Joke Dewilde

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Joke Dewilde er tilsatt som førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har en 10% bistilling ved Høgskolen i Innlandet som førsteamanuensis i pedagogikk. Forskningsinteressene hennes er primært knyttet til fagfeltet flerspråklighet i utdanning, nærmere bestemt til tematikken tospråklige lærere, flerspråklig literacy og identitet og flerkulturelle arrangement i skolen. Blant hennes øvrige faglige interesser kan nevnes sosiolingvistikk i pedagogiske settinger, diskursanalyse og etnografi. Dewilde er områderedaktør for tidsskriftet Acta Didactica Norden.

Joke Dewilde is employed as Associate Professor of Multilingualism in Education at the Department of Teacher Education and School Research at the University of Oslo. At Innland University of Applied Sciences she holds a 10% position as Associate Professor of Education. Her interests are primarily linked to the field of multilingualism in education, more precisely to bilingual teachers, multilingual literacy and identity, and multicultural events. Amongst her other interests are sociolinguistics in educational settings, discourse analysis and ethnography. She is co-editor of the journal Acta Didactica Norden. 

Prosjekter (5)

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning , Kultur, kommunikasjon og samfunn

Forskningsemner

Utdanning og diversitet , Kulturmøter, diversitet, religion og livssyn , Medier og digital kommunikasjon , Språk

Ekspertområder

Tospråklige lærere, Flerspråklighet i skolen, Sent ankomne ungdommer, Flerspråklig literacy, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk

Publikasjoner (118)

Utvalgte (118)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (15)

Bøker (1)

 • Dewilde, Joke; Hvistendahl, Rita Elisabeth; Dobson, Stephen R; Igland, Mari-Ann (). Ambulating teachers: A case study of bilingual teachers and teacher collaboration. 354 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (57)

Annet (45)

 • Dewilde, Joke (). Multicultural events – reinforcing differences or building bridges?.
 • Dewilde, Joke; Iversen, Jonas; Skrefsrud, Thor Andre (). Hamar-skolens opplæring av nyankomne.
 • Dewilde, Joke (). Plurilingualism in language education policy in Norway.
 • Dewilde, Joke (). Språkvett.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne; Skrefsrud, Thor Andre (). Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser?.
 • Dewilde, Joke (). Flerspråklige ungdommer som skrivere på skolen og i fritiden.
 • Dewilde, Joke (). Språktrening med nyankomne voksne - et arbeid med helt spesielle muligheter.
 • Dewilde, Joke (). Bollywood i skolen.
 • Dewilde, Joke (). "I dine øyne er jeg fortapt". Flerspråklige skrivere i skolen.
 • Dewilde, Joke (). Å bli kjent med ungdommer med kort botid - nye forståelser av skriving.
 • Dewilde, Joke (). "Trist" - En collage av responsen til nyankomne elever på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake" om langtidsværende asylbarn som er blitt returnert.
 • Dewilde, Joke (). "Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt" - Sent ankomne ungdommer som skrivere.
 • Dewilde, Joke (). Flerspråklige ungdommer skriver seg kompetente.
 • Dewilde, Joke (). Ungdommer med kort botid som skrivere på skolen og på fritiden.
 • Dewilde, Joke (). Dikt skrevet av grunnskoleelever i en innføringsklasse.
 • Kjørven, Ole Kolbjørn; Dewilde, Joke; Skrefsrud, Thor André; Skaret, Anne (). Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne; Skrefsrud, Thor-André (). Internasjonale uker i skolen – inkluderende praksis eller eksotiske happenings?.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne; Skrefsrud, Thor-Andre (). Hvorfor et seminar om internasjonale uker i skolen? Presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Skrefsrud, Thor-Andre; Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Engen, Thor Ola; Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lars Anders; Kulbrandstad, Lise Iversen; Monsen, Marte; Randen, Gunhild Tveit (). Nyankomne elever.
 • Dewilde, Joke (). Perspektiver på tekstskriving av ungdom med kort botid.
 • Dewilde, Joke (). Involvering av foreldre.
 • Dewilde, Joke (). Tospråklige lærere en fordel.
 • Dewilde, Joke (). Doktorgradsstafett: Ambulerende lærere.
 • Dewilde, Joke (). Kommunikasjon mellom skole og minoritetshjem. En tospråklig lærers utfordringer og muligheter.
 • Dewilde, Joke (). Tospråklige lærere i norsk skole. Roller og samarbeid med andre lærere.
 • Dewilde, Joke (). Språk, kultur og læring.
 • Dewilde, Joke (). Norsk skole i det 21. århundre.
 • Dewilde, Joke (). Mangler lærere med innvandrerbakgrunn.
 • Dewilde, Joke (). Ungdommer med kort botid. Hvem er de? Hva slags opplæring får de?.
 • Dewilde, Joke (). Tospråklige læreres situasjon.
 • Dewilde, Joke (). Flerspråklighet - en ressurs.
 • Dewilde, Joke; Kulbrandstad, Lars Anders; Skrefsrud, Thor-Andre (). Suksess med integrering i skolen.
 • Dewilde, Joke (). Ambulerende tospråklige lærere: Muligheter og utfordringer for lærersamarbeid.
 • Dewilde, Joke (). Ungdommer med kort botid: Samarbeid mellom skole og hjem.
 • Dewilde, Joke (). Den tospråklige læreren som deltaker og oversetter på et foreldremøte.
 • Dewilde, Joke (). Sent ankomne elever i ungdomsalder. Om elevgruppa, tilrettelegging av opplæringa og lærersamarbeid.
 • Dewilde, Joke (). Den tospråklige lærerens mangfoldige samarbeidsmåter.
 • Dewilde, Joke (). Ambulerende tospråklige lærere: Muligheter og utfordringer for lærersamarbeid.
 • Dewilde, Joke (). Nyankomne ungdommer.
 • Dewilde, Joke (). Språket i The Spiral.
 • Dewilde, Joke Ingrid (). Tospråklige og andre lærere i samarbeid om opplæringen for flerspråklige elever.
 • Dewilde, Joke Ingrid (). Tospråklige lærere og lærersamarbeid.
 • Dewilde, Joke Ingrid (). Lærersamarbeid omkring opplæringen til nyankomne minoritetsspråklige elever.
 • Dewilde, Joke (). Lærer av hverandre.
 • Dewilde, Joke Ingrid (). Bilingualism in Norway Language attitudes in an international school.