Jon Helge Lesjø

Professor
E-post:
jon.helge.lesjo@inn.no
Telefon:
+47 61 28 83 30
Mobiltelefon:
+47 900 92 214
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (115)

Utvalgte (115)

 • Lesjø, Jon Helge (). The Lillehammer Legacy. Hva står igjen etter OL-94?.
 • willumsen, tord; Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril Merete (). Ordførerroller i kommunale innovasjonssystemer..
 • Nordhagen, Svein Erik; Lesjø, Jon Helge (). Rogge’s Games: Establishing the Youth Olympic Games as a New Event in the Olympic Movement.
 • Lesjø, Jon Helge (). Olympic Ambivalence: The Oslo Process for the 2022 Winter Games.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommune- og regionreform i det norske sentrum-periferi systemet..
 • Lesjø, Jon Helge (). From event legacy to leveraging and capacity building. (Book review Vassil Girginov "Rethinking Olympic Legacy").
 • Lesjø, Jon Helge; Strittmatter, Anna-Maria; Hanstad, Dag Vidar (). Patterns of influence: relationship with the IOC as seen by the organisers of the Youth Olympic Winter Games 2016.
 • Lesjø, Jon Helge (). Distriktsopprøret mot regjeringen – som rammet Ap.
 • Lesjø, Jon Helge; Hanstad, Dag Vidar (). Ungdoms-OL: Noe nytt, eller mer av det gamle i ny innpakning?.
 • Hanstad, Dag Vidar; Lesjø, Jon Helge (). Ungdoms-OL 2016: OL-ilden tilbake til Lillehammer.
 • Lesjø, Jon Helge (). Styrt fra Lausanne? Innflytelsesmønstre i et internasjonalt arrangement.
 • Hanstad, Dag Vidar; Lesjø, Jon Helge (). Ungdoms-OL på Lillehammer: Barneskirenn eller olympisk innovasjon?. Akilles forlag. ISBN 9788272862564. 286 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). "OL og politikk: To bøker, mange perspektiver " Bokanmeldelse av The ’Olympic and Paralympic’ Effect on Public Policy og Delivering Olympic and Elite Sport in a Cross Cultural Context. From Beijing to London.
 • Lesjø, Jon Helge; Gulbrandsen, Erlend Aas (). The olympics: Institutionalization and standardization of sustainability.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunestrukturen i dalen : de lange linjer 1837-2037.
 • Lesjø, Jon Helge (). The nordic model of loval government: Into the neo-liberal age.
 • Lesjø, Jon Helge (). The Environment and the Youth Olympic Games: The Case of Lillehammer and its contribution to sustainability.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunereformen sett utenfra.
 • Lesjø, Jon Helge (). Frihet og tillit. Mot nye tider for kommunene?.
 • Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge (). Konstante spenninger : KS i den norske modellen. Kommuneforlaget AS. ISBN 9788244622547. 298 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunesektorens utvikling: styring, demokrati og tillit.
 • Skyttermoen, Torgeir; Lesjø, Jon Helge (). Kampen om OL-medaljene.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian (). Større kommuner og fylker? – Reflektert syn blant borgerne, men konklusjonen er nei..
 • Lesjø, Jon Helge (). Høyrebølge på retur.
 • Lesjø, Jon Helge (). Siste valg i de gamle kommuner?.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunereformen sett i lys av Scenarier 20137.
 • Lesjø, Jon Helge; Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 9788245016598. 352 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Om valgomater.
 • Lesjø, Jon Helge (). ”Kritiske venner” om olympismens diskurser fra de Coubertin og frem til i dag.
 • Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Kommunekartet i framtida. Om kommunesammenslåingen i Hedmark og Oppland.
 • Lesjø, Jon Helge (). Bokanmeldelse av Gunnar Breiviks bok «Jakten på et bedre liv. Fysisk aktivitet i den norske befolkningen 1985-2011».
 • Lesjø, Jon Helge (). Opponent på Gaute Slåen Heyerdahls avhandling "Vinter-OL i skisportens vugge – De VI Olympiske vinterleker i Oslo, 1952 og De XVII Olympiske vinterleker i Lillehammer, 1994".
 • Lesjø, Jon Helge; Kalnes, Øyvind (). Nye former for politisk kommunikasjon.
 • Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). The Norwegian municipal territorial reform: A study of the preparation phase.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Disability, social groups, and political citizenship.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Presentasjon av Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013.
 • Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Higdem, Ulla (). Like følsom somt som EU-saken. Medborgerundersøkelsen: viser at vi er skeptiske til forandring på flere felt.
 • Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian; Lesjø, Jon Helge; Higdem, Ulla (). Medborgerundersøkelsen i Innlandet. Nei til større kommuner.
 • Lesjø, Jon Helge (). Spenningsforholdet mellom staten og kommunene: Et blikk på partienes kommuneideologier.
 • Lesjø, Jon Helge (). Høyrebølge anno 2013.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL-studier : kritiske perspektiver. Anmeldelse av Palgrave Macmillans "Handbook of Olympic Studies". Håndboka er redigert av to universitetsprofessorer, Helen Jefferson Lenskyj (Toronto) og Stephen Wagg (Leeds).
 • Lesjø, Jon Helge (). Scenarier 2037. Framtidsbilder for kommunesektoren.
 • Lesjø, Jon Helge (). Politikk og planlegging knyttet til OL-94.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Disability, social groups and political citizenship.
 • Lesjø, Jon Helge (). Planlegging og handling : i den "mellomstore kommunen".
 • Lesjø, Jon Helge (). Partiene og lokaldemokratiet : kommuneideologier i den skandinaviske velferdskommunen.
 • Lesjø, Jon Helge (). Britisk OL-entusiasme: en blandet historie.
 • Lesjø, Jon Helge (). Scenarier 2037 : framtidsbilder for kommunesektoren.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kan man forske på framtida?.
 • Lesjø, Jon Helge (). The Olympics: London Calling. Anmeldelse av John Sugden & Alan Tomlinson (eds) Watching the Olympics: Politics, Power and Representation. Abingdon, Oxon 2012: Routledge.
 • Higdem, Ulla; Selstad, Tor; Teigen, Håvard; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland (e-bok). Forlag1. ISBN 9788282850063. 393 s.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril (). Kommunesektorens framtid 2012-2037. ISBN 978-82-7356-699-7. 128 s.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril M (). Scenarier for kommunesektoren 2012-2037. ISBN 978-82-7356-699-7. 122 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Local government in Norway : the Scandinavian model.
 • Lesjø, Jon Helge (). Political Leadership in Norway.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL-studier som forskningsfelt; anmeldelse av The Olympics: A Critical Reader.
 • Lesjø, Jon Helge (). Demokrati og dannelse i informasjonssamfunnet.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL, partnerskap og flernivåstyring.
 • Lesjø, Jon Helge (). Forsøk med stemmerett for 16-åringer ved Kommunevalget.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge; Selstad, Tor; Teigen, Håvard (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland. Forlag1. ISBN 978-82-9273-569-5. 393 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Velvilje neppe nok for funksjonshemmete i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser. ISBN 82-7184-339-7. 52 s.
 • Connolley, Steven Patrick; Lesjø, Jon Helge (). E-demokrati som svar på "demokratiets krise"?.
 • Lesjø, Jon Helge (). Bokanmeldelse :av Witherspoons Before the Eyes of the World : Mexico and the 1968 Olympic Games.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lokalstyre og ny politisk organisering. Evaluering av Gausdal kommunes modell 2003-2009.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL og innovasjon.
 • Lesjø, Jon Helge; Connolley, Steven (). Bokanmeldelse av Eitzen & Sages Sociology of North American sports : 8th Edition.
 • Lesjø, Jon Helge (). Government structures, governance & innovation. An institutional approach.
 • Lesjø, Jon Helge (). Upsetting events and the case of the IOC : reforms, hybrid structures & identities.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL-forskning : med vekt på planlegging og beslutninger.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lokalpolitikk og politikerroller.
 • Lesjø, Jon Helge (). Idrettssosiologi : sportens ekspansjon i det moderne samfunn. Abstrakt forlag. ISBN 9788279352648. 264 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lokalvalget 2007.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lokalpolitikk og nye folkevalgtroller.
 • Lesjø, Jon Helge (). Perspektiver på lokalvalget 2007.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtider.
 • Selstad, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Innovativ kommuneforvaltning. Fusjonsscenarier for Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land.
 • Lesjø, Jon Helge (). Nettverkssamfunn, innovasjon og byråkrati.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL-diskurser, spill og organisatorisk læring.
 • Selstad, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Reform eller status quo? Fem scenarier om forvaltningsreformen.
 • Selstad, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Innovativ kommuneforvaltning i Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land : scenarier om samarbeid eller sammenslåing.
 • Selstad, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Scenarioskisser for Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land.
 • Selstad, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Forvaltningsreformen og kommunene : top-down scenarier om framtida til Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land.
 • Selstad, Tor; Lesjø, Jon Helge; Dølvik, Tor (). Sterke kommuner og regioner? Fem framtidsfortellinger om forvaltningsreformen.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtidsbilder.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtider.
 • Lesjø, Jon Helge (). Makt og politikk i det nye kommune-Norge.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtider.
 • Lesjø, Jon Helge (). De visste ikke hva de gjorde, men likte hva de så : historien om OL på Lillehammer.
 • Leonardsen, Dag; Lesjø, Jon Helge (). OL-94 : ble vi så nasjonalistiske?.
 • Lesjø, Jon Helge (). Motmakt ved planlegging av store prosjekter : former og muligheter for å vinne fram.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtider : utfordringer for kommuner under omstillingspress.
 • Lesjø, Jon Helge (). De visste ikke hva de gjorde, men likte hva de så : historien om OL på Lillehammer.
 • Tangerud, Hans; Monsen, Lars; Lesjø, Jon Helge (). Pedagogikk er politikk : artikler og foredrag 1967-86. 137 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Motmakt ved planlegging av store prosjekter : former og muligheter for å vinne fram. 15 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Giddens på norsk? : refleksiv modernisering og den tredje vei. 15 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL-saken : en prosess-sosiologisk studie av planlegging, politikk og organisering. ISBN 8271842773. 423 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob (). Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun (). Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. ISBN 82-446-0635-5. 44 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lillehammer 1994. Planning, Figurations and the 'Green' Winter Games.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lokalpolitikk og deltakelsesproblemene.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Et gjenbesøk i Kommune-Norges framtid - sett fra fylkeskommunenen.
 • Lesjø, Jon Helge; Moren, Gudmund (). OL-saken i norsk politikk.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun Jon (). Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. ISBN 82-446-0635-5. 44 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun Jon (). Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. ISBN 82-446-0635-5. 44 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Pryser, Tore; Selstad, Tor; Solheim, Liv Johanne (). Fra internat til internett. ISBN 82-7184-223-4. 207 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Pryser, Tore (). Fra internat til internett. ISBN 82-7184-223-4. -1 s.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Et gjenbesøk i Kommune-Norges framtid- sett fra fylkeskommunen.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun; Aars, Jacob (). Folk har det pinadø for godt! Om deltakelsesproblemer i partilag og lokalpolitikk.
 • Hagen, Aksel; Lesjø, Jon Helge (). How does spatial planning education serve the needs of professional practice?.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL saken: beslutninger, maktspill, organisering og planlegging 1981-94.
 • Lesjø, Jon Helge (). Partiene og lokaldemokratiet: tre foredrag. 1 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). The decision is Lillehammer: planning, implementation and power games. 26 s.
 • Lejsø, Jon Helge (). Folk har det pinadø for godt! : om deltakelsesproblemer i partilag og lokalpolitikk. 1 s.
 • Eikeland, Sveinung; Dølvik, Tor; Lesjø, Jon Helge; Selstad, Tor (). Kommune Norges Framtid. Kommuneforlaget AS. ISBN 82-7242-805-9. 208 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (24)

 • willumsen, tord; Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril Merete (). Ordførerroller i kommunale innovasjonssystemer..
 • Nordhagen, Svein Erik; Lesjø, Jon Helge (). Rogge’s Games: Establishing the Youth Olympic Games as a New Event in the Olympic Movement.
 • Lesjø, Jon Helge (). Olympic Ambivalence: The Oslo Process for the 2022 Winter Games.
 • Lesjø, Jon Helge; Strittmatter, Anna-Maria; Hanstad, Dag Vidar (). Patterns of influence: relationship with the IOC as seen by the organisers of the Youth Olympic Winter Games 2016.
 • Lesjø, Jon Helge; Hanstad, Dag Vidar (). Ungdoms-OL: Noe nytt, eller mer av det gamle i ny innpakning?.
 • Hanstad, Dag Vidar; Lesjø, Jon Helge (). Ungdoms-OL 2016: OL-ilden tilbake til Lillehammer.
 • Lesjø, Jon Helge (). Styrt fra Lausanne? Innflytelsesmønstre i et internasjonalt arrangement.
 • Lesjø, Jon Helge; Gulbrandsen, Erlend Aas (). The olympics: Institutionalization and standardization of sustainability.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunestrukturen i dalen : de lange linjer 1837-2037.
 • Lesjø, Jon Helge (). The nordic model of loval government: Into the neo-liberal age.
 • Lesjø, Jon Helge (). Frihet og tillit. Mot nye tider for kommunene?.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Mønness, Erik; Høyer, Hans Christian (). Større kommuner og fylker? – Reflektert syn blant borgerne, men konklusjonen er nei..
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Disability, social groups, and political citizenship.
 • Lesjø, Jon Helge (). Planlegging og handling : i den "mellomstore kommunen".
 • Lesjø, Jon Helge (). Demokrati og dannelse i informasjonssamfunnet.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL, partnerskap og flernivåstyring.
 • Connolley, Steven Patrick; Lesjø, Jon Helge (). E-demokrati som svar på "demokratiets krise"?.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL og innovasjon.
 • Lesjø, Jon Helge (). Nettverkssamfunn, innovasjon og byråkrati.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL-diskurser, spill og organisatorisk læring.
 • Lesjø, Jon Helge (). De visste ikke hva de gjorde, men likte hva de så : historien om OL på Lillehammer.
 • Lesjø, Jon Helge; Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob (). Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lillehammer 1994. Planning, Figurations and the 'Green' Winter Games.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun; Aars, Jacob (). Folk har det pinadø for godt! Om deltakelsesproblemer i partilag og lokalpolitikk.

Bøker (28)

 • Hanstad, Dag Vidar; Lesjø, Jon Helge (). Ungdoms-OL på Lillehammer: Barneskirenn eller olympisk innovasjon?. Akilles forlag. ISBN 9788272862564. 286 s.
 • Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge (). Konstante spenninger : KS i den norske modellen. Kommuneforlaget AS. ISBN 9788244622547. 298 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 9788245016598. 352 s.
 • Higdem, Ulla; Selstad, Tor; Teigen, Håvard; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland (e-bok). Forlag1. ISBN 9788282850063. 393 s.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril (). Kommunesektorens framtid 2012-2037. ISBN 978-82-7356-699-7. 128 s.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril M (). Scenarier for kommunesektoren 2012-2037. ISBN 978-82-7356-699-7. 122 s.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge; Selstad, Tor; Teigen, Håvard (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland. Forlag1. ISBN 978-82-9273-569-5. 393 s.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser. ISBN 82-7184-339-7. 52 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lokalstyre og ny politisk organisering. Evaluering av Gausdal kommunes modell 2003-2009.
 • Lesjø, Jon Helge (). Idrettssosiologi : sportens ekspansjon i det moderne samfunn. Abstrakt forlag. ISBN 9788279352648. 264 s.
 • Selstad, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Reform eller status quo? Fem scenarier om forvaltningsreformen.
 • Selstad, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Innovativ kommuneforvaltning i Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land : scenarier om samarbeid eller sammenslåing.
 • Tangerud, Hans; Monsen, Lars; Lesjø, Jon Helge (). Pedagogikk er politikk : artikler og foredrag 1967-86. 137 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Motmakt ved planlegging av store prosjekter : former og muligheter for å vinne fram. 15 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). Giddens på norsk? : refleksiv modernisering og den tredje vei. 15 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL-saken : en prosess-sosiologisk studie av planlegging, politikk og organisering. ISBN 8271842773. 423 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun (). Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. ISBN 82-446-0635-5. 44 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun Jon (). Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. ISBN 82-446-0635-5. 44 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun Jon (). Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. ISBN 82-446-0635-5. 44 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Pryser, Tore; Selstad, Tor; Solheim, Liv Johanne (). Fra internat til internett. ISBN 82-7184-223-4. 207 s.
 • Lesjø, Jon Helge; Pryser, Tore (). Fra internat til internett. ISBN 82-7184-223-4. -1 s.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Et gjenbesøk i Kommune-Norges framtid- sett fra fylkeskommunen.
 • Hagen, Aksel; Lesjø, Jon Helge (). How does spatial planning education serve the needs of professional practice?.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL saken: beslutninger, maktspill, organisering og planlegging 1981-94.
 • Lesjø, Jon Helge (). Partiene og lokaldemokratiet: tre foredrag. 1 s.
 • Lesjø, Jon Helge (). The decision is Lillehammer: planning, implementation and power games. 26 s.
 • Lejsø, Jon Helge (). Folk har det pinadø for godt! : om deltakelsesproblemer i partilag og lokalpolitikk. 1 s.
 • Eikeland, Sveinung; Dølvik, Tor; Lesjø, Jon Helge; Selstad, Tor (). Kommune Norges Framtid. Kommuneforlaget AS. ISBN 82-7242-805-9. 208 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (28)

 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunereformen sett utenfra.
 • Lesjø, Jon Helge (). Opponent på Gaute Slåen Heyerdahls avhandling "Vinter-OL i skisportens vugge – De VI Olympiske vinterleker i Oslo, 1952 og De XVII Olympiske vinterleker i Lillehammer, 1994".
 • Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). The Norwegian municipal territorial reform: A study of the preparation phase.
 • Lesjø, Jon Helge (). Spenningsforholdet mellom staten og kommunene: Et blikk på partienes kommuneideologier.
 • Lesjø, Jon Helge (). Scenarier 2037. Framtidsbilder for kommunesektoren.
 • Lesjø, Jon Helge (). Politikk og planlegging knyttet til OL-94.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Disability, social groups and political citizenship.
 • Lesjø, Jon Helge (). Partiene og lokaldemokratiet : kommuneideologier i den skandinaviske velferdskommunen.
 • Lesjø, Jon Helge (). Scenarier 2037 : framtidsbilder for kommunesektoren.
 • Lesjø, Jon Helge (). Local government in Norway : the Scandinavian model.
 • Lesjø, Jon Helge (). Political Leadership in Norway.
 • Lesjø, Jon Helge (). Forsøk med stemmerett for 16-åringer ved Kommunevalget.
 • Lesjø, Jon Helge (). Government structures, governance & innovation. An institutional approach.
 • Lesjø, Jon Helge (). Upsetting events and the case of the IOC : reforms, hybrid structures & identities.
 • Lesjø, Jon Helge (). OL-forskning : med vekt på planlegging og beslutninger.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lokalpolitikk og politikerroller.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lokalpolitikk og nye folkevalgtroller.
 • Lesjø, Jon Helge (). Perspektiver på lokalvalget 2007.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtider.
 • Selstad, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Innovativ kommuneforvaltning. Fusjonsscenarier for Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtidsbilder.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtider.
 • Lesjø, Jon Helge (). Makt og politikk i det nye kommune-Norge.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtider.
 • Lesjø, Jon Helge (). Kommunale framtider : utfordringer for kommuner under omstillingspress.
 • Lesjø, Jon Helge (). Lokalpolitikk og deltakelsesproblemene.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Lesjø, Jon Helge (). Et gjenbesøk i Kommune-Norges framtid - sett fra fylkeskommunenen.
 • Lesjø, Jon Helge; Moren, Gudmund (). OL-saken i norsk politikk.

Annet (35)