Language: NOR | ENG

Håkon Larsen

Professor
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Larsen har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011).

Har har også en bistilling i sosiologi ved Universitetet i Stavanger.

Han er tilknyttet Center for Cultural Sociology, Yale University.

Ekspertområder

Larsen er professor i kultursosiologi. Han har publisert bøkene Den nye kultursosiologien og Kultursosiologisk forskning hos Universitetsforlaget. 

Et av hans forskningsområder er offentlige kultur- og medieorganisasjoners legitimeringsarbeid. Denne forskningen har blant annet resultert i boken Performing Legitimacy: Studies in High Culture and the Public Sphere, publisert av Palgrave Macmillan.  

Et annet av hans forskningsområder er offentlighetsteori og den nordiske modellen. Dette har blant annet resultert i boken Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model, publisert som en open access bok av DeGruyter Open.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin