Publikasjoner (46)

Utvalgte (46)

 • Breiby, Monica; Holmengen, Hans; Hauge, Atle Jensen; Puijk, Roeland (). Innovativ arenaproduksjon.
 • Holmengen, Hans; Kleiven, Jo (). Bilder av destinasjonen Lillehammer: Endringer i perioden 2008-12.
 • Holmengen, Hans; Akselsen, Rolf Erik (). Matens betydning for totalopplevelsen.
 • Holmengen, Hans; Teigen, Håvard (). OL-byen Lillehammer : når krybba er tom.
 • Holmengen, Hans; Lien, Stine Jeanette Harby; Henriksveen, Vibeke (). Innovativ fjellturisme : En evaluering av pilot - og forprosjektene. ISBN 8271843273.
 • Holmengen, Hans (). Motivation and business performance : a case study of tourism SMEs in Norway.
 • Holmengen, Hans; Akselsen, Rolf (). Bygdeturismens betydning. En analyse av verdiskapningen i norske bygdeturismeforetak. 32 s.
 • Holmengen, Hans (). Finansiering av fellesgoder for reiselivet : mulighetenesmarked - Valdres. 16 s.
 • Holmengen, Hans (). Norway.
 • Holmengen, Hans (). An overview of SMEs in tourism in Norway.
 • Holmengen, Hans; Bredvold, Randi (). Motives - the driving forces in achieving preferenced goals in tourism enterprises.
 • Holmengen, Hans; Bredvold, Randi (). Motives - the driving forces in achieving preferenced goals in tourism enterprises : paper.
 • Holmengen, Hans (). Competitive advantages in small tourism enterprises. 13 s.
 • Holmengen, Hans (). Reiselivsaktørene i Hedmark og Oppland : hvem, hva, hvor?. 30 s.
 • Holmengen, Hans (). Etterspørselsmessige konsekvenser av nytt finansieringssystem for dekning av fellesgoder i reiselivet.
 • Holmengen, Hans (). Competitive advantages in small tourism enterprises.
 • Holmengen, Hans (). The impacts of marketing and collaboration on tourism industries : results form a survey in Elverum, Trysil and Engerdal.
 • Holmengen, Hans (). Bokanmeldelse av Tourism collaboration and partnerships. Politics, practice and sustainability/Bill Bramwell and Bernard Lane, editors.
 • Kleiven, Jo; Holmengen, Hans; Rønningen, Martin (). Norwegian tourists' motives for inland summer vacations. 14 s.
 • Bredvold, Randi; Holmengen, Hans; Hjalager, Anne-Mette (). Motiver for reiselivsproduksjonen i små og mellomstore bedrifter.
 • Holmengen, Hans; Bredvold, Randi (). Marketing Channels - from some producers` point of view.
 • Holmengen, Hans (). Strategiprosessen, forutsetninger for å lykkes.
 • Holmengen, Hans (). Moms på reiselivstjenester, konsekvenser for næringa.
 • Holmengen, Hans (). Moms på reiselivstjenester, konsekvenser for næringa.
 • Holmengen, Hans (). Moms på reiselivstjenester - konsekvenser for næringa.
 • Holmengen, Hans (). Etablering / økonomistyring i reiselivsbedrifter.
 • Holmengen, Hans (). Tourism marketing channels : a comparison of the effects of the tourism trade and the perception of the tourists.
 • Bredvold, Randi; Holmengen, Hans (). Motiver for reiselivsproduksjonen i små og mellomstore reiselivsbedrifter.
 • Holmengen, Hans (). Merverdiavgift i reiselivsbedrifter. En konsekvensanalyse for selvstellsbedrifter, aktivitet og skiheisanlegg. 11 s.
 • Holmengen, Hans (). Effektiv bruk av brosjyrer - er det mulig?.
 • Holmengen, Hans (). Brosjyrer - et kostnadseffektivt medium.
 • Holmengen, Hans (). Brochures- how cost-effective are they?.
 • Holmengen, Hans (). Den brosjyren har jeg aldri sett.
 • Holmengen, Hans (). Samarbeid og lønnsomhet.
 • Holmengen, Hans (). Statistikk for reiselivsbedrifter.
 • Holmengen, Hans (). The Impacts of marketing and collaboration in tourism industries.
 • Holmengen, Hans; Dyrhol, Marianne (). Statistikk i reiselivsbedrifter: rapport fra et forprosjekt. 27 s.
 • Holmengen, Hans (). Brukerundersøkelsen i Elverum, Trysil og Engerdal sommeren 1996.
 • Kleiven, Jo; Solum, Morten; Flognfeldt, Thor; Holmengen, Hans (). Leisure travel marketing through a newspaper ad : an advertising tracking study.
 • Holmengen, Hans (). Markedsføring, samarbeid og kompetanse : påvirker dette lønnsomheten i reiselivsbedrifter?. 78 s.
 • Holmengen, Hans (). Brukerundersøkelsen i Elverum, Trysil og Engerdal sommeren 1996. 56 s.
 • Holmengen, Hans (). Markedsføringskostnaden - vel anvendte penger eller "a waste of money"?.
 • Holmengen, Hans (). Reiselivsfyrtårn, hvor langt rekker lyset og krafta?.
 • Holmengen, Hans (). Framlegging av resultatene fra bedrifsundersøkelsen 1995.
 • Holmengen, Hans (). Bedriftsundersøkelse i Elverum, Trysil og Engerdal 1995. 72 s.
 • Holmengen, Hans; Reisersen, Dag (). Økonomistyring i reiselivsbedrifter. Fagbokforlaget. 264 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (8)

 • Breiby, Monica; Holmengen, Hans; Hauge, Atle Jensen; Puijk, Roeland (). Innovativ arenaproduksjon.
 • Holmengen, Hans; Kleiven, Jo (). Bilder av destinasjonen Lillehammer: Endringer i perioden 2008-12.
 • Holmengen, Hans; Akselsen, Rolf Erik (). Matens betydning for totalopplevelsen.
 • Holmengen, Hans; Teigen, Håvard (). OL-byen Lillehammer : når krybba er tom.
 • Holmengen, Hans (). Motivation and business performance : a case study of tourism SMEs in Norway.
 • Holmengen, Hans (). Norway.
 • Holmengen, Hans; Bredvold, Randi (). Motives - the driving forces in achieving preferenced goals in tourism enterprises.
 • Bredvold, Randi; Holmengen, Hans; Hjalager, Anne-Mette (). Motiver for reiselivsproduksjonen i små og mellomstore bedrifter.

Bøker (12)

 • Holmengen, Hans; Lien, Stine Jeanette Harby; Henriksveen, Vibeke (). Innovativ fjellturisme : En evaluering av pilot - og forprosjektene. ISBN 8271843273.
 • Holmengen, Hans; Akselsen, Rolf (). Bygdeturismens betydning. En analyse av verdiskapningen i norske bygdeturismeforetak. 32 s.
 • Holmengen, Hans (). Finansiering av fellesgoder for reiselivet : mulighetenesmarked - Valdres. 16 s.
 • Holmengen, Hans (). Competitive advantages in small tourism enterprises. 13 s.
 • Holmengen, Hans (). Reiselivsaktørene i Hedmark og Oppland : hvem, hva, hvor?. 30 s.
 • Kleiven, Jo; Holmengen, Hans; Rønningen, Martin (). Norwegian tourists' motives for inland summer vacations. 14 s.
 • Holmengen, Hans (). Merverdiavgift i reiselivsbedrifter. En konsekvensanalyse for selvstellsbedrifter, aktivitet og skiheisanlegg. 11 s.
 • Holmengen, Hans; Dyrhol, Marianne (). Statistikk i reiselivsbedrifter: rapport fra et forprosjekt. 27 s.
 • Holmengen, Hans (). Markedsføring, samarbeid og kompetanse : påvirker dette lønnsomheten i reiselivsbedrifter?. 78 s.
 • Holmengen, Hans (). Brukerundersøkelsen i Elverum, Trysil og Engerdal sommeren 1996. 56 s.
 • Holmengen, Hans (). Bedriftsundersøkelse i Elverum, Trysil og Engerdal 1995. 72 s.
 • Holmengen, Hans; Reisersen, Dag (). Økonomistyring i reiselivsbedrifter. Fagbokforlaget. 264 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (22)

 • Holmengen, Hans (). An overview of SMEs in tourism in Norway.
 • Holmengen, Hans; Bredvold, Randi (). Motives - the driving forces in achieving preferenced goals in tourism enterprises : paper.
 • Holmengen, Hans (). Etterspørselsmessige konsekvenser av nytt finansieringssystem for dekning av fellesgoder i reiselivet.
 • Holmengen, Hans (). Competitive advantages in small tourism enterprises.
 • Holmengen, Hans (). The impacts of marketing and collaboration on tourism industries : results form a survey in Elverum, Trysil and Engerdal.
 • Holmengen, Hans; Bredvold, Randi (). Marketing Channels - from some producers` point of view.
 • Holmengen, Hans (). Strategiprosessen, forutsetninger for å lykkes.
 • Holmengen, Hans (). Etablering / økonomistyring i reiselivsbedrifter.
 • Holmengen, Hans (). Tourism marketing channels : a comparison of the effects of the tourism trade and the perception of the tourists.
 • Bredvold, Randi; Holmengen, Hans (). Motiver for reiselivsproduksjonen i små og mellomstore reiselivsbedrifter.
 • Holmengen, Hans (). Effektiv bruk av brosjyrer - er det mulig?.
 • Holmengen, Hans (). Brosjyrer - et kostnadseffektivt medium.
 • Holmengen, Hans (). Brochures- how cost-effective are they?.
 • Holmengen, Hans (). Den brosjyren har jeg aldri sett.
 • Holmengen, Hans (). Samarbeid og lønnsomhet.
 • Holmengen, Hans (). Statistikk for reiselivsbedrifter.
 • Holmengen, Hans (). The Impacts of marketing and collaboration in tourism industries.
 • Holmengen, Hans (). Brukerundersøkelsen i Elverum, Trysil og Engerdal sommeren 1996.
 • Kleiven, Jo; Solum, Morten; Flognfeldt, Thor; Holmengen, Hans (). Leisure travel marketing through a newspaper ad : an advertising tracking study.
 • Holmengen, Hans (). Markedsføringskostnaden - vel anvendte penger eller "a waste of money"?.
 • Holmengen, Hans (). Reiselivsfyrtårn, hvor langt rekker lyset og krafta?.
 • Holmengen, Hans (). Framlegging av resultatene fra bedrifsundersøkelsen 1995.

Annet (4)

 • Holmengen, Hans (). Bokanmeldelse av Tourism collaboration and partnerships. Politics, practice and sustainability/Bill Bramwell and Bernard Lane, editors.
 • Holmengen, Hans (). Moms på reiselivstjenester, konsekvenser for næringa.
 • Holmengen, Hans (). Moms på reiselivstjenester, konsekvenser for næringa.
 • Holmengen, Hans (). Moms på reiselivstjenester - konsekvenser for næringa.