Henning Bueie

Førstelektor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for økonomifag
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Ekspertområder

Matematikk, Statistikk, Regneark og Databaser, Programmering i Python, NettMat2