Language: NOR | ENG

Gunhild Tomter Alstad

Prodekan utdanning
E-post:
gunhild.alstad@inn.no
Telefon:
+47 62 51 77 75
Mobiltelefon:
+47 415 24 143
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Enhet for utdanningsadministrasjon
Besøksadresse:
Rom: 2A213
Nils Hertzbergs Hus (Hovedbygg fløy A – eldste del)
Holsetgata 31 N-2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i norsk og disputerte i 2014 på avhandlingen  Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser. I fagkretsen min inngår fagene historie, kulturvern, nordisk språk- og litteraturvitenskap, flerkulturell forståelse, RLE og offentlig styring og ledelse. Jeg har undervist i språkemner i lærerutdanninga og på etter- og videreutdanning siden 2005. I perioden 2010-2012 var jeg sekretær for rammeplanutvalg for ny nasjonal førskolelærerutdanning, og senere (2017-2018) har jeg vært medlem i en av faggruppene som reviderte nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen (språk, tekst og matematikk). Jeg har erfaring som gjesteredaktør for det internasjonale tidsskriftet  Language Awareness (2015), og som medredaktør i tidsskriftet  NOA - norsk som andrespråk fra 2014Jeg leder det internasjonale forskernettverket " Multilingual Childhoods" og sitter som medlem i styringsgruppa for forskergruppa « Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom (UBB)» ved Karlstads universitet, Sverige. 

Ekspertområder

Mine forskningsinteresser er språkdidaktikk i barnehage og barnehagelærerutdanning, og da spesielt knyttet til tema som norsk som andrespråk, flerspråklighet og gryende skriftspråksutvikling. I arbeidene som jeg har publisert, har jeg vært spesielt opptatt av hvilke syn på språk som kommer til uttrykk i barnehagelæreres profesjonsutøvelse, i politiske styringsdokumenter og i barnehagelærerutdanningas kunnskapsgrunnlag. Som studieleder for barnehagelærerutdanninga er jeg opptatt av utdanningskvalitet, og spesielt forskningsbasering av utdanning og internasjonale perspektiv. Jeg underviser og veileder studenter på alle nivå (bachelor, master og PhD), og gir jevnlig kurs for barnehageansatte i emner som arbeid med norsk som andrespråk og flerspråklighet. 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin