Gro Løken

Førsteamanuensis
E-post:
gro.loken@inn.no
Telefon:
+47 62 51 77 50
Mobiltelefon:
+47 958 40 765
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Besøksadresse:
Rom: 2M31
Kirsten Flagstads Hus (Midtbyen skole)
Skolegata 1 N-2317 Hamar
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (7)

Avsluttede (7)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (19)

Utvalgte (19)

 • Løken, Gro; Lekhal, Ratib; Haug, Peder (). Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet.
 • Knudsmoen, Hege; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro (). Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse.
 • Løken, Gro; Lekhal, Ratib; Haug, Peder (). Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning?.
 • Lekhal, Ratib; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Students with behaviour problems in school. Preliminary results from our SPEED study.
 • Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger; Myhr, Lars Arild (). Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-921-5. 94 s.
 • Løken, Gro (). Pedagogisk analyse.
 • Løken, Gro (). Satsningen på det 11.skoleår.
 • Løken, Gro (). Den vanskelige overgangen -fra ungdomsskole til videregående.
 • Løken, Gro (). Ikke klar for videregående - klar for hva da?.
 • Løken, Gro (). Spesialundervisning - tilfeldighetenes spill?.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Det ved vi om - vurdering for læring. ISBN 978-87-7281-739-2. 48 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Dobson, Stephen R; Knudsmoen, Hege (). Vurderingspraksis : beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205423077. 55 s.
 • Knudsmoen, Hege; Løken, Gro (). Specialpædagogik/specialundervisning.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger (). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-848-5. 49 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. SePU-fagserie. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-840-9. 48 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (). "Det er fedt" - Evaluering af det frivillge 10. skoleår i Danmark. Dafolo A/S. ISBN 978-87-7281-600-5. 72 s.
 • Nordahl, Thomas; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (). Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718416. 97 s.
 • Knudsmoen, Hege; Løken, Gro; Nordahl, Thomas; Overland, Terje (). «Tilfeldighetenes spill»: En kartlegging av spesialundervisning 1–4 timer pr. uke. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-828-7. 142 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (). «Det er fedt». Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark. ISBN 9788276718126. 106 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (4)

 • Løken, Gro; Lekhal, Ratib; Haug, Peder (). Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet.
 • Knudsmoen, Hege; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro (). Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse.
 • Løken, Gro; Lekhal, Ratib; Haug, Peder (). Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning?.
 • Løken, Gro (). Spesialundervisning - tilfeldighetenes spill?.

Bøker (7)

Vitenskapelige konferansebidrag (4)

 • Lekhal, Ratib; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Students with behaviour problems in school. Preliminary results from our SPEED study.
 • Løken, Gro (). Satsningen på det 11.skoleår.
 • Løken, Gro (). Den vanskelige overgangen -fra ungdomsskole til videregående.
 • Løken, Gro (). Ikke klar for videregående - klar for hva da?.

Annet (4)

 • Løken, Gro (). Pedagogisk analyse.
 • Knudsmoen, Hege; Løken, Gro (). Specialpædagogik/specialundervisning.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger (). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-848-5. 49 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. SePU-fagserie. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-840-9. 48 s.