Faglige interesser

Ingrid Guldvik er dr. polit. i statsvitenskap fra NTNU i 2005. Tittel på avhandlingen er ”Takt og utakt, sagt og usagt. Kjønnsrettferdighet og kvotering i lokalpolitikken”. Hun har vært ansatt som førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer (HiL), Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) fra 2006 og professor samme sted fra 2013.Guldvik har tidligere vært ansatt i 10 år som forsker og forskningsleder ved Østlandsforskning. Forskningsinteressen er primært knytta til deltakelse og demokrati, spesielt kjønnsperspektiver på politisk representasjon, men også kjønnsperspektiver på områder som distriktspolitikk, innovasjon og entreprenørskap. Interessen for studier av politisk deltakelse er de senere år videreført i forskning om politisk medborgerskap for mennesker med funksjonsnedsettelser. I tillegg har Guldvik forska på iverksetting av velferdstjenester på lokalt nivå, i hovedsak avgrensa til ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og spesielt med bruker- og arbeidstakerperspektiv. 

Prosjekter (1)

Pågående (1)

Arbeidsoppgaver

Deltakelse, demokrati, velferdsforskning, kjønnsforskning, funksjonshemmingsforskning

Publikasjoner (135)

Utvalgte (135)

 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Guldvik, Ingrid (). 2. opponent på Bente Vibecke Lundes avhandling "Helhetlig rehabilitering i kommunal regi. Kommunale aktørers «oversettelse» av helhetlig rehabiliteringspolitikk"..
 • Guldvik, Ingrid (). User participation – From social groups to individual rights.
 • Guldvik, Ingrid (). Å arbeide med likestilling og inkludering i UH-sektoren.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan rekruttere flere kvinner til toppstillinger i akademia?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken.
 • Guldvik, Ingrid (). For få kvinner er ordførere.
 • Guldvik, Ingrid (). Må ha velgernes hjelp.
 • Guldvik, Ingrid (). Pinlig i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Grue kvoterer menn til formannskapet.
 • Guldvik, Ingrid (). Om kvotering i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Klarar ikkje finne kvinner til formannskapa.
 • Guldvik, Ingrid (). Ingen nye likestillingstiltak i akademia.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). BPA – status og forslag til framtidig rapportering. 46 s.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Disability, social groups, and political citizenship.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid; Larsson, Monica (). Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Towards solidarity : working relations in personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid (). Women’s representation in politics – the Norwegian case.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Hvordan håndterer assistenter utfordringer i tette personlige relasjoner til arbeidslederne?.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. ISBN 978-1-4724-1546-2. 216 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Gendered Pathways and Care Worker Profiles.
 • Guldvik, Ingrid (). Facing Challenging Intimate Relationships.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker. 134 s.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan (). BPA : trekk ved kommunal saksbehandling, arbeidsgivernes tilrettelegging og assistentenes arbeidsbetingelser. 65 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming i kommunene : en vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Likestillingsarbeid for ansatte i universitets-, høgskole- og instituttsektoren.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Migrant care workers’ lived experiences in the UK and Norway. ISBN 978-0-9560268-5-9. 26 s.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Personal assistants : towards solidarity in working relations?.
 • Guldvik, Ingrid (). New gender roles among migrants working in new caring systems.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Disability, social groups and political citizenship.
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent på Beret Bråtens disputas : "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier".
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger : et høgskoleperspektiv.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan studere samspillet mellom funksjonshemming og kjønn?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken - likestilling?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvotering – ein snarveg til kjønnsbalanse?.
 • Guldvik, Ingrid (). Funksjonshemming, politisk medborgerskap og sosiale grupper.
 • Guldvik, Ingrid (). Høgskolene – bremseklosser i akademisk likestillingsarbeid?.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming av likestillingsarbeid i kommuner. En vellykket strategi?.
 • Refsgaard, Karen; Guldvik, Ingrid (). Local Governance Paradigm : The Norwegian Model.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Økland, Jorunn; Hanisch, Halvor; Lid, Inger Marie; Svendby, Rannveig; Guldvik, Ingrid (). Volden mot "Det fremmede".
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Haugli-saken er enestående.
 • Guldvik, Ingrid (). Partienes portvoktere.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Velvilje neppe nok for funksjonshemmete i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser. ISBN 82-7184-339-7. 52 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Ny norsk forskning om Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Strong and Weak Gender Quota Regimes.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Nina Svae; van der Ros, Janneke (). Likestilte mangfoldige lokaldemokratier er sterke lokaldemokratier.
 • Guldvik, Ingrid; Opsahl, Signe (). Innbilt likestilling.
 • Guldvik, Ingrid; Renolen, Mona; Opsahl, Signe; Lauritzen, Tonje; Mathisen, Tina; van der Ros, Janneke; Orbakk, Dag Eirik; Ree-Lindstad, Goro (). Vedvarende vikeplikt : En kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid, juni 2011.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; Skålholt, Asgeir (). Kunnskaping om kvinner og bosetting.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • van der Ros, Janneke; Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid (). Fra folkevalgt til utvalgt : kjønn, makt og kjønnsmaktbalanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent doktordisputas "Står til tjeneste. Emosjonelt arbeid i tjenestemøtet", av Wenche Falch (Høgskolen i Østfold).
 • Guldvik, Ingrid (). NRK (Østnytt).
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 8271843370. 63 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Utfordrer ledelsen ved høgskolene.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). Dei ettertrakta kvinnfolka.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 978-82-7356-676-8. 74 s.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Dialogue conference : a viable method to analyze and transform the doing of gender in local politics?.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lederverv. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Like muligheter for politisk deltakelse. 54 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Langt fram til kjønnsbalanse. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kjønnsbalanse i lokalpolitikken. 1 s.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid (). Skal, skal ikkje - satse på norddalen : om bulyst og næringsutvikling blant kvinner i Nord-Gudbrandsdalen.
 • Guldvik, Ingrid; Lauritzen, Tonje (). Kjønnsperspektiver på innovasjon.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid (). Norge: En studie av Barnas kommunestyre i Vennesla.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner blir ofte nummer to i politikken.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). Bulyst, kjønn og entreprenørskap : ein kvalitativ analyse. ISBN 9788273566607.
 • Svarstad, Hanne; Skuland, Silje Elisabeth; Guldvik, Ingrid; Figari, Helene (). Fraværet av likestilling i lokal naturforvaltning. Nasjonalparkplanen som eksempel. ISBN 978-82-426-1998-3. 45 s.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter (). Tilgjengelighet ved valg : en evaluering av kommunenes erfaringer med veilederen "Tilgjengelighet til valg" og kartlegging av tilgjengeligheten ved kommune- og fylkestingsvalget 2007. 28 s.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Visst gjør det vondt når vervene frister! : kvinner, menn og makt i lokalpolitikken 2007.
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid (). Hvorfor kjønnsperspektiv på innovasjon og regional utvikling?.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Hvem vegrer seg : kvinnene eller partiene?.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses - the Norwegian case.
 • Guldvik, Ingrid (). Kan kvinnelige ordførere gjøre en forskjell, og i så fall på hvilken måte?.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses in Norwegian politics.
 • Guldvik, Ingrid (). Varför forska om personlig assistans?.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Mannekupp kronet med hell.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner. ISBN 9788273566430.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). External Evaluation. Evaluation, Consumer Citizenship Network (CCN). ISBN 978-82-7356-626-3. 150 s.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Selvsagt - kvinner skal ha makt. 20 s.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt- kvinner vil ha makt. 20 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Inclusion and participation of women and marginalized groups : recruitment, motivation, recent trends and statistics.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Guldvik, Ingrid (). Rekruttering av kvinner til politikken - muligheter og utfordringer.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsperspektiv på lokal politikk og forvaltning.
 • Guldvik, Ingrid (). Jenter mot strømmen - bolyst, arbeid og næringsutvikling.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). La kvinnene lede!.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Flere kvinner i maktposisjoner.
 • Olsvik, Vigdis Mathisen; Guldvik, Ingrid; Eide, Trude Hella (). Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid. ISBN 978-82-7356-605-8. 70 s.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205362149. 223 s.
 • Svarstad, Hanne; Daugstad, Karoline; Vistad, Odd Inge; Guldvik, Ingrid (). New protected areas in Norway: Local participation without gender equality.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Discursive strategies in gender quota debates in corporate Norway : Per Gyntian strategies?.
 • Svarstad, Hanne; Guldvik, Ingrid; Dervo, Børre Kind (). Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling. ISBN 82-426-1639-6. 27 s.
 • Guldvik, Ingrid; Olsvik, Vigdis Mathisen (). Forskernettverk for kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. Erfaringer fra det nordiske nettverket ”Gender and Disability” og planer for etablering av et norsk forskernettverk. ISBN 82-7356-566-1. 40 s.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 82-7356-578-5. 63 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Kvoterte kvinner, kompetente menn?.
 • Guldvik, Ingrid (). Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 82-7356-509-2. 95 s.
 • Andersen, Torhild; Guldvik, Ingrid (). Når plikten kaller. Om fritak fra politiske verv. ISBN 82-7356-531-9. 42 s.
 • Guldvik, Ingrid; Grimsrud, Gro Marit; Stubberud, Kari Vangsgraven (). Orienteringsløp i ulendt terreng – Ein studie av kvinner og menn i distrikta. ISBN 82-7356-494-0. 130 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Mellom formalisme og feminisme En studie av kommunelovens bestemmelser om kjønnskvotering. ISBN 82-7356-488-6. 180 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Fylkeskommunalt likestillingsarbeid.
 • Guldvik, Ingrid (). Kommunalt likestillingsarbeid i praksis.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Høner og haner i Nord-Gudbrandsdalen. Innlegg i Gudbrandsdalen Dagningen 1997-10-27..
 • Guldvik, Ingrid (). Forandring er ikke forvandling : en studie av likestillingspolitikkensintegrering i fire kommuner. ISBN 82-7184-174-2.
 • Guldvik, Ingrid (). Forandring er ikke forvandling : en studie av likestillingspolitikkens integrering i fire kommuner. ISBN 82-7184-174-2.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Nettno-damene, kæm e no dæm? : beskrivelse av deltakerne i fremtidsverksted i NettNo-prosjektet, Nordland fylkeskommune. 79 s.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). "Organisere, integrere, -likestilling" : foredrag på Landskonferansen for kommunale og fylkeskommunale likestillingsutvalg, Molde 1995. 21 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (17)

 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Disability, social groups, and political citizenship.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid; Larsson, Monica (). Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Towards solidarity : working relations in personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid (). Gendered Pathways and Care Worker Profiles.
 • Guldvik, Ingrid (). Facing Challenging Intimate Relationships.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Refsgaard, Karen; Guldvik, Ingrid (). Local Governance Paradigm : The Norwegian Model.
 • Guldvik, Ingrid (). Strong and Weak Gender Quota Regimes.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • van der Ros, Janneke; Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid (). Fra folkevalgt til utvalgt : kjønn, makt og kjønnsmaktbalanse.
 • Guldvik, Ingrid; Lauritzen, Tonje (). Kjønnsperspektiver på innovasjon.
 • Guldvik, Ingrid (). Norge: En studie av Barnas kommunestyre i Vennesla.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses in Norwegian politics.
 • Svarstad, Hanne; Daugstad, Karoline; Vistad, Odd Inge; Guldvik, Ingrid (). New protected areas in Norway: Local participation without gender equality.

Bøker (30)

Vitenskapelige konferansebidrag (35)

 • Guldvik, Ingrid (). 2. opponent på Bente Vibecke Lundes avhandling "Helhetlig rehabilitering i kommunal regi. Kommunale aktørers «oversettelse» av helhetlig rehabiliteringspolitikk"..
 • Guldvik, Ingrid (). User participation – From social groups to individual rights.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan rekruttere flere kvinner til toppstillinger i akademia?.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Hvordan håndterer assistenter utfordringer i tette personlige relasjoner til arbeidslederne?.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming i kommunene : en vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid (). Likestillingsarbeid for ansatte i universitets-, høgskole- og instituttsektoren.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Personal assistants : towards solidarity in working relations?.
 • Guldvik, Ingrid (). New gender roles among migrants working in new caring systems.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Disability, social groups and political citizenship.
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent på Beret Bråtens disputas : "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier".
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger : et høgskoleperspektiv.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan studere samspillet mellom funksjonshemming og kjønn?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvotering – ein snarveg til kjønnsbalanse?.
 • Guldvik, Ingrid (). Funksjonshemming, politisk medborgerskap og sosiale grupper.
 • Guldvik, Ingrid (). Høgskolene – bremseklosser i akademisk likestillingsarbeid?.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming av likestillingsarbeid i kommuner. En vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Ny norsk forskning om Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Dialogue conference : a viable method to analyze and transform the doing of gender in local politics?.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Skal, skal ikkje - satse på norddalen : om bulyst og næringsutvikling blant kvinner i Nord-Gudbrandsdalen.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses - the Norwegian case.
 • Guldvik, Ingrid (). Kan kvinnelige ordførere gjøre en forskjell, og i så fall på hvilken måte?.
 • Guldvik, Ingrid (). Varför forska om personlig assistans?.
 • Guldvik, Ingrid (). Inclusion and participation of women and marginalized groups : recruitment, motivation, recent trends and statistics.
 • Guldvik, Ingrid (). Rekruttering av kvinner til politikken - muligheter og utfordringer.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsperspektiv på lokal politikk og forvaltning.
 • Guldvik, Ingrid (). Jenter mot strømmen - bolyst, arbeid og næringsutvikling.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Discursive strategies in gender quota debates in corporate Norway : Per Gyntian strategies?.
 • Guldvik, Ingrid (). Fylkeskommunalt likestillingsarbeid.
 • Guldvik, Ingrid (). Kommunalt likestillingsarbeid i praksis.

Annet (53)

 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Å arbeide med likestilling og inkludering i UH-sektoren.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken.
 • Guldvik, Ingrid (). For få kvinner er ordførere.
 • Guldvik, Ingrid (). Må ha velgernes hjelp.
 • Guldvik, Ingrid (). Pinlig i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Grue kvoterer menn til formannskapet.
 • Guldvik, Ingrid (). Om kvotering i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Klarar ikkje finne kvinner til formannskapa.
 • Guldvik, Ingrid (). Ingen nye likestillingstiltak i akademia.
 • Guldvik, Ingrid (). Women’s representation in politics – the Norwegian case.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken - likestilling?.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Økland, Jorunn; Hanisch, Halvor; Lid, Inger Marie; Svendby, Rannveig; Guldvik, Ingrid (). Volden mot "Det fremmede".
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Haugli-saken er enestående.
 • Guldvik, Ingrid (). Partienes portvoktere.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Velvilje neppe nok for funksjonshemmete i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Nina Svae; van der Ros, Janneke (). Likestilte mangfoldige lokaldemokratier er sterke lokaldemokratier.
 • Guldvik, Ingrid; Opsahl, Signe (). Innbilt likestilling.
 • Guldvik, Ingrid; Skålholt, Asgeir (). Kunnskaping om kvinner og bosetting.
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent doktordisputas "Står til tjeneste. Emosjonelt arbeid i tjenestemøtet", av Wenche Falch (Høgskolen i Østfold).
 • Guldvik, Ingrid (). NRK (Østnytt).
 • Guldvik, Ingrid (). Utfordrer ledelsen ved høgskolene.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). Dei ettertrakta kvinnfolka.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lederverv. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Langt fram til kjønnsbalanse. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kjønnsbalanse i lokalpolitikken. 1 s.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner blir ofte nummer to i politikken.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Visst gjør det vondt når vervene frister! : kvinner, menn og makt i lokalpolitikken 2007.
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid (). Hvorfor kjønnsperspektiv på innovasjon og regional utvikling?.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Hvem vegrer seg : kvinnene eller partiene?.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Mannekupp kronet med hell.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). La kvinnene lede!.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Flere kvinner i maktposisjoner.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Kvoterte kvinner, kompetente menn?.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Høner og haner i Nord-Gudbrandsdalen. Innlegg i Gudbrandsdalen Dagningen 1997-10-27..