Publikasjoner (103)

Utvalgte (103)

 • Teigen, Håvard (). SIVA og livet etter dauden.
 • Teigen, Håvard (). Bygdedyr i Loms-mørkret? Ei alternativ forståing av bygdesamfunnetpå Tor Jonssons tid.
 • Teigen, Håvard (). Automatic stabilization and the active state.
 • Teigen, Håvard (). Tor Jonsson: Kjenner vi han nå?.
 • Teigen, Håvard; Svein Johs, Ottesen (). Meg kan ingen grava ned. Artiklar om Tor Jonsson. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-257-7. 255 s.
 • Teigen, Håvard (). Land property rights and the development the middle-income group.
 • Teigen, Håvard (). Høge bølgjer, djupe dalar og små skritt Dersom innovasjon er alt, er det kanskje ingenting?.
 • Teigen, Håvard (). Tor Jonsson : i 100 år.
 • Teigen, Håvard (). Skjemtegauken.
 • Teigen, Håvard (). Fjellbygdøkonomi: Kva fortrinn kan fjellregionar ha?.
 • Teigen, Håvard; Skjeggedal, Terje (). Fjellpolitikk. Eit historisk tilbakeblikk.
 • Teigen, Håvard (). Frå høgskule til filial: Kven kan utvikle eller avvikle høgre utdanning i framtida?.
 • Teigen, Håvard (). Regional vekstkraft.
 • Teigen, Håvard (). Ottadalen : den siste utpost?.
 • Teigen, Håvard (). Innlandsutvalgas historie.
 • Teigen, Håvard (). Kan distriktspolitikk løyse utviklingsproblema?.
 • Teigen, Håvard (). Flyttestraumar og distriktspolitikk.
 • Teigen, Håvard (). Høgskulane i distrikta aukar mest.
 • Teigen, Håvard (). Kommunane som innovatørar.
 • Teigen, Håvard; Lien, Gudbrand (). Kommunene som næringsutvikler : kommunalt tiltaksarbeid.
 • Teigen, Håvard; Ringholm, Toril M; Aarsæther, Nils (). Innovatør frå alders tid.
 • Ringholm, Toril M; Teigen, Håvard; Aarsæther, Nils (). Innovative kommuner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41182-4. 336 s.
 • Higdem, Ulla; Selstad, Tor; Teigen, Håvard; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland (e-bok). Forlag1. ISBN 9788282850063. 393 s.
 • Teigen, Håvard (). The Regional Development Fund and Erik Brofoss.
 • Teigen, Håvard (). Distriktenes Utbyggingsfond og Erik Brofoss.
 • Teigen, Håvard (). Distriktspolitikk gjennom 50 år : Strategane og avviklinga.
 • Teigen, Håvard (). Eit kritisk søkelys på norsk innovasjonspolitikk.
 • Teigen, Håvard (). Reiseliv som vekstnæring.
 • Teigen, Håvard; Lien, Gudbrand (). Kommunanes satsing på reiseliv som utviklingsnæring.
 • Teigen, Håvard (). Distriktspolitikkens historie : frå nasjonal strategi til regional fragmentering?.
 • Teigen, Håvard (). Innovasjon i kommunane.
 • Teigen, Håvard (). Distriktspolitikk : nullsumspel eller vekstpolitikk?.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge; Selstad, Tor; Teigen, Håvard (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland. Forlag1. ISBN 978-82-9273-569-5. 393 s.
 • Teigen, Håvard; Skjeggedal, Terje; Skålholt, Asgeir (). Kommunesektorens innovasjonsarbeid – ein analyse av verkemiddel og verkemiddelaktørar. ISBN 978-82-7356-671-3.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Kunnskap for stadutvikling. 12 s.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Kunnskap for lokal medverknad og mobilisering. 14 s.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar?. 16 s.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Omdømmebygging. Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009. 12 s.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009. 15 s.
 • Teigen, Håvard (). Framework for innovation: institutional arrangements and mechanisms to ensure adequate financial support and credit for SMEs and entrepreneurs in rural areas.
 • Teigen, Håvard (). Innovasjon og finansiering.
 • Teigen, Håvard (). Diktarhus i Lom (paneldebatt).
 • Teigen, Håvard (). Då vår herre datt av.
 • Teigen, Håvard (). Periferiens konkurransefordelar.
 • Teigen, Håvard (). Offer for autonomi.
 • Holmengen, Hans; Teigen, Håvard (). OL-byen Lillehammer : når krybba er tom.
 • Teigen, Håvard (). OL i ettertid : eit døme på innovativ næringsutvikling?.
 • Teigen, Håvard; Mehmetoglu, Mehmet; Haraldsen, Tone (). Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Fagbokforlaget. ISBN 9788245009255. 291 s.
 • Teigen, Håvard; Lien, Gudbrand (). Innovasjon og virkemidler i reise og opplevelsesnæringer.
 • Teigen, Håvard; Lien, Gudbrand (). Reiseliv og opplevelsesnæringer : Virker virkemidlene?.
 • Lien, Gudbrand; Teigen, Håvard (). Finansiering og innovasjon.
 • Teigen, Håvard (). Etablering og lokalisering av bedrifter i Indre Skandinavia : dualismen mellom profitt og investering i det gode liv.
 • Teigen, Håvard (). Kommunane som nærings- og innovasjonsaktørar.
 • Teigen, Håvard (). Innovativ forvaltning : avgrensingar og omgrepsbruk.
 • Rønning, Rolf; Teigen, Håvard (). En innovativ forvaltning?. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006070. 295 s.
 • Teigen, Håvard (). Bygdedyr i Loms-mørkret? Ei alternativ forståing av bygdesamfunnet på Tor Jonssons tid.
 • Grimsrud, Gro Marit; Hagen, Svein Erik; Kristoffersen, Ståle B; Størdal, Ståle; Teigen, Håvard; Ørbeck, Morten (). Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet. ISBN 82-7356-543-2. 183 s.
 • Teigen, Håvard (). Det Sunnmørske Fehnomen.
 • Teigen, Håvard (). Bønder flest er ikkje forretningsmenn?.
 • Teigen, Håvard (). Verkar distriktspolitikken? : ei metaevaluering av bedriftsretta insentiv.
 • Teigen, Håvard (). Kollektivt entreprenørskap : eit alternativ også for framtida?.
 • Teigen, Håvard (). Norges landbruk 1920-2000.
 • Teigen, Håvard (). Effektar av den smale distriktspolitikken. ISBN 8271842900. 58 s.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Innleiing.
 • Aarsæther, Nils; Bærenholdt, Jørgen Ole; Teigen, Håvard (). Local democracy, Third Sector and Rural Learning.
 • Teigen, Håvard; Byron, Reginald; Hutson, John (). CONTINUITY AND CHANGE IN THE RURAL ECONOMY: Flexibility as a Tradition.
 • Teigen, Håvard (). Nynorsk og regional utvikling.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Kampen for språket: Nynorsken mellom det lokale og det globale. Det Norske Samlaget. ISBN 8252158528. 251 s.
 • Teigen, Håvard; Hermanrud, Inge; Gjerdalen, Inga (). Kommunale næringsfond - framtida til virkemiddelet. Hva mener kommunene?. ISBN 8279380620. 86 s.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Kampen om språket. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5852-8.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Kampen for språket. Det Norske Samlaget. -1 s.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Kampen om språket. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5852-8. -1 s.
 • Teigen, Håvard (). Kunne ikke finne tidsskrift Teigen, H. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-1617-8. 242 s.
 • Teigen, Håvard (). Einkontorstrategien og faren for statsstyringsfeil.
 • Teigen, Håvard (). Banken som bygdeutviklar.
 • Teigen, Håvard; Moren, Gudmund (). Plan, marknad og sjølvoppfyllande prognosar.
 • Teigen, Håvard (). Continuity and change in the rural economy.
 • Hermanrud, Inge; Teigen, Håvard (). Bygdeutviklingsstrategier. En sammenligning mellom Irland og Norge.
 • Teigen, Håvard (). Framtidige utfordringar for landbruket.
 • Teigen, Håvard (). Local democracy, institutions and rural learning.
 • Teigen, Håvard; Gjerdalen, Inga; Hermanrud, Inge (). Kommunale næringsfond - framtida for verkemiddelet. Hva mener kommun- ene?.
 • Teigen, Håvard (). Banken som bygdeutviklar : Lom og Skjåk sparebank 1873-1998. ISBN 8251838134. 379 s.
 • Teigen, Håvard (). Regional økonomi og politikk. ISBN 8200128032. 290 s.
 • Hermanrud, Inge; Teigen, Håvard; Gjerdalen, Inga (). Kommunale Næringsfond. Framtida for virkemiddelet Del 2. Hva mener kommunene?. 28 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Hagen, Svein Erik; Teigen, Håvard; Aasbrenn, Kristian; Ørbeck, Morten (). Bortafor Ånestadkrysset: et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet.. 97 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Hagen, Svein Erik; Teigen, Håvard; Ørbeck, Morten; Aasbrenn, Kristian (). Bortafor Ånestadkrysset: et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet. 97 s.
 • Teigen, Håvard (). Utfordringar til utdanningspolitikarane i Oppland fylkeskommune.
 • Teigen, Håvard (). Nye strategiar for Innlands-Norge.
 • Teigen, Håvard (). Bygdeutvikling - historikk og framtidige vegval : presentasjon av forskningsprosjekt.
 • Teigen, Håvard (). Bur norddølar i same region? : kronikk.
 • Teigen, Håvard (). Otta - ein gaukunge : kronikk.
 • Teigen, Håvard (). Lokalisering av skule - kan nyare forsking gje svar? : kronikk.
 • Teigen, Håvard (). Distriktspolitikken - ny forståing og ny giv?.
 • Teigen, Håvard (). Om distriktspolitikken : kronikk.
 • Teigen, Håvard (). Det norske distriktshuset.
 • Teigen, Håvard (). Kommunalisering av landbruksforvaltninga.
 • Teigen, Håvard (). Myrke skyer på distriktshimmelen.
 • Teigen, Håvard (). Bygdeutvikling : historikk og framtidige vegval.
 • Austvik, Ole Gunnar; Teigen, Håvard (). Regional og internasjonal økonomi.
 • Teigen, Håvard (). Lokal næringspolitikk. 235 s.
 • Teigen, Håvard; Glosvik, Øyvind (). Heradsagronomen vender heim att.
 • Teigen, Håvard; Aasbrenn, Kristian (). Distriktspolitikken ved ein korsveg?.
 • Nordgreen, Ragnar; Glosvik, Øyvind; Teigen, Håvard (). Landbruksforvaltinga : mellom stat og kommune. ISBN 82-7356-339-1. 181 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (38)

 • Teigen, Håvard (). SIVA og livet etter dauden.
 • Teigen, Håvard (). Bygdedyr i Loms-mørkret? Ei alternativ forståing av bygdesamfunnetpå Tor Jonssons tid.
 • Teigen, Håvard (). Automatic stabilization and the active state.
 • Teigen, Håvard (). Tor Jonsson: Kjenner vi han nå?.
 • Teigen, Håvard (). Høge bølgjer, djupe dalar og små skritt Dersom innovasjon er alt, er det kanskje ingenting?.
 • Teigen, Håvard (). Fjellbygdøkonomi: Kva fortrinn kan fjellregionar ha?.
 • Teigen, Håvard; Skjeggedal, Terje (). Fjellpolitikk. Eit historisk tilbakeblikk.
 • Teigen, Håvard (). Frå høgskule til filial: Kven kan utvikle eller avvikle høgre utdanning i framtida?.
 • Teigen, Håvard (). Flyttestraumar og distriktspolitikk.
 • Teigen, Håvard (). Kommunane som innovatørar.
 • Teigen, Håvard; Lien, Gudbrand (). Kommunene som næringsutvikler : kommunalt tiltaksarbeid.
 • Teigen, Håvard; Ringholm, Toril M; Aarsæther, Nils (). Innovatør frå alders tid.
 • Teigen, Håvard (). The Regional Development Fund and Erik Brofoss.
 • Teigen, Håvard (). Distriktenes Utbyggingsfond og Erik Brofoss.
 • Teigen, Håvard (). Distriktspolitikk gjennom 50 år : Strategane og avviklinga.
 • Teigen, Håvard (). Reiseliv som vekstnæring.
 • Teigen, Håvard; Lien, Gudbrand (). Kommunanes satsing på reiseliv som utviklingsnæring.
 • Teigen, Håvard (). Distriktspolitikk : nullsumspel eller vekstpolitikk?.
 • Teigen, Håvard (). Då vår herre datt av.
 • Teigen, Håvard (). Periferiens konkurransefordelar.
 • Holmengen, Hans; Teigen, Håvard (). OL-byen Lillehammer : når krybba er tom.
 • Teigen, Håvard (). OL i ettertid : eit døme på innovativ næringsutvikling?.
 • Lien, Gudbrand; Teigen, Håvard (). Finansiering og innovasjon.
 • Teigen, Håvard (). Etablering og lokalisering av bedrifter i Indre Skandinavia : dualismen mellom profitt og investering i det gode liv.
 • Teigen, Håvard (). Kommunane som nærings- og innovasjonsaktørar.
 • Teigen, Håvard (). Innovativ forvaltning : avgrensingar og omgrepsbruk.
 • Teigen, Håvard (). Bønder flest er ikkje forretningsmenn?.
 • Teigen, Håvard (). Verkar distriktspolitikken? : ei metaevaluering av bedriftsretta insentiv.
 • Teigen, Håvard (). Kollektivt entreprenørskap : eit alternativ også for framtida?.
 • Teigen, Håvard (). Norges landbruk 1920-2000.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Innleiing.
 • Aarsæther, Nils; Bærenholdt, Jørgen Ole; Teigen, Håvard (). Local democracy, Third Sector and Rural Learning.
 • Teigen, Håvard; Byron, Reginald; Hutson, John (). CONTINUITY AND CHANGE IN THE RURAL ECONOMY: Flexibility as a Tradition.
 • Teigen, Håvard (). Nynorsk og regional utvikling.
 • Hermanrud, Inge; Teigen, Håvard (). Bygdeutviklingsstrategier. En sammenligning mellom Irland og Norge.
 • Teigen, Håvard (). Det norske distriktshuset.
 • Teigen, Håvard; Glosvik, Øyvind (). Heradsagronomen vender heim att.
 • Teigen, Håvard; Aasbrenn, Kristian (). Distriktspolitikken ved ein korsveg?.

Bøker (24)

 • Teigen, Håvard; Svein Johs, Ottesen (). Meg kan ingen grava ned. Artiklar om Tor Jonsson. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-257-7. 255 s.
 • Ringholm, Toril M; Teigen, Håvard; Aarsæther, Nils (). Innovative kommuner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41182-4. 336 s.
 • Higdem, Ulla; Selstad, Tor; Teigen, Håvard; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland (e-bok). Forlag1. ISBN 9788282850063. 393 s.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge; Selstad, Tor; Teigen, Håvard (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland. Forlag1. ISBN 978-82-9273-569-5. 393 s.
 • Teigen, Håvard; Skjeggedal, Terje; Skålholt, Asgeir (). Kommunesektorens innovasjonsarbeid – ein analyse av verkemiddel og verkemiddelaktørar. ISBN 978-82-7356-671-3.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009. 15 s.
 • Teigen, Håvard; Mehmetoglu, Mehmet; Haraldsen, Tone (). Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Fagbokforlaget. ISBN 9788245009255. 291 s.
 • Rønning, Rolf; Teigen, Håvard (). En innovativ forvaltning?. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006070. 295 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Hagen, Svein Erik; Kristoffersen, Ståle B; Størdal, Ståle; Teigen, Håvard; Ørbeck, Morten (). Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet. ISBN 82-7356-543-2. 183 s.
 • Teigen, Håvard (). Effektar av den smale distriktspolitikken. ISBN 8271842900. 58 s.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Kampen for språket: Nynorsken mellom det lokale og det globale. Det Norske Samlaget. ISBN 8252158528. 251 s.
 • Teigen, Håvard; Hermanrud, Inge; Gjerdalen, Inga (). Kommunale næringsfond - framtida til virkemiddelet. Hva mener kommunene?. ISBN 8279380620. 86 s.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Kampen om språket. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5852-8.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Kampen for språket. Det Norske Samlaget. -1 s.
 • Bakke, Elisabeth; Teigen, Håvard (). Kampen om språket. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5852-8. -1 s.
 • Teigen, Håvard (). Kunne ikke finne tidsskrift Teigen, H. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-1617-8. 242 s.
 • Teigen, Håvard; Gjerdalen, Inga; Hermanrud, Inge (). Kommunale næringsfond - framtida for verkemiddelet. Hva mener kommun- ene?.
 • Teigen, Håvard (). Banken som bygdeutviklar : Lom og Skjåk sparebank 1873-1998. ISBN 8251838134. 379 s.
 • Teigen, Håvard (). Regional økonomi og politikk. ISBN 8200128032. 290 s.
 • Hermanrud, Inge; Teigen, Håvard; Gjerdalen, Inga (). Kommunale Næringsfond. Framtida for virkemiddelet Del 2. Hva mener kommunene?. 28 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Hagen, Svein Erik; Teigen, Håvard; Aasbrenn, Kristian; Ørbeck, Morten (). Bortafor Ånestadkrysset: et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet.. 97 s.
 • Grimsrud, Gro Marit; Hagen, Svein Erik; Teigen, Håvard; Ørbeck, Morten; Aasbrenn, Kristian (). Bortafor Ånestadkrysset: et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet. 97 s.
 • Teigen, Håvard (). Lokal næringspolitikk. 235 s.
 • Nordgreen, Ragnar; Glosvik, Øyvind; Teigen, Håvard (). Landbruksforvaltinga : mellom stat og kommune. ISBN 82-7356-339-1. 181 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (18)

 • Teigen, Håvard (). Regional vekstkraft.
 • Teigen, Håvard (). Kan distriktspolitikk løyse utviklingsproblema?.
 • Teigen, Håvard (). Eit kritisk søkelys på norsk innovasjonspolitikk.
 • Teigen, Håvard (). Innovasjon i kommunane.
 • Teigen, Håvard (). Framework for innovation: institutional arrangements and mechanisms to ensure adequate financial support and credit for SMEs and entrepreneurs in rural areas.
 • Teigen, Håvard; Lien, Gudbrand (). Reiseliv og opplevelsesnæringer : Virker virkemidlene?.
 • Teigen, Håvard (). Einkontorstrategien og faren for statsstyringsfeil.
 • Teigen, Håvard (). Banken som bygdeutviklar.
 • Teigen, Håvard; Moren, Gudmund (). Plan, marknad og sjølvoppfyllande prognosar.
 • Teigen, Håvard (). Continuity and change in the rural economy.
 • Teigen, Håvard (). Framtidige utfordringar for landbruket.
 • Teigen, Håvard (). Local democracy, institutions and rural learning.
 • Teigen, Håvard (). Utfordringar til utdanningspolitikarane i Oppland fylkeskommune.
 • Teigen, Håvard (). Nye strategiar for Innlands-Norge.
 • Teigen, Håvard (). Bygdeutvikling - historikk og framtidige vegval : presentasjon av forskningsprosjekt.
 • Teigen, Håvard (). Kommunalisering av landbruksforvaltninga.
 • Teigen, Håvard (). Myrke skyer på distriktshimmelen.
 • Teigen, Håvard (). Bygdeutvikling : historikk og framtidige vegval.

Annet (23)

 • Teigen, Håvard (). Land property rights and the development the middle-income group.
 • Teigen, Håvard (). Tor Jonsson : i 100 år.
 • Teigen, Håvard (). Skjemtegauken.
 • Teigen, Håvard (). Ottadalen : den siste utpost?.
 • Teigen, Håvard (). Innlandsutvalgas historie.
 • Teigen, Håvard (). Høgskulane i distrikta aukar mest.
 • Teigen, Håvard (). Distriktspolitikkens historie : frå nasjonal strategi til regional fragmentering?.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Kunnskap for stadutvikling. 12 s.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Kunnskap for lokal medverknad og mobilisering. 14 s.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Tilflytting til småstader og distrikt. Kva tiltak verkar?. 16 s.
 • Lønning, Dag Jørund; Teigen, Håvard (). Omdømmebygging. Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009. 12 s.
 • Teigen, Håvard (). Innovasjon og finansiering.
 • Teigen, Håvard (). Diktarhus i Lom (paneldebatt).
 • Teigen, Håvard (). Offer for autonomi.
 • Teigen, Håvard; Lien, Gudbrand (). Innovasjon og virkemidler i reise og opplevelsesnæringer.
 • Teigen, Håvard (). Bygdedyr i Loms-mørkret? Ei alternativ forståing av bygdesamfunnet på Tor Jonssons tid.
 • Teigen, Håvard (). Det Sunnmørske Fehnomen.
 • Teigen, Håvard (). Bur norddølar i same region? : kronikk.
 • Teigen, Håvard (). Otta - ein gaukunge : kronikk.
 • Teigen, Håvard (). Lokalisering av skule - kan nyare forsking gje svar? : kronikk.
 • Teigen, Håvard (). Distriktspolitikken - ny forståing og ny giv?.
 • Teigen, Håvard (). Om distriktspolitikken : kronikk.
 • Austvik, Ole Gunnar; Teigen, Håvard (). Regional og internasjonal økonomi.