND HOMES AND MAXIMUM YIELD IN MARGINAL LAND THE RE-RESOURCING OF RURAL LAND IN NORWAY.
 • Overvåg, Kjell; Hagen, Svein Erik; Arnesen, Tor (). "SNOWBALL" -en klyngeanalyse. ISBN 978-82-7356-649-2. 49 s.
 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Fritidsboligene og utlendinger. Om transnasjonalt eierskap av fritidsboliger i fjellområder i Norge. ISBN 978-82-7356-652-2. 49 s.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Arnesen, Tor; Ericsson, Birgitta (). Hytteliv i endring.
 • Overvåg, Kjell (). Second homes and urban growth in the Oslo area, Norway.
 • Weisser, Agnethe; Overvåg, Kjell (). Drar hjem til hytta.
 • Overvåg, Kjell (). Fritidsboliger i omlandene til byer i Norge. Prosjektstatus og arbeidet videre.
 • Overvåg, Kjell (). Recreational homes in the hinterland of urban regions in Norway - development and implications.
 • Ericsson, Birgitta; Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt. ISBN 82-7356-558-0. 91 s.
 • Harldsen, Tone; Overvåg, Kjell; Vaagland, Jorid (). KULTURNÆRINGENE I STORBYREGIONENE OSLO, BERGEN, TRONDHEIM OG STAVANGER kartlegging og analyse av økonomisk betydning, dynamikk, lokalisering og utviklingsstrategier. ISBN 82-7356-559-9. 80 s.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 82-7356-578-5. 63 s.
 • Haraldsen, Tone; Overvåg, Kjell; Vaagland, Jorid (). Kulturnæringene i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger - kartlegging, og analyse av økonomisk betydning, dynamikk, lokalisering og utviklingsstrategier. ISBN 8273565599. 79 s.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 8273565785. 57 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Overvåg, Kjell (). Menneskelige ressurser gir livskraftige regioner. Kapittel 4 i: Selstad, Tor (red): Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner.. 30 s.
 • Grefsrud, Reidun; Overvåg, Kjell (). Konsekvenser av rovdyr og rovdyrpolitikk i ”Ulvesonen”. ISBN 82-7356-538-6. 86 s.
 • Haraldsen, Tone; Flygind, Simen Kristian; Overvåg, Kjell; Power, Dominic (). Kartlegging av kulturnæringene i Norge - økonomisk betydning, vekst og utviklingspotensial. ISBN 8273565440. 87 s.
 • Haraldsen, Tone; Overvåg, Kjell (). En vekstfaktor for Innlandet.
 • Higdem, Ulla; Overvåg, Kjell (). Fylkene mellom nyskaping, kreativitet og kontroll.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (27)

 • Möller, Cecilia; Alfredsson-Olsson, Eva; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell (). The border as an engine for mobility and spatial integration: A study of commuting in a Swedish–Norwegian context.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Cultural heritage management and local development in a South Sámi and Norse mountainous borderland.
 • Ericsson, Birgitta; Hagen, Svein Erik; Overvåg, Kjell (). Benchmarking som kilde til innovasjon og utvikling i reiselivet.
 • Overvåg, Kjell; Ericsson, Birgitta (). Fritidsboligdestinasjoner og regional utvikling i fjellområdene.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje (). Management of National Parks in Norway, Sweden, Austria and Scotland.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Culture heritage management and local development in a South Sámi and Norse mountain borderland.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Sandström, Camilla (). Management of mountain areas in Norway and the persistence of local–national conflicts.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Riseth, Jan Åge (). Land-Use Planning in Norwegian Mountain Areas: Local Development or Nature Protection?.
 • Åkerlund, Ulrika; Pitkänen, Kati; Hiltunen, Mervi J.; Overvåg, Kjell (). Health, well-being and second homes: an outline of current research and policy challenges.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Sandström, Camilla (). Nasjonalparkforvaltning i Norge i lys av europeiske modeller.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Sandström, Camilla (). Statlig styring versus lokal autonomi i forvatning av fjellområdene.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Riseth, Jan Åge (). Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?.
 • Overvåg, Kjell; Ericsson, Birgitta (). Naturbasert reiseliv i fjellkommuner - forventninger og muligheter.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Arnesen, Tor; Birgitta, Ericsson (). Hytteliv i endring - fra fritidsbolig til flerhushjem.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Utfordringer til en fjellpolitikk.
 • Möller, Cecilia; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell (). Seasonal Workers in Swedish and Norwegian Ski Resorts – Potential In-migrants?.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Fjellkommuner i Norge: Bygdesamfunn eller verneområder?.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje (). Land Use Planning and Management of Second Homes and Tourism Development in a Mountainous District: Ringebu, Norway.
 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Ericsson, Birgitta (). Transcending ortodoxy: The multihouse home, leisure and the transformation of core periphery relations.
 • Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje (). Reisemålsutvikling som stedsutvikling i norske fjellkommuner?.
 • Möller, Cecilia; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell (). Säsongarbetare i svenska och norska skidorter - tilfällig arbetskraft eller potentiella inflyttare?.
 • Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell; Hagen, Svein Erik (). Å bo flere steder - fritidsboligeiere i Indre Skandinavia.
 • Overvåg, Kjell (). Fritids- og naturbasert utenlands flytting til Indre Skandinavia - illustrert med hundekjørere i Folldal.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Tourist destinations and place development in Norwegian mountain areas.
 • Overvåg, Kjell; Berg, Nina Gunnerud (). Second Homes, Rurality and Contested Space in Eastern Norway.
 • Overvåg, Kjell (). SECOND HOMES AND MAXIMUM YIELD IN MARGINAL LAND THE RE-RESOURCING OF RURAL LAND IN NORWAY.
 • Overvåg, Kjell (). Second homes and urban growth in the Oslo area, Norway.

Bøker (20)

 • Overvåg, Kjell; Teigen, Håvard (). Fritidsboliger og lokal verdiskaping Tiltak og strategier. ISBN 978-82-7356-767-3. 50 s.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1905-6. 256 s.
 • Flognfeldt, Thor; Overvåg, Kjell; Reistad, Iver (). Klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder i Oppland. 45 s.
 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Increasing the Influx of Non-domestic Tourists to the Lillehammer-region.Elements of strategic importance. ISBN 978-82-7356-686-7. 90 s.
 • Overvåg, Kjell; Alnes, Per Kristian; Hagen, Svein Erik (). Regional utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv. 102 s.
 • Ericsson, Birgitta; Skjeggedal, Terje; Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Second Homes i Norge. Bidrag til en nordisk utredning.
 • Overvåg, Kjell; Ericsson, Birgitta (). Ny E6 i Nord-Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum. ISBN 978-82-7356-664-5. 41 s.
 • Bråtå, Hans Olav; Hagen, Svein Erik; Overvåg, Kjell (). Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling. ISBN 978-82-7356-666-9. 94 s.
 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell; Glørsen, Erik; Schurman, Carsten; Riise, Øyvind (). Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge. Definisjon, avgrensing og karakterisering. ISBN 978-82-7356-668-3. 115 s.
 • Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell; Möller, Cecilia (). Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia. ISBN 978-82-7356-675-1.
 • Overvåg, Kjell; Hagen, Svein Erik; Arnesen, Tor (). "SNOWBALL" -en klyngeanalyse. ISBN 978-82-7356-649-2. 49 s.
 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Fritidsboligene og utlendinger. Om transnasjonalt eierskap av fritidsboliger i fjellområder i Norge. ISBN 978-82-7356-652-2. 49 s.
 • Ericsson, Birgitta; Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt. ISBN 82-7356-558-0. 91 s.
 • Harldsen, Tone; Overvåg, Kjell; Vaagland, Jorid (). KULTURNÆRINGENE I STORBYREGIONENE OSLO, BERGEN, TRONDHEIM OG STAVANGER kartlegging og analyse av økonomisk betydning, dynamikk, lokalisering og utviklingsstrategier. ISBN 82-7356-559-9. 80 s.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 82-7356-578-5. 63 s.
 • Haraldsen, Tone; Overvåg, Kjell; Vaagland, Jorid (). Kulturnæringene i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger - kartlegging, og analyse av økonomisk betydning, dynamikk, lokalisering og utviklingsstrategier. ISBN 8273565599. 79 s.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 8273565785. 57 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Overvåg, Kjell (). Menneskelige ressurser gir livskraftige regioner. Kapittel 4 i: Selstad, Tor (red): Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner.. 30 s.
 • Grefsrud, Reidun; Overvåg, Kjell (). Konsekvenser av rovdyr og rovdyrpolitikk i ”Ulvesonen”. ISBN 82-7356-538-6. 86 s.
 • Haraldsen, Tone; Flygind, Simen Kristian; Overvåg, Kjell; Power, Dominic (). Kartlegging av kulturnæringene i Norge - økonomisk betydning, vekst og utviklingspotensial. ISBN 8273565440. 87 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (5)

 • Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell (). Defining og characterizing mountain areas and communities in Norway..
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Land-use planning in Norwegian mountain areas: local development or nature protection?.
 • Amundsen, Hilde Rigmor; Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Swensen, Grete; Grahn, Wera (). Outline research articles WP2, WP3, WP4, WP5: Cultural history, cultural management and mediation in a South Sami and Norse borderland.
 • Overvåg, Kjell (). Fritidsboliger i omlandene til byer i Norge. Prosjektstatus og arbeidet videre.
 • Overvåg, Kjell (). Recreational homes in the hinterland of urban regions in Norway - development and implications.

Annet (20)

 • Overvåg, Kjell (). Fjellbygd eller feriefjell? Om hytteturisme og naturbasert reiseliv..
 • Nyhus, Hanne-Mari; Overvåg, Kjell (). By og fjell - moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping.
 • Overvåg, Kjell (). Deltidsinnbyggeren; hvordan er utviklingen og hvordan påvirkes Mjøsbyen?.
 • Overvåg, Kjell (). Hytter - hvordan øke bruken?.
 • Overvåg, Kjell (). Flere må leie ut hytta.
 • Overvåg, Kjell; Teigen, Håvard (). Fritidsboliger og lokal verdiskapning i Gudbrandsdalen.
 • Overvåg, Kjell (). Fritidsboliger og lokal verdiskaping.
 • Overvåg, Kjell (). Hytta: miljøtrussel eller del av klimaløysinga?.
 • Overvåg, Kjell (). Intervju om hyttebygging i fjellområdene.
 • Breiby, Monica A.; Overvåg, Kjell (). Hvorfor løfte fram kunnskap og kompetanse i reiselivet? Kronikk i GD, 22.04.17.
 • Overvåg, Kjell (). Klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Kulturminneforvaltning og lokal utvikling.
 • Amundsen, Hilde Rigmor; Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Swensen, Grete (). Presentasjoner forskningsprosjekt WP2, WP3, WP4: Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Flognfeldt, Thor; Ringholm, Toril M (). Ti år med "fjellteksten".
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (). Fjellkommuner i Norge.
 • Overvåg, Kjell (). Second homes: Migration or circulation?.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Arnesen, Tor; Ericsson, Birgitta (). Hytteliv i endring.
 • Weisser, Agnethe; Overvåg, Kjell (). Drar hjem til hytta.
 • Haraldsen, Tone; Overvåg, Kjell (). En vekstfaktor for Innlandet.
 • Higdem, Ulla; Overvåg, Kjell (). Fylkene mellom nyskaping, kreativitet og kontroll.