Language: NOR | ENG

Jill Tove Buseth

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Besøksadresse:
Studiested Hamar
Holsetgata 31
2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Jill Tove Buseth er førsteamanuensis i samfunnsfag, og jobber primært med forskning og undervisning innenfor samfunnsfag og samfunnsgeografi ved grunnskolelærerutdanningen og årsstudiet i samfunnsfag/ lektorutdanningen ved campus Hamar. Hun har MSc i Utviklingsstudier fra NMBU (2009) og PhD i Internasjonale Miljø- og Utviklingsstudier fra NMBU (2019). Buseth har primært forsket på temaer tilknyttet politisk økologi, naturressursforvaltning og ressurskonflikter i afrikansk kontekst, det grønne skiftet, grønn økonomi, utviklingsretninger og bistand i miljøsektoren, samt diskursanalyser av miljø- og klimautfordringer og -løsninger. Hennes doktoravhandling diskuterte ulike diskurser i det globale grønne skiftet, og hvordan grønn økonomi implementeres i praksis i det globale sør, med et særlig fokus på en kritisk analyse av et jordbruksinvesteringsprosjekt i Tanzania. Buseth har tidligere jobbet som høgskolelektor og universitetslektor i utviklingsstudier ved HiOA (2012-2014) og OsloMet (2016-2018). Hun er tilknyttet forskningsgruppa Diversity in Education. 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Vil du hjelpe oss å bli bedre?