Ingrid Guldvik

Dekan
E-post:
ingrid.guldvik@inn.no
Telefon:
+47 61 28 80 59
Mobiltelefon:
+47 938 43 072
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Ingrid Guldvik er dr. polit. i statsvitenskap fra NTNU i 2005. Tittel på avhandlingen er ”Takt og utakt, sagt og usagt. Kjønnsrettferdighet og kvotering i lokalpolitikken”. Hun har vært ansatt som førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer (HiL), Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) fra 2006 og professor samme sted fra 2013.Guldvik har tidligere vært ansatt i 10 år som forsker og forskningsleder ved Østlandsforskning. Forskningsinteressen er primært knytta til deltakelse og demokrati, spesielt kjønnsperspektiver på politisk representasjon, men også kjønnsperspektiver på områder som distriktspolitikk, innovasjon og entreprenørskap. Interessen for studier av politisk deltakelse er de senere år videreført i forskning om politisk medborgerskap for mennesker med funksjonsnedsettelser. I tillegg har Guldvik forska på iverksetting av velferdstjenester på lokalt nivå, i hovedsak avgrensa til ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og spesielt med bruker- og arbeidstakerperspektiv. 

Prosjekter (1)

Pågående (1)

Arbeidsoppgaver

Deltakelse, demokrati, velferdsforskning, kjønnsforskning, funksjonshemmingsforskning

Publikasjoner (135)

Utvalgte (135)

 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). BPA – status og forslag til framtidig rapportering. 46 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Ingen nye likestillingstiltak i akademia.
 • Guldvik, Ingrid (). Pinlig i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Klarar ikkje finne kvinner til formannskapa.
 • Guldvik, Ingrid (). Om kvotering i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Grue kvoterer menn til formannskapet.
 • Guldvik, Ingrid (). Må ha velgernes hjelp.
 • Guldvik, Ingrid (). For få kvinner er ordførere.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan rekruttere flere kvinner til toppstillinger i akademia?.
 • Guldvik, Ingrid (). User participation – From social groups to individual rights.
 • Guldvik, Ingrid (). Å arbeide med likestilling og inkludering i UH-sektoren.
 • Guldvik, Ingrid (). 2. opponent på Bente Vibecke Lundes avhandling "Helhetlig rehabilitering i kommunal regi. Kommunale aktørers «oversettelse» av helhetlig rehabiliteringspolitikk"..
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker. 134 s.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Hvordan håndterer assistenter utfordringer i tette personlige relasjoner til arbeidslederne?.
 • Guldvik, Ingrid (). Women’s representation in politics – the Norwegian case.
 • Guldvik, Ingrid (). Facing Challenging Intimate Relationships.
 • Guldvik, Ingrid (). Gendered Pathways and Care Worker Profiles.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. ISBN 978-1-4724-1546-2. 216 s.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Towards solidarity : working relations in personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Disability, social groups, and political citizenship.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid; Larsson, Monica (). Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent på Beret Bråtens disputas : "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier".
 • Guldvik, Ingrid (). Likestillingsarbeid for ansatte i universitets-, høgskole- og instituttsektoren.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Disability, social groups and political citizenship.
 • Guldvik, Ingrid (). New gender roles among migrants working in new caring systems.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Personal assistants : towards solidarity in working relations?.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Migrant care workers’ lived experiences in the UK and Norway. ISBN 978-0-9560268-5-9. 26 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming i kommunene : en vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan (). BPA : trekk ved kommunal saksbehandling, arbeidsgivernes tilrettelegging og assistentenes arbeidsbetingelser. 65 s.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Refsgaard, Karen; Guldvik, Ingrid (). Local Governance Paradigm : The Norwegian Model.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger : et høgskoleperspektiv.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Økland, Jorunn; Hanisch, Halvor; Lid, Inger Marie; Svendby, Rannveig; Guldvik, Ingrid (). Volden mot "Det fremmede".
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan studere samspillet mellom funksjonshemming og kjønn?.
 • Guldvik, Ingrid (). Funksjonshemming, politisk medborgerskap og sosiale grupper.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming av likestillingsarbeid i kommuner. En vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid (). Høgskolene – bremseklosser i akademisk likestillingsarbeid?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvotering – ein snarveg til kjønnsbalanse?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken - likestilling?.
 • Guldvik, Ingrid; Renolen, Mona; Opsahl, Signe; Lauritzen, Tonje; Mathisen, Tina; van der Ros, Janneke; Orbakk, Dag Eirik; Ree-Lindstad, Goro (). Vedvarende vikeplikt : En kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid, juni 2011.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Nina Svae; van der Ros, Janneke (). Likestilte mangfoldige lokaldemokratier er sterke lokaldemokratier.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; Opsahl, Signe (). Innbilt likestilling.
 • Guldvik, Ingrid (). Strong and Weak Gender Quota Regimes.
 • Guldvik, Ingrid (). Partienes portvoktere.
 • Guldvik, Ingrid (). Ny norsk forskning om Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Haugli-saken er enestående.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Velvilje neppe nok for funksjonshemmete i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser. ISBN 82-7184-339-7. 52 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 978-82-7356-676-8. 74 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Stabilitet og endring : utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 8271843370. 63 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK (Østnytt).
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent doktordisputas "Står til tjeneste. Emosjonelt arbeid i tjenestemøtet", av Wenche Falch (Høgskolen i Østfold).
 • van der Ros, Janneke; Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid (). Fra folkevalgt til utvalgt : kjønn, makt og kjønnsmaktbalanse.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid; Skålholt, Asgeir (). Kunnskaping om kvinner og bosetting.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). Dei ettertrakta kvinnfolka.
 • Guldvik, Ingrid (). Utfordrer ledelsen ved høgskolene.
 • Svarstad, Hanne; Skuland, Silje Elisabeth; Guldvik, Ingrid; Figari, Helene (). Fraværet av likestilling i lokal naturforvaltning. Nasjonalparkplanen som eksempel. ISBN 978-82-426-1998-3. 45 s.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). Bulyst, kjønn og entreprenørskap : ein kvalitativ analyse. ISBN 9788273566607.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner blir ofte nummer to i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Norge: En studie av Barnas kommunestyre i Vennesla.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid; Lauritzen, Tonje (). Kjønnsperspektiver på innovasjon.
 • Guldvik, Ingrid (). Skal, skal ikkje - satse på norddalen : om bulyst og næringsutvikling blant kvinner i Nord-Gudbrandsdalen.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kjønnsbalanse i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Langt fram til kjønnsbalanse. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Like muligheter for politisk deltakelse. 54 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lederverv. 1 s.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Dialogue conference : a viable method to analyze and transform the doing of gender in local politics?.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). External Evaluation. Evaluation, Consumer Citizenship Network (CCN). ISBN 978-82-7356-626-3. 150 s.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner. ISBN 9788273566430.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Mannekupp kronet med hell.
 • Guldvik, Ingrid (). Varför forska om personlig assistans?.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses in Norwegian politics.
 • Guldvik, Ingrid (). Kan kvinnelige ordførere gjøre en forskjell, og i så fall på hvilken måte?.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses - the Norwegian case.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Hvem vegrer seg : kvinnene eller partiene?.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvorfor kjønnsperspektiv på innovasjon og regional utvikling?.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Visst gjør det vondt når vervene frister! : kvinner, menn og makt i lokalpolitikken 2007.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter (). Tilgjengelighet ved valg : en evaluering av kommunenes erfaringer med veilederen "Tilgjengelighet til valg" og kartlegging av tilgjengeligheten ved kommune- og fylkestingsvalget 2007. 28 s.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Flere kvinner i maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). La kvinnene lede!.
 • Guldvik, Ingrid (). Jenter mot strømmen - bolyst, arbeid og næringsutvikling.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsperspektiv på lokal politikk og forvaltning.
 • Guldvik, Ingrid (). Rekruttering av kvinner til politikken - muligheter og utfordringer.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Guldvik, Ingrid (). Inclusion and participation of women and marginalized groups : recruitment, motivation, recent trends and statistics.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt- kvinner vil ha makt. 20 s.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Selvsagt - kvinner skal ha makt. 20 s.
 • Olsvik, Vigdis Mathisen; Guldvik, Ingrid; Eide, Trude Hella (). Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid. ISBN 978-82-7356-605-8. 70 s.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse - Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205362149. 223 s.
 • Svarstad, Hanne; Daugstad, Karoline; Vistad, Odd Inge; Guldvik, Ingrid (). New protected areas in Norway: Local participation without gender equality.
 • Svarstad, Hanne; Guldvik, Ingrid; Dervo, Børre Kind (). Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling. ISBN 82-426-1639-6. 27 s.
 • Guldvik, Ingrid; Olsvik, Vigdis Mathisen (). Forskernettverk for kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. Erfaringer fra det nordiske nettverket ”Gender and Disability” og planer for etablering av et norsk forskernettverk. ISBN 82-7356-566-1. 40 s.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Discursive strategies in gender quota debates in corporate Norway : Per Gyntian strategies?.
 • Overvåg, Kjell; Higdem, Ulla; Guldvik, Ingrid (). Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold. ISBN 82-7356-578-5. 63 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Kvoterte kvinner, kompetente menn?.
 • Guldvik, Ingrid (). Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse. ISBN 82-7356-509-2. 95 s.
 • Andersen, Torhild; Guldvik, Ingrid (). Når plikten kaller. Om fritak fra politiske verv. ISBN 82-7356-531-9. 42 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Mellom formalisme og feminisme En studie av kommunelovens bestemmelser om kjønnskvotering. ISBN 82-7356-488-6. 180 s.
 • Guldvik, Ingrid; Grimsrud, Gro Marit; Stubberud, Kari Vangsgraven (). Orienteringsløp i ulendt terreng – Ein studie av kvinner og menn i distrikta. ISBN 82-7356-494-0. 130 s.
 • Guldvik, Ingrid (). Kommunalt likestillingsarbeid i praksis.
 • Guldvik, Ingrid (). Fylkeskommunalt likestillingsarbeid.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Høner og haner i Nord-Gudbrandsdalen. Innlegg i Gudbrandsdalen Dagningen 1997-10-27..
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.
 • Guldvik, Ingrid (). Forandring er ikke forvandling : en studie av likestillingspolitikkens integrering i fire kommuner. ISBN 82-7184-174-2.
 • Guldvik, Ingrid (). Forandring er ikke forvandling : en studie av likestillingspolitikkensintegrering i fire kommuner. ISBN 82-7184-174-2.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). "Organisere, integrere, -likestilling" : foredrag på Landskonferansen for kommunale og fylkeskommunale likestillingsutvalg, Molde 1995. 21 s.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Nettno-damene, kæm e no dæm? : beskrivelse av deltakerne i fremtidsverksted i NettNo-prosjektet, Nordland fylkeskommune. 79 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (17)

 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid (). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon.
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid (). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses.
 • Guldvik, Ingrid (). Facing Challenging Intimate Relationships.
 • Guldvik, Ingrid (). Gendered Pathways and Care Worker Profiles.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Towards solidarity : working relations in personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid; Lesjø, Jon Helge (). Disability, social groups, and political citizenship.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid; Larsson, Monica (). Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Political citizenship and local political participation for disabled people.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Refsgaard, Karen; Guldvik, Ingrid (). Local Governance Paradigm : The Norwegian Model.
 • Guldvik, Ingrid (). Strong and Weak Gender Quota Regimes.
 • van der Ros, Janneke; Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid (). Fra folkevalgt til utvalgt : kjønn, makt og kjønnsmaktbalanse.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede.
 • Guldvik, Ingrid (). Norge: En studie av Barnas kommunestyre i Vennesla.
 • Guldvik, Ingrid; Lauritzen, Tonje (). Kjønnsperspektiver på innovasjon.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses in Norwegian politics.
 • Svarstad, Hanne; Daugstad, Karoline; Vistad, Odd Inge; Guldvik, Ingrid (). New protected areas in Norway: Local participation without gender equality.

Bøker (30)

Vitenskapelige konferansebidrag (35)

 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan rekruttere flere kvinner til toppstillinger i akademia?.
 • Guldvik, Ingrid (). User participation – From social groups to individual rights.
 • Guldvik, Ingrid (). 2. opponent på Bente Vibecke Lundes avhandling "Helhetlig rehabilitering i kommunal regi. Kommunale aktørers «oversettelse» av helhetlig rehabiliteringspolitikk"..
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid (). Hvordan håndterer assistenter utfordringer i tette personlige relasjoner til arbeidslederne?.
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent på Beret Bråtens disputas : "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier".
 • Guldvik, Ingrid (). Likestillingsarbeid for ansatte i universitets-, høgskole- og instituttsektoren.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Disability, social groups and political citizenship.
 • Guldvik, Ingrid (). New gender roles among migrants working in new caring systems.
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica (). Personal assistants : towards solidarity in working relations?.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming i kommunene : en vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger : et høgskoleperspektiv.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvordan studere samspillet mellom funksjonshemming og kjønn?.
 • Guldvik, Ingrid (). Funksjonshemming, politisk medborgerskap og sosiale grupper.
 • Guldvik, Ingrid (). Mainstreaming av likestillingsarbeid i kommuner. En vellykket strategi?.
 • Guldvik, Ingrid (). Høgskolene – bremseklosser i akademisk likestillingsarbeid?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvotering – ein snarveg til kjønnsbalanse?.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Ny norsk forskning om Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political representation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid (). Skal, skal ikkje - satse på norddalen : om bulyst og næringsutvikling blant kvinner i Nord-Gudbrandsdalen.
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Political citizenship for all? Local political participation by disabled people.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Dialogue conference : a viable method to analyze and transform the doing of gender in local politics?.
 • Guldvik, Ingrid (). Varför forska om personlig assistans?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kan kvinnelige ordførere gjøre en forskjell, og i så fall på hvilken måte?.
 • Guldvik, Ingrid (). Gender quota discourses - the Norwegian case.
 • Guldvik, Ingrid (). Jenter mot strømmen - bolyst, arbeid og næringsutvikling.
 • Guldvik, Ingrid (). Kjønnsperspektiv på lokal politikk og forvaltning.
 • Guldvik, Ingrid (). Rekruttering av kvinner til politikken - muligheter og utfordringer.
 • Guldvik, Ingrid (). Inclusion and participation of women and marginalized groups : recruitment, motivation, recent trends and statistics.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Discursive strategies in gender quota debates in corporate Norway : Per Gyntian strategies?.
 • Guldvik, Ingrid (). Kommunalt likestillingsarbeid i praksis.
 • Guldvik, Ingrid (). Fylkeskommunalt likestillingsarbeid.

Annet (53)

 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Kortreist kompetanse.
 • Guldvik, Ingrid (). Ingen nye likestillingstiltak i akademia.
 • Guldvik, Ingrid (). Pinlig i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Klarar ikkje finne kvinner til formannskapa.
 • Guldvik, Ingrid (). Om kvotering i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Grue kvoterer menn til formannskapet.
 • Guldvik, Ingrid (). Må ha velgernes hjelp.
 • Guldvik, Ingrid (). For få kvinner er ordførere.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). Å arbeide med likestilling og inkludering i UH-sektoren.
 • Guldvik, Ingrid (). Women’s representation in politics – the Norwegian case.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Økland, Jorunn; Hanisch, Halvor; Lid, Inger Marie; Svendby, Rannveig; Guldvik, Ingrid (). Volden mot "Det fremmede".
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner i lokalpolitikken - likestilling?.
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Nina Svae; van der Ros, Janneke (). Likestilte mangfoldige lokaldemokratier er sterke lokaldemokratier.
 • Guldvik, Ingrid; Opsahl, Signe (). Innbilt likestilling.
 • Guldvik, Ingrid (). Partienes portvoktere.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Haugli-saken er enestående.
 • Lesjø, Jon Helge; Guldvik, Ingrid (). Velvilje neppe nok for funksjonshemmete i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK (Østnytt).
 • Guldvik, Ingrid (). Opponent doktordisputas "Står til tjeneste. Emosjonelt arbeid i tjenestemøtet", av Wenche Falch (Høgskolen i Østfold).
 • Guldvik, Ingrid; Skålholt, Asgeir (). Kunnskaping om kvinner og bosetting.
 • Skålholt, Asgeir; Guldvik, Ingrid (). Dei ettertrakta kvinnfolka.
 • Guldvik, Ingrid (). Utfordrer ledelsen ved høgskolene.
 • Guldvik, Ingrid (). Kvinner blir ofte nummer to i politikken.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede: en ekskludert gruppe i politikken.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Funksjonshemmede : ekskludert i politikken.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kjønnsbalanse i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Langt fram til kjønnsbalanse. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lokalpolitikken. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Kvinner i lederverv. 1 s.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Selvsagt : kvinner i politiske maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). For få funksjonshemmede politikere.
 • Guldvik, Ingrid; Askheim, Ole Petter; Johansen, Vegard (). Stemmerett for alle.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Mannekupp kronet med hell.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Hvem vegrer seg : kvinnene eller partiene?.
 • Guldvik, Ingrid (). Hvorfor kjønnsperspektiv på innovasjon og regional utvikling?.
 • Guldvik, Ingrid (). NRK ØSTNYTT (P1).
 • Guldvik, Ingrid; Higdem, Ulla; Solheim, Liv Johanne (). Innovative kvinner.
 • van der Ros, Janneke; Guldvik, Ingrid (). Visst gjør det vondt når vervene frister! : kvinner, menn og makt i lokalpolitikken 2007.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). Flere kvinner i maktposisjoner.
 • Guldvik, Ingrid; van der Ros, Janneke (). La kvinnene lede!.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigstad (). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Kvoterte kvinner, kompetente menn?.
 • Grimsrud, Gro Marit; Guldvik, Ingrid (). Høner og haner i Nord-Gudbrandsdalen. Innlegg i Gudbrandsdalen Dagningen 1997-10-27..
 • Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (). Brukerstyrt personlig assistanse : selvbestemmelse og fleksibilitet.