Inger Mokkelbost Haug

Førstelektor
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (27)

Utvalgte (27)

 • Haug, Inger (). Fire gjesteforelesninger ved Universitetet i Latvia, Riga 21. og 22. mai. 1. Det norske politiske system. Kommende regionreform og lokal motstand. 2. Konflikthåndtering i og utenfor domstolene i Norge. Case: Latvisk snøfisketråler i arrest 2017. 3. Politi og kriminalomsorg. Er case Jensen (korrupsjon) representativ eller unntak i norsk politi. 4. 22. juli 2011..
 • Wikan, Gerd Nora; Haug, Inger; Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten; Klein, Jørgen (). Global bevissthet og interkulturell kompetanse hos lærerstudenter.
 • Haug, Inger (). fire gjesteforelesninger ved Universitetet i Latvia, Riga 1. Det norske politiske system. Nivåer og oppgavefordeling. 2. Lokal politikk. Oppgaver. Organisering av valgkamp og valg. Pilot 16åringer i lokalvalg 3, Domstolenes oppbygging og virkeområder. Konfliktrådenes intensjon, oppbygging og virkemåte 4. Politet i Norge. Rekruttering og utdanning, struktur og arbeidsform. Ubevæpnet eller bevæpning av politiet? 5. EU - Norge - innvandring og asylsøkere. Holdninger i endring?.
 • Haug, Inger (). Møter, makt og multimodale fortellinger: En studie av et digitalt fortellingsformat anvendt i en migrasjonskontekst.
 • Haug, Inger (). In need of a transformative praxis - majority discourse in diverse classrooms: potential contribution from transactive planning theory and whiteness theory.
 • Haug, Inger (). Critical thinking and intercultural communication: Responses in secondary school textbooks to curricula changes.
 • Haug, Inger (). Critical Thinking and Intercultural Communication - Necessary Complementary Skills for Environment Friendly Practice.
 • Haug, Inger (). Critical Thinking and Intercultural Communication in Secondary School Books.
 • Haug, Inger (). Digital storytelling - Contribution in Empowerment and reconstruction of sustainable identities in immigrant populations.
 • Haug, Inger (). Potential Tools for Social Empowerment and Construction of Sustainable Identities.
 • Haug, Inger (). Digital Storytelling and newly arrived Refugees: A Potential Tool for eEmpowerment and Sustaiable Identities.
 • Haug, Inger; Mølster, Terje (). Digital historiefortelling og interkulturell kommunikasjon.
 • Haug, Inger; Mølster, Terje (). Digital storytelling and intercultural communication - a reflection on Digital Storytelling used in interper- sonal communication and academic oral reports.
 • Haug, Inger (). "Den norske velferdstatens idegrunnlag og utfordringer 2010".
 • Haug, Inger (). Konflikthåndtering i lærerutdanning hva, hvem hvordan.
 • Haug, Inger (). Developing Democracy - Participatory learning and the formation of Autonomous individuals.
 • Haug, Inger (). "Society and Culture Program" an example of an achievement.
 • Haug, Inger (). Citizenship in Norwegian Education - Currliculum.
 • Haug, Inger (). Konflikthåndtering i lærerutdanning; hva, hvem hvordan.
 • Haug, Inger (). Didaktikk i Samfunnskunnskap - Hvordan arbeider vi for å utvikle kunnskap om, forståelse for og handlingskompetanse i det norske samfunn?.
 • Haug, Inger (). Potential Contribution from International Educational Programs to Environmental Awareness and Political Interaction.
 • Haug, Inger (). Norsk med samfunnsfag for voksne innvandrere.
 • Haug, Inger; Aasen, Solveig Fredriksen (). Studieplan for Konflikthåndtering og skolemekling.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger (). Erfaring fra et pilotprosjekt i Hedmark.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger; Grut, Gunnar (). Konflikthåndtering og skolemekling. 44 s.
 • Haug, Inger (). The role of NGO's in building democracy and social webs in Norway.
 • Glesne, Ola; Nyhuus, Signe; Halvorsen Thorén, Anne-Karine; Haug, Inger (). Miljøvern i norsk forvaltning : studiehefte. 173 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (4)

 • Wikan, Gerd Nora; Haug, Inger; Bugge, Liv Susanne; Løtveit, Morten; Klein, Jørgen (). Global bevissthet og interkulturell kompetanse hos lærerstudenter.
 • Haug, Inger (). Møter, makt og multimodale fortellinger: En studie av et digitalt fortellingsformat anvendt i en migrasjonskontekst.
 • Haug, Inger (). Critical thinking and intercultural communication: Responses in secondary school textbooks to curricula changes.
 • Haug, Inger; Mølster, Terje (). Digital historiefortelling og interkulturell kommunikasjon.

Bøker (1)

 • Glesne, Ola; Nyhuus, Signe; Halvorsen Thorén, Anne-Karine; Haug, Inger (). Miljøvern i norsk forvaltning : studiehefte. 173 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (18)

 • Haug, Inger (). In need of a transformative praxis - majority discourse in diverse classrooms: potential contribution from transactive planning theory and whiteness theory.
 • Haug, Inger (). Critical Thinking and Intercultural Communication - Necessary Complementary Skills for Environment Friendly Practice.
 • Haug, Inger (). Critical Thinking and Intercultural Communication in Secondary School Books.
 • Haug, Inger (). Digital storytelling - Contribution in Empowerment and reconstruction of sustainable identities in immigrant populations.
 • Haug, Inger (). Potential Tools for Social Empowerment and Construction of Sustainable Identities.
 • Haug, Inger (). Digital Storytelling and newly arrived Refugees: A Potential Tool for eEmpowerment and Sustaiable Identities.
 • Haug, Inger; Mølster, Terje (). Digital storytelling and intercultural communication - a reflection on Digital Storytelling used in interper- sonal communication and academic oral reports.
 • Haug, Inger (). "Den norske velferdstatens idegrunnlag og utfordringer 2010".
 • Haug, Inger (). Developing Democracy - Participatory learning and the formation of Autonomous individuals.
 • Haug, Inger (). "Society and Culture Program" an example of an achievement.
 • Haug, Inger (). Citizenship in Norwegian Education - Currliculum.
 • Haug, Inger (). Konflikthåndtering i lærerutdanning; hva, hvem hvordan.
 • Haug, Inger (). Didaktikk i Samfunnskunnskap - Hvordan arbeider vi for å utvikle kunnskap om, forståelse for og handlingskompetanse i det norske samfunn?.
 • Haug, Inger (). Potential Contribution from International Educational Programs to Environmental Awareness and Political Interaction.
 • Haug, Inger (). Norsk med samfunnsfag for voksne innvandrere.
 • Haug, Inger; Aasen, Solveig Fredriksen (). Studieplan for Konflikthåndtering og skolemekling.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger (). Erfaring fra et pilotprosjekt i Hedmark.
 • Haug, Inger (). The role of NGO's in building democracy and social webs in Norway.

Annet (4)

 • Haug, Inger (). Fire gjesteforelesninger ved Universitetet i Latvia, Riga 21. og 22. mai. 1. Det norske politiske system. Kommende regionreform og lokal motstand. 2. Konflikthåndtering i og utenfor domstolene i Norge. Case: Latvisk snøfisketråler i arrest 2017. 3. Politi og kriminalomsorg. Er case Jensen (korrupsjon) representativ eller unntak i norsk politi. 4. 22. juli 2011..
 • Haug, Inger (). fire gjesteforelesninger ved Universitetet i Latvia, Riga 1. Det norske politiske system. Nivåer og oppgavefordeling. 2. Lokal politikk. Oppgaver. Organisering av valgkamp og valg. Pilot 16åringer i lokalvalg 3, Domstolenes oppbygging og virkeområder. Konfliktrådenes intensjon, oppbygging og virkemåte 4. Politet i Norge. Rekruttering og utdanning, struktur og arbeidsform. Ubevæpnet eller bevæpning av politiet? 5. EU - Norge - innvandring og asylsøkere. Holdninger i endring?.
 • Haug, Inger (). Konflikthåndtering i lærerutdanning hva, hvem hvordan.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger; Grut, Gunnar (). Konflikthåndtering og skolemekling. 44 s.