Håkon Larsen

Professor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Larsen har en doktorgrad (Ph.d.) i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011). Han har en bistilling som førsteamanuensis II i sosiologi ved Universitetet i Stavanger, og er en Faculty Fellow ved Yale University sitt Center for Cultural Sociology.

Mer info om Larsens publikasjoner finnes på Google scholar og Research gate

 

Prosjekter (1)

Pågående (1)

Arbeidsoppgaver

Samfunnsvitenskap, Forskning og undervisning

Forskningsområder

Kultur, kommunikasjon og samfunn

Forskningsemner

Medier og digital kommunikasjon , Samfunnsfag , Litteratur , Musikk

Ekspertområder

Kulturpolitikk, Kultursosiologi, Sosiologi, Medier og politikk

Publikasjoner (130)

Utvalgte (130)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (30)

Bøker (9)

Vitenskapelige konferansebidrag (41)

 • Koizumi, Masanori; Larsen, Håkon (). Public libraries and democracy in the Nordic model.
 • Larsen, Håkon (). The public sphere, legitimacy and culture.
 • Larsen, Håkon (). The significance of the state for facilitating Nordic civil spheres.
 • Larsen, Håkon (). Den nye kultursosiologien: Teori og praksis.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon (). The significance of the state for facilitating a civil sphere in Scandinavia.
 • Larsen, Håkon (). Skam og elitesmak i norsk offentlighet.
 • Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Evjen, Sunniva; Larsen, Håkon; Jahnsen, Heidi; Ødemark, Ingjerd Legreid; Vårheim, Andreas; Rydbeck, Kerstin; Johnston, Jamie; Blomgren, Roger; Jochumsen, Henrik; Hvenegaard Rasmussen, Casper (). Public libraries, as an infrastructure for a sustainable public sphere: A systematic review of research: a preliminary paper.
 • Larsen, Håkon; Henningsen, Erik (). Discourses on digitalization and the future of ALM-organizations.
 • Larsen, Håkon (). The Nordic Model of the Public Sphere.
 • Larsen, Håkon (). Kvalitet i det kulturpolitiske ordskiftet.
 • Larsen, Håkon (). Performing Legitimacy in the Culture Sector: The Case of Opera Houses.
 • Larsen, Håkon (). Aktivisering av nasjonens hukommelse: Nasjonalbiblioteket og offentligheten.
 • Larsen, Håkon (). Det tomme kvalitetsbegrepet i kulturpolitisk debatt.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon (). The public sphere in the Nordic model.
 • Larsen, Håkon (). Formidling av nasjonens hukommelse: Nasjonalbiblioteket og offentligheten.
 • Larsen, Håkon (). Samtidas meningsstrukturer. Om å sette kultur foran sosiologi.
 • Larsen, Håkon (). Performing Legitimacy: A Cultural Approach to Arts and Media Organizations.
 • Larsen, Håkon (). Studying legitimacy in arts and media organizations: A cultural approach.
 • Larsen, Håkon (). Performing Legitimacy in Performing Arts Organizations.
 • Larsen, Håkon (). Performing Legitimacy in Arts Organizations.
 • Larsen, Håkon (). Legitimation Work: A Social Theory.
 • Larsen, Håkon (). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work.
 • Larsen, Håkon (). A Social Theory of Legitimation Work: Organizations in the Culture Sector.
 • Larsen, Håkon (). The Crisis of Public Service Broadcasting Reconsidered: Commercialization and Digitalization in Scandinavia.
 • Larsen, Håkon; Mangset, Per (). Om spesialnummeret av Sosiologi i dag. Sosiologi og kulturpolitikk.
 • Larsen, Håkon (). The Crisis of Public Service Broadcasting Reconsidered: Privatization and Digitalization in Scandinavia.
 • Larsen, Håkon (). Den nye kultursosiologien.
 • Larsen, Håkon (). Legitimation Work in Cultural Institutions: The Case of Norwegian Classical Music.
 • Larsen, Håkon (). Legitimation Work in State Cultural Organizations: the case of Norway.
 • Larsen, Håkon (). Serving the people. Legitimation work in state cultural institutions in Norway.
 • Larsen, Håkon (). Medier, offentlighet og kultur.
 • Larsen, Håkon (). A Broad Cultural Sociology.
 • Larsen, Håkon (). The Cultural Sociology of Public Debate: A Comparative Perspective.
 • Larsen, Håkon (). A Methodological Framework for Comparative Cultural Sociology.
 • Larsen, Håkon (). Public Service Braoadcasting as an Object for Cultural Policy.
 • Larsen, Håkon (). The Cultural Policy of Public Service Broadcasting in Norway and Sweden: Repertoires, Discourses, Rhetoric.
 • Larsen, Håkon (). The importance of public service content.
 • Larsen, Håkon (). Public Service Broadcasting for the 21st Century: A Scandinavian Outlook.
 • Larsen, Håkon (). I dag frågar sig allt fler - vad ska public service vara till för?.
 • Larsen, Håkon (). Allmennkringkasterdiskursen i Norge og Sverige. En analyse av offentlig debatt om NRK og SVT.
 • Larsen, Håkon (). Kunstdiskurser i en massemedial offentlighet. En analyse av dominerende forståelser av kunst og kultur i NRK Fjernsynets Store Studio.

Annet (50)