Faglige interesser

Jonas Iversen forsker på hvordan lærerstudenter arbeider i flerspråklige klasserom, lærerstudenters språkideologier og lærerstudenters opplevelse av å være i praksis i flerspråklige klasserom. Han er tilknyttet forskergruppen Diversity in Education (DivE) ved Høgskolen i Innlandet.

 Jonas Iversen is researching how pre-service teachers work in multilingual classrooms, pre-service teachers' language ideologies and pre-service teachers' experience of participating in field placement in multilingual classrooms. He is a member of the research group Diversity in Education (DivE) at Inland Norway University of Applied Sciences.

Bakgrunn

Jonas Iversen har grunnskolelærerutdanning 5-10 fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2015) og master i engelskdidaktikk fra NTNU (2016). Han har tidligere arbeidet med kartlegging av skolebakgrunnen til nyankomne elever i Osloskolen, samt med norsk- og engelskopplæring av nyankomne elever fra 5. til 10. trinn (2016-2017).

 Jonas Iversen has a general teacher education from Sør-Trøndelag University College (2015) and a masters in English teaching from Norwegian University of Science and Technology (2016). He has previously worked with assessing newly-arrived students' educational background, and as a Norwegian and English teacher for newly-arrived students grades 5 to 10 (2016-2017).

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning , Kultur, kommunikasjon og samfunn

Forskningsemner

Utdanning og diversitet , Pedagogikk , Språk

Ekspertområder

Flerspråklighet i skolen, Flerspråklighet i lærerutdanningene, Sosiolingvistikk i utdanningskontekster

Publikasjoner (16)

Utvalgte (16)

 • Iversen, Jonas (). Pre-service teachers in multilingual classrooms: Language ideologies and strategies.
 • Iversen, Jonas (). Fremmedspråksundervisning i innføringstilbud?.
 • Krulatz, Anna; Iversen, Jonas (). Building inclusive EFL classroom spaces through multilingual writing practices for newly-arrived students in Norway.
 • Iversen, Jonas (). Pre-service teachers and multilingual classrooms.
 • Iversen, Jonas (). Pre-service teachers' translanguaging practices during field placement.
 • Dewilde, Joke; Iversen, Jonas; Skrefsrud, Thor Andre (). Hamar-skolens opplæring av nyankomne.
 • Iversen, Jonas (). Pre-service Teachers in Translingual Classrooms: Experiences and Practices.
 • Iversen, Jonas (). Fleirspråklegheit i engelskundervisninga.
 • Krulatz, Anna; Iversen, Jonas (). Implementing identity texts as a multilingual pedagogy in an EFL class for newly-arrived students in Norway.
 • Iversen, Jonas (). Er engelskundervisningen flerspråklig nok?.
 • Iversen, Jonas (). Flerspråklig engelskundervisning.
 • Iversen, Jonas (). The Role of Minority Students’ L1 when Learning English.
 • Iversen, Jonas (). Language Ideologies in Norwegian Classrooms.
 • Iversen, Jonas (). Equality of Opportunity in the EFL Classroom. Experiences of Minority Students. 93 s.
 • Iversen, Jonas (). Multilingual Perspectives on English Teaching.
 • Iversen, Jonas (). Bilingualism in Norwegian Schools: How Do Norwegian Schools Provide an Additive Context for Bilingual Students?.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

Vitenskapelige konferansebidrag (10)

 • Iversen, Jonas (). Pre-service teachers in multilingual classrooms: Language ideologies and strategies.
 • Krulatz, Anna; Iversen, Jonas (). Building inclusive EFL classroom spaces through multilingual writing practices for newly-arrived students in Norway.
 • Iversen, Jonas (). Pre-service teachers and multilingual classrooms.
 • Iversen, Jonas (). Pre-service teachers' translanguaging practices during field placement.
 • Iversen, Jonas (). Pre-service Teachers in Translingual Classrooms: Experiences and Practices.
 • Krulatz, Anna; Iversen, Jonas (). Implementing identity texts as a multilingual pedagogy in an EFL class for newly-arrived students in Norway.
 • Iversen, Jonas (). Flerspråklig engelskundervisning.
 • Iversen, Jonas (). Language Ideologies in Norwegian Classrooms.
 • Iversen, Jonas (). Multilingual Perspectives on English Teaching.
 • Iversen, Jonas (). Bilingualism in Norwegian Schools: How Do Norwegian Schools Provide an Additive Context for Bilingual Students?.

Annet (4)