Hilde Forfang

Stipendiat
E-post:
hilde.forfang@inn.no
Telefon:
+47 62 51 72 91
Mobiltelefon:
+47 917 49 689
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Besøksadresse:
Rom: 2M34-2
Kirsten Flagstads Hus (Midtbyen skole)
Skolegata 1 N-2317 Hamar
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

 Høgskolelektor

Hilde Forfang er høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

Hun har mastergrad i tilpasset opplæring og underviser i Pedagogikk og elevkunnskap ved Høgskolen i Hedmark.

Hilde er tilknyttet prosjektene "Læringsledelse"- Hedmark fylkeskommune, "Framtida er nå" i Stange kommune,  "Kvaliøs" -10 kommuner i Østfold og Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP) i Akershus fylkeskommune.

Avsluttede prosjekter: Ungdomstrinn i utvikling. Barns språkutvikling og språkarbeid i Oslobarnehagene.

Bakgrunn

Hilde  har lang erfaring fra ulike nivåer i grunnskolen; lærer, inspektør, rektor og rådgiver på skoleeiernivå.

Hun har vært  barnehagestyrer, konstituert barnehagesjef og jobbet med forbedringsarbeid i barnehage på kommunenivå.

 

E-post: hilde.forfang@hihm.no

Tlf.nr.: 62 51 72 91

Mob.nr.: 917 49 689

Prosjekter (5)

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Pedagogikk , Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Publikasjoner (1)

Utvalgte (1)

  • Knudsmoen, Hege; Forfang, Hilde; Nordahl, Thomas (). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

  • Knudsmoen, Hege; Forfang, Hilde; Nordahl, Thomas (). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen.