Jim Åke Skarli

Stipendiat

Faglige interesser

 

Jim Skarli er stipendiat ved INTOP med avhandlingen "Brukerorientering i helse- og omsorgstjenester. Samproduksjon og samarbeidsdrevet innovasjon i utviklingen av kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med nevrologiske skader og sykdommer".

Studien har som målsetning å utvikle kunnskap om brukerorientering i utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med nevrologiske tilstander, og brukere og pårørendes roller i utvikling av slike tjenester. 

Bakgrunn

Jim Skarli har jobbet som forsker ved Senter for omsorgsforskning, ved NTNU i Gjøvik, hvor han hovedsakelig arbeidet med oppdragsforskningsprosjekter på oppdrag fra bla. Helsedirektoratet og kommuner. Hans tidligere arbeidserfaring inkluderer også prosjektledelse for forvaltningsrevisjon, og nesten ni år i Sykehuset Innlandet HF. Her blant annet med utviklings- og evalueringsprosjekter, strategisk planlegging og implementering av nasjonale retningslinjer. Han er emneredaktør for emnet "Nevrologiske tilstander", i Omsorgsbiblioteket.

Cand. Polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2003, med prosjektledelse fra Markedshøyskolen i 2010.

Arbeidsoppgaver

Innovasjon i tjenesteyting, Offentlig innovasjon, Helsetjenesteforskning, Omsorgsforskning, Nevrologiske sykdommer

Forskningsområder

Folkehelse , Økonomi og ledelse

Forskningsemner

Sykepleie, helse og omsorg , Folkehelse og samfunn , Ledelse og styring i offentlig forvaltning

Publikasjoner (27)

Utvalgte (27)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

Bøker (7)

Vitenskapelige konferansebidrag (3)

  • Skarli, Jim (). User Orientation in Health and Care Services..
  • Skarli, Jim (). Brukerorientering i helse- og omsorgstjenester. Samproduksjon og samarbeidsdrevet innovasjon i utviklingen av kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med nevrologiske skader og sykdommer.
  • Skarli, Jim (). Velferdsteknologi og innovasjon.

Annet (16)