Faglige interesser

Jonas Iversen forsker på hvordan lærerstudenter arbeider i flerspråklige klasserom, lærerstudenters språkideologier og lærerstudenters opplevelse av å være i praksis i flerspråklige klasserom. Han er tilknyttet forskergruppen Diversity in Education (DivE) ved Høgskolen i Innlandet.

Bakgrunn

Jonas Iversen har grunnskolelærerutdanning 5-10 fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2015) og master i engelskdidaktikk fra NTNU (2016). Han har tidligere arbeidet med kartlegging av nyankomne elever i Osloskolen, samt med norsk- og engelskopplæring av nyankomne elever fra 5. til 10. trinn (2016-2017).

Forskningsområder

Kultur, kommunikasjon og samfunn , Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Pedagogikk , Språk , Utdanning og diversitet

Ekspertområder

Flerspråklighet i skolen, Flerspråklighet i lærerutdanningene, Sosiolingvistikk i utdanningskontekster

Publikasjoner (10)

Utvalgte (10)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

Vitenskapelige konferansebidrag (6)

  • Iversen, Jonas (). Pre-service Teachers in Translingual Classrooms: Experiences and Practices.
  • Krulatz, Anna; Iversen, Jonas (). Implementing identity texts as a multilingual pedagogy in an EFL class for newly-arrived students in Norway.
  • Iversen, Jonas (). Language Ideologies in Norwegian Classrooms.
  • Iversen, Jonas (). Flerspråklig engelskundervisning.
  • Iversen, Jonas (). Bilingualism in Norwegian Schools: How Do Norwegian Schools Provide an Additive Context for Bilingual Students?.
  • Iversen, Jonas (). Multilingual Perspectives on English Teaching.

Annet (2)