Language: NOR | ENG

Ingeborg Olsdatter Busterud Flagstad

Førstelektor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for psykologi
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Utdannet cand.polit. i psykologi fra NTNU med spesialisering i sosial- og organisasjonspsykologi og utdannet psykodramaleder fra Morenoinstituttet.

For tiden holder jeg på med  doktorgrad ved HiNN/UiO med tema grønne endringer i organisasjoner. Phd-prosjektet er tredelt: 1) utvikle en ny systemteori for grønne endringer i organisasjoner, 2) studere gründeres rolle i etableringen av grønne organisasjoner og 3) studere hvilke faktorer som er avgjørende for etableringen av et grønt organisasjonsklima.

Har tidligere jobbet som universitetslektor på Psykologisk Institutt ved UiO og driver gården Flagstad Østre. På HiNN har jeg undervist i sosialpsykologi og utviklingspsykologi på bachelor i psykologi, og anvendt gruppeledelse på mastergraden i miljøpsykologi. Jeg er medlem i forskningsgruppen for miljøpsykologi og har ansvar for organiseringen av den årlige miljøpsykologikonferasen - CEP.

Ekspertområder

Organisasjonspsykologi, sosialpsykologi, organisasjonsendringer, miljøpsykologi, grønne endringer, bærekraft og gruppepsykologi - herunder; team-utvikling, team-roller, ledelse, kommunikasjon, konflikthåndtering og kreativitet.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin