Gry Sagmo Aglen

Stipendiat
E-post:
gry.aglen@inn.no
Telefon:
+47 62 51 72 29
Mobiltelefon:
+47 906 24 960
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for kunstfag og kulturstudier
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Utdannet fløytist, musikkpedagog fra Barratt Due Musikkinstitutt og har hovedfag i kordireksjon fra Norges musikkhøgskole. Har et halvt årrstudium i drama fra Høgskolen i Nesna. Er for tiden phd-stipendiat i musikkpedagogikk med kulturskolelærerutdanninger i musikk som hovedfokus. 

Ekspertområder

Kulturskole, musikkpedagogikk, musikkpedagogiske utdanninger, barnehage, grunnskole, korledelse, profesjonsutdanninger

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin