Language: NOR | ENG

Kåre Letrud

Høgskolelektor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i filosofi fra NTNU med en avhandling om førsokratisk erkjennelsesteori, med vekt på Xenophanes, Heraklit og Parmenides.

De siste årene har jeg og hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes nærmet oss vitenskapsteorien med empiriske problemstillinger og metoder, og undersøkt vitenskapelige myter (utilstrekkelig begrunnede oppfatninger som er vedvarende og utbredte i akademia). Prosjektet har utviklet en større case, om læringspyramidenes nasjonale og internasjonale utbredelse, og opprinnelse og gyldighet, og vi har begynt å utvikle en mulig forklaring på hvorfor slike oppfatninger ikke blir korrigert (se også her).

Seneste publikasjoner:

Letrud, K., & Hernes, S. (2019). Affirmative citation bias in scientific myth debunking: a three-in-one case study. Plos One, 9(14). doi:10.1371/journal.pone.0222213

Letrud, K. (2019). The Gordian Knot of Demarcation: Tying up some loose ends. International Studies in the Philosophy of Science, 32(1), 3-11. doi:10.1080/02698595.2019.1618031

Letrud, K., & Hernes, S. (2018). Excavating the origin of the learning pyramid myth. Cogent Education, 5(1). doi:10.1080/2331186X.2018.1518638

Letrud, K., & Hernes, S. (2016). The diffusion of the learning pyramid myths in academia: an exploratory study. Journal of Curriculum Studies, 48(3), 291-302. doi:10.1080/00220272.2015.1088063

 

 

Ekspertområder

Vitenskapsteori, vitenskapelige myter, pseudovitenskap, og forskningens evne til selvkorrigering.

Leder Forskningsgruppen for vitenskapsteori og kritisk tenkning.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Forskningsområder

Politikk og samfunn