Publikasjoner (78)

Utvalgte (78)

 • Kleiven, Jo; Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine (). Venner og vennskap hos barn og unge; en selektiv gjennomgang av faglitteratur. 40 s.
 • Österberg, Johan; Rydstedt, Leif W; Kleiven, Jo; Brandebo, Maria Fors (). The path to job satisfiction. Applying the theory of purposeful behavior to military conditions.
 • Holmengen, Hans; Kleiven, Jo (). Bilder av destinasjonen Lillehammer: Endringer i perioden 2008-12.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Lena, Krumlinde-Sundholm (). Normative Scores for the Pediatric Evaluation of Disability Inventory in Norway.
 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Beretninger om fritid : fra ungdom med utviklingshemming.
 • Kleiven, Jo (). Fritid og ferie. En utfordring for psykologien?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena; Berg, Marie (). Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) med norske normverdier.
 • Kleiven, Jo; Konst, Margareth (). Rovdyrdebatten gjenspeiler ikke folket.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Independent and supported physical leisure activitites of adolescents with Down syndrome.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Fritidsaktiviteter hos ungdom med Downs syndrom: aktive med hva og sosiale med hvem?.
 • Kleiven, Jo; Bjerke, Tore; Kaltenborn, Bjørn Petter (). Public preferences for different practices in large carnivore management : a multidimensional approach. ISBN 82-7184-354-0.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Actual leisure participation of Norwegian adolescents with Down syndrome.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Is there a need to develop cultural norm values?.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Is there a need to develop cultural adjusted norm values?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Fritidsaktivitet for ungdom med utviklingshemming : hvilke muligheter blir brukt?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Independent and assisted leisure activity participation of adolscents with intellectual disability.
 • Kleiven, Jo; Berg, Marie; Krumlinde-sundholm, Lena; Dolva, Anne-Stine (). The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) - Differences between the US and the Norwegian Normative Samples. 81 s.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Er det behov for nasjonale test norm verdier? Erfaringer fra utviklingen av norske normer for PEDI.
 • Berg, Marie; Kleiven, Jo; Dolva, Anne-Stine; Krumline-Sundholm, Lena (). Cross-cultural validation of Pediatric Evaluation of Disability Inventory using rasch analsysis.
 • Kleiven, Jo (). The Lillehammer scales : measuring common motives for vacation and leisure behavior. ISBN 9788230808757. 1 s.
 • Kleiven, Jo; Aarø, Leif Edvard; Prebensen, Nina K. (). The Lillehammer scales : measuring common motives for vacation and leisure behavior. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-0875-7. 1 s.
 • Watten, Reidulf G.; Kleiven, Jo (). Female students outperfom male students in academic achievements in lower secondary school in Norway.
 • Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge; Kleiven, Jo; Fauske, Halvor; Volden, Frode (). Gender Profiles of Internet and Mobile Phone Use among Norwegian Adolescents.
 • Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge; Kleiven, Jo; Volden, Frode (). Barn og unges IKT-bruk - Kjønnsforskjeller og elektronisk mobbing.
 • Kleiven, Jo (). Eight scales for leisure travel research : replicating and revising the Lillehammer scale. ISBN 8271843230. 20 s.
 • Prebensen, Nina; Kleiven, Jo (). Determined Sun-Seekers and Others- Travel Motives, Holiday Type, and Holiday Behavior Among Norwegian Charter Tourists.
 • Prebensen, Nina; Kleiven, Jo (). Stability in Outbound Travel Motivation: A Norwegian Example.
 • Prebensen, Nina Katrine; Kleiven, Jo (). Determining Sun-Seekers and Others - Travel Motives, Holiday Type, and Holiday Behavior among Norwegian Charter Tourists.
 • Bjerke, Tore; Thrane, Christer; Kleiven, Jo (). Outdoor recreation interests and environmental attitudes in Norway.
 • Kleiven, Jo (). Measuring leisure and travel motives in Norway : replicating and supplementing the leisure motivation scales.
 • Kleiven, Jo (). Nordmenns holdninger til dyr.
 • Kleiven, Jo (). Crowding og personal space.
 • Kleiven, Jo; Bjerke, Tore; Kaltenborn, B. P. (). Factors influencing the social acceptability of large carnivore behaviours.
 • Kleiven, Jo (). Ulike spørsmål gir ulike metodefeil: noen erfaringer fra metodeundervisning og forskning.
 • Kleiven, Jo (). Turformer, interesse og deltakelse : motiver og andre påvirkninger av norsk friluftsliv.
 • Kleiven, Jo; Berg, Sille (). Golf interest, general motives and demographics : predicting the golf-related spending of male Norwegian golfers. 13 s.
 • Kleiven, Jo; Bjerke, Tore; Østdahl, Torbjørn (). Attitudes and activities related to urban wildlife : pet owners and non-owners.
 • Kleiven, Jo; Holmengen, Hans; Rønningen, Martin (). Norwegian tourists' motives for inland summer vacations. 14 s.
 • Kleiven, Jo (). Praktisk bruk av Lillehammer-skalaene. 17 s.
 • Kleiven, Jo; Bjerke, Tore (). Factors influencing the social acceptability of large carnivore behaviours.
 • Kleiven, Jo (). Norwegian tourists' motives for inland summer vacations.
 • Kleiven, Jo (). Leisure Motives as Predictors of Activities: The Lillehammer Scales in a National Survey.
 • Kleiven, Jo (). Leisure motives as predictors of activities: the Lillehammer scales ina national survey.
 • Kleiven, Jo (). Leisure motives as predictors of activities - the Lillehammer scales in a national survey.
 • Kleiven, Jo (). The Lillehammer scales: eight dimensions of leisure and travel motiv ation.
 • Kleiven, Jo (). Fisketurisme.
 • Kleiven, Jo (). Interessen for båtoverføring ved Otteid - en foreløpig undersøkelse av ulike grupper av båteiere. 33 s.
 • Kleiven, Jo (). Skalaer for måling av aktivitets- og motivmønstre i en norsk lokal befolknings ferie og fritid. 105 s.
 • Kleiven, Jo (). En vanskelig forenkling - den komplekse norske feriedrømmen. 50 s.
 • Kleiven, Jo; Solum, Morten; Flognfeldt, Thor; Holmengen, Hans (). Leisure travel marketing through a newspaper ad : an advertising tracking study.
 • Kleiven, Jo; Vorkinn, Marit; Aas, Øystein (). Friluftsutøvelse blant den voksne befolkningen : utviklingstrekk og status i 1996. ISBN 82-7356-369-3. 113 s.
 • Kleiven, Jo; Mossberg, Lena Larsson (). The repeat visitor majority in Swedish leisure travel : a marketing challenge.
 • Kleiven, Jo; Framke, W.; Hjalager, A.; Pedersen, K.T.; Strunge, P. (). Verdisegmentering i normenns ferie- og fritidsadferd.
 • Kleiven, Jo (). Programmet tar form : rapport fra det andre programseminaret om miljøbetinget livskvalitet.
 • Kleiven, Jo (). TTRA-European Chapter conference : conference proceedings 3 : Segment-ation in european travel and tourism. ISBN 8271841904. 71 s.
 • Bjerke, Tore; Ødegårdstuen, Toril S.; Kleiven, Jo (). Holdninger til dyrelivet blant 10-15-åringer.
 • Kleiven, Jo (). Klassifisering av skader på friluftslivet etter oljeutslipp ved vassdrag og nære kystfarvann. 27 s.
 • Kleiven, Jo (). Miljøbetinget livskvalitet. -1 s.
 • Kleiven, Jo (). Programmet tar form. Rapport fra det andre programseminaret om Miljøbetinget livskvalitet. Norges forskningsråd. 193 s.
 • Brun, Wibecke; kleiven, Jo (). Naturkognisjon og miljøbevissthet i J. Kleiven (red) Programmet tar form. Rapport fra det andre programseminaret om miljøbetinget livskvalitet. ISBN 82-12-00735-9. 12 s.
 • Kleiven, Jo (). TV-nyheter om Tsjernobyl ni år etter - narrativer med metafysiske undertoner i Kleiven, Jo: Et forskningsprogram blir til. 200 s.
 • Kleiven, Jo (). Programmet tar form. ISBN 82-12-00735-9. 194 s.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Reiselivsundersøkelsen i Sandefjord 1995 : en metoderapport. 60 s.
 • Kleiven, Jo (). Ferie og fritid på Bohuslän-kysten og mulige konsekvenser av oljesøl nær 57° 40'N 8° 30'Ø. 44 s.
 • Kleiven, Jo (). Et Forskningsprogram blir til : rapport fra det første programseminaret om miljøbetinget livskvalitet, Tyrifjord hotell, Vikersund 3.-4. november 1994. ISBN 8212005305. 196 s.
 • Kleiven, Jo (). Miljøbetinget livskvalitet. Rapport fra det første programsseminaret om Miljøbetinget livskvalitet. Norges forskningsråd. ISBN 82-12-00735-9. 193 s.
 • Kleiven, Jo (). Miljøbetinget livskvalitet. ISBN 82-12-00530-5. 196 s.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Verdisegmentering og turistisk motivasjon.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Reiselivsundersøkelsen i Gjøvik 1994 : en metoderapport.
 • Kleiven, Jo; Bjerke, Tore (). Rypejakt med hund : utbyttet er mer enn ryper.
 • Kleiven, Jo; Bekkevold, Astrid (). Småviltjakt, motiver og mosjonseffekt.
 • Kleiven, Jo (). Hvorfor går nordmenn tur i skog og mark?.
 • Kleiven, Jo (). Samfunnsfaglig forskning etter Exxon Valdez-ulykken og relevans for norske forhold.
 • Kleiven, Jo (). Oljesøl Alaska : sluttrapport / Arbeidsgruppen for konsekvensutredninger av petroleumsvirksomhet. 60 s.
 • Kleiven, Jo (). Oljesøl og fritidsbruk av kysten : konsekvensanalyse for Skagerak. ISBN 8242603502. 69 s.
 • Kleiven, Jo (). Oljesøl og fritidsbruk av kysten : konsekvensanalyse for Midt-Norge. ISBN 8242603308. 33 s.
 • Kleiven, Jo (). Normer, vaner, valgmuligheter og barrierer : hva påvirker omfanget av norsk friluftsliv?.
 • Kleiven, Jo (). Språk og samfunn. ISBN 82-530-1002-8. -1 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (22)

 • Österberg, Johan; Rydstedt, Leif W; Kleiven, Jo; Brandebo, Maria Fors (). The path to job satisfiction. Applying the theory of purposeful behavior to military conditions.
 • Holmengen, Hans; Kleiven, Jo (). Bilder av destinasjonen Lillehammer: Endringer i perioden 2008-12.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Lena, Krumlinde-Sundholm (). Normative Scores for the Pediatric Evaluation of Disability Inventory in Norway.
 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Beretninger om fritid : fra ungdom med utviklingshemming.
 • Kleiven, Jo (). Fritid og ferie. En utfordring for psykologien?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena; Berg, Marie (). Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) med norske normverdier.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Independent and supported physical leisure activitites of adolescents with Down syndrome.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Fritidsaktiviteter hos ungdom med Downs syndrom: aktive med hva og sosiale med hvem?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Actual leisure participation of Norwegian adolescents with Down syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Fritidsaktivitet for ungdom med utviklingshemming : hvilke muligheter blir brukt?.
 • Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge; Kleiven, Jo; Fauske, Halvor; Volden, Frode (). Gender Profiles of Internet and Mobile Phone Use among Norwegian Adolescents.
 • Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge; Kleiven, Jo; Volden, Frode (). Barn og unges IKT-bruk - Kjønnsforskjeller og elektronisk mobbing.
 • Prebensen, Nina; Kleiven, Jo (). Determined Sun-Seekers and Others- Travel Motives, Holiday Type, and Holiday Behavior Among Norwegian Charter Tourists.
 • Prebensen, Nina; Kleiven, Jo (). Stability in Outbound Travel Motivation: A Norwegian Example.
 • Prebensen, Nina Katrine; Kleiven, Jo (). Determining Sun-Seekers and Others - Travel Motives, Holiday Type, and Holiday Behavior among Norwegian Charter Tourists.
 • Bjerke, Tore; Thrane, Christer; Kleiven, Jo (). Outdoor recreation interests and environmental attitudes in Norway.
 • Kleiven, Jo (). Measuring leisure and travel motives in Norway : replicating and supplementing the leisure motivation scales.
 • Kleiven, Jo; Bjerke, Tore; Kaltenborn, B. P. (). Factors influencing the social acceptability of large carnivore behaviours.
 • Kleiven, Jo; Bjerke, Tore; Østdahl, Torbjørn (). Attitudes and activities related to urban wildlife : pet owners and non-owners.
 • Kleiven, Jo (). Leisure Motives as Predictors of Activities: The Lillehammer Scales in a National Survey.
 • Bjerke, Tore; Ødegårdstuen, Toril S.; Kleiven, Jo (). Holdninger til dyrelivet blant 10-15-åringer.
 • Kleiven, Jo (). Samfunnsfaglig forskning etter Exxon Valdez-ulykken og relevans for norske forhold.

Bøker (29)

 • Kleiven, Jo; Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine (). Venner og vennskap hos barn og unge; en selektiv gjennomgang av faglitteratur. 40 s.
 • Kleiven, Jo; Bjerke, Tore; Kaltenborn, Bjørn Petter (). Public preferences for different practices in large carnivore management : a multidimensional approach. ISBN 82-7184-354-0.
 • Kleiven, Jo (). The Lillehammer scales : measuring common motives for vacation and leisure behavior. ISBN 9788230808757. 1 s.
 • Kleiven, Jo; Aarø, Leif Edvard; Prebensen, Nina K. (). The Lillehammer scales : measuring common motives for vacation and leisure behavior. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-0875-7. 1 s.
 • Kleiven, Jo (). Eight scales for leisure travel research : replicating and revising the Lillehammer scale. ISBN 8271843230. 20 s.
 • Kleiven, Jo; Berg, Sille (). Golf interest, general motives and demographics : predicting the golf-related spending of male Norwegian golfers. 13 s.
 • Kleiven, Jo; Holmengen, Hans; Rønningen, Martin (). Norwegian tourists' motives for inland summer vacations. 14 s.
 • Kleiven, Jo (). Praktisk bruk av Lillehammer-skalaene. 17 s.
 • Kleiven, Jo (). Interessen for båtoverføring ved Otteid - en foreløpig undersøkelse av ulike grupper av båteiere. 33 s.
 • Kleiven, Jo (). Skalaer for måling av aktivitets- og motivmønstre i en norsk lokal befolknings ferie og fritid. 105 s.
 • Kleiven, Jo (). En vanskelig forenkling - den komplekse norske feriedrømmen. 50 s.
 • Kleiven, Jo; Vorkinn, Marit; Aas, Øystein (). Friluftsutøvelse blant den voksne befolkningen : utviklingstrekk og status i 1996. ISBN 82-7356-369-3. 113 s.
 • Kleiven, Jo (). TTRA-European Chapter conference : conference proceedings 3 : Segment-ation in european travel and tourism. ISBN 8271841904. 71 s.
 • Kleiven, Jo (). Klassifisering av skader på friluftslivet etter oljeutslipp ved vassdrag og nære kystfarvann. 27 s.
 • Kleiven, Jo (). Miljøbetinget livskvalitet. -1 s.
 • Kleiven, Jo (). Programmet tar form. Rapport fra det andre programseminaret om Miljøbetinget livskvalitet. Norges forskningsråd. 193 s.
 • Brun, Wibecke; kleiven, Jo (). Naturkognisjon og miljøbevissthet i J. Kleiven (red) Programmet tar form. Rapport fra det andre programseminaret om miljøbetinget livskvalitet. ISBN 82-12-00735-9. 12 s.
 • Kleiven, Jo (). TV-nyheter om Tsjernobyl ni år etter - narrativer med metafysiske undertoner i Kleiven, Jo: Et forskningsprogram blir til. 200 s.
 • Kleiven, Jo (). Programmet tar form. ISBN 82-12-00735-9. 194 s.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Reiselivsundersøkelsen i Sandefjord 1995 : en metoderapport. 60 s.
 • Kleiven, Jo (). Ferie og fritid på Bohuslän-kysten og mulige konsekvenser av oljesøl nær 57° 40'N 8° 30'Ø. 44 s.
 • Kleiven, Jo (). Et Forskningsprogram blir til : rapport fra det første programseminaret om miljøbetinget livskvalitet, Tyrifjord hotell, Vikersund 3.-4. november 1994. ISBN 8212005305. 196 s.
 • Kleiven, Jo (). Miljøbetinget livskvalitet. Rapport fra det første programsseminaret om Miljøbetinget livskvalitet. Norges forskningsråd. ISBN 82-12-00735-9. 193 s.
 • Kleiven, Jo (). Miljøbetinget livskvalitet. ISBN 82-12-00530-5. 196 s.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Reiselivsundersøkelsen i Gjøvik 1994 : en metoderapport.
 • Kleiven, Jo (). Oljesøl Alaska : sluttrapport / Arbeidsgruppen for konsekvensutredninger av petroleumsvirksomhet. 60 s.
 • Kleiven, Jo (). Oljesøl og fritidsbruk av kysten : konsekvensanalyse for Skagerak. ISBN 8242603502. 69 s.
 • Kleiven, Jo (). Oljesøl og fritidsbruk av kysten : konsekvensanalyse for Midt-Norge. ISBN 8242603308. 33 s.
 • Kleiven, Jo (). Språk og samfunn. ISBN 82-530-1002-8. -1 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (23)

 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Is there a need to develop cultural norm values?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Independent and assisted leisure activity participation of adolscents with intellectual disability.
 • Berg, Marie; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Krumlinde-sundholm, Lena (). Er det behov for nasjonale test norm verdier? Erfaringer fra utviklingen av norske normer for PEDI.
 • Berg, Marie; Kleiven, Jo; Dolva, Anne-Stine; Krumline-Sundholm, Lena (). Cross-cultural validation of Pediatric Evaluation of Disability Inventory using rasch analsysis.
 • Watten, Reidulf G.; Kleiven, Jo (). Female students outperfom male students in academic achievements in lower secondary school in Norway.
 • Kleiven, Jo (). Nordmenns holdninger til dyr.
 • Kleiven, Jo (). Crowding og personal space.
 • Kleiven, Jo (). Ulike spørsmål gir ulike metodefeil: noen erfaringer fra metodeundervisning og forskning.
 • Kleiven, Jo (). Turformer, interesse og deltakelse : motiver og andre påvirkninger av norsk friluftsliv.
 • Kleiven, Jo; Bjerke, Tore (). Factors influencing the social acceptability of large carnivore behaviours.
 • Kleiven, Jo (). Norwegian tourists' motives for inland summer vacations.
 • Kleiven, Jo (). Leisure motives as predictors of activities: the Lillehammer scales ina national survey.
 • Kleiven, Jo (). Leisure motives as predictors of activities - the Lillehammer scales in a national survey.
 • Kleiven, Jo (). The Lillehammer scales: eight dimensions of leisure and travel motiv ation.
 • Kleiven, Jo (). Fisketurisme.
 • Kleiven, Jo; Solum, Morten; Flognfeldt, Thor; Holmengen, Hans (). Leisure travel marketing through a newspaper ad : an advertising tracking study.
 • Kleiven, Jo; Mossberg, Lena Larsson (). The repeat visitor majority in Swedish leisure travel : a marketing challenge.
 • Kleiven, Jo; Framke, W.; Hjalager, A.; Pedersen, K.T.; Strunge, P. (). Verdisegmentering i normenns ferie- og fritidsadferd.
 • Kleiven, Jo (). Programmet tar form : rapport fra det andre programseminaret om miljøbetinget livskvalitet.
 • Kleiven, Jo; Thrane, Christer (). Verdisegmentering og turistisk motivasjon.
 • Kleiven, Jo; Bekkevold, Astrid (). Småviltjakt, motiver og mosjonseffekt.
 • Kleiven, Jo (). Hvorfor går nordmenn tur i skog og mark?.
 • Kleiven, Jo (). Normer, vaner, valgmuligheter og barrierer : hva påvirker omfanget av norsk friluftsliv?.

Annet (4)