Faglige interesser

Grethe Netland er instituttleder ved Institutt for sosialfag og veiledning

Netland har doktorgrad i filosofi. Hennes forskning dreier seg om hvordan menneskerettigheter kan begrunnes og hvilke roller de kan og bør spille i nasjonale og internasjonale kontekster. I avhandlingen diskuterer hun en kontroversiell teori for internasjonal stabilitet og samhandling, der særlig menneskerettigheter behandles på en måte som har vakt stor debatt innenfor politisk filosofi. Hun er også opptatt av spørsmål som dreier seg om religionens plass i det offentlige ordskiftet.

Hun deltar i følgende forskernettverk:
Nordic Network for Political Theory
Practical Philosophy Working Group, UiO
Forskergruppen i Etikk, UiA

English:
Grethe Netland is Head of the Department of Social Work and Guidance

Netland holds a PhD in philosophy. Her research is about justification and the role of human rights in national and international contexts. In her dissertation, she discusess a controversial theory of international stability and cooperation (John Rawls's The Law of Peoples), in which human rights are assigned a role that has provoked harsh criticism. She is also interested in questions about the role of religion in public reasoning.

She participates in the following research groups:
Nordic Network for Political Theory
Practical Philosophy Working Group, University of Oslo
The Ethics Research Group, University of Agder

Bakgrunn

Netland har tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo som administrativ leder ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, og som seniorrådgiver ved UiOs Etikkprogram og UiO's Centre for the Study of Mind in Nature. Hun har en bistilling ved sistnevnte.

Netland er medlem i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, region Sør-Øst (2017-2021).

English:
Netland's professional background stems from the University of Oslo. She has held occupations as the administrative head/senior adviser at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, at the Ethics Programme and the Centre for the Study of Mind in Nature.

She is currently (2017-2021) a member of the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics - South East.

 

 

Ekspertområder

Politisk filosofi