Johanne Ilje-Lien

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Ekspertområder

Med bakgrunn i studier som viser at minoritetsspråklige barn kommer i ujevnbyrdige relasjoner i barnehagen har jeg invitert tre barnehagelærere til å undersøke hvordan språk, materialer og kropp spiller inn i utforskende formingsvirksomhet med barn de ikke deler et felles talespråk med. Forskningsspørsmålet dreier seg da om hvordan barnehagelærerens oppmerksomhet mot barnets kroppslige og estetiske uttrykk kan skape en utvekslingstone i samspill med minoritetsspråklige nykommere som ytrer seg lite/ingenting på norsk. Jeg har en estetikk-basert forskningstilnærming og har observert barn og personal i utforskende formingsvirksomhet, det jeg kaller formingsaksjoner. Jeg har gjennomført tolv refleksjonssamtaler med barnehagelærerne der videogjensyn av videofilmet formingsvirksomhet virker som impuls og eksperimentering i den neste formingsaksjonen. Som teoretisk rammeverk inn i analysearbeidet bruker jeg psykolingvisten Kristeva sine teorier om estetikk og forholdet språk-kropp.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Forskningsområder

Oppvekst og utdanning