Language: NOR | ENG

Kari Marie Manum

Stipendiat
E-post:
kari.manum@inn.no
Telefon:
+47 62 59 79 76
Mobiltelefon:
+47 950 82 274
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for kunstfag og kulturstudier
Besøksadresse:
Rom: 2K220
Elias Hofgaards Hus (Kontorbygget)
Holsetgata 31 N-2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Kari Manum har bakgrunn i klassisk musikk. Etter musikkstudier i Oslo og Tyskland opptrådte hun som bratsjist i mange ulike kontekster og har vært fast ansatt som bratsjist og gruppeleder i noen av de ledende orkestrene i Norge og Sverige. De senere årene har hun studert pedagogikk ved Universitetet i Oslo, der hun fullførte mastergraden med en masteroppgave om kontrafaktisk tenkning i en pedagogisk kontekst  (2016).

Kari Manum has a background in classical music. After musical studies in Oslo and Germany, she performed as viola-player in various contexts and have been employed full-time as group leader in some of the major symphony orchestras in Norway and Sweden. In recent years she has studied pedagogy at the Department of Education at the University of Oslo, where she completed the masters thesis on “counterfactual thinking in a pedagogical context”  (2016)

Ekspertområder

Kari Manum forsker på prosesser knyttet til kulturell inkludering og ekskludering i den obligatoriske musikkundervisningen i grunnskolen, herunder hvordan kulturelle og estetiske verdisystemer og hierarkier formidles og forhandles som en del av musikkundervisningen. Kari tilhører forskergruppen   “kulturorientert musikkpedagogikk”, og prosjektet hennes er knyttet til forskningsprosjektet   DYNAMUS om «The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state», som er finansiert av Norges forskningsråd.

Kari Manum is researching processes of cultural inclusion/exclusion in compulsory school music education, including how cultural and aesthetic value systems and hierarchies are communicated and negotiated as part of the music education.  The project is linked to the research project  DYNAMUS(The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state), funded by  The Research Council of Norway.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Forskningsområder

Oppvekst og utdanning