Language: NOR | ENG

Jan-Freddy Hovland

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for idrett og kroppsøving
Besøksadresse:
Studiested Elverum
Terningen Arena
Hamarvegen 112
2406 Elverum
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Grunnutdanning som sykepleier. Videreutdanning og mastergrad i psykisk helsearbeid (MMHC). Jobbet innenfor psykisk helse fra 1999. Hovedinteresse innenfor psykose- schizofrenilidelser. Ph.d prosjektet heter: "Levevilkår, mestring og kompetanseutvikling hos unge voksne med psykoselidelser- med fokus på fysisk aktivitet som en mestringsressurs". Studien har et helsefremmende fokus og vil benytte Antonovsky sitt salutogene perspektiv som teoretisk rammeverk.