Language: NOR | ENG

Ingrid Bårdsdatter Bakke

Postdoktor
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for veiledningsstudier
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

MSc i Arbeids- og Organisasjonspsykologi/Vocational and Organisational Psychology , NTNU.

Saksbehandler og veileder i NAV, HR i offentlig og privat virksomhet/Executive Officer and Counsellor in the Norwegian Welfare Administration, HR in both public and private enterprises. 

Ekspertområder

(English below)

Jeg er PhD-stipendiat og høgskolelektor innenfor karriereveiledning, og er knyttet til Seksjon for veiledningsstudier. 

Prosjektet mitt utforsker norsk og nordisk arbeidskultur og hvordan kulturelle forståelser setter rammer for hvordan vi forstår karrierebegrepet. Dette har jeg jobbet med i teoretiske vitenskapelige tekster, samt intervjuer av tiendeklassinger i ferd med å gjøre sitt første reelle individuelle karrierevalg (valg av videregående) og deres rådgivere. Ettersom utvalget spenner seg over et bredt spekter av samfunn, fra de svært små samfunn til store byer, er urban-rural dimensjonen sentral i mitt arbeid. Jeg utforsker også hvordan verdier i norsk arbeidskultur kommer til uttrykk i tiendeklassingenes karrierevalg og de refleksjoner de gjør seg i prosessen, og i hvordan rådgiverne støtter dem.

Sentrale teoretiske innfallsvinkler er Nordisk velferdsideologi, work-centrality, kollektivistisk individualisme, habitus og kulturelle felt, kultur og sosialisering.

I am a PhD-fellow and Assistant professor in Career guidance, at the Guidance Studies section. 

In my project, I explore Norwegian and Nordic work culture, and how culture frames the understanding of the career concept. I have been working on this in theoretical texts, and I have also collected interview data from teenagers about to make their first individual career choice - choosing academic studies or vocational education for upper secondary. I have also interviewed their counsellors for a different perspective on the teenagers' process. I have sampled along the urban-rural dimension, from very small to big cities, making variety along this dimension central in my work. Through the empirical data, I explore how Norwegian cultural values are expressed in the teenagers career considerations and their choices, and how the counsellors aim how to support them. 

Important perspectives in my work are the Nordic welfare model, collective individualism, work-centrality, habitus and field, culture and socialisation. 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin