Faglige interesser

Tredjepartsdiplomati vs. direkte forhandlinger: Som MA student forsket jeg på diplomatiet som fant sted mellom Transjordan og Israel etter den første arabisk-israelske krigen i 1948-1949. Dette diplomatiet hadde to former. På Rhodos forhandlet de to partene gjennom FN og fredsmegler Ralph Bunche. Samtidig forhandlet partene direkte, og i hemmelighet, på forskjellige steder. Sammen førte disse to forhandlingssporene til våpenstillstandsavtalen fra 1949 mellom Israel og Jordan. Denne forskningen var primært basert på det britiske arkivet, samt dagbøkene til Ralph Bunche. Jeg har senere utvidet denne forskningen ved bruk av amerikanske, FN og Israelske arkiv.

Palestinsk (ikke-)deltagelse i fredsprosesser: På tross av at den arabisk-israelske konflikten først og fremst er en israelsk-palestinsk konflikt så har palestinerne vært ekskludert fra forhandlingsbordet fram til Madrid-prosessen på starten av 1990-tallet. Min PhD-avhandling undersøker dette ved å se på Midtøsten-diplomatiet til den amerikanske Presidenten Jimmy Carter. Opprinnelig ønsket Carter-administrasjonen å jobbe for en helhetlig fred i Midtøsten som skulle inkludere palestinerne. Isteden endte man opp med den israelsk-egyptiske fredsavtalen i 1979. Denne inkluderte hverken palestinerne eller noen annen arabisk stat. Denne forskningen viser en gjennomgående trend i amerikanske politikk.

Nasjonalisme og statsbygging: Kjernen av Israel-Palestina-konflikten kan beskrives som en kamp mellom motstridende nasjonalismer – Sionismen og den palestinske nasjonalismen. Jeg har forsket på disse to grenene av nasjonalisme og undersøkt hvordan den ene – Sionismen – klarte å transformere seg fra å være en ikke-statlig nasjonalbevegelse til å bli en internasjonalt akseptert stat, mens den andre – palestinsk nasjonalisme – ikke har klart det samme.

Undervisning: Ny verden, nye samfunn, nye tanker og Internasjonal fredspolitikk

Fagfellevurderte publikasjoner:

"Blueprint for Arab-Israeli Peace? President Carter and the Brookings Report", Diplomacy and Statecraft, 25(3), 492-508.

Marte Heian-Engdal, Jørgen Jensehaugen & Hilde Henriksen Waage: "‘Finishing the Enterprise': Israel's Admission to the United Nations", The International History Review, 35(3), 465-485.

Jørgen Jensehaugen og Anja Sletteland, "Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledning", Babylon, nordisk tidsskrift for midtøstenstudier, 11(1), 62-75.

Jørgen Jensehaugen, Marte Heian-Engdal & Hilde Henriksen Waage: "Securing the State: From Zionist Ideology to Israeli Statehood", Diplomacy and Statecraft, 23(2), 280-303.

Jørgen Jensehaugen & Hilde Henriksen Waage: "Coercive Diplomacy: Israel, Transjordan and the UN – A Triangular Drama Revisited", British Journal of Middle Eastern Studies 39(1), 79-100.

"Flyktningnasjonalisme: Fra Nakba til PLO", Babylon, nordisk tidsskrift for midtøstenstudier 7(2), 2009.

Bakgrunn

2002-2008: BA og MA i historie ved UiO, med MA-stipend ved PRIO.
2008-2010: Redaksjonssekretær for Journal of Peace Research.
2009-2011: Forskningsassistent ved PRIO og UiO
2010-2011 og 2013: Redaktør for Babylon, nordisk tidsskrift for midtøstenstudier.
2009 og 2011: Forsker ved PRIO
2011-2016: PhD-stipendiat i historie ved NTNU.

Arbeidsoppgaver

midtøsten, Israel, Palestina, Jordan, USA, FN, forhandlinger

Forskningsområder

Kultur, kommunikasjon og samfunn

Forskningsemner

Samfunnsfag

Ekspertområder

midtøsten, Israel, Palestina, Jordan, USA, FN, forhandlinger