Gunhild Tomter Alstad

Studieleder
E-post:
gunhild.alstad@inn.no
Telefon:
+47 62 51 77 75
Mobiltelefon:
+47 415 24 143
Avd./Fakultet:
Enhet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er språkdidaktikk i barnehage og barnehagelærerutdanning, og da spesielt knyttet til tema som norsk som andrespråk, flerspråklighet og gryende skriftspråksutvikling. I arbeidene som jeg har publisert, har jeg vært spesielt opptatt av hvilke syn på språk som kommer til uttrykk i barnehagelæreres profesjonsutøvelse, i styringsdokumenter og i barnehagelærerutdanningas kunnskapsgrunnlag. Som studieleder for barnehagelærerutdanninga er jeg opptatt av utdanningskvalitet, og spesielt forskningsbasering og internasjonale perspektiv. Jeg underviser og veileder studenter på alle nivå (bachelor, master og PhD), og gir kurs for barnehageansatte i emner som arbeid med norsk som andrespråk og flerspråklighet. 

 

Bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i norsk og disputerte i 2014 på avhandlingen Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser. I fagkretsen min inngår fagene historie, kulturvern, nordisk språk- og litteraturvitenskap, flerkulturell forståelse, RLE og offentlig styring og ledelse. Jeg har undervist i språkemner i lærerutdanninga og på etter- og videreutdanning siden 2005. I perioden 2010-2012 var jeg sekretær for rammeplanutvalg for ny nasjonal førskolelærerutdanning, og senere (2017-2018) har jeg vært medlem i en av faggruppene som reviderte nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen (språk, tekst og matematikk). Jeg har erfaring som gjesteredaktør for det internasjonale tidsskriftet Language Awareness (2015), og som medredaktør i tidsskriftet NOA - norsk som andrespråk fra 2014Jeg leder det internasjonale forskernettverket "Multilingual Childhoods" og sitter som medlem i styringsgruppa for forskergruppa «Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom (UBB)» ved Karlstads universitet, Sverige. 

Prosjekter (10)

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning , Kultur, kommunikasjon og samfunn

Forskningsemner

Utdanning og diversitet , Fagdidaktikk , Kulturmøter, diversitet, religion og livssyn , Språk

Publikasjoner (83)

Utvalgte (83)

 • Alstad, Gunhild Tomter (). Lærerstudenters refleksjoner om arbeid med gryende litterasitet i overgangen fra barnehage til skole - forskningfelt, eksempler og relevans.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Forskning på barnehagelæreres refleksjoner om arbeid med språk, flerspråklighet og andrespråk - forskningsfelt, eksempler og relevans  .
 • Alstad, Gunhild Tomter; Tkachenko, Elena (). Teachers' beliefs and practices in creating multilingual spaces: the case of English teaching in Norwegian early childhood education.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Conflicting multilingual ideologies in early language education policy.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). En flerspråklig vending i barnehagelærerutdanningene?.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Early childhood education teachers’ beliefs about language teaching and learning.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Opsahl, Toril; Gujord, Ann-Kristin Helland (). Forord.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Kompetanse om språk i profesjonsutdanninga før og nå.
 • Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (). Innledning.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Danbolt, Anne Marit Vesteraas (). Arbeid med gryende literasitet i overgangen fra barnehage til skole - fra studenters perspektiv.
 • Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (). Litterasitet og flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2350-3. 293 s.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Creating Challenging Language Learning Spaces in Multilingual Early Childhood Education Contexts.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Sand, Sigrun (). «Om vi skulle starte et forsøks- og utviklingsarbeid på området barnehagevirksomhet og førskolelærerutdanning, hvilke tema ville det være viktig å arbeide med?» – om framveksten av FoU ved førskolelærerutdanninga på Hamar 1971–2017.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lise Iversen (). Flerspråklige perspektiver i rammeplaner for barnehage og barnehagelærerutdanning.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lise Iversen (). Linguistic diversity and literacy practices in early childhood education in Norway.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Teachers’ concepts of ‘language’ in multilingual ECE education and teacher education.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland; Tonne, Ingebjørg (). Innledning i NOA Norsk som andrespråk, Nr 1-2 (2016). 2 s.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Arbeid med flere språk i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (). Utvikling av andrespråksdidaktiske praksiser i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Det komplekse andrespråksarbeidet - eller "språk er språk"?.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (). Modeller for språklærerrefleksjoner – en drøfting.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (). Barnehagelæreres utvikling av språkdidaktiske praksiser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Videreutdanning av barnehagelærere og utvikling av nye, språkdidaktiske praksiser..
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Holdninger til språkarbeid i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen: Forskningsperspektiver på barnehagepraksiser.. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1698-7. 266 s.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Alstad, Gunhild Tomter; Hagen, Karianne (). Language awareness – achievements and challenges.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Randen, Gunhild Tveit; Alstad, Gunhild Tomter (). Mentoring and professional development in linguistically diverse kindergartens.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Challenging ECEC teachers’ existing language ideologies in multilingual contexts.
 • Skrefsrud, Thor-Andre; Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Engen, Thor Ola; Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lars Anders; Kulbrandstad, Lise Iversen; Monsen, Marte; Randen, Gunhild Tveit (). Nyankomne elever.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Language teaching choices and opportunities in multilingual settings in early childhood education.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Linguistic diversity in early childhood education language pedagogies.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Svendsen, Bente Ailin; Tonne, Ingebjørg (). Innledning, samt planlegging, invitasjon og redaksjonelt arbeid Jubileumsnummer NOA. Norsk som andrespråk 30 år! Totalt 396 sider.
 • Randen, Gunhild Tveit; Alstad, Gunhild Tomter; Danbolt, Anne Marit Vesteraas (). Gode språklige forbilder – de gode eksemplene slik barnehagelærere ser det.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språklig mangfold og varierte språkmiljø i barnehagen – for alle barn?.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Arbeid med andrespråk og flerspråklighet i barnehage og skole - pedagogens rolle og valg.
 • Sundelin, Marit; Alstad, Gunhild Tomter; Olsen, Torild Marie (). Barnehagen som arena for andrespråksutvikling.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige barns språkutvikling.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Educating early childhood teachers for linguistic diversity. Developing in-service teachers’ language teaching practices in Norway.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige barns språkutvikling.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.
 • Randen, Gunhild Tveit; Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklighetsdebatt, flerspråklighetssyn og didaktiske konsekvenser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språklig mangfold og identitetsarbeid i barnehagene.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Nyere perspektiver på språklig mangfold i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Language diversity – what languages and which children?.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Children do not automatically learn a second language.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). En myte at barn lærer nytt språk automatisk.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Myte at barnehagebarn lærer nytt språk automatisk.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Preschool as Second Language Learning Environment: A Case Study of Three Preschool Teachers’ Second Language Teaching Practices.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Norsk som andrespråk i barnehagen - lett som en lek?.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Alstad, Gunhild Tomter (). Verdens språkforskere på Hamar (video).
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Alstad, Gunhild Tomter; Hagen, Karianne (). Conference Handbook: The 12th International Conference, Association of Language Awareness. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-945-1. 166 s.
 • Monsen, Marte; Alstad, Gunhild Tomter (). Teacher language awareness research – methodological and ethical considerations.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser. 315 s.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagelæreres perspektiver på språklig mangfold og flerspråklighet i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Language teaching in the multilingual kindergarten - room for linguistic diversity?.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Tverrgående perspektiv i barnehagelærerutdanningen: flerkulturalitet og flerspråklighet som eksempel.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språkstimulerende miljøer i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lars Anders (). Den femte forskningskonferansen om norsk som andrespråk: Sammendrag av konferanseinnlegg og program. ISBN 978-82-7671-884-3. 93 s.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lise Iversen (). Forskningsbasert førskolelærerutdanning og flerspråklige perspektiver.
 • Monsen, Marte; Randen, Gunhild Tveit; Kulbrandstad, Lars Anders; Alstad, Gunhild Tomter (). Språk[tå:k] - stimulering av språkinteresse og språklig bevissthet.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige læringsmiljø i barnehage og vurdering av språkferdigheter.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Differentiation and facilitation of second language development - a case study of three Norwegian preschool teachers' practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Improvisation and planning in second language teaching in early childhood education - a case study of one Norwegian preschool teacher's practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige læringsmiljø i barnehager - organisering og konsekvenser på styrernivå.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). The Use of L1 in L2 teaching to young learners: preschool teachers’ practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Lett som en lek? Førskolelæreres andrespråksdidaktiske praksiser i uformelle læringssituasjoner.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige læringsmiljøer i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Facilitating second language learning environments in preschool - a case study of one Norwegian preschool teacher's practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). A preschool teacher's perspectives on facilitating second language development - a case study.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Facilitating second language learning - a preschool teacher's practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Fra videofilm til skriftlig tekst: utfordringer i tilknytning til transkripsjoner av videoobservasjoner av interaksjon førskolelærer/barn.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språklæringsmiljø i barnehagen - en analyse av førskolelæreres interaksjoner med andrespråksinnlærere i formelle og uformelle læringssituasjoner.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språkpraksiser og språklige forbilder i barnehage og førskolelærerutdanning.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Creating second language learning environments in kindergarten - a case study.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehageansattes språkpraksiser i interaksjon med minoritetsspråklige barn.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Language practices in formal/informal kindergarten settings: pre-school teacher/second language learner interaction.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Førskolelæreres språkpraksiser i interaksjon med minoritetsspråklige barn - en pilotstudie.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språklæringsmiljø i barnehagen - en kasusstudie av andrespråksdidaktisk praksis.
 • Tomter, Gunhild (). "Og vingl hadde det vore lenge". Språknormering og navnenormering - en komparativ analyse. 144 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (7)

Bøker (6)

Vitenskapelige konferansebidrag (44)

 • Alstad, Gunhild Tomter (). Lærerstudenters refleksjoner om arbeid med gryende litterasitet i overgangen fra barnehage til skole - forskningfelt, eksempler og relevans.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Forskning på barnehagelæreres refleksjoner om arbeid med språk, flerspråklighet og andrespråk - forskningsfelt, eksempler og relevans  .
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Conflicting multilingual ideologies in early language education policy.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). En flerspråklig vending i barnehagelærerutdanningene?.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Early childhood education teachers’ beliefs about language teaching and learning.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lise Iversen (). Flerspråklige perspektiver i rammeplaner for barnehage og barnehagelærerutdanning.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Teachers’ concepts of ‘language’ in multilingual ECE education and teacher education.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (). Utvikling av andrespråksdidaktiske praksiser i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (). Modeller for språklærerrefleksjoner – en drøfting.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Randen, Gunhild Tveit; Alstad, Gunhild Tomter (). Mentoring and professional development in linguistically diverse kindergartens.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Challenging ECEC teachers’ existing language ideologies in multilingual contexts.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Language teaching choices and opportunities in multilingual settings in early childhood education.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Linguistic diversity in early childhood education language pedagogies.
 • Randen, Gunhild Tveit; Alstad, Gunhild Tomter; Danbolt, Anne Marit Vesteraas (). Gode språklige forbilder – de gode eksemplene slik barnehagelærere ser det.
 • Sundelin, Marit; Alstad, Gunhild Tomter; Olsen, Torild Marie (). Barnehagen som arena for andrespråksutvikling.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Educating early childhood teachers for linguistic diversity. Developing in-service teachers’ language teaching practices in Norway.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige barns språkutvikling.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.
 • Randen, Gunhild Tveit; Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklighetsdebatt, flerspråklighetssyn og didaktiske konsekvenser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Nyere perspektiver på språklig mangfold i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Language diversity – what languages and which children?.
 • Monsen, Marte; Alstad, Gunhild Tomter (). Teacher language awareness research – methodological and ethical considerations.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehagelæreres perspektiver på språklig mangfold og flerspråklighet i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Language teaching in the multilingual kindergarten - room for linguistic diversity?.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lise Iversen (). Forskningsbasert førskolelærerutdanning og flerspråklige perspektiver.
 • Monsen, Marte; Randen, Gunhild Tveit; Kulbrandstad, Lars Anders; Alstad, Gunhild Tomter (). Språk[tå:k] - stimulering av språkinteresse og språklig bevissthet.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Differentiation and facilitation of second language development - a case study of three Norwegian preschool teachers' practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Improvisation and planning in second language teaching in early childhood education - a case study of one Norwegian preschool teacher's practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). The Use of L1 in L2 teaching to young learners: preschool teachers’ practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Lett som en lek? Førskolelæreres andrespråksdidaktiske praksiser i uformelle læringssituasjoner.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Facilitating second language learning environments in preschool - a case study of one Norwegian preschool teacher's practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). A preschool teacher's perspectives on facilitating second language development - a case study.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Facilitating second language learning - a preschool teacher's practices and beliefs.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Fra videofilm til skriftlig tekst: utfordringer i tilknytning til transkripsjoner av videoobservasjoner av interaksjon førskolelærer/barn.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språklæringsmiljø i barnehagen - en analyse av førskolelæreres interaksjoner med andrespråksinnlærere i formelle og uformelle læringssituasjoner.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språkpraksiser og språklige forbilder i barnehage og førskolelærerutdanning.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Creating second language learning environments in kindergarten - a case study.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Barnehageansattes språkpraksiser i interaksjon med minoritetsspråklige barn.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Language practices in formal/informal kindergarten settings: pre-school teacher/second language learner interaction.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Førskolelæreres språkpraksiser i interaksjon med minoritetsspråklige barn - en pilotstudie.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språklæringsmiljø i barnehagen - en kasusstudie av andrespråksdidaktisk praksis.

Annet (26)

 • Alstad, Gunhild Tomter; Opsahl, Toril; Gujord, Ann-Kristin Helland (). Forord.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Kompetanse om språk i profesjonsutdanninga før og nå.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland; Tonne, Ingebjørg (). Innledning i NOA Norsk som andrespråk, Nr 1-2 (2016). 2 s.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Arbeid med flere språk i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Det komplekse andrespråksarbeidet - eller "språk er språk"?.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (). Barnehagelæreres utvikling av språkdidaktiske praksiser.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Videreutdanning av barnehagelærere og utvikling av nye, språkdidaktiske praksiser..
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Holdninger til språkarbeid i barnehagen.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Alstad, Gunhild Tomter; Hagen, Karianne (). Language awareness – achievements and challenges.
 • Skrefsrud, Thor-Andre; Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Engen, Thor Ola; Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lars Anders; Kulbrandstad, Lise Iversen; Monsen, Marte; Randen, Gunhild Tveit (). Nyankomne elever.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Svendsen, Bente Ailin; Tonne, Ingebjørg (). Innledning, samt planlegging, invitasjon og redaksjonelt arbeid Jubileumsnummer NOA. Norsk som andrespråk 30 år! Totalt 396 sider.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språklig mangfold og varierte språkmiljø i barnehagen – for alle barn?.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Arbeid med andrespråk og flerspråklighet i barnehage og skole - pedagogens rolle og valg.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige barns språkutvikling.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språklig mangfold og identitetsarbeid i barnehagene.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Children do not automatically learn a second language.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). En myte at barn lærer nytt språk automatisk.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Myte at barnehagebarn lærer nytt språk automatisk.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Preschool as Second Language Learning Environment: A Case Study of Three Preschool Teachers’ Second Language Teaching Practices.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Norsk som andrespråk i barnehagen - lett som en lek?.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Alstad, Gunhild Tomter (). Verdens språkforskere på Hamar (video).
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Tverrgående perspektiv i barnehagelærerutdanningen: flerkulturalitet og flerspråklighet som eksempel.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Språkstimulerende miljøer i barnehagen.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige læringsmiljø i barnehage og vurdering av språkferdigheter.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige læringsmiljø i barnehager - organisering og konsekvenser på styrernivå.
 • Alstad, Gunhild Tomter (). Flerspråklige læringsmiljøer i barnehagen.