Language: NOR | ENG

Hanne Glemmestad

Høgskolelektor
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Hanne Glemmestad er sosionom med master i Velferdspolitikk. Hun har lang og variert arbeidserfaring fra kommunal sosialtjeneste - både som saksbehandler, veileder og leder. Hennes arbeidsområder var saksbehandling etter sosialtjenesteloven, arbeid med henvisning til og oppfølging av brukere etter rusbehandling, boligsosialt arbeid, rusforebyggende arbeid i kommunen mv. Hun var NAV-leder i perioden 2006 - 2011, og etablerte og driftet NAV-kontoret i Østre Toten kommune ved gjennomføring av NAV-reformen. Glemmestad har også vært leder ved en rehabiliteringsinstitusjon innenfor spesialisthelsetjenesten (somatikk). Hun har arbeidet som høgskolelektor ved HiNN siden 2011.

 

Ekspertområder

Hanne Glemmestad er særlig interessert i sosialt arbeids fag- og forskningsfelt, med hovedvekt på temaer knyttet til arbeidsinkludering, NAV, kommunal sosialtjeneste mv. Hun er høgskolelektor og er pt. studieprogramansvarlig ved BA sosialt arbeid ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

Glemmestad leder Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velfersfag i UHR. Hun sitter også i Profesjonsrådet for sosionomer i FO.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin