Language: NOR | ENG

Kathinka Blichfeldt

Prosjektleder
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Senter for livslang læring – LUP
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Begynte ved Senter for livslang læring våren 2018 og har i over 20 år jobbet i skolen som lærer, sosiallærer og skoleleder i alle skoleslag, først og fremst i grunnskole der hun har vært involvert i skoleutviklingsprosjekt og nærmiljøprosjekter i flere tiår. De siste ti årene som skoleleder i Asker, der et sentralt prosjekt var pilotering av digital satsing i Asker kommune. I tillegg har hun arbeidet med læreplanforståelse gjennom utvikling av læremidler i norskfaget siden 2004 og vært med på utgivelser av norskverk for ungdomstrinnet.

Hun har sin praksis fra alle skoleslag, men først og fremst fra ungdomstrinnet. Utdannet innen ledelse, pedagogikk, musikk, nordisk språk og litteratur. Masteroppgaven i ledelse handlet om kommunale styringsprosesser og verktøy for ledelse.

Ekspertområder

Prosjektleder på Senter for livslang læring (SELL) med hovedfokus på profesjonsutvikling og lederstøtte i skolesektoren. Hun er spesielt opptatt av organisasjonsutvikling og ledelse av utviklingsprosesser og jobber mest med dette gjennom desentralisert kompetanseutvikling der hun er samarbeidspartner og veileder for flere kommuner i Oppland og Akershus. Arbeidet består blant annet av å fasilitere nettverk for lærere, skoleledere og skoleeiere. Kathinka er også interessert i disruptiv teknologi og mulighetene den nye teknologien gir for læring.