Gry Sagmo Aglen

Stipendiat
E-post:
gry.aglen@inn.no
Telefon:
+47 62 51 72 29
Mobiltelefon:
+47 906 24 960
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for kunstfag og kulturstudier
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (46)

Utvalgte (46)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (5)

Vitenskapelige konferansebidrag (8)

  • Jordhus-Lier, Anne; Aglen, Gry Sagmo; Rønningen, Anders; Di Lorenzo Tillborg, Adriana; Björk, Cecilia; Heimonen, Marja; Laes, Tuulikki (). Nordic perspectives on the aims of schools of music and arts.
  • Aglen, Gry Sagmo (). Kulturskolelæreryrket - framveksten av en ny profesjon?.
  • Aglen, Gry Sagmo (). Nordic perspectives on the aims of schools of music and arts.
  • Aglen, Gry Sagmo (). The Norwegian School of Music and Performing Arts teacher profession (kulturskole teacher profession): Educational, economic and financial challenges.
  • Aglen, Gry Sagmo (). Teaching in the School of Music and Performing Arts – the emergence of a new profession?.
  • Knudsen, Jan Sverre; Danbolt, Ingrid Anette; Aglen, Gry Sagmo; Engesnes, Nina (). "Musikalske veivisere i barnehagen".
  • Nyhagen-Hansen, Grete; Aglen, Gry Sagmo (). Toddleren som veileder.
  • Nyhagen-Hansen, Grete; Aglen, Gry Sagmo (). Toddlers as supervisors.

Annet (33)