Kari Nes

Førstelektor
E-post:
kari.nes@inn.no
Telefon:
+47 62 51 77 41
Mobiltelefon:
+47 957 79 402
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Eksterne
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (15)

Pågående (1)

Avsluttede (14)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (130)

Utvalgte (130)

 • Nes, Kari (). Om Flerkulturelt forum ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning (og naturvitenskap), 2001-2015. 17 s.
 • Demo, Heidrun; Somby, Hege Merete; Dal Zovo, Sofia; Nes, Kari (). Investigating Teachers’ Opinions on Push-and Pull-Out through Vignettes in a Cross-Cultural Perspective.
 • Nes, Kari (). Inclusive education.
 • Nes, Kari (). Revealing the Traps of Inclusive School systems..
 • Nes, Kari (). Missing Recognition? Inclusive Education and Language Minority Students in Norwegian Schools.
 • Mølster, Terje; Nes, Kari (). To what extent does information and communication technology support inclusion in education of students with learning difficulties?.
 • Nes, Kari; Demo, Heidrun; Ianes, Dario (). Inclusion at risk? Push- and pull-out phenomena in inclusive school systems: The Italian and Norwegian experiences..
 • Nes, Kari (). Inkludering - med vekt på faglige forventninger..
 • Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (). Faglig ansvarlig i samarbeid med Kari Nes om konferansen "Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen." Leder av sesjonen om PP- tjenesten rolle i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland, se https://www.inn.no/om-hoegskolen/kalender/ny-kunnskap-i-dag-ny-praksis-i-morgen.
 • Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (). Spesialpedagogikkens plass i lærerutdanningen - med Hamar som eksempel.
 • Dal Zovo, Sofia; Somby, Hege Merete; Demo, Heidrun; Nes, Kari; Ianes, Dario (). In& Out: Pull-out and push-out phenomena in inclusive school systems.
 • Nes, Kari (). Mer ekskludering på ungdomstrinnet?.
 • Nes, Kari (). Inclusive Education and Exclusionary Practices in Norwegian Schools.
 • Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (). Konferanse om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning, Litteraturhuset 2016.
 • Nes, Kari (). Lærerutdanning for en skole for alle?.
 • Nes, Kari (). Hva handler spesialundervisningen i grunnskolen om, og hvilken funksjon har den?.
 • Nes, Kari (). Med diversitet i høysetet – samfunnsfaget i grunnskolelærerutdanningen..
 • Nes, Kari (). Is exclusion in lower secondary education increasing? Norway as an example..
 • Nes, Kari; Demo, Heidrun (). The meaning of pull-out and push-out phenomena in inclusive school systems. An analysis of the Italian and the Norwegian case..
 • Mølster, Terje; Nes, Kari (). Information and Communication Technology(ICT) in Special Education: to what extent does ICT support learning and participation for students with Special Educational Needs?.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms: a co-inquiry project between practitioners and researchers.
 • Nes, Kari; Nordahl, Thomas (). En inkluderende skole for elever med minoritetsspråklig bakgrunn?.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms.
 • Nes, Kari (). Hva er egentlig tilpasset opplæring?.
 • Nes, Kari (). Den inkluderende skolen og barnehagen. Hvordan kan inkluderingsbegrepet forstås og operasjonaliseres?.
 • Nes, Kari (). Inclusive education in Norway - and beyond: The role of the Index for Inclusion. Present challenges.
 • Nes, Kari (). En profil for inkluderende lærere.
 • Nes, Kari; Mølster, Terje (). Hva handler spesialundervisningen om, og hvilken funksjon har den?.
 • Nes, Kari; Mølster, Terje (). Information and Communication Technology (ICT) in Special Education.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms: a co-inquiry project between practitioners and researchers.
 • Nes, Kari (). Inclusive Education in Norway: Historical Roots and Present Challenges.
 • Nes, Kari (). The Professional Knowledge of Inclusive Special Educators.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). Interactive white boards and the classroom.
 • Mølster, Terje; Nes, Kari (). ICT in special education – does it support or prevent inclusion?.
 • Nes, Kari (). INCLUSIVE EDUCATION, AN ENVIRONMENT FIRENDLY IMPERATIVE? How can the Index for Inclusion support environment friendly practice?.
 • Nes, Kari (). Norsk skole anno 2013: Økende ekskludering under dekke av inkludering?.
 • Nes, Kari; Wikan, Gerd Nora (). Interactive whiteboards as artefacts to support dialogic Learning Spaces in primary schools. 13 s.
 • Mikalsen, Hanne; Nes, Kari; Dobson, Stephen R (). Om "dronninger og prinser, resten er bare i veien" -elevmedvirkning i teori og praksis.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). IWB and the classroom.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). IWB as an artefact to support dialogical learning space- evidence from Norwegian primary schools.
 • Nes, Kari (). What Competences Does the Inclusive Teacher Need?.
 • Nes, Kari (). Lærerutdanning for mangfold - noen internasjonale initiativ.
 • Nes, Kari (). Inclusion - a key to responsible living.
 • Nes, Kari (). Threats to inclusion in Norwegian schools.
 • Nes, Kari (). Inclusive education and threats to inclusion in Norway.
 • Nes, Kari (). Inclusive Education in Norway.
 • Nes, Kari; Sand, Sigrun (). Vurdering som tilpasset opplæring?.
 • Nes, Kari (). The Norwegian School System. Transition from school to work for students with intellectual disabilities.
 • Nes, Kari (). Hva er tilpasset opplæring - sett fra Nettverk for tilpasset opplæring?.
 • Nes, Kari (). 2000-tallet: Tilbakeslag for inkludering i Norge?.
 • Nes, Kari (). Linking European traditions for developing curricula.
 • Nes, Kari (). Inclusive teachers – what competences do they need? The role of initial teacher education in developing these competences.
 • Nes, Kari (). Different understandings of inclusion.
 • Eriksen, Stig; Dobson, Stephen; Nes, Kari; Sand, Sigrun (). Elevvurdering og tilpasset opplæring: Hva betyr elevvurdering for tilpasset opplæring? Hva betyr skole-hjem-samrbeidet for tilpasset opplæring?. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718249. 172 s.
 • Nes, Kari (). How can the Index for Inclusion be used to support student participation in developing inclusive educational cultures?.
 • Nes, Kari (). Går det tilbake med inkluderingen i den norske skolen?.
 • Nes, Kari (). The first decade of the 21st century: A Backlash for Inclusion in Norwegian Schools?.
 • Nes, Kari; Ottosen, Anna Linnea (). Innkjøpte programmer for skoleutvikling - utfordringer for implementering og evaluering.
 • Berg, Grete Dalhaug; Nes, Kari (). Tilpasset opplæring : støtte til læring. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-176-1. 179 s.
 • Nes, Kari; Berg, Grete Dalhaug (). Tilpasset opplæring som støtte til læring.
 • Nes, Kari; Ottosen, Anna Linnea (). FiN Stil i Skedsmo : evaluering av et prosjekt om forebygging og reduksjon av problematferd i skolen / Framework for Intervention in Skedsmo : evaluating a behaviour difficulties' prevention program. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276717259. 71 s.
 • Nes, Kari (). The role of the Index for Inclusion in supporting school development in Norway. A comparative perspective.
 • Dobson, Stephen R; Nes, Kari (). Om vurderingshandling - bidrag til en didaktikk for tilpasset opplæring?.
 • Nes, Kari; Assarson, Inger (). Literacy as a performative act.
 • Dobson, Stephen R; Nes, Kari (). Kan vurderingsbehandling være "the missing link" i elevvurderingsteori? Bidrag til en didaktikk for tilpasset opplæring.
 • Eriksen, Stig; Nes, Kari (). 'Elevsamtalen er en del av kulturen - det ligger i veggene'. Men gjør det det? Hva legger lærerne i begrepet elevvurdering, og hva gjør de i praksis?.
 • Nes, Kari; Eriksen, Stig (). Ja takk, begge deler? Forskningsbasert utviklingsarbeid og/eller aksjonsforskning.
 • Hausstätter, Rune; Nes, Kari; Kleppan, Inger Marie; Sletten, Lene (). Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene Masters programmes in Norwegian teacher education. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276716900. 52 s.
 • Nes, Kari (). Inclusive schools= learning schools? Experiences with the Index for Inclusion in a Scandinavian context.
 • Dobson, Stephen R; Nes, Kari (). Assessment Action as the Missing Concept in Educational Assessment and Didactics.
 • Nes, Kari; Engen, Thor Ola; Nes, Kari (). Er inkludering en realitet i norsk skole i dag?.
 • Nes, Kari; Dobson, Stephen; Eriksen, Stig (). Elevvurdering og tilpasset opplæring : utvikling av en teoretisk og forskningsmetodisk modell.
 • Nes, Kari (). Spesialpedagogikk som del av tilpasset opplæring.
 • Nes, Kari (). Interpreting the concepts of adaptive education and inclusion in the context of the education of linguistic and ethnic minority students.
 • Nes, Kari (). FiN STIL - presentation of the evaluation report.
 • Nes, Kari (). Begynnaropplæring og tilpassa undervisning - kva skjer i klasserommet?.
 • Berg, Grete Dalhaug; Nes, Kari (). Kompetanse for tilpassa opplæring.
 • Berg, Grete Dalhaug; Nes, Kari (). Kompetanse for tilpasset opplæring. 87 s.
 • Wikan, Gerd Nora; Louise, Mostert; Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Nes, Kari; Nyathi, Francis; Hengari, Job (). Reading among grade six learners in Namibia and Norway : an investigation of reading habits and attitudes of learners in the Khomas and Oshana regions of Namibia and the Hedmark region in Norway. ISBN 9788276716306. 100 s.
 • Nes, Kari; Eriksen, Stig (). Elevvurdering og tilpasset opplæring? teoretisk bakgrunn for et forskningsprosjekt.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Strengthened adapted education for all - no more special education?.
 • Nes, Kari; Moen, Karin; Strømstad, Marit (). Inkluderende skoleutvikling. Erfaringer med Inkluderingshåndboka i Lillehammer kommune. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276715478. 59 s.
 • Nes, Kari (). Index for inclusion in Norway.
 • Nes, Kari; Feyerer, Ewald; Hedge, Nicki; Hayward, Louise (). Towards an Inclusive Master's Curriculum in Europe.
 • Nes, Kari (). Presentation of European Master of Inclusive Education.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). The Index for Inclusion in Norway.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Is special education a barrier to inclusion?.
 • Nes, Kari (). Inclusion in Norway & the European Master of Inclusive Education.
 • Skoug, Tove; Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Somaliere i Norge : Perspektiver på språk, religion og integrering. Oplandske Bokforlag. ISBN 82-7518-120-8. 226 s.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (). Inkludering i innovasjonsperspektiv. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276713556. 58 s.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (). Hva er inkludering? Rapport 1 fra evalueringsprosjektet "En vurdering av om innføringen av Reform 97 har ført til at skoler har utviklet inkluderende praksis, sosialt, faglig og kulturelt". Oplandske Bokforlag. ISBN 8275181119. 107 s.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit; Skogen, Kjell (). Inkluderende skoler? Casestudier fra fem skoler. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276713521. 123 s.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit; Skogen, Kjell (). En spørreundersøkelse om inkludering i skolen. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276713491. 96 s.
 • Nes, Kari (). Quality versus equality? Inclusion politics in Norway at century's end.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (). Styringsdokumenter og inkludering: Dokumentanalyse. ISBN 8276713688. 54 s.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari (). Inkluderende skole i praksis: Inkluderingshåndboka som redskap for inkluderende skoleutvikling.
 • Skogen, Kjell; Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Reform 97 og inkluderingsideen: ”En vurdering av om innføringen av Reform 97 har ført til at skoler har utviklet inkluderende praksis, sosialt, faglig og kulturelt”: Synteserapport. Norges forskningsråd. 23 s.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Creating structures for inclusive development in teacher education.
 • Booth, Tony; Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Developing inclusive teacher education : Drawing the book together.
 • Booth, Tony; Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Developing inclusive teacher education? Introduction.
 • Booth, Tony; Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Developing Inclusive Teacher Education. RoutledgeFalmer. ISBN 0415303184. 182 s.
 • Aasen, Joar; Engen, Thor Ola; Nes, Kari (). Ved nåløyet : Rapport fra konferansen Hvordan klarer minoritetselevene seg i skolen? Hamar 16-18. september 2002. ISBN 82-7671-299-1. 269 s.
 • Nes, Kari (). A multi-method approach to researching inclusion.
 • Nes, Kari (). Hvor inkluderende er den norske skolen: Funn fra et tre års forskningsprosjekt.
 • Nes, Kari (). Why does education for all have to be inclusive education?.
 • Skogen, Kjell; Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Reform 97 og inkluderingsideen. Norges forskningsråd. 23 s.
 • Nes, Kari; Engen, Thor Ola; Strømstad, Marit (). Unitary School - Inclusive School : A Conference Report. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276712479. 95 s.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari (). Skoleutvikling og inkludering.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Skal "de" integreres nå? Om forholdet mellom integreringsbegrepet og inkluderingsbegrepet i norsk skole.
 • Nes, Kari; Engen, Thor Ola; Strømstad, Marit (). Unitary School - Inclusive School: A Conference Report. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276712479. 95 s.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Den inkluderende skole.
 • Nes, Kari (). Inclusion in practice. Possible indicators of an inclusive school.
 • Nes, Kari; Engen, Thor Ola; Strømstad, Marit (). Unitary School - Inclusive School. 100 s.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Erfaringer med Inkluderinghåndboka i Norge.
 • Nes, Kari (). Indeks for inkludering - nyttig reiskap for skolebasert vurdering.
 • Nes, Kari (). Why does Education for All have to be Inclusive Education? A discussion with reference to Scandinavian and Sub-Saharan contexts.
 • Nes, Kari (). Inclusion in education: In search of a relevant inclusion concept for a Scandinavian context.
 • Nes, Kari (). The inclusive school and teacher education. About curricula and cultures in initial teacher education.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Tilpasset opplæring i Stange: rapport fra et prosjektsamarbeid mellom Hamar Lærerhøgskole og Stange kommune. ISBN 82-7671-081-6. 85 s.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari (). Problembasert læring (PBL) i lærerutdanningen : et år med kasusbasert undervisning i pedagogikk - bakgrunn og erfaringer. ISBN 82-7671-060-3. 62 s.
 • Nes, Kari (). Three voices from the first generation of integration students in Norway.
 • Nes, Kari (). Quality vs. Equality? Aspects of Inclusion Politics in Norway today. Special education and language minority education seen in the light of the welfare state ideology.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). From inclusive education to an inclusive society: What learning experiences - whether in school or not - are significant for transition from school to adult life for persons with "special educational needs"?.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Problembasert læring eller casebasert undervisning i pedagogikk.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari (). Adapted education for all?.
 • Nes, Kari; Kulbrandstad, Lars Anders; Øygarden, Bjarne (). Om de vanartede og forvillede gutter : Toftes gave og øyprinsippet i norsk pedagogikk.
 • Nes, Kari (). Mordal, Kari N.: De umotiverte elevene.
 • Nes, Kari (). Mordal, Kari N.: Hvor motiverte er elevene - og for hva? Betraktninger på bakgrunn av lærerstudenters deltakelse i et forskningsprosjekt.
 • Skinningsrud, Tone; Grønbech, Dagrunn; Nes, Kari (). Jenters usynlighet i skolen.
 • Nes, Kari (). Mordal, Kari N.: Utdanningssosiologi. En drøfting basert på studieplanene fra høgere læresteder i Norge.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (41)

 • Nes, Kari (). Missing Recognition? Inclusive Education and Language Minority Students in Norwegian Schools.
 • Mølster, Terje; Nes, Kari (). To what extent does information and communication technology support inclusion in education of students with learning difficulties?.
 • Nes, Kari; Demo, Heidrun; Ianes, Dario (). Inclusion at risk? Push- and pull-out phenomena in inclusive school systems: The Italian and Norwegian experiences..
 • Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (). Spesialpedagogikkens plass i lærerutdanningen - med Hamar som eksempel.
 • Nes, Kari (). Mer ekskludering på ungdomstrinnet?.
 • Nes, Kari (). Inclusive Education and Exclusionary Practices in Norwegian Schools.
 • Nes, Kari (). Med diversitet i høysetet – samfunnsfaget i grunnskolelærerutdanningen..
 • Mølster, Terje; Nes, Kari (). Information and Communication Technology(ICT) in Special Education: to what extent does ICT support learning and participation for students with Special Educational Needs?.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms: a co-inquiry project between practitioners and researchers.
 • Nes, Kari; Nordahl, Thomas (). En inkluderende skole for elever med minoritetsspråklig bakgrunn?.
 • Nes, Kari (). Inclusive Education in Norway: Historical Roots and Present Challenges.
 • Nes, Kari (). The Professional Knowledge of Inclusive Special Educators.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). Interactive white boards and the classroom.
 • Nes, Kari (). Norsk skole anno 2013: Økende ekskludering under dekke av inkludering?.
 • Nes, Kari; Wikan, Gerd Nora (). Interactive whiteboards as artefacts to support dialogic Learning Spaces in primary schools. 13 s.
 • Mikalsen, Hanne; Nes, Kari; Dobson, Stephen R (). Om "dronninger og prinser, resten er bare i veien" -elevmedvirkning i teori og praksis.
 • Nes, Kari (). What Competences Does the Inclusive Teacher Need?.
 • Nes, Kari; Sand, Sigrun (). Vurdering som tilpasset opplæring?.
 • Nes, Kari; Ottosen, Anna Linnea (). Innkjøpte programmer for skoleutvikling - utfordringer for implementering og evaluering.
 • Nes, Kari; Berg, Grete Dalhaug (). Tilpasset opplæring som støtte til læring.
 • Nes, Kari (). The role of the Index for Inclusion in supporting school development in Norway. A comparative perspective.
 • Dobson, Stephen R; Nes, Kari (). Kan vurderingsbehandling være "the missing link" i elevvurderingsteori? Bidrag til en didaktikk for tilpasset opplæring.
 • Nes, Kari; Eriksen, Stig (). Ja takk, begge deler? Forskningsbasert utviklingsarbeid og/eller aksjonsforskning.
 • Nes, Kari; Dobson, Stephen; Eriksen, Stig (). Elevvurdering og tilpasset opplæring : utvikling av en teoretisk og forskningsmetodisk modell.
 • Berg, Grete Dalhaug; Nes, Kari (). Kompetanse for tilpassa opplæring.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Strengthened adapted education for all - no more special education?.
 • Nes, Kari; Feyerer, Ewald; Hedge, Nicki; Hayward, Louise (). Towards an Inclusive Master's Curriculum in Europe.
 • Nes, Kari (). Quality versus equality? Inclusion politics in Norway at century's end.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Creating structures for inclusive development in teacher education.
 • Booth, Tony; Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Developing inclusive teacher education : Drawing the book together.
 • Booth, Tony; Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Developing inclusive teacher education? Introduction.
 • Nes, Kari (). Why does education for all have to be inclusive education?.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari (). Skoleutvikling og inkludering.
 • Nes, Kari (). Three voices from the first generation of integration students in Norway.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Problembasert læring eller casebasert undervisning i pedagogikk.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari (). Adapted education for all?.
 • Nes, Kari; Kulbrandstad, Lars Anders; Øygarden, Bjarne (). Om de vanartede og forvillede gutter : Toftes gave og øyprinsippet i norsk pedagogikk.
 • Nes, Kari (). Mordal, Kari N.: De umotiverte elevene.
 • Nes, Kari (). Mordal, Kari N.: Hvor motiverte er elevene - og for hva? Betraktninger på bakgrunn av lærerstudenters deltakelse i et forskningsprosjekt.
 • Skinningsrud, Tone; Grønbech, Dagrunn; Nes, Kari (). Jenters usynlighet i skolen.
 • Nes, Kari (). Mordal, Kari N.: Utdanningssosiologi. En drøfting basert på studieplanene fra høgere læresteder i Norge.

Bøker (23)

Vitenskapelige konferansebidrag (51)

 • Demo, Heidrun; Somby, Hege Merete; Dal Zovo, Sofia; Nes, Kari (). Investigating Teachers’ Opinions on Push-and Pull-Out through Vignettes in a Cross-Cultural Perspective.
 • Nes, Kari (). Revealing the Traps of Inclusive School systems..
 • Nes, Kari (). Inkludering - med vekt på faglige forventninger..
 • Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (). Faglig ansvarlig i samarbeid med Kari Nes om konferansen "Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen." Leder av sesjonen om PP- tjenesten rolle i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland, se https://www.inn.no/om-hoegskolen/kalender/ny-kunnskap-i-dag-ny-praksis-i-morgen.
 • Dal Zovo, Sofia; Somby, Hege Merete; Demo, Heidrun; Nes, Kari; Ianes, Dario (). In& Out: Pull-out and push-out phenomena in inclusive school systems.
 • Nes, Kari (). Hva handler spesialundervisningen i grunnskolen om, og hvilken funksjon har den?.
 • Nes, Kari (). Is exclusion in lower secondary education increasing? Norway as an example..
 • Nes, Kari; Demo, Heidrun (). The meaning of pull-out and push-out phenomena in inclusive school systems. An analysis of the Italian and the Norwegian case..
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms.
 • Nes, Kari (). Inclusive education in Norway - and beyond: The role of the Index for Inclusion. Present challenges.
 • Nes, Kari (). En profil for inkluderende lærere.
 • Nes, Kari; Mølster, Terje (). Hva handler spesialundervisningen om, og hvilken funksjon har den?.
 • Nes, Kari; Mølster, Terje (). Information and Communication Technology (ICT) in Special Education.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). The interactive whiteboard as an artefact to support exploratory talk in primary school classrooms: a co-inquiry project between practitioners and researchers.
 • Mølster, Terje; Nes, Kari (). ICT in special education – does it support or prevent inclusion?.
 • Nes, Kari (). INCLUSIVE EDUCATION, AN ENVIRONMENT FIRENDLY IMPERATIVE? How can the Index for Inclusion support environment friendly practice?.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). IWB and the classroom.
 • Wikan, Gerd Nora; Nes, Kari (). IWB as an artefact to support dialogical learning space- evidence from Norwegian primary schools.
 • Nes, Kari (). Lærerutdanning for mangfold - noen internasjonale initiativ.
 • Nes, Kari (). Inclusion - a key to responsible living.
 • Nes, Kari (). Threats to inclusion in Norwegian schools.
 • Nes, Kari (). Inclusive education and threats to inclusion in Norway.
 • Nes, Kari (). Inclusive Education in Norway.
 • Nes, Kari (). The Norwegian School System. Transition from school to work for students with intellectual disabilities.
 • Nes, Kari (). Hva er tilpasset opplæring - sett fra Nettverk for tilpasset opplæring?.
 • Nes, Kari (). 2000-tallet: Tilbakeslag for inkludering i Norge?.
 • Nes, Kari (). Linking European traditions for developing curricula.
 • Nes, Kari (). Inclusive teachers – what competences do they need? The role of initial teacher education in developing these competences.
 • Nes, Kari (). Different understandings of inclusion.
 • Nes, Kari (). How can the Index for Inclusion be used to support student participation in developing inclusive educational cultures?.
 • Nes, Kari (). Går det tilbake med inkluderingen i den norske skolen?.
 • Dobson, Stephen R; Nes, Kari (). Om vurderingshandling - bidrag til en didaktikk for tilpasset opplæring?.
 • Eriksen, Stig; Nes, Kari (). 'Elevsamtalen er en del av kulturen - det ligger i veggene'. Men gjør det det? Hva legger lærerne i begrepet elevvurdering, og hva gjør de i praksis?.
 • Nes, Kari (). Inclusive schools= learning schools? Experiences with the Index for Inclusion in a Scandinavian context.
 • Dobson, Stephen R; Nes, Kari (). Assessment Action as the Missing Concept in Educational Assessment and Didactics.
 • Nes, Kari (). Spesialpedagogikk som del av tilpasset opplæring.
 • Nes, Kari (). Interpreting the concepts of adaptive education and inclusion in the context of the education of linguistic and ethnic minority students.
 • Nes, Kari (). FiN STIL - presentation of the evaluation report.
 • Nes, Kari (). Index for inclusion in Norway.
 • Nes, Kari (). Presentation of European Master of Inclusive Education.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). The Index for Inclusion in Norway.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Is special education a barrier to inclusion?.
 • Nes, Kari (). Inclusion in Norway & the European Master of Inclusive Education.
 • Nes, Kari (). A multi-method approach to researching inclusion.
 • Nes, Kari (). Inclusion in practice. Possible indicators of an inclusive school.
 • Nes, Kari (). Indeks for inkludering - nyttig reiskap for skolebasert vurdering.
 • Nes, Kari (). Why does Education for All have to be Inclusive Education? A discussion with reference to Scandinavian and Sub-Saharan contexts.
 • Nes, Kari (). Inclusion in education: In search of a relevant inclusion concept for a Scandinavian context.
 • Nes, Kari (). The inclusive school and teacher education. About curricula and cultures in initial teacher education.
 • Nes, Kari (). Quality vs. Equality? Aspects of Inclusion Politics in Norway today. Special education and language minority education seen in the light of the welfare state ideology.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). From inclusive education to an inclusive society: What learning experiences - whether in school or not - are significant for transition from school to adult life for persons with "special educational needs"?.

Annet (15)

 • Nes, Kari (). Inclusive education.
 • Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (). Konferanse om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning, Litteraturhuset 2016.
 • Nes, Kari (). Lærerutdanning for en skole for alle?.
 • Nes, Kari (). Hva er egentlig tilpasset opplæring?.
 • Nes, Kari (). Den inkluderende skolen og barnehagen. Hvordan kan inkluderingsbegrepet forstås og operasjonaliseres?.
 • Nes, Kari (). The first decade of the 21st century: A Backlash for Inclusion in Norwegian Schools?.
 • Nes, Kari; Assarson, Inger (). Literacy as a performative act.
 • Nes, Kari; Engen, Thor Ola; Nes, Kari (). Er inkludering en realitet i norsk skole i dag?.
 • Nes, Kari (). Begynnaropplæring og tilpassa undervisning - kva skjer i klasserommet?.
 • Nes, Kari; Eriksen, Stig (). Elevvurdering og tilpasset opplæring? teoretisk bakgrunn for et forskningsprosjekt.
 • Strømstad, Marit; Nes, Kari (). Inkluderende skole i praksis: Inkluderingshåndboka som redskap for inkluderende skoleutvikling.
 • Nes, Kari (). Hvor inkluderende er den norske skolen: Funn fra et tre års forskningsprosjekt.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Skal "de" integreres nå? Om forholdet mellom integreringsbegrepet og inkluderingsbegrepet i norsk skole.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Den inkluderende skole.
 • Nes, Kari; Strømstad, Marit (). Erfaringer med Inkluderinghåndboka i Norge.