Kathrine Skretting

Rektor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Høgskolen i Innlandet
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (85)

Utvalgte (85)

 • Skretting, Kathrine (). Debatten om humaniora.
 • Skretting, Kathrine (). Breaking Bad.
 • Skretting, Kathrine (). Utdanning til filmkunstner.
 • Skretting, Kathrine (). Farvel til NMT på papir.
 • Skretting, Kathrine (). Strategies for the Humanities.
 • Skretting, Kathrine (). From Pornography to Art: "I am Curious - Yellow" (1967).
 • Skretting, Kathrine (). Sensur av sex på film. Nedslag i filmkontrollens virke.
 • Vøllestad, Nina Køpke; Fretland, Jan Olav; Fuglseth, Anna Mette; Habib, Laurence Marie Anna; Malterud, Nina; Ringdal, Ole; Skretting, Kathrine; Vinje, John-Wilhelm (). Én ph.d.‐grad for fremtidens behov?Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanseInnstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget. 45 s.
 • Furuseth, Sissel; Mikkelsen, Solveig; Tjora, Aksel; Skretting, Kathrine; Fossen, Christian (). By oss ikke noe smått.
 • Skretting, Kathrine (). Reklamebillede.
 • Skretting, Kathrine (). Harald Damsleth: propaganda og populærkultur.
 • Kroken, Renate; Skretting, Kathrine (). It’s a woman’s world! Men’s place in a material world. Consumerism in American movies. 80 s.
 • Skretting, Kathrine; Hovland, Morten (). Film med sidevogn : om metafor i film med utgangspunkt i novellefilmen "Red Indian". 80 s.
 • Skretting, Kathrine; Wormdal, Reidulf (). Visuelle uttrykk i merkevarebygging : en analyse av Tine og Synnøve Finden. 80 s.
 • Skretting, Kathrine; Bakka, Egil; Furuseth, Sissel; Ressem, Synnøve (). Sparekniv og nyskaping på HF.
 • Østgaard, Sven; Elvemo, Johan-Magnus; Skretting, Kathrine (). Struktur/karakter. Karakteren som innfallsvinkel til filmskaping og analyse. 80 s.
 • Skretting, Kathrine; Hopstock, Michael (). Mifunes sidste sang. En jungiansk analyse. 80 s.
 • Nordås, Frode Nesbø; Skretting, Kathrine (). Digital filmproduksjon i Noreg. Praktiske og estetiske konsekvensar. ISBN 82-471-8204-1. 365 s.
 • Skretting, Kathrine (). Tekstens flertydighet - tekstanalyse og reklame.
 • Skretting, Kathrine (). Den som ler tenker ikke kritisk Humor i reklamefilm.
 • Skretting, Kathrine (). Eliteuniversitet?.
 • Skretting, Kathrine (). Blankas hus.
 • Skretting, Kathrine (). Støtende seksuelle skildringer.
 • Skretting, Kathrine (). Fant.
 • Skretting, Kathrine (). En NTNU-campus eller to?.
 • Skretting, Kathrine (). Hva forteller Brennpunkt-redaksjonen om?.
 • Skretting, Kathrine (). Annonsen - forklart for både næringslivsfolk og akademikere.
 • Skretting, Kathrine (). Nesten alt om fjernsynsfiksjon i Danmark.
 • Meberg, Tore; Skretting, Kathrine (). Mer enn Disney. Stilutvikling i amerikansk tegnefilm fra Hollywoods gullalder.
 • Haraldsen, Anette; Skretting, Kathrine (). Filmens suksess. En sammenlignende studie av filmskapers intensjoner og publikums reaksjoner.
 • Skretting, Kathrine (). Kan universitetene skape gull av gråstein? i Bladet Forskning.
 • Skretting, Kathrine (). Reklame og digital hverdag - for barn.
 • Skretting, Kathrine (). Likestilling i Akademia.
 • Skretting, Kathrine (). Taxi.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Hvor god er norsk film?.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Hvordan markedsføre et universitet?.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Kjøp Lykken!. 1 s.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Kunstnerisk frihet.
 • Skretting, Kathrine (). På sidenlinjen En uetisk reklamefilm?.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Krigens hverdag.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Tilfeldig turist.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Norsk?.
 • Skretting, Kathrine (). "Englepels" på video.
 • Skretting, Kathrine (). Nikes merkeidentitet.
 • Skretting, Kathrine (). "Lotto millionaires are not like ordinary millionaires" Norwegian Lotto commercials 1993-2002.
 • Skretting, Kathrine (). Gode reklamefilmer? Etiske og estetiske perspektiver på reklamefilmkvalitet. IJ-forlaget. ISBN 82-7147-261-5. 140 s.
 • Skretting, Kathrine (). Ingenting er vakrere enn hvitt, rent porselen?.
 • Skretting, Kathrine (). TV-debatter uten sirkus.
 • Skretting, Kathrine (). Filmsex og filmsensur Sengekant-filmene i Skandinavia 1970 - 1970.
 • Skretting, Kathrine (). "Lotto Millionaires are not like ordinary millionaires" Norwegian Lotto Commercials 1993 - 2002.
 • Skretting, Kathrine (). Reklame på fjernsyn.
 • Olstad, Lisa; Skretting, Kathrine (). Forskning på tvers. Tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. ISBN 82-519-1808-1. 144 s.
 • Sand, Gunnar; Skretting, Kathrine (). Fortellinger om forskning. ISBN 82-519-1823-5. 119 s.
 • Skretting, Kathrine (). Forskning på tvers: tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-1808-1.
 • Skretting, Kathrine (). Forskning på tvers: Tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. ISBN 82-519-1808-1.
 • Skretting, Kathrine (). Filmsex und Filmzensur. Die "Bettkanten"-Filme in Skandinavien 1970 - 1976.
 • Skretting, Kathrine (). Vitenskapelig og vakkert - ulike veier til kunnskap og erkjennelse?. 6 s.
 • Skretting, Kathrine (). Kvalitet i reklame?.
 • Skretting, Kathrine (). Quality in Advertising?.
 • Skretting, Kathrine (). Quality in Advertising?.
 • Skretting, Kathrine (). TV-Værter, kommercialisering ig køn i Norden: Norge.
 • Skretting, Kathrine (). Pornography as Documentary?.
 • Skretting, Kathrine; Mühleisen, Wencke (). Er reklamen fjernsynets egentlige budskap til ungdommen? TV2s "ettermiddagsslot". 12 s.
 • Skretting, Kathrine (). Reklamefilm som kilde.
 • Skretting, Kathrine (). Vold i reklame.
 • Skretting, Kathrine (). Filmeventyret begynner - av og om filmpioneren Ottar Gladtvet.
 • Skretting, Kathrine (). Laura Mulvey : visual pleasure and narrative cinema.
 • Skretting, Kathrine (). Allmennkringkasting for barnepublikummet. 4 s.
 • Skretting, Kathrine (). Evaluering av prosjektet Børn, unge og medier : sammenfatning av innlegg holdt på prosjektets evalueringskonferanse på Lysebu 4.09-05.09.97. 5 s.
 • Skretting, Kathrine (). Programledere på norske fjernsynsskjermer høsten 1995. 13 s.
 • Skretting, Kathrine; Iversen, Gunnar (). Instituttberetning : virksomheten ved Institutt for drama, film og teater i 1996. 4 s.
 • Skretting, Kathrine (). Reklame som kunst : hva særpreger prisvinnerfilmene ved den internasjonale reklamefilmfestivalen i Cannes 1996?.
 • Skretting, Kathrine (). Kunst og reklame.
 • Skretting, Kathrine (). Formidlet til det ugjenkjennelige? : erfaringer fra KULT og Levende bilder i Norge.
 • Skretting, Kathrine (). Pornografi - kun for det mannlige blikket?.
 • Strøm, Gunnar; Iversen, Gunnar; Kulset, Stig; Skretting, Kathrine (). Animasjon og ny teknologi.
 • Sande, Øystein; Skretting, Kathrine (). Det person-fokuserte avisbildet : et blikk på bildebruken i nyere avisjournalistikk.
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Kultset, Stig (). Det manglende mellomledd i norsk dokumentarfilmhistorie.
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Kultset, Stig (). Det manglende mellomledd i norsk dokumentarfilmhistorie.
 • Dahl, Hans Fredrik; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Sørenssen, Bjørn; Gripsrud, Jostein (). Kinoens mørke, fjernsynets lys : levende bilder i Norge gjennom hundre år. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-23193-1. 494 s.
 • Iversen, Gunnar; Kulset, Stig; Skretting, Kathrine (). "As time goes by" : festskrift i anledning Bjørn Sørenssens 50-årsdag. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-1239-3. 320 s.
 • Dahl, Hans Fredrik; Gripsrud, Jostein; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Sørenssen, Bjørn (). Kinoens mørke, og fjernsynets lys : film og fjernsyn i Norge gjennom hundre år. Gyldendal Litteratur. ISBN 82-05-23193-1. 496 s.
 • Hagen, Ingunn; Gripsrud, Jostein; Skretting, Kathrine (). The significance of TV news viewing: Reasons for watching Dagsrevyen. 194 s.
 • Skretting, Kathrine (). History of Moving Images. ISBN 82-12-00218-7.
 • Gripsrud, Jostein; Skretting, Kathrine (). History of Moving Images: Report from a Norwegian Project. ISBN 82-12-00218-7.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (22)

 • Skretting, Kathrine (). Sensur av sex på film. Nedslag i filmkontrollens virke.
 • Skretting, Kathrine (). Reklamebillede.
 • Skretting, Kathrine (). Harald Damsleth: propaganda og populærkultur.
 • Skretting, Kathrine (). Tekstens flertydighet - tekstanalyse og reklame.
 • Skretting, Kathrine (). Den som ler tenker ikke kritisk Humor i reklamefilm.
 • Skretting, Kathrine (). Annonsen - forklart for både næringslivsfolk og akademikere.
 • Skretting, Kathrine (). Nesten alt om fjernsynsfiksjon i Danmark.
 • Skretting, Kathrine (). Likestilling i Akademia.
 • Skretting, Kathrine (). Taxi.
 • Skretting, Kathrine (). Filmsex og filmsensur Sengekant-filmene i Skandinavia 1970 - 1970.
 • Skretting, Kathrine (). Reklame på fjernsyn.
 • Skretting, Kathrine (). Filmsex und Filmzensur. Die "Bettkanten"-Filme in Skandinavien 1970 - 1976.
 • Skretting, Kathrine (). Kvalitet i reklame?.
 • Skretting, Kathrine (). Quality in Advertising?.
 • Skretting, Kathrine (). TV-Værter, kommercialisering ig køn i Norden: Norge.
 • Skretting, Kathrine (). Pornography as Documentary?.
 • Skretting, Kathrine (). Filmeventyret begynner - av og om filmpioneren Ottar Gladtvet.
 • Skretting, Kathrine (). Pornografi - kun for det mannlige blikket?.
 • Strøm, Gunnar; Iversen, Gunnar; Kulset, Stig; Skretting, Kathrine (). Animasjon og ny teknologi.
 • Sande, Øystein; Skretting, Kathrine (). Det person-fokuserte avisbildet : et blikk på bildebruken i nyere avisjournalistikk.
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Kultset, Stig (). Det manglende mellomledd i norsk dokumentarfilmhistorie.
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Kultset, Stig (). Det manglende mellomledd i norsk dokumentarfilmhistorie.

Bøker (22)

 • Vøllestad, Nina Køpke; Fretland, Jan Olav; Fuglseth, Anna Mette; Habib, Laurence Marie Anna; Malterud, Nina; Ringdal, Ole; Skretting, Kathrine; Vinje, John-Wilhelm (). Én ph.d.‐grad for fremtidens behov?Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanseInnstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget. 45 s.
 • Kroken, Renate; Skretting, Kathrine (). It’s a woman’s world! Men’s place in a material world. Consumerism in American movies. 80 s.
 • Skretting, Kathrine; Hovland, Morten (). Film med sidevogn : om metafor i film med utgangspunkt i novellefilmen "Red Indian". 80 s.
 • Skretting, Kathrine; Wormdal, Reidulf (). Visuelle uttrykk i merkevarebygging : en analyse av Tine og Synnøve Finden. 80 s.
 • Østgaard, Sven; Elvemo, Johan-Magnus; Skretting, Kathrine (). Struktur/karakter. Karakteren som innfallsvinkel til filmskaping og analyse. 80 s.
 • Skretting, Kathrine; Hopstock, Michael (). Mifunes sidste sang. En jungiansk analyse. 80 s.
 • Nordås, Frode Nesbø; Skretting, Kathrine (). Digital filmproduksjon i Noreg. Praktiske og estetiske konsekvensar. ISBN 82-471-8204-1. 365 s.
 • Meberg, Tore; Skretting, Kathrine (). Mer enn Disney. Stilutvikling i amerikansk tegnefilm fra Hollywoods gullalder.
 • Haraldsen, Anette; Skretting, Kathrine (). Filmens suksess. En sammenlignende studie av filmskapers intensjoner og publikums reaksjoner.
 • Skretting, Kathrine (). Gode reklamefilmer? Etiske og estetiske perspektiver på reklamefilmkvalitet. IJ-forlaget. ISBN 82-7147-261-5. 140 s.
 • Olstad, Lisa; Skretting, Kathrine (). Forskning på tvers. Tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. ISBN 82-519-1808-1. 144 s.
 • Sand, Gunnar; Skretting, Kathrine (). Fortellinger om forskning. ISBN 82-519-1823-5. 119 s.
 • Skretting, Kathrine (). Forskning på tvers: tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-1808-1.
 • Skretting, Kathrine (). Forskning på tvers: Tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. ISBN 82-519-1808-1.
 • Skretting, Kathrine (). Vitenskapelig og vakkert - ulike veier til kunnskap og erkjennelse?. 6 s.
 • Skretting, Kathrine; Mühleisen, Wencke (). Er reklamen fjernsynets egentlige budskap til ungdommen? TV2s "ettermiddagsslot". 12 s.
 • Dahl, Hans Fredrik; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Sørenssen, Bjørn; Gripsrud, Jostein (). Kinoens mørke, fjernsynets lys : levende bilder i Norge gjennom hundre år. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-23193-1. 494 s.
 • Iversen, Gunnar; Kulset, Stig; Skretting, Kathrine (). "As time goes by" : festskrift i anledning Bjørn Sørenssens 50-årsdag. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-1239-3. 320 s.
 • Dahl, Hans Fredrik; Gripsrud, Jostein; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Sørenssen, Bjørn (). Kinoens mørke, og fjernsynets lys : film og fjernsyn i Norge gjennom hundre år. Gyldendal Litteratur. ISBN 82-05-23193-1. 496 s.
 • Hagen, Ingunn; Gripsrud, Jostein; Skretting, Kathrine (). The significance of TV news viewing: Reasons for watching Dagsrevyen. 194 s.
 • Skretting, Kathrine (). History of Moving Images. ISBN 82-12-00218-7.
 • Gripsrud, Jostein; Skretting, Kathrine (). History of Moving Images: Report from a Norwegian Project. ISBN 82-12-00218-7.

Vitenskapelige konferansebidrag (7)

 • Skretting, Kathrine (). Strategies for the Humanities.
 • Skretting, Kathrine (). From Pornography to Art: "I am Curious - Yellow" (1967).
 • Skretting, Kathrine (). Nikes merkeidentitet.
 • Skretting, Kathrine (). "Lotto millionaires are not like ordinary millionaires" Norwegian Lotto commercials 1993-2002.
 • Skretting, Kathrine (). "Lotto Millionaires are not like ordinary millionaires" Norwegian Lotto Commercials 1993 - 2002.
 • Skretting, Kathrine (). Quality in Advertising?.
 • Skretting, Kathrine (). Reklamefilm som kilde.

Annet (34)

 • Skretting, Kathrine (). Debatten om humaniora.
 • Skretting, Kathrine (). Breaking Bad.
 • Skretting, Kathrine (). Utdanning til filmkunstner.
 • Skretting, Kathrine (). Farvel til NMT på papir.
 • Furuseth, Sissel; Mikkelsen, Solveig; Tjora, Aksel; Skretting, Kathrine; Fossen, Christian (). By oss ikke noe smått.
 • Skretting, Kathrine; Bakka, Egil; Furuseth, Sissel; Ressem, Synnøve (). Sparekniv og nyskaping på HF.
 • Skretting, Kathrine (). Eliteuniversitet?.
 • Skretting, Kathrine (). Blankas hus.
 • Skretting, Kathrine (). Støtende seksuelle skildringer.
 • Skretting, Kathrine (). Fant.
 • Skretting, Kathrine (). En NTNU-campus eller to?.
 • Skretting, Kathrine (). Hva forteller Brennpunkt-redaksjonen om?.
 • Skretting, Kathrine (). Kan universitetene skape gull av gråstein? i Bladet Forskning.
 • Skretting, Kathrine (). Reklame og digital hverdag - for barn.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Hvor god er norsk film?.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Hvordan markedsføre et universitet?.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Kjøp Lykken!. 1 s.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Kunstnerisk frihet.
 • Skretting, Kathrine (). På sidenlinjen En uetisk reklamefilm?.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Krigens hverdag.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Tilfeldig turist.
 • Skretting, Kathrine (). På sidelinjen Norsk?.
 • Skretting, Kathrine (). "Englepels" på video.
 • Skretting, Kathrine (). Ingenting er vakrere enn hvitt, rent porselen?.
 • Skretting, Kathrine (). TV-debatter uten sirkus.
 • Skretting, Kathrine (). Vold i reklame.
 • Skretting, Kathrine (). Laura Mulvey : visual pleasure and narrative cinema.
 • Skretting, Kathrine (). Allmennkringkasting for barnepublikummet. 4 s.
 • Skretting, Kathrine (). Evaluering av prosjektet Børn, unge og medier : sammenfatning av innlegg holdt på prosjektets evalueringskonferanse på Lysebu 4.09-05.09.97. 5 s.
 • Skretting, Kathrine (). Programledere på norske fjernsynsskjermer høsten 1995. 13 s.
 • Skretting, Kathrine; Iversen, Gunnar (). Instituttberetning : virksomheten ved Institutt for drama, film og teater i 1996. 4 s.
 • Skretting, Kathrine (). Reklame som kunst : hva særpreger prisvinnerfilmene ved den internasjonale reklamefilmfestivalen i Cannes 1996?.
 • Skretting, Kathrine (). Kunst og reklame.
 • Skretting, Kathrine (). Formidlet til det ugjenkjennelige? : erfaringer fra KULT og Levende bilder i Norge.