Hans Jørgen Wallin Weihe

Professor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (1)

Pågående (1)

Publikasjoner (609)

Utvalgte (609)

 • Morrison, Andrew; Steggell, Amanda; Rowe, Anthony; Bandlien, Brynjar Åbel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Discovering a new terella for dark times: Aurora Imaginaris.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dataspillavhengighet og andre avhengigheter.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dataspillavhengighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dataspillavhengighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barnevernet og kritikk.
 • Steggell, Amanda; Bandlien, Brynjar Åbel; Morrison, Andrew; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Enacting and dancing in amphibiousness.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Forfatteren og forfatterskapet skal stå i fokus ikke misbruket av forfatterskapet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Aversjon mot kritikk i barnevernet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Francisco Xavier.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Willibrord.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Youth With a Mission.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Åpne dører.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Umpumulo.
 • Steggell, Amanda; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Morrison, Andrew; Bandlien, Brynjar Åbel (). Pond 3: Choreographies of littoral landscapes.
 • Steggell, Amanda; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Bandlien, Brynjar Åbel; Morrison, Andrew (). Sensitive Chaos.
 • Steggell, Amanda; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Morrison, Andrew; Bandlien, Brynjar Åbel (). Amphibious Trilogies – Future Moves.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nils Nilsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Misjonær.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Knud Jørgensen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Misjon Jesus Leger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Elektriker fagforeningen i Hedmark og Oppland hundre år - arbeidet med jubileumsboken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tvillingene som overlevde jødeforfølgelsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Leo Eitinger, den norsk-jødiske legen som overlevde Auschwitz og arbeidet for toleranse. 1 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De tolererte, utstøtte, utryddede og de som overlevde. 1 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gender, Age and Culture.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Terminology, landscape and language.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sounds, music and landscapes - the feeling of being part of.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The exploitation of the terrain, national and economic interests and the imperialism of identity.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Place namens and the memory of the landscape.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity, language and the philsophy of Ludwig Wittgenstein.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Introduction to reflections on identity and landscape from the blue anemone to the choreography of dance - the amphibious project.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). 20 years anniversary for Environmental Studies at the Masaryk University - greetings from the Inland University of Applied Sciences and reflections on deep ecology.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Elektromontørene i Hedmark og Oppland hundre år- refleksjoner om jubileumsboken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Voldspill, verdier og familier.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vår arkiverte fortid i norske og utenlandske arkiver. En personlig reise i arkiver i Danmark, Norge, England og USA - en digital vandring i verden utenfor.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland 1918 - 2018. ISBN 978-82-303-3978-7. 295 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ide, Utholdenhet og finansiering.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Israelmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). The Heritage of the Alxander L. Kielland-accident.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Sovova, Olga (). Information in Public Space, Privacy Protection and the interest of the Child.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Sovova, Olga (). Decisions and Justification in Child Protection - the case of the Roma.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). A Court ruling and the consequence for Child Protection Services.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). LSD på Otta.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Historiske utelatelser.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Climate Change Indigenous Knowledge Ice and snow terminology.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The Amphibious Project at the Oslo National Academy of Arts - developing reflections on sustainability and ethics through a project of choreography.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Alexander L. Kielland ulykken utfordringer for skole og utdanningsinstitusjoner.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommentarer til Alexander Kielland ulykken i norsk offentlighet. Fortielser og forbitrelser.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Landskap, identitet og mental helse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Post-traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Papirduer i Salisbury.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nordsjøens største oljeulykke.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barn som lider.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Jøder, kvinner og konservativ teologi.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Wiener biblioteket og arkivet i London.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Minnet om en bonde og hans to søstre.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Forfattersamtale Litteraturfestivalen i Lillehammer med Ole Robert Sunde og Naja Marie Aidt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kristen Mulimmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De norske Muhammedanermisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Israelsmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Gamle Dolly fra Mousehole.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Store norske og kristen misjonshistorie. 1 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske Isralemisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Niels Rasch Egede.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Poul Hansen Egede.
 • Engelsviken, Tormod; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Egede instituttet for misjonskunnskap og misjonsgransking.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Jørgen Jørgensen Sverdrup.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Grønlandsmisjonen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Bloch-Hoell, Nils Egede (). Hans Egede.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The Polish War dead at Brusand in Norway: Memories, trauma and the Battle of memories.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). John Williams.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johannes Evangelista Gossner.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Paul Olaf Bodding.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johannes Evangelista Bodding.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hans Peter Børresen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Nils Egede, Bloch-Hoel (). Lars Olsen Skrefsrud.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske Santalmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Olav Hodne.
 • Engelsviken, Tormod; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Lundal, Sverre Olav (). Norsk Luthersk Misjonssamband.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gamleveien og pilgrimsleden - lokalhistorisk presentasjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Misjonshus.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bedehus.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kinamisjonen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Winter, Ralph D..
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ocean Viking.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Ocean Ranger ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nils Arnetvedt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nils Astrup.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Kværne, Per (). Misjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). McGavran Donald.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Notto Normann Thelle.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Normisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rufus Anderson.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Matteo Ricci.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sigurd Aske.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Olav Espegren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Simon Emanuel Jørgensen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). London Missionary Society.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lars Larsen Vig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Kværne, Per (). Karl Ludvig Reichelt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). William Cameron Townsend.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Jon Nissen-Meyer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). John Philip.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johannes Astrup.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). James Hudson Taylor.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hans Jørgen Synnestvedt Astrup.
 • Engelsviken, Tormod; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fredrik Christian Dons.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johann Martin Flad.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Håkon Edvard Andersen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johann Baptist von Anzer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Finn Espegren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Edvard Amundsen.
 • Engelsviken, Tormod; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dixon Edvard Hoste.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). David Egenæs.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Birger Breivik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Asbjørn Aavik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ansgar.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ansgarskolen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Areopagos.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). William Carey.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ytremisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Marie Føreid.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kristen misjonsvirksomhet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Det Norske Misjonsselskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den indre Sjømannsmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Indremisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Baselmisjonsselskapet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Karl Johan Hallaråker.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ungdom i oppdrag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Trifon av Petsjenga.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Thomas von Westen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Elstad, Hallgeir (). Sjømannskirke.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sjømannsprester.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Elstad, Hallgeir (). Sjømannskirken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norges Samemisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Liv Kyllingstad Godin.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kvekernes misjonsarbeid.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Edvard Masoni.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bodil Biørn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kvinnelige Misjonsarbeidere.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sally Olsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Finska missionssällskapet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hsi.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Annie Skau Berntsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). American Board of Commissioners for Foreign Missions.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Agnes Nilsen Howard.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Agnar Espegren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Adalhard.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lodbjerg kirke.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Aidt, Naja Marie; Sunde, Ole Robert (). Sorglitteratur samtale mellom Hans-Jørgen Wallin Weihe og forfatterne Naja Marie Aidt og Ole Robert Sunde.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Frivillighet, engasjement og digital verden.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Striden om oljeboring i nord.
 • Lundberg, Nils H.; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Oseberg – petroleumsfelt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Frivillighet, engasjement og ansvar - fokus på utfordringer med det digitale og selvsentrerte moderne samfunn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Concem-ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ocean Traveler.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Bourbon Dolphin-ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Doping og norsk vinteridrett.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barnevern og forskning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The Pond and the amphibious project – existential dimensions.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Spill, penger, profitt og data.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barn lokkes til pengespill på nettet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spilleproblemer og revideringene i ICD diagnose systemet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nobelprisvinnere, men ikke i kraft!.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Prekenen.
 • Steggell, Amanda; Bandlien, Brynjar Åbel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). ISLAND 2: Fieldnotes.
 • Steggell, Amanda; Bandlien, Brynjar Åbel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). POND 2- artists at work..
 • Steggell, Amanda; Bandlien, Brynjar Åbel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Morrison, Andrew (). amphibious.khio.no.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Et bittersøtt jubileum.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kunst og psykopatologi.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Scizofreni, kunst og psykiatri - eller en psykisk forkjølelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Child protection the need for international co-operation.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Post- traumatic reactions – the Alexander Kielland accident in 1980 – historical research.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Noen grunnleggende prinsipper.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Omvendelse og familiegjenforening.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sekulær intoleranse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Herlige pinotviner og borgerlighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus og ansvar.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Utfordringer i eldreomsorgen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Post traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Child protection – the need for international co-operation in an age of migration.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sølvskatten.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Opplandsarkivet - en nasjonal og regional forskningsressurs.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om RenoNorden-konkursen og anbudsordningens vesen og form.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Post Traumatic Stress in a long term perspective – the Alexander Kielland Accident in 1980.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Challenges in social services and child protection.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk med billedkunstner Patrick Huse.
 • Bergengen, Bjørnar; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Doping, vanity – body dependence and addiction.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Da flaskeposten var livsviktig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mer enn kultur og språk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Pengespill, overklassen og dekadente kunstnere.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Ruset, avhengig og avstumpet.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Doping som folkehelseproblem.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Psykisk syke som dreper.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Studiet i spillavhengighet og problemskapende dataspill.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk med Kristin Skrivervik og åpning av kunstutstillingen «Poetry of Silence /Stillhetens poesi».
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tale 17. mai.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rites of passage.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kultursensitiv og verdibevisst praksis.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Perspektiver på avhengighetsutvikling.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Three interviews and reflections on identity.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). En verdig alderdom og en verdig eldreomsorg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Det forhatte barnevernet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kultursensitiv og verdibevisst praksis.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dobbeltspor og trafikkvolum.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Wanda Heger til minne.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Desentraliserte tilbud og utfordringer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske Grunnlovens paragraf to i et komparativt perspektiv - fra Magna Carta til dagens menneskerettigheter.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og relasjoner.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barnevernet og skolen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Reseptbelagte medisiner og misbruk.
 • Tokovska, Miroslava; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spilleproblemer og eldre.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Skolemiljø og skoleutvikling.
 • Weihe, Ola; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Minneord Kjell Solvang.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Forskning som utgangspunkt for dans( korreografi) Alexander Kielland ulykken intervjuer med overlevende, involverte og familier ; Flyktninger over havet (Østersjøen 1945 og Middelhavet 2016); Torpederingen av HMS India i 1915.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fortielse med utgangspunkt i tre historiske eksempler: Torpederingen av HMS India ved Helligvær 1915; De usynlige jødene i Gudbrandsdal krigens overgrep og ettertidens fortielse; Forskningen etter Alexander Kielland ulykken i 1980.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spilleavhengighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Åpning av kunstutstilling og introduksjon av kunstnerne Ragnhild Enge (Vev) og Kari Mølstad (Glass).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tragedien i 1816 – konfirmantenes dødsferd.
 • Stachon, Marek; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeid og nåtid : Slovakisk-norske perspektiver. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-2264. 238 s.
 • Tokovska, Miroslava; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Opportunities and risks of cyberspace for vulnerable social groups. ISBN 978-80-557-1227-7. 206 s.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fra flyger og krigshelt til kjent forfatter.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gratulerer med et flott bidrag til oljehistorien.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Body, water and movement.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Virtual reality and the real reality.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Boklansering av Råolje.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Alexander Kielland ulykka - bok.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tro, håp og oljetrykk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De Böhmiske brødre, brødremenigheten og dagens husitter.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Avisomtale: Viktige stemmer – Ny bok om Kielland ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Avisomtale: Fagforening gir Kielland bok til 169 politikere.
 • Daatland, Christer D.; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). To storulykker : omfanget og følgene.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Trump som president - hva skjedde og hva kan vi forvente?.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Brødrene Hansen og Europa.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Førerløse biler – er det en del av framtiden?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fusjon og tilgjengelighet.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vår nestekjærlighet må være mer enn varme ord og tanker.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity, landscape, environment and social work.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Age Culture - the urban and the rural and the changing identity.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The music of the landscape.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Terminology and landscape.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Imperialism of identity. The challenge of materialism and nationalism.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Place names - landscape and memory.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Quisling og barnevern - to norske skjellsord.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Finsk, dansk, norsk og svensk lynne.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art Talk med kunstneren Terje Risberg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Forskere: Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Vår arkiverte hukommelse og framtiden. Arkivene etter Alexander L. Kielland ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Grunnlag for ny gransking.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fiksjon, virkelighet og dataspill.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Kjøp av statsborgerskap.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rikinger kan kjøpe adgang til Norge og hele EU.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spillavhengighet og problemskapende dataspilling.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). 1. verdenskrig: 100 år siden Jyllandsslaget. Et bilde ved en grav.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tre biskopsønners ulike valg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Første verdenskrig og Gudbrandsdal.
 • Steggell, Amanda; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hvis Jeg var Havet / If I were The Ocean.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Organisering og tiltak rettet mot rus og avhengighet - refleksjon rundt rammene for vårt arbeid og utfordringene kommunikasjonsmessig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Roald Dahl som flyger under andre verdenskrig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Protection of children and vulnerable families, the challenge of inclusion of immigrant families.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gaming, gambling in the digital age: challenges for social work.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Body, water and movement - Vann, kropp og bevegelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Virtual reality and the real reality - Den virtuelle virkelighet og den virkelige virkelighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Terror, intoleranse og målrettet vold.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Åpningsforedrag ved kunstutstillingen "Archive Solution : Stories in social symptoms and social landscapes".
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Alene sammen : hva gjør det med oss?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). De druknede, forbrente, lemlestede og døde : hundre år siden Nordsjøens største sjøslag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Digital verden : utfordringer med vår medmenneskelighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Svart kobber, svarte penger og hvitt sølv.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Katolsk kamp mot protestantisme og kirken i Hronsek i Slovakia.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norsk barnevern sett fra kontinentet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Ondskap og terror i fransk paradis.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Social Work, the Quaker Society, Ethics and the development of the Welfare State.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Social work and the memories of the First World War in Neutral Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norwegian foster home placements and the challenge of immigrant children.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Child protection and the educational system : challenges of children migrants top Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Åpningsforedrag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mot spillavhengighet.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Svarte penger - relevansen for Rogaland og opprinnelsen av begrepet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Arendals rolle under Jyllands-slaget.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Avhengigheit av spel - gaming og gambling.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spill og spilleproblemer – avhengighet, underholdning- tids- og pengesløseri.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Anna Freud - arvtaker og radikal nyskaper.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gravlund for historiens mørkeste sider.
 • Overå, Stian; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spillavhengighet : gaming og gambling. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172219. 10 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norwegian Child Protection Service and the best interest of the children.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Foster Home Placements of children from immigrant families: the Challenge of national Norwegian practices and the concern of culture, Identity and differences in Professional interpretation and legal understanding in the home-countries of the parents.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Hvorfor spiller vi og hva er det som driver oss?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Bedret beredskap for livets belastninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Einar Saanums rederi - en glemt historie fra Mandal?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Historiske og internasjonale mål.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Mye nettbruk kan gi mindre empati.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). En glemt eksportartikkel fra Sørlandet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Godt øl- usikker vinner i muslimske land.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Monopol eller markedskontroll.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Skole, bygdemiljø og fellesskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). En ulykke for lenge siden.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Psykisk utviklingshemmede og aldring : utfordringer i omsorgen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sykehus og innlandshøgskolen.
 • Bruun, Frank Jarle; Grønseth, Anne Sigfrid; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Protestene mot barnevernet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vulkantiden og historikeren Tormod Torfæus 1636-1719. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172189. 272 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The shared historical past of Norway and the Slovak nation : Bjørnstjerne Bjørnson, the ethics of identity and the development of social work education in Norway.
 • Dang, Caroline Ho-Bich-Tuyen; Samkopf, Kjell; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). International Land Art Project 27.6 - 13.7 2014 fall Norway. ISBN 9788299994828.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hvem er jeg som dømmer?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Smerte, tårer og sorg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om terror i Paris og markeringer av fellesskap og følelser i sosiale media.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om terror i Paris og markeringer av fellesskap og følelser i sosiale media.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Amatørkunst og profesjonell kunst – kunst identitet og ferdighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nekrolog. Minneord Johan Bakken Sandvik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Livskriser og eldre.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Hvem er jeg til å dømme? - Paven og frimurerbevegelsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norwegian foster home placements and the challenge of immigrant children.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hvilke krav og forventninger formidles til våre barnebarn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den frie tanke og sensuren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). How to co-exist with those opposed to the very structure and core-values of the nation state.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De skar isen som kjølte ned London: Yrkene som forsvant.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sorg – tapte drømmer og identitet – et perspektiv i rusbehandling.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kulturelle oppgaver.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Moravian missionaries, environmental challenges of he past in far-off-places.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). «…Både je og Salomo kom nakne tel vår jord – Prøysen som talerør for samfunnets fattige og utstøtte».
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art Talk utstillingen Fragmenter av Patrick Huse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den frie tanke og sensuren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk Habitats Light, Marit Arnekleiv.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Plikten til medborgerskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barnevern som kulturimperialisme.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krigsforbrytelser og krigsrettsaker - Silent Heroes/Operasjon Freshman og tungtvannsoperasjonene.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kampen om atombomben- Silent Heroes/Operasjon Freshman og tungtvannsoperasjonene.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Memories of the First World War in neutral Norway – the penetrating memories of the past.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Det mentale sammenbruddet som grunnlag for fornyelse. Doris May Lessing (1919 - 2013)..
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mord, schizofreni og Oxford English Dictionary.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The shared historical past of Norway and the Slovak nation. Bjørnstjerne Bjørnson, the ethics of identity and the development of social work education in Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Prøysen som talerør for samfunnets fattige "...både je og Salomo kom nakne tel vår jord".
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gaming, addiction and misuse – violence and gaming.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fra moro til problem? – om problematisk PC bruk (gaming) og pengespillproblematikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Digitale Medier og Sorg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dovrefjell og rehabiliteringen av skytefeltet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Digitale medier og sorg - vårt alles ansvar.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The importance of the Quaker Society for Social Work Ethics and the development of the Welfare State.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Social Work and the Memories of the First World War in Neutral Norway the Penetrating Memories of the Past.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identitet, hukommelse, minner og landskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk med Ådne Løvstad Tricolor-utstillingen Landscapes, the Social Construction of Nature and the Environment.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den Norske Grunnlovens § 2 – trosfriheten og Grunnlovsfedrene.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kirkens sosiale ansvar, de nødlidende, de utstøtte fra reformasjonen og frem til Grunnloven.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The importance of the Quaker Society for social work ethics and the development of the welfare state.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sorg i et livsløpsperspektiv.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk Marit Arnekleiv Landscapes; The Social Construction of the Environment.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Levende håndverk, kulturarv og taus kunnskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Land Art - art, political, spiritual and environmental dimensions.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Aarek, Hans Eirik (). Kvekerne og grunnloven.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Grunnloven, jesuitter og munkeordener.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Jødenes situasjon i Norge fra 1851 og frem til 1945.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Protestantisk etikk, Benjamin Franklin, Adam Smith og Ludvig Holberg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Landscapes – the social construction of nature and the environment – the value of art.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Grunnlov, svermere og dissentere.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Mennesket er den største faren og vårt eneste håp John Steinbeck 1902 – 1968.
 • Steinnes, Jenny Elise; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Huse, Patrick; Jakobsen, Trond Gansmo; Henriksen, Jan Erik (). Lost in Diversity?. ISBN 978-82-999494-0-8. 125 s.
 • Steinnes, Jenny Elise; Jakobsen, Trond; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Huse, Patrick (). Concerns of Diversity. ISBN 978-82-999494-0-8.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om Blåveis.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ylva-effekten.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Stavrum, Lorentz Petter (). Samtale om det norske flagg.
 • Stavrum, Lorentz Petter; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Innledning.
 • Stavrum, Lorentz Petter; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-210-3. 199 s.
 • Stavrum, Lorentz Petter; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Trosfriheten og Grunnloven.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Stavrum, Lorentz Petter (). Lang vei til trosfrihet.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Flaskepost avverget begravelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om Bjørnstjerne Bjørnsson og Christopher Bruun.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om Bjørnstjerne Bjørnsson og Christopher Bruun.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity Landscape.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norske røtter i OstIndia - Holland, gamle norsk/danske kolonier.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten (). The Norwegian Frozen Water Trade.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten (). The Ice trade.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Presentasjon av "Snøpart" en norsk oversettelse av Paul Celans diktning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Herman Hirsch Becker : krigshelten som hviler på Samsø.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Co- Chairing final session "Children Migrants Roots and Routes Conference".
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Child protection and the educational system - challenges of children migrants.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Child protection and the educational system - challenges of children migrants to Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gambling and the deviat few - the challenge the mentally sick and the deviant.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sorg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Empati.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Bokanmeldelse av "The maid narratives" (2012)av Wormer, Jackson og Sudduth.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kokain, tannbehandling og historisk forskning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Søren Kierkegaard : eksistensialismen, kjærligheten og angsten.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Hans Aanrud, Lyngdal, forfatterskapet og krigen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bokanmeldelse av "Restorative justice today : practical appications" av Katherine S. van Wormer and Lorenn Walker (2013).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Flaskepost avverget begravelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Utenlandske utgivelser av Hans Aanrud.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rakrygget gjennom krigen.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Blekastad, Ivar (). Om det store i det små : Hans Aanrud 150 år. ISBN 978-82-7275-190-5. 144 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Flyktningen som ga oss håpet og kunnskapen.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sabina Spielrein : Der kjærlighet hersker, dør ego.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Om sin egen bok "Sorg : kjærlighetens pris er sorgen" (2012).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Bokanmeldelser av Pavel Klvačs bøker: "Backyard landscapes"(2012), "Rural Dwellers" (2011), "Closeness never too close" (2010), "In our backyard" (2007) og "Scenes of rural life" (2006).
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Preserving the past and intervening in the future through memorials and gravestones.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). En diskusjon om Paul Celan.
 • Smith-Solbakken, Marie; Sagvaag, Hildegunn; Svensson, Bengt; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bruk av kokain i tannbehandling.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Isen som forsvant.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Istidens gullalder.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sorg, minnesmerker og anerkjennelse. Hva skal vi lage minnesmerker for? Det er mye lidelse og det er mange offer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Sorg : Kjærlighetens pris. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-204-2. 199 s.
 • Syvertsen, Carsten Martin; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914).
 • Syvertsen, Carsten Martin; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Innkjøp, innkjøpere, marked, nasjonsbygging og regionsmarkering.
 • Jacobsen, Gaute; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Anders Sandvig og Maihaugen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-202-8. 323 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kunstens sosiale betydning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten Martin (). Den norske iseksporten. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-024-6. 240 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). „Sophia, bleib bei uns!“.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Bokanmeldelse av Cannabiskultur (2011) av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Sykdom, straff og ansvarlighet.
 • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tause helter: Operasjon Freshman og andre falne.
 • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Krigserfaringer og minner fra krigen (1939 - 1945). Krigserfaringer og minner i et livløps perspektiv.
 • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Freshman operasjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Jacobsen, Gaute; Brenden, Synnøve; Hosar, Marit (). Ordene, minnene og sorgen.
 • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Hegland, Kåre (). Silent heroes : Operation Freshman and others = Tause helter : operasjon Freshman og andre falne. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-021-5. 271 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Cannabiskultur.
 • Dessingue, Alexandre; Ryckebusch, Olivier; Smith-Solbakken, Marie; Oddone, Patrick; Tomasek, Michel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dunkerque, ville-mémoire : Dunkirk, City of Memories. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-019-2. 227 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Botanikk. En blomst som krever respekt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Krigen, minnene og historien.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lokale fanger anmeldelse av Atle Skarstein og Michae Stokkes bok Blod og tårer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Stephens, Paul (). Du usynliggjorte, utstøtte og uønskede.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Den lydige rusforskningen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sverige, krigen og Norge.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kastar ljos over mørkt kapittel.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dødsmarkene på Jæren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Legalisering og regulering.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). War graves and war memorials in Gjøvik, Gudbrandsdal, Lillehammer, Ringsaker og [sic] Rauma. ISBN 978-82-92764-20-6. 309 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Snow and ice : what has always been known = Snø og is : hva som man alltid har kjent til. ISBN 978-82-92764-19-0. 373 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Skammens minnemerker eller sensasjonshistorie.
 • Smith-Solbakken, Marie; Kallelid, Ole; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Døden på strendene.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Alfred Dreyfus - en enkelt mand mot millioner.
 • Qureshi, Naushad Ali; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). India, Pakistan og Bjørnstjerne Bjørnson.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingue, Alexandre (). The invisible jews of Gudbrandsdal and Lillehammer.
 • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vi må ikke fortsette å glemme.
 • Smith-Solbakken, Marie; Tungland, Else; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Forbud er ingen løsning.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Inge Steensland til minne.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bokanmeldelse: "Norden i verden", Global historia från periferin : Norden 1600-1850 av Leos Müller, Göran Rydén og Holger Weiss (red.).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De gode gjerninger redder verden.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Striden rundt krigsminnesmerket.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Livet i Iglooik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Det vanskelige empati-begrepet.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krig, sex, språk og verdier.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Ladet med verdier.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Moralismen og den stygge nytelsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bjørnson, Slovakias og Ukrainas frihetskamp.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kvinnesak, John Stuart Mill og Bjørnstjerne Bjørnson.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The ethics and reality of historical interpretation.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Solbakken, Marie Smith (). Undervisning om krig, lidelse og ansvar.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Tro, lidelse og offer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). På siden av samfunnet.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Skadereduksjon.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Død, lidelse og sorg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). War graves and memorials in Gudbrandsdal, Lillehammer, Rauma and Ringsaker.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The invicible jews of Gudbrandsdal.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krigsgraver og minnesmerker.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vi trenger ny narkotikapolitikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre (). De som ikke fikk plass i minnet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre (). De som ikke fikk plass i minnet.
 • Viborg, Alvin Eilertsen; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Handicraft, intangible cultural heritage, language and traditions among sea travellers : coastal romany culture.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity, landscape.
 • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krigsminner : Sola krigsgraver / Memories From The War : Sola War Graves. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-006-2. 149 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The trade and services of travellers to the rural Finnish communities in the inland border area of Norway and Sweden as compared to the trade and services of sea travellers to coastal Norwegian communities in western Norway : a comparative study of cultural exchange and dependence of two different kind of isolated communities, and their contact with travellers.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The reality presented by Eilert Sundt compared to the oral tradition of the roman sea travellers : a critical analysis of early social science data from the point of view of the oral traditions of the roman sea travellers from western Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Taushet, stillhet og kjærlighet. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282170055. 167 s.
 • Finsrud, Halvard; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Frimerker fra de olympiske vinterlekene i Norge.
 • Viborg, Alvin Eilertsen; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Håndverk, handlingsbåren kunnskap, språk og tradisjoner blant sjøreisende.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Vasaasen, Jan Ove (). De nordiske olympiske leker.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Empatisk sinne og empatisk nærhet : Bjørnstjerne Bjørnson, Christopher Bruun og Arne Garborg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tro, vennskap og et lokalt skjebnefellesskap.
 • Hauglid, Anders Ole; Jacobsen, Gaute; Velure, Guri; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bok- og fotosamlingen på Maihaugen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Jacobsen, Gaute (). Katta på veggen : kulturarv og kritisk historie. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282170079. 160 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre; Sognli, Helge; Syvertsen, Carsten; Syvertsen, Carsten; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krigsminnesmerker, krigsgraver og turisme.
 • Solbakken, Marie Smith; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The question of memorials for the invisible Jews.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Education, recreation and family.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity and language.
 • Syvertsen, Carsten; Syvertsen, Carsten; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske eksporten av is : arbeidsrapport : arbeid under bearbeiding. ISBN 9788292764176. 240 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten (). Utvikling av kultur som en strategisk kraft - et konseptuelt bidrag sett ut fra et kunnskapsperspektiv.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten (). Identity, understanding, memory and landscape : collection of essays. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-003-1. 192 s.
 • Viborg, Alvin Eilertsen; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Handicraft, intangible cultural heritage, language and traditions among sea travellers : coastal romany culture.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Davidsen, Tim Benjamin; Ødegaard, Erik; Lindstrøm, Jon J. (). Watchmaking and repair : from advanced sholarly science to advanced craftmanship.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Hugstmyr, Jarle; Henriksen, Frode Bjørn; Bogfjelldal, Erik; Syvertsen, Carsten; Syvertsen, Carsten (). Reproducing tools for production of waveform mouldings.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The simplicity and complexity of learning.
 • Falk, Eivind; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Introduction.
 • Falk, Eivind; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Living crafts : preserving, passing on and developing our common intangible heritage. International and national ambitions. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-002-4. 151 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Tourism and war graves - Reflections on grief in the public sphere, dignity, curiosity, historical interest and tourism.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The identity of the land.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Faith, community and the Geenlandic : the bishop of Greenland, Sofie Petersen, interviewed by Hans-Jørgen Wallin Weihe.
 • Syvertsen, Carsten; Syvertsen, Carsten; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The economics of church yards.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Empati og etikk. Abstrakt forlag. ISBN 9788279352389. 165 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bokanmeldelse : Sverdet, skafottet og skalpellen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Helbredende hage for utbrenthet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fisken i Breiavatnet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Roumimper, Sunniva (). Det stavangerske klubbselskap og Bredevannet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Buekorpset og våpenøvelsene ved Breiavatnet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Breiavatnet og jernbanen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tradisjonene rundt vannet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De usynliggjorte fattige.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Refleksjoner fra Igloolik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Avhenginghet, lidelse og narkotikapolitikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeid som akademisk fag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fisk, fiske og tradisjoner i Saksumdal Døsen Rinna : I Stortjernet, Velttjernet, Kinnshaugtjern, Båntjernet, Ruktjernet, Døselva, Purkebekken, Ullandsbekken, Bekkemellomsbekken, Øvre Øyresbekken, Flokoa, Amerikabekken, Hølbekken og Rinna. ISBN 9788292764084. 64 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mjøsa : Fisk og fiske - mat og tradisjoner. ISBN 9788292764114. 96 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Blåveis. ISBN 9788252931341. 120 s.
 • Andershed, Henrik; Andershed, Anna-Karin; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Normbrytende atferd hos barn : hva sier forskningen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205375628. 255 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Læringens enkelthet og kompleksitet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Long time survivors of drug addiction in rural Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tropical permafrost : melting roots. ISBN 8292764003. 132 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Historical encounters in the Nicobar Islands : trade, missions, visitors and colonists : the situation until the end of the last Danish colonial attempt in 1848. ISBN 8292764054. 160 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bruker eller misbruker? : et intervju med Hans-Jørgen Wallin Weihe.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bokanmeldelse: Ny Herrnhut i Nuuk 1733-2003 : missionsstation, rævefarm, embedsbolig, museum, universitet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Qaujimajatuqangit - what has always been known. ISBN 8292764011. 31 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Refleksjoner om offentlighet, tjenesteyting og marked.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Challenges of nature and colonisation : historical reflections.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nature and identity and language.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Slang og brukerspråk i rusmiljøer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Språk og identitet : utfordringer for arktiske kulturgrupper.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus og nytelse : et historisk tilbakeblikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Blåveis : botanikk og kulturhistorie.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Place names in Skåbu, Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Language, identity and challenges of the Arctic communities.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tropekolonier og misjon i India før 1845.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gamle misjonsområder rammet av flodbølgen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nikkobarene : midt i flodbølgen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hardt rammede øysamfunn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Arktiske urbefolkningsgrupper : utfordringer i nasjonalstater og i globalisert økonomi.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Urbefolkningsgrupper på Nikkobarene : hva kan vi lære av dem.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nikkobarene og flodbølgen : noen betraktninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus, nytelse, lidelse og handling : introduksjon av ny bok.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rusproblematik : socialarbejderes behov for kompetance : mønster, afhengighet, misbrug.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Refleksjoner rund samfunnets møte med mennesker med store rusproblemer og psykiske lidelser.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus : nytelse, lidelse og handling. Abstrakt forlag. ISBN 8279351418. 198 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeid : historie og bakgrunn. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205326002. 140 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Universal values and cultural imperialism. 14 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Family recreation and education.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity and language.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Perspectives on social problems / Anna Meeuwisse & Hans Sward (eds.) ; Social work - a basic text book / Anna Meeuwisse, Hans Sward & Sune Sunesson : bokanmeldelser.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeids verdigrunnlag og historie - noen refleksjoner. 70 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den lystige poet og hans utsvevelser : bokanmeldelse.
 • Grimstad, Anne Karin; Vassbotten, Gro; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kronikk om fristilling eller offentlig regulering av høgskoler og universitet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De onde miljøvernerne.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). A post-modern saint - on motives for voluntarism.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nikobarerna : koleran stoppade alla försök att kolonisera öarna.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den lystige juristpoet og hans utsvevelser : bokanmeldelse av "Helt skal jeg ikke dø" av Arild Stubhaug.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Religiøs salving og hasj.
 • Berild, Sveinung; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lokale lønnsoppgjør og premiering for innsats.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ungdom eksprimentering og rus.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Arktis, tradisjonell livstil og miljøproblemer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Russiske nordområder og urbefolkningenes situasjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ungdom og risikoatferd i trafikken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og virkelighetsoppfattning - refleksjoner på bakgrunn av kulturmøter.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjonsmesssige utfordringer på behandlingsinstitusjoner.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og virkelighetsoppfattning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeid i storby og i små lokalsamfunn - ulike kulturer samme problem? : foredrag og papers fra den 19. nordiske sosialhøgskolekonferansen, Ålesund, Norge 18.-21. august 2001. ISBN 8271842595. 205 s.
 • Qureshi, Naushad Ali; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Det sosial arbeidets identitet Det sosial arbeidets identitet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rusmidler og språk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og krisesenterarbeid.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tverrkulturell kommunikasjon - innvandrere og nordmenn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Arbeidsforhold for tilsatte og organiserte i høgskolesektoren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kulturmøter og realitetsoppfatninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kulturmøter og realitetsoppfatninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Social work and missionary work as part og the power game.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Urbefolkningsgrupper i Sibir.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nydelse, lidelse og handling : om alkoholpolitikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). To byer og deres fortid.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). "Social work", missionary work and colonialism as part of the power game : David Rosen, missionary in India 1818-1831 and 1834-1838 : David Rosen's attempt to colonize the Nicobar Islands 1831-1834. 312 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). "Social work" and missionary work as part of the power game : a discussion through two examples : Hans Egede missionary in Greenland 1721-1736 and the Norwegian Saami mission in Finnmark : the period of establishment of missions and social services 1888-1900. 354 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rusmidler og språk : en oppslagsbok. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-45236-0. 196 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus og språk : ordliste over ord brukt i forbindelse med rus og rusbruk med synonym-ordliste.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rusmidler : ordliste med forklaring.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Relasjonsarbeid og kommunikasjon : lydbok.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mellom profitt og moral.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeids historie : hvilke røtter vil faget vedkjenne seg?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Person og profesjon : bokomtale.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus og språk. 68 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om miljøproblemer og sosiale problemer på Taimyr : avisintervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om miljøproblemer og sosiale problemer på Taimyr : avisintervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om reise til Taimyr i Sibir og problemer blant urbefolkningen der : avisintervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og relasjonsarbeid : avisintervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Intervju om prosjekter for urbefolkningen og miljøproblemer på Taimyr : program ved slutten av reisen med et lengre intervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Intervju om prosjekter for urbefolkningen og miljøproblemer på Taimyr : program ved starten på reisen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Intervju i forbindelse med boka "Relasjonsarbeid og kommunikasjon".
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og relasjonsarbeid : foredrag for pleie- og omsorgstjenesten i Ringsaker kommune.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Interests, conflicts and cooperations of local population with guidelines : regional implementation for Arctic tourist guidelines.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Omstillings- og sosiale problemer blant ngansaner, dolganer og nenetser på Taimyr : foredrag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Taimyr and the indigenous population : foredrag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sustainable development projects on Taimyr, Siberia.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The indigenous populations of Taimyr Siberia : socail problems and challenges.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lysbildedokumentasjon fra Taimyr.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Behandlingsprogram for sedelighetsdømte i Skandinavia : uttalelse til dr. Werner Reuther Kriminologische Semniar der Universitat Bonn i forbindelse med en høring i Bundestag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Behandling av sedelighetsdømte : referansegruppens avsluttende rapport til Helsedirektoratet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The first finnish, norwegian and russian seminar on protected areas in the Barents region : proceedings.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Relasjonsarbeid og kommunikasjon. ISBN 8251835911. 195 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Maktesløshet og mulighet i Sibir : kronikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Brush, Stephen B. og Doreen Stabinsky: Valuing local knowledge : indigenous people and intellectual property rights : bokanmeldelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Etikk og verdier i sosialt arbeid : bokanmeldelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The forgotten pollinators : bokanmeldelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Marthinsen, Edgar; Ekberg, Karin (). Kulturmønster og realitetsoppfatninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nytelse, lidelse og sosial rolle : nyere svensk forskning og rus og misbruk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Finnmark overgrazing by reindeer might create Arctic desert.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). En socialpolitisk sandlåda.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Miljøvern, holdninger og praktisk handling.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Banebrytende.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Eurodrugs.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Little pale man.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nyere amerikansk feministisk etikk litteratur.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nyansert.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Eliasson, Rosmari (). Bruken av omsorgsbegrepet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The environmental movement, indigenous populations and the Arctic. 70 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kolonimakt og sosialpolitikk i India. ISBN 82-7184-166-1. 44 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Våpeneksport og moral.
 • Stangeland, Per; Baldvinsdottir, Asta; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Condeep : en arbeidsplass i Stavanger. ISBN 8272200058. 223 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (165)

 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Francisco Xavier.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Willibrord.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Youth With a Mission.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Åpne dører.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Umpumulo.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nils Nilsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Misjonær.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Knud Jørgensen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Misjon Jesus Leger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Israelmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Post-traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kristen Mulimmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De norske Muhammedanermisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Israelsmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske Isralemisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Niels Rasch Egede.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Poul Hansen Egede.
 • Engelsviken, Tormod; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Egede instituttet for misjonskunnskap og misjonsgransking.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Jørgen Jørgensen Sverdrup.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Grønlandsmisjonen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Bloch-Hoell, Nils Egede (). Hans Egede.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The Polish War dead at Brusand in Norway: Memories, trauma and the Battle of memories.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). John Williams.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johannes Evangelista Gossner.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Paul Olaf Bodding.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johannes Evangelista Bodding.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hans Peter Børresen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Nils Egede, Bloch-Hoel (). Lars Olsen Skrefsrud.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske Santalmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Olav Hodne.
 • Engelsviken, Tormod; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Lundal, Sverre Olav (). Norsk Luthersk Misjonssamband.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Misjonshus.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bedehus.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kinamisjonen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Winter, Ralph D..
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ocean Viking.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Ocean Ranger ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nils Arnetvedt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nils Astrup.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Kværne, Per (). Misjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). McGavran Donald.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Notto Normann Thelle.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Normisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rufus Anderson.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Matteo Ricci.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sigurd Aske.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Olav Espegren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Simon Emanuel Jørgensen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). London Missionary Society.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lars Larsen Vig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Kværne, Per (). Karl Ludvig Reichelt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). William Cameron Townsend.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Jon Nissen-Meyer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). John Philip.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johannes Astrup.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). James Hudson Taylor.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hans Jørgen Synnestvedt Astrup.
 • Engelsviken, Tormod; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fredrik Christian Dons.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johann Martin Flad.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Håkon Edvard Andersen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Johann Baptist von Anzer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Finn Espegren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Edvard Amundsen.
 • Engelsviken, Tormod; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dixon Edvard Hoste.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). David Egenæs.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Birger Breivik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Asbjørn Aavik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ansgar.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ansgarskolen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Areopagos.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). William Carey.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ytremisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Marie Føreid.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kristen misjonsvirksomhet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Det Norske Misjonsselskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den indre Sjømannsmisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Indremisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Baselmisjonsselskapet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Karl Johan Hallaråker.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ungdom i oppdrag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Trifon av Petsjenga.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Thomas von Westen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Elstad, Hallgeir (). Sjømannskirke.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sjømannsprester.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Elstad, Hallgeir (). Sjømannskirken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norges Samemisjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Liv Kyllingstad Godin.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kvekernes misjonsarbeid.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Edvard Masoni.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bodil Biørn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kvinnelige Misjonsarbeidere.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sally Olsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Finska missionssällskapet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hsi.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Annie Skau Berntsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). American Board of Commissioners for Foreign Missions.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Agnes Nilsen Howard.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Agnar Espegren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Adalhard.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Striden om oljeboring i nord.
 • Lundberg, Nils H.; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Oseberg – petroleumsfelt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Concem-ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ocean Traveler.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Bourbon Dolphin-ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Prekenen.
 • Daatland, Christer D.; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). To storulykker : omfanget og følgene.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Social Work, the Quaker Society, Ethics and the development of the Welfare State.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Social work and the memories of the First World War in Neutral Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norwegian foster home placements and the challenge of immigrant children.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Child protection and the educational system : challenges of children migrants top Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The shared historical past of Norway and the Slovak nation : Bjørnstjerne Bjørnson, the ethics of identity and the development of social work education in Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Aarek, Hans Eirik (). Kvekerne og grunnloven.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Grunnloven, jesuitter og munkeordener.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Jødenes situasjon i Norge fra 1851 og frem til 1945.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Protestantisk etikk, Benjamin Franklin, Adam Smith og Ludvig Holberg.
 • Stavrum, Lorentz Petter; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Innledning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Herman Hirsch Becker : krigshelten som hviler på Samsø.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kokain, tannbehandling og historisk forskning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Hans Aanrud, Lyngdal, forfatterskapet og krigen.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Preserving the past and intervening in the future through memorials and gravestones.
 • Smith-Solbakken, Marie; Sagvaag, Hildegunn; Svensson, Bengt; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bruk av kokain i tannbehandling.
 • Syvertsen, Carsten Martin; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914).
 • Syvertsen, Carsten Martin; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Innkjøp, innkjøpere, marked, nasjonsbygging og regionsmarkering.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Alfred Dreyfus - en enkelt mand mot millioner.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingue, Alexandre (). The invisible jews of Gudbrandsdal and Lillehammer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bjørnson, Slovakias og Ukrainas frihetskamp.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kvinnesak, John Stuart Mill og Bjørnstjerne Bjørnson.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). War graves and memorials in Gudbrandsdal, Lillehammer, Rauma and Ringsaker.
 • Viborg, Alvin Eilertsen; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Handicraft, intangible cultural heritage, language and traditions among sea travellers : coastal romany culture.
 • Finsrud, Halvard; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Frimerker fra de olympiske vinterlekene i Norge.
 • Viborg, Alvin Eilertsen; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Håndverk, handlingsbåren kunnskap, språk og tradisjoner blant sjøreisende.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Vasaasen, Jan Ove (). De nordiske olympiske leker.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Empatisk sinne og empatisk nærhet : Bjørnstjerne Bjørnson, Christopher Bruun og Arne Garborg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tro, vennskap og et lokalt skjebnefellesskap.
 • Hauglid, Anders Ole; Jacobsen, Gaute; Velure, Guri; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bok- og fotosamlingen på Maihaugen.
 • Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre; Sognli, Helge; Syvertsen, Carsten; Syvertsen, Carsten; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krigsminnesmerker, krigsgraver og turisme.
 • Solbakken, Marie Smith; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The question of memorials for the invisible Jews.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Education, recreation and family.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity and language.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten (). Utvikling av kultur som en strategisk kraft - et konseptuelt bidrag sett ut fra et kunnskapsperspektiv.
 • Viborg, Alvin Eilertsen; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Handicraft, intangible cultural heritage, language and traditions among sea travellers : coastal romany culture.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Davidsen, Tim Benjamin; Ødegaard, Erik; Lindstrøm, Jon J. (). Watchmaking and repair : from advanced sholarly science to advanced craftmanship.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Hugstmyr, Jarle; Henriksen, Frode Bjørn; Bogfjelldal, Erik; Syvertsen, Carsten; Syvertsen, Carsten (). Reproducing tools for production of waveform mouldings.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The simplicity and complexity of learning.
 • Falk, Eivind; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Introduction.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The identity of the land.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Faith, community and the Geenlandic : the bishop of Greenland, Sofie Petersen, interviewed by Hans-Jørgen Wallin Weihe.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fisken i Breiavatnet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Roumimper, Sunniva (). Det stavangerske klubbselskap og Bredevannet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Buekorpset og våpenøvelsene ved Breiavatnet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Breiavatnet og jernbanen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tradisjonene rundt vannet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Læringens enkelthet og kompleksitet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Long time survivors of drug addiction in rural Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Refleksjoner om offentlighet, tjenesteyting og marked.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus og nytelse : et historisk tilbakeblikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Place names in Skåbu, Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Language, identity and challenges of the Arctic communities.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Family recreation and education.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity and language.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Perspectives on social problems / Anna Meeuwisse & Hans Sward (eds.) ; Social work - a basic text book / Anna Meeuwisse, Hans Sward & Sune Sunesson : bokanmeldelser.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nikobarerna : koleran stoppade alla försök att kolonisera öarna.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Marthinsen, Edgar; Ekberg, Karin (). Kulturmønster og realitetsoppfatninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nytelse, lidelse og sosial rolle : nyere svensk forskning og rus og misbruk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Eliasson, Rosmari (). Bruken av omsorgsbegrepet.

Bøker (50)

 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland 1918 - 2018. ISBN 978-82-303-3978-7. 295 s.
 • Stachon, Marek; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeid og nåtid : Slovakisk-norske perspektiver. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-2264. 238 s.
 • Tokovska, Miroslava; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Opportunities and risks of cyberspace for vulnerable social groups. ISBN 978-80-557-1227-7. 206 s.
 • Overå, Stian; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spillavhengighet : gaming og gambling. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172219. 10 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vulkantiden og historikeren Tormod Torfæus 1636-1719. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172189. 272 s.
 • Dang, Caroline Ho-Bich-Tuyen; Samkopf, Kjell; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). International Land Art Project 27.6 - 13.7 2014 fall Norway. ISBN 9788299994828.
 • Steinnes, Jenny Elise; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Huse, Patrick; Jakobsen, Trond Gansmo; Henriksen, Jan Erik (). Lost in Diversity?. ISBN 978-82-999494-0-8. 125 s.
 • Steinnes, Jenny Elise; Jakobsen, Trond; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Huse, Patrick (). Concerns of Diversity. ISBN 978-82-999494-0-8.
 • Stavrum, Lorentz Petter; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-210-3. 199 s.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Blekastad, Ivar (). Om det store i det små : Hans Aanrud 150 år. ISBN 978-82-7275-190-5. 144 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Sorg : Kjærlighetens pris. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-204-2. 199 s.
 • Jacobsen, Gaute; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Anders Sandvig og Maihaugen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-202-8. 323 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten Martin (). Den norske iseksporten. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-024-6. 240 s.
 • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Hegland, Kåre (). Silent heroes : Operation Freshman and others = Tause helter : operasjon Freshman og andre falne. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-021-5. 271 s.
 • Dessingue, Alexandre; Ryckebusch, Olivier; Smith-Solbakken, Marie; Oddone, Patrick; Tomasek, Michel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dunkerque, ville-mémoire : Dunkirk, City of Memories. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-019-2. 227 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). War graves and war memorials in Gjøvik, Gudbrandsdal, Lillehammer, Ringsaker og [sic] Rauma. ISBN 978-82-92764-20-6. 309 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Snow and ice : what has always been known = Snø og is : hva som man alltid har kjent til. ISBN 978-82-92764-19-0. 373 s.
 • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krigsminner : Sola krigsgraver / Memories From The War : Sola War Graves. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-006-2. 149 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Taushet, stillhet og kjærlighet. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282170055. 167 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Jacobsen, Gaute (). Katta på veggen : kulturarv og kritisk historie. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282170079. 160 s.
 • Syvertsen, Carsten; Syvertsen, Carsten; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske eksporten av is : arbeidsrapport : arbeid under bearbeiding. ISBN 9788292764176. 240 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten (). Identity, understanding, memory and landscape : collection of essays. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-003-1. 192 s.
 • Falk, Eivind; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Living crafts : preserving, passing on and developing our common intangible heritage. International and national ambitions. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-002-4. 151 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Empati og etikk. Abstrakt forlag. ISBN 9788279352389. 165 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fisk, fiske og tradisjoner i Saksumdal Døsen Rinna : I Stortjernet, Velttjernet, Kinnshaugtjern, Båntjernet, Ruktjernet, Døselva, Purkebekken, Ullandsbekken, Bekkemellomsbekken, Øvre Øyresbekken, Flokoa, Amerikabekken, Hølbekken og Rinna. ISBN 9788292764084. 64 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mjøsa : Fisk og fiske - mat og tradisjoner. ISBN 9788292764114. 96 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Blåveis. ISBN 9788252931341. 120 s.
 • Andershed, Henrik; Andershed, Anna-Karin; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Normbrytende atferd hos barn : hva sier forskningen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205375628. 255 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tropical permafrost : melting roots. ISBN 8292764003. 132 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Historical encounters in the Nicobar Islands : trade, missions, visitors and colonists : the situation until the end of the last Danish colonial attempt in 1848. ISBN 8292764054. 160 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Qaujimajatuqangit - what has always been known. ISBN 8292764011. 31 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus : nytelse, lidelse og handling. Abstrakt forlag. ISBN 8279351418. 198 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeid : historie og bakgrunn. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205326002. 140 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Universal values and cultural imperialism. 14 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeids verdigrunnlag og historie - noen refleksjoner. 70 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeid i storby og i små lokalsamfunn - ulike kulturer samme problem? : foredrag og papers fra den 19. nordiske sosialhøgskolekonferansen, Ålesund, Norge 18.-21. august 2001. ISBN 8271842595. 205 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). "Social work", missionary work and colonialism as part of the power game : David Rosen, missionary in India 1818-1831 and 1834-1838 : David Rosen's attempt to colonize the Nicobar Islands 1831-1834. 312 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). "Social work" and missionary work as part of the power game : a discussion through two examples : Hans Egede missionary in Greenland 1721-1736 and the Norwegian Saami mission in Finnmark : the period of establishment of missions and social services 1888-1900. 354 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rusmidler og språk : en oppslagsbok. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-45236-0. 196 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus og språk : ordliste over ord brukt i forbindelse med rus og rusbruk med synonym-ordliste.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rusmidler : ordliste med forklaring.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Relasjonsarbeid og kommunikasjon : lydbok.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus og språk. 68 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Behandlingsprogram for sedelighetsdømte i Skandinavia : uttalelse til dr. Werner Reuther Kriminologische Semniar der Universitat Bonn i forbindelse med en høring i Bundestag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Behandling av sedelighetsdømte : referansegruppens avsluttende rapport til Helsedirektoratet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The first finnish, norwegian and russian seminar on protected areas in the Barents region : proceedings.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Relasjonsarbeid og kommunikasjon. ISBN 8251835911. 195 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The environmental movement, indigenous populations and the Arctic. 70 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kolonimakt og sosialpolitikk i India. ISBN 82-7184-166-1. 44 s.
 • Stangeland, Per; Baldvinsdottir, Asta; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Condeep : en arbeidsplass i Stavanger. ISBN 8272200058. 223 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (88)

 • Morrison, Andrew; Steggell, Amanda; Rowe, Anthony; Bandlien, Brynjar Åbel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Discovering a new terella for dark times: Aurora Imaginaris.
 • Steggell, Amanda; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Morrison, Andrew; Bandlien, Brynjar Åbel (). Amphibious Trilogies – Future Moves.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gender, Age and Culture.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Terminology, landscape and language.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sounds, music and landscapes - the feeling of being part of.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The exploitation of the terrain, national and economic interests and the imperialism of identity.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Place namens and the memory of the landscape.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity, language and the philsophy of Ludwig Wittgenstein.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Introduction to reflections on identity and landscape from the blue anemone to the choreography of dance - the amphibious project.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). The Heritage of the Alxander L. Kielland-accident.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Sovova, Olga (). Information in Public Space, Privacy Protection and the interest of the Child.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Sovova, Olga (). Decisions and Justification in Child Protection - the case of the Roma.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). A Court ruling and the consequence for Child Protection Services.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Climate Change Indigenous Knowledge Ice and snow terminology.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The Amphibious Project at the Oslo National Academy of Arts - developing reflections on sustainability and ethics through a project of choreography.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Alexander L. Kielland ulykken utfordringer for skole og utdanningsinstitusjoner.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Post traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Child protection – the need for international co-operation in an age of migration.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Three interviews and reflections on identity.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fortielse med utgangspunkt i tre historiske eksempler: Torpederingen av HMS India ved Helligvær 1915; De usynlige jødene i Gudbrandsdal krigens overgrep og ettertidens fortielse; Forskningen etter Alexander Kielland ulykken i 1980.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Protection of children and vulnerable families, the challenge of inclusion of immigrant families.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gaming, gambling in the digital age: challenges for social work.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Foster Home Placements of children from immigrant families: the Challenge of national Norwegian practices and the concern of culture, Identity and differences in Professional interpretation and legal understanding in the home-countries of the parents.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Psykisk utviklingshemmede og aldring : utfordringer i omsorgen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Livskriser og eldre.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norwegian foster home placements and the challenge of immigrant children.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). How to co-exist with those opposed to the very structure and core-values of the nation state.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Moravian missionaries, environmental challenges of he past in far-off-places.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art Talk utstillingen Fragmenter av Patrick Huse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk Habitats Light, Marit Arnekleiv.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Memories of the First World War in neutral Norway – the penetrating memories of the past.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The shared historical past of Norway and the Slovak nation. Bjørnstjerne Bjørnson, the ethics of identity and the development of social work education in Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gaming, addiction and misuse – violence and gaming.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Digitale Medier og Sorg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The importance of the Quaker Society for Social Work Ethics and the development of the Welfare State.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Social Work and the Memories of the First World War in Neutral Norway the Penetrating Memories of the Past.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk med Ådne Løvstad Tricolor-utstillingen Landscapes, the Social Construction of Nature and the Environment.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den Norske Grunnlovens § 2 – trosfriheten og Grunnlovsfedrene.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kirkens sosiale ansvar, de nødlidende, de utstøtte fra reformasjonen og frem til Grunnloven.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The importance of the Quaker Society for social work ethics and the development of the welfare state.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sorg i et livsløpsperspektiv.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk Marit Arnekleiv Landscapes; The Social Construction of the Environment.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Levende håndverk, kulturarv og taus kunnskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Land Art - art, political, spiritual and environmental dimensions.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Landscapes – the social construction of nature and the environment – the value of art.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om Blåveis.
 • Stavrum, Lorentz Petter; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Trosfriheten og Grunnloven.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity Landscape.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten (). The Norwegian Frozen Water Trade.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten (). The Ice trade.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Co- Chairing final session "Children Migrants Roots and Routes Conference".
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Child protection and the educational system - challenges of children migrants.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Child protection and the educational system - challenges of children migrants to Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gambling and the deviat few - the challenge the mentally sick and the deviant.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sorg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Empati.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The ethics and reality of historical interpretation.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The invicible jews of Gudbrandsdal.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity, landscape.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The trade and services of travellers to the rural Finnish communities in the inland border area of Norway and Sweden as compared to the trade and services of sea travellers to coastal Norwegian communities in western Norway : a comparative study of cultural exchange and dependence of two different kind of isolated communities, and their contact with travellers.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The reality presented by Eilert Sundt compared to the oral tradition of the roman sea travellers : a critical analysis of early social science data from the point of view of the oral traditions of the roman sea travellers from western Norway.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Tourism and war graves - Reflections on grief in the public sphere, dignity, curiosity, historical interest and tourism.
 • Syvertsen, Carsten; Syvertsen, Carsten; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The economics of church yards.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Challenges of nature and colonisation : historical reflections.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nature and identity and language.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Arktiske urbefolkningsgrupper : utfordringer i nasjonalstater og i globalisert økonomi.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus, nytelse, lidelse og handling : introduksjon av ny bok.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rusproblematik : socialarbejderes behov for kompetance : mønster, afhengighet, misbrug.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Refleksjoner rund samfunnets møte med mennesker med store rusproblemer og psykiske lidelser.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Arktis, tradisjonell livstil og miljøproblemer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ungdom og risikoatferd i trafikken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og virkelighetsoppfattning - refleksjoner på bakgrunn av kulturmøter.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjonsmesssige utfordringer på behandlingsinstitusjoner.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og virkelighetsoppfattning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og krisesenterarbeid.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tverrkulturell kommunikasjon - innvandrere og nordmenn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Arbeidsforhold for tilsatte og organiserte i høgskolesektoren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kulturmøter og realitetsoppfatninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kulturmøter og realitetsoppfatninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Social work and missionary work as part og the power game.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Urbefolkningsgrupper i Sibir.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nydelse, lidelse og handling : om alkoholpolitikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og relasjonsarbeid : foredrag for pleie- og omsorgstjenesten i Ringsaker kommune.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Interests, conflicts and cooperations of local population with guidelines : regional implementation for Arctic tourist guidelines.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Omstillings- og sosiale problemer blant ngansaner, dolganer og nenetser på Taimyr : foredrag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Taimyr and the indigenous population : foredrag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sustainable development projects on Taimyr, Siberia.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The indigenous populations of Taimyr Siberia : socail problems and challenges.

Annet (306)

 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dataspillavhengighet og andre avhengigheter.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dataspillavhengighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dataspillavhengighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barnevernet og kritikk.
 • Steggell, Amanda; Bandlien, Brynjar Åbel; Morrison, Andrew; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Enacting and dancing in amphibiousness.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Forfatteren og forfatterskapet skal stå i fokus ikke misbruket av forfatterskapet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Aversjon mot kritikk i barnevernet.
 • Steggell, Amanda; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Morrison, Andrew; Bandlien, Brynjar Åbel (). Pond 3: Choreographies of littoral landscapes.
 • Steggell, Amanda; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Bandlien, Brynjar Åbel; Morrison, Andrew (). Sensitive Chaos.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Elektriker fagforeningen i Hedmark og Oppland hundre år - arbeidet med jubileumsboken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tvillingene som overlevde jødeforfølgelsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Leo Eitinger, den norsk-jødiske legen som overlevde Auschwitz og arbeidet for toleranse. 1 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De tolererte, utstøtte, utryddede og de som overlevde. 1 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). 20 years anniversary for Environmental Studies at the Masaryk University - greetings from the Inland University of Applied Sciences and reflections on deep ecology.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Elektromontørene i Hedmark og Oppland hundre år- refleksjoner om jubileumsboken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Voldspill, verdier og familier.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vår arkiverte fortid i norske og utenlandske arkiver. En personlig reise i arkiver i Danmark, Norge, England og USA - en digital vandring i verden utenfor.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ide, Utholdenhet og finansiering.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). LSD på Otta.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Historiske utelatelser.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommentarer til Alexander Kielland ulykken i norsk offentlighet. Fortielser og forbitrelser.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Landskap, identitet og mental helse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Papirduer i Salisbury.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nordsjøens største oljeulykke.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barn som lider.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Jøder, kvinner og konservativ teologi.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Wiener biblioteket og arkivet i London.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Minnet om en bonde og hans to søstre.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Forfattersamtale Litteraturfestivalen i Lillehammer med Ole Robert Sunde og Naja Marie Aidt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Gamle Dolly fra Mousehole.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Store norske og kristen misjonshistorie. 1 s.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gamleveien og pilgrimsleden - lokalhistorisk presentasjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lodbjerg kirke.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Aidt, Naja Marie; Sunde, Ole Robert (). Sorglitteratur samtale mellom Hans-Jørgen Wallin Weihe og forfatterne Naja Marie Aidt og Ole Robert Sunde.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Frivillighet, engasjement og digital verden.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Frivillighet, engasjement og ansvar - fokus på utfordringer med det digitale og selvsentrerte moderne samfunn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Doping og norsk vinteridrett.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barnevern og forskning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The Pond and the amphibious project – existential dimensions.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Spill, penger, profitt og data.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barn lokkes til pengespill på nettet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spilleproblemer og revideringene i ICD diagnose systemet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nobelprisvinnere, men ikke i kraft!.
 • Steggell, Amanda; Bandlien, Brynjar Åbel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). ISLAND 2: Fieldnotes.
 • Steggell, Amanda; Bandlien, Brynjar Åbel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). POND 2- artists at work..
 • Steggell, Amanda; Bandlien, Brynjar Åbel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Morrison, Andrew (). amphibious.khio.no.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Et bittersøtt jubileum.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kunst og psykopatologi.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Scizofreni, kunst og psykiatri - eller en psykisk forkjølelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Child protection the need for international co-operation.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Post- traumatic reactions – the Alexander Kielland accident in 1980 – historical research.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Noen grunnleggende prinsipper.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Omvendelse og familiegjenforening.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sekulær intoleranse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Herlige pinotviner og borgerlighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rus og ansvar.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Utfordringer i eldreomsorgen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sølvskatten.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Opplandsarkivet - en nasjonal og regional forskningsressurs.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om RenoNorden-konkursen og anbudsordningens vesen og form.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Post Traumatic Stress in a long term perspective – the Alexander Kielland Accident in 1980.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Challenges in social services and child protection.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk med billedkunstner Patrick Huse.
 • Bergengen, Bjørnar; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Doping, vanity – body dependence and addiction.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Da flaskeposten var livsviktig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mer enn kultur og språk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Pengespill, overklassen og dekadente kunstnere.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Ruset, avhengig og avstumpet.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Doping som folkehelseproblem.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Psykisk syke som dreper.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Studiet i spillavhengighet og problemskapende dataspill.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art talk med Kristin Skrivervik og åpning av kunstutstillingen «Poetry of Silence /Stillhetens poesi».
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tale 17. mai.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rites of passage.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kultursensitiv og verdibevisst praksis.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Perspektiver på avhengighetsutvikling.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). En verdig alderdom og en verdig eldreomsorg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Det forhatte barnevernet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kultursensitiv og verdibevisst praksis.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dobbeltspor og trafikkvolum.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Wanda Heger til minne.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Desentraliserte tilbud og utfordringer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den norske Grunnlovens paragraf to i et komparativt perspektiv - fra Magna Carta til dagens menneskerettigheter.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og relasjoner.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barnevernet og skolen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Reseptbelagte medisiner og misbruk.
 • Tokovska, Miroslava; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spilleproblemer og eldre.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Skolemiljø og skoleutvikling.
 • Weihe, Ola; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Minneord Kjell Solvang.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Forskning som utgangspunkt for dans( korreografi) Alexander Kielland ulykken intervjuer med overlevende, involverte og familier ; Flyktninger over havet (Østersjøen 1945 og Middelhavet 2016); Torpederingen av HMS India i 1915.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spilleavhengighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Åpning av kunstutstilling og introduksjon av kunstnerne Ragnhild Enge (Vev) og Kari Mølstad (Glass).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tragedien i 1816 – konfirmantenes dødsferd.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fra flyger og krigshelt til kjent forfatter.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gratulerer med et flott bidrag til oljehistorien.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Body, water and movement.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Virtual reality and the real reality.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Boklansering av Råolje.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Alexander Kielland ulykka - bok.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tro, håp og oljetrykk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De Böhmiske brødre, brødremenigheten og dagens husitter.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Avisomtale: Viktige stemmer – Ny bok om Kielland ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Avisomtale: Fagforening gir Kielland bok til 169 politikere.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Trump som president - hva skjedde og hva kan vi forvente?.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Brødrene Hansen og Europa.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Førerløse biler – er det en del av framtiden?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fusjon og tilgjengelighet.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vår nestekjærlighet må være mer enn varme ord og tanker.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identity, landscape, environment and social work.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Age Culture - the urban and the rural and the changing identity.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The music of the landscape.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Terminology and landscape.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Imperialism of identity. The challenge of materialism and nationalism.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Place names - landscape and memory.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Quisling og barnevern - to norske skjellsord.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Finsk, dansk, norsk og svensk lynne.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Art Talk med kunstneren Terje Risberg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Forskere: Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Vår arkiverte hukommelse og framtiden. Arkivene etter Alexander L. Kielland ulykken.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Grunnlag for ny gransking.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fiksjon, virkelighet og dataspill.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Kjøp av statsborgerskap.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rikinger kan kjøpe adgang til Norge og hele EU.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spillavhengighet og problemskapende dataspilling.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). 1. verdenskrig: 100 år siden Jyllandsslaget. Et bilde ved en grav.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tre biskopsønners ulike valg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Første verdenskrig og Gudbrandsdal.
 • Steggell, Amanda; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hvis Jeg var Havet / If I were The Ocean.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Organisering og tiltak rettet mot rus og avhengighet - refleksjon rundt rammene for vårt arbeid og utfordringene kommunikasjonsmessig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Roald Dahl som flyger under andre verdenskrig.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Body, water and movement - Vann, kropp og bevegelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Virtual reality and the real reality - Den virtuelle virkelighet og den virkelige virkelighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Terror, intoleranse og målrettet vold.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Åpningsforedrag ved kunstutstillingen "Archive Solution : Stories in social symptoms and social landscapes".
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Alene sammen : hva gjør det med oss?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). De druknede, forbrente, lemlestede og døde : hundre år siden Nordsjøens største sjøslag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Digital verden : utfordringer med vår medmenneskelighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Svart kobber, svarte penger og hvitt sølv.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Katolsk kamp mot protestantisme og kirken i Hronsek i Slovakia.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norsk barnevern sett fra kontinentet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Ondskap og terror i fransk paradis.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Åpningsforedrag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mot spillavhengighet.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Svarte penger - relevansen for Rogaland og opprinnelsen av begrepet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Arendals rolle under Jyllands-slaget.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Avhengigheit av spel - gaming og gambling.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Spill og spilleproblemer – avhengighet, underholdning- tids- og pengesløseri.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Anna Freud - arvtaker og radikal nyskaper.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gravlund for historiens mørkeste sider.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norwegian Child Protection Service and the best interest of the children.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Hvorfor spiller vi og hva er det som driver oss?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Bedret beredskap for livets belastninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Einar Saanums rederi - en glemt historie fra Mandal?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Historiske og internasjonale mål.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Mye nettbruk kan gi mindre empati.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). En glemt eksportartikkel fra Sørlandet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Godt øl- usikker vinner i muslimske land.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Monopol eller markedskontroll.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Skole, bygdemiljø og fellesskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). En ulykke for lenge siden.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sykehus og innlandshøgskolen.
 • Bruun, Frank Jarle; Grønseth, Anne Sigfrid; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Protestene mot barnevernet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hvem er jeg som dømmer?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Smerte, tårer og sorg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om terror i Paris og markeringer av fellesskap og følelser i sosiale media.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om terror i Paris og markeringer av fellesskap og følelser i sosiale media.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Amatørkunst og profesjonell kunst – kunst identitet og ferdighet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nekrolog. Minneord Johan Bakken Sandvik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Hvem er jeg til å dømme? - Paven og frimurerbevegelsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hvilke krav og forventninger formidles til våre barnebarn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den frie tanke og sensuren.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De skar isen som kjølte ned London: Yrkene som forsvant.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sorg – tapte drømmer og identitet – et perspektiv i rusbehandling.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kulturelle oppgaver.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). «…Både je og Salomo kom nakne tel vår jord – Prøysen som talerør for samfunnets fattige og utstøtte».
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den frie tanke og sensuren.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Plikten til medborgerskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Barnevern som kulturimperialisme.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krigsforbrytelser og krigsrettsaker - Silent Heroes/Operasjon Freshman og tungtvannsoperasjonene.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kampen om atombomben- Silent Heroes/Operasjon Freshman og tungtvannsoperasjonene.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Det mentale sammenbruddet som grunnlag for fornyelse. Doris May Lessing (1919 - 2013)..
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mord, schizofreni og Oxford English Dictionary.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Prøysen som talerør for samfunnets fattige "...både je og Salomo kom nakne tel vår jord".
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Fra moro til problem? – om problematisk PC bruk (gaming) og pengespillproblematikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dovrefjell og rehabiliteringen av skytefeltet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Digitale medier og sorg - vårt alles ansvar.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Identitet, hukommelse, minner og landskap.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Grunnlov, svermere og dissentere.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Mennesket er den største faren og vårt eneste håp John Steinbeck 1902 – 1968.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ylva-effekten.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Stavrum, Lorentz Petter (). Samtale om det norske flagg.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Stavrum, Lorentz Petter (). Lang vei til trosfrihet.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Flaskepost avverget begravelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om Bjørnstjerne Bjørnsson og Christopher Bruun.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om Bjørnstjerne Bjørnsson og Christopher Bruun.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Norske røtter i OstIndia - Holland, gamle norsk/danske kolonier.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Presentasjon av "Snøpart" en norsk oversettelse av Paul Celans diktning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Bokanmeldelse av "The maid narratives" (2012)av Wormer, Jackson og Sudduth.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Søren Kierkegaard : eksistensialismen, kjærligheten og angsten.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bokanmeldelse av "Restorative justice today : practical appications" av Katherine S. van Wormer and Lorenn Walker (2013).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Flaskepost avverget begravelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Utenlandske utgivelser av Hans Aanrud.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rakrygget gjennom krigen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Flyktningen som ga oss håpet og kunnskapen.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sabina Spielrein : Der kjærlighet hersker, dør ego.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Om sin egen bok "Sorg : kjærlighetens pris er sorgen" (2012).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Bokanmeldelser av Pavel Klvačs bøker: "Backyard landscapes"(2012), "Rural Dwellers" (2011), "Closeness never too close" (2010), "In our backyard" (2007) og "Scenes of rural life" (2006).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). En diskusjon om Paul Celan.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Syvertsen, Carsten M (). Isen som forsvant.
 • Syvertsen, Carsten M; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Istidens gullalder.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sorg, minnesmerker og anerkjennelse. Hva skal vi lage minnesmerker for? Det er mye lidelse og det er mange offer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kunstens sosiale betydning.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). „Sophia, bleib bei uns!“.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Bokanmeldelse av Cannabiskultur (2011) av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Sykdom, straff og ansvarlighet.
 • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tause helter: Operasjon Freshman og andre falne.
 • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Krigserfaringer og minner fra krigen (1939 - 1945). Krigserfaringer og minner i et livløps perspektiv.
 • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Freshman operasjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Jacobsen, Gaute; Brenden, Synnøve; Hosar, Marit (). Ordene, minnene og sorgen.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Cannabiskultur.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Botanikk. En blomst som krever respekt.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Krigen, minnene og historien.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lokale fanger anmeldelse av Atle Skarstein og Michae Stokkes bok Blod og tårer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Stephens, Paul (). Du usynliggjorte, utstøtte og uønskede.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Den lydige rusforskningen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sverige, krigen og Norge.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kastar ljos over mørkt kapittel.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Dødsmarkene på Jæren.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Legalisering og regulering.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Skammens minnemerker eller sensasjonshistorie.
 • Smith-Solbakken, Marie; Kallelid, Ole; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Døden på strendene.
 • Qureshi, Naushad Ali; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). India, Pakistan og Bjørnstjerne Bjørnson.
 • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vi må ikke fortsette å glemme.
 • Smith-Solbakken, Marie; Tungland, Else; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Forbud er ingen løsning.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Inge Steensland til minne.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bokanmeldelse: "Norden i verden", Global historia från periferin : Norden 1600-1850 av Leos Müller, Göran Rydén og Holger Weiss (red.).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De gode gjerninger redder verden.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Striden rundt krigsminnesmerket.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Livet i Iglooik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Det vanskelige empati-begrepet.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krig, sex, språk og verdier.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Ladet med verdier.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Moralismen og den stygge nytelsen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Solbakken, Marie Smith (). Undervisning om krig, lidelse og ansvar.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Tro, lidelse og offer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). På siden av samfunnet.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Skadereduksjon.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Død, lidelse og sorg.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Krigsgraver og minnesmerker.
 • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Vi trenger ny narkotikapolitikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre (). De som ikke fikk plass i minnet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre (). De som ikke fikk plass i minnet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bokanmeldelse : Sverdet, skafottet og skalpellen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Helbredende hage for utbrenthet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De usynliggjorte fattige.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Refleksjoner fra Igloolik.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie (). Avhenginghet, lidelse og narkotikapolitikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeid som akademisk fag.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bruker eller misbruker? : et intervju med Hans-Jørgen Wallin Weihe.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Bokanmeldelse: Ny Herrnhut i Nuuk 1733-2003 : missionsstation, rævefarm, embedsbolig, museum, universitet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Slang og brukerspråk i rusmiljøer.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Språk og identitet : utfordringer for arktiske kulturgrupper.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Blåveis : botanikk og kulturhistorie.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Tropekolonier og misjon i India før 1845.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Gamle misjonsområder rammet av flodbølgen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nikkobarene : midt i flodbølgen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Hardt rammede øysamfunn.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Urbefolkningsgrupper på Nikkobarene : hva kan vi lære av dem.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nikkobarene og flodbølgen : noen betraktninger.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den lystige poet og hans utsvevelser : bokanmeldelse.
 • Grimstad, Anne Karin; Vassbotten, Gro; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kronikk om fristilling eller offentlig regulering av høgskoler og universitet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). De onde miljøvernerne.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). A post-modern saint - on motives for voluntarism.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Den lystige juristpoet og hans utsvevelser : bokanmeldelse av "Helt skal jeg ikke dø" av Arild Stubhaug.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Religiøs salving og hasj.
 • Berild, Sveinung; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lokale lønnsoppgjør og premiering for innsats.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Ungdom eksprimentering og rus.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Russiske nordområder og urbefolkningenes situasjon.
 • Qureshi, Naushad Ali; Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Det sosial arbeidets identitet Det sosial arbeidets identitet.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Rusmidler og språk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). To byer og deres fortid.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Mellom profitt og moral.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Sosialt arbeids historie : hvilke røtter vil faget vedkjenne seg?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Person og profesjon : bokomtale.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om miljøproblemer og sosiale problemer på Taimyr : avisintervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om miljøproblemer og sosiale problemer på Taimyr : avisintervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Om reise til Taimyr i Sibir og problemer blant urbefolkningen der : avisintervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Kommunikasjon og relasjonsarbeid : avisintervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Intervju om prosjekter for urbefolkningen og miljøproblemer på Taimyr : program ved slutten av reisen med et lengre intervju.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Intervju om prosjekter for urbefolkningen og miljøproblemer på Taimyr : program ved starten på reisen.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Intervju i forbindelse med boka "Relasjonsarbeid og kommunikasjon".
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Lysbildedokumentasjon fra Taimyr.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Maktesløshet og mulighet i Sibir : kronikk.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Brush, Stephen B. og Doreen Stabinsky: Valuing local knowledge : indigenous people and intellectual property rights : bokanmeldelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Etikk og verdier i sosialt arbeid : bokanmeldelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). The forgotten pollinators : bokanmeldelse.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Finnmark overgrazing by reindeer might create Arctic desert.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). En socialpolitisk sandlåda.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Miljøvern, holdninger og praktisk handling.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Banebrytende.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Eurodrugs.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Little pale man.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nyere amerikansk feministisk etikk litteratur.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Nyansert.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (). Våpeneksport og moral.