Jonas Iversen

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Jonas Iversen har grunnskolelærerutdanning 5-10 fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2015) og master i engelskdidaktikk fra NTNU (2016). Han har tidligere arbeidet med kartlegging av skolebakgrunnen til nyankomne elever i Osloskolen, samt med norsk- og engelskopplæring av nyankomne elever fra 5. til 10. trinn (2016-2017).

 Jonas Iversen has a general teacher education from Sør-Trøndelag University College (2015) and a masters in English teaching from Norwegian University of Science and Technology (2016). He has previously worked with assessing newly-arrived students' educational background, and as a Norwegian and English teacher for newly-arrived students grades 5 to 10 (2016-2017).

Ekspertområder

Jonas Iversen forsker på hvordan lærerstudenter arbeider i flerspråklige klasserom, lærerstudenters språkideologier og lærerstudenters opplevelse av å være i praksis i flerspråklige klasserom. Han er tilknyttet forskergruppene  Diversity in Education (DivE) ved Høgskolen i Innlandet og Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO) ved Universitetet i Oslo.

 Jonas Iversen is researching how pre-service teachers work in multilingual classrooms, pre-service teachers' language ideologies, and pre-service teachers' experience of participating in field placement in multilingual classrooms. He is a member of the research groups Diversity in Education (DivE) at Inland Norway University of Applied Sciences and Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO) at the University of Oslo. 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Tilknyttet studieprogram

Forskningsområder

Språk og litteratur , Oppvekst og utdanning